Relacja z Gali Absolwenta 2016

Dziękujemy za udział w Gali Absolwenta 2016!

26 listopada 2016 r., absolwenci Wydziału Zarządzania UŁ celebrowali uroczysty moment zakończenia studiów.

Na wstępie gości, zebranych w auli im. J. Zieleniewskiego, powitał Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ. Kilka słów do tegorocznych absolwentów skierował Prorektor UŁ ds. ekonomicznych dr hab. Grzegorz Urbanek, prof. UŁ, który zachęcał absolwentów do utrzymywania i pogłębiania więzi z uczelnią poprzez udział w dedykowanych projektach oraz dalszą edukację.

Następnie Dziekan Wydziału Zarządzania, dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ zaprezentował statystyki dotyczące tegorocznych obron i przystąpił do wręczania medali Za Chlubne Studia oraz dyplomów dla absolwentów z oceną bardzo dobrą na dyplomie.

Istotnym punktem w programie wydarzenia było wręczenie dyplomów i wyróżnień od partnerów współpracujących z Wydziałem.
Nagrodę im. Profesor Alicji Jarugi za najlepszą pracę magisterską z zakresu Międzynarodowej Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej otrzymała mgr Marta Płachta, autorka pracy pt.: „Zasady sporządzania i wartość informacyjna sprawozdania z całkowitych dochodów”. Wyróżnienie w tej kategorii odebrała mgr Ewelina Augustyniak, doceniona za pracę pt.: „Implementacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w wybranych krajach świata”.

Nagrodę za najlepszą pracę magisterską od Klubu 500 Łódź otrzymała mgr Aleksandra Damiza, autorka pracy pt.: „Psychologia reklamy a manipulacja – moralna granica z perspektywy konsumenta”. Dyplom uznania otrzymała także promotor nagrodzonej pracy dr Kinga Stopczyńska.

Adam Żaczek, mgr Karolina Wiśniewska oraz mgr Małgorzata Ciesielska zostali laureatami konkursu Rady Menedżerów Publicznych na najlepsze prace dyplomowe 2015/2016 napisane w ramach projektu „Prace dyplomowe dla sektora publicznego”. Urząd Miasta w Uniejowie ufundował nagrody dla absolwentów z najwyższą średnią na studiach magisterskich. Odebrali je mgr Joanna Filipczak, mgr Katarzyna Węglewicz oraz mgr Paula Jędraszczyk.

Specjalne nagrody przekazali najlepszym absolwentom Wydziału Zarządzania członkowie Rady Biznesu. Santander Universidades ufundował nagrody rzeczowe dla Aleksandry Rzymskiej oraz Adriana Fałowskiego – autorów wyróżniających się prac licencjackich. PKO Bank Polski w wyraz uznania dla wyróżniających się prac dyplomowych zaprosił na płatne staże Sylwię Dorobę, Martę Stępień oraz Weronikę Malińską. Nagrodę rzeczową od firmy DACHSER otrzymała z kolei mgr Anna Florczak legitymująca się najwyższą średnią na kierunku Logistyka, na studiach magisterskich.
Nagrodę od firmy Deloitte za pracę magisterską pt.: „Odroczony podatek dochodowy jako szczególny przedmiot badania sprawozdań finansowych” odebrał mgr Tomasz Koniarski.

Nagrodę przyznała także firma DB Schenker, która wyróżniła mgr Agnieszkę Zielińską, autorkę pracy pt.: „Rozwój usług logistycznych w gospodarce globalnej na przykładzie wybranych firm z branży KEP”. Nagrodę rzeczową od Banku Pekao S.A. odebrała Dominika Grzegorczyk, autorka pracy licencjackiej pt.: „Wycena wartości kapitału intelektualnego na przykładzie Banku Pekao S.A.” Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów ufundował nagrodę dla Wioletty Buczyńskiej za pracę licencjacką pt.: „Logistyka procesów realizacji przetargów w przedsiębiorstwach i możliwości ich optymalizacji”.

W kolejnej części wydarzenia, Dziekan Wydziału Zarządzania, dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ, podziękował firmom Rady Biznesu za współpracę w ramach IV kadencji jej działalności i zainaugurował V kadencję działalności Rady. Tytuł Partnera Roku 2016 otrzymała firma DACHSER.

Podczas Gali Absolwenta 2016 ogłoszono ponadto laureatów WuZetek, nagród przyznawanych przez absolwentów prowadzącym zajęcia. WuZetki były przyznawane tradycyjnie w czterech kategoriach. Wykładowców osobno oceniali absolwenci studiów licencjackich i magisterskich. Prezentujemy zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

• „Miliard w rozumie”

- Studia licencjackie – prof. dr hab. Ewa Walińska
- Studia magisterskie – dr hab. Ewa Śnieżek, prof. UŁ

• „Sprawiedliwy wykładowca”
- Studia licencjackie – dr Jacek Gad
- Studia magisterskie – dr hab. Jakub Marszałek

• „Zawsze Dla Nas”

- Studia licencjackie – dr Michał Wiatr
- Studia magisterskie – dr hab. Przemysław Kabalski, prof UŁ

• „Ikona Wydziału”

- Studia licencjackie – dr hab Ewa Śnieżek, prof. UŁ
- Studia magisterskie – dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ

• Nagroda Specjalna: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ

Po wręczeniu WuZetek głos zabrała przedstawicielka absolwentów mgr Angelika Łachnik, która ze wzruszeniem wspominała początek studiów na Wydziale Zarządzania UŁ i przypomniała wszystkim obecnym na sali, o tym jak ważna jest postawa absolwentów w kształtowaniu wizerunku Wydziału Zarządzania UŁ.

Następnie Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ osobiście wręczył dyplomy wszystkim obecnym na Gali absolwentom, podziękował za obecność wszystkim uczestnikom, w tym gościom reprezentującym partnerów biznesowych Wydziału Zarządzania, szczególne słowa podziękowania kierując do przedstawiciela firmy Infosys, sponsora Gali Absolwenta 2016.

Ostatnim punktem uroczystości było wspólne zdjęcie absolwentów zgromadzonych na wydziałowym patio w momencie podrzucania biretów oraz toast wieńczący Galę Absolwenta 2016.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia oraz filmu podsumowującego Galę Absolwenta 2016

Relacja z Gali Absolwenta 2016

Dziękujemy za udział w Gali Absolwenta 2016!

26 listopada 2016 r., absolwenci Wydziału Zarządzania UŁ celebrowali uroczysty moment zakończenia studiów.

Na wstępie gości, zebranych w auli im. J. Zieleniewskiego, powitał Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ. Kilka słów do tegorocznych absolwentów skierował Prorektor UŁ ds. ekonomicznych dr hab. Grzegorz Urbanek, prof. UŁ, który zachęcał absolwentów do utrzymywania i pogłębiania więzi z uczelnią poprzez udział w dedykowanych projektach oraz dalszą edukację.

Następnie Dziekan Wydziału Zarządzania, dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ zaprezentował statystyki dotyczące tegorocznych obron i przystąpił do wręczania medali Za Chlubne Studia oraz dyplomów dla absolwentów z oceną bardzo dobrą na dyplomie.

Istotnym punktem w programie wydarzenia było wręczenie dyplomów i wyróżnień od partnerów współpracujących z Wydziałem.
Nagrodę im. Profesor Alicji Jarugi za najlepszą pracę magisterską z zakresu Międzynarodowej Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej otrzymała mgr Marta Płachta, autorka pracy pt.: „Zasady sporządzania i wartość informacyjna sprawozdania z całkowitych dochodów”. Wyróżnienie w tej kategorii odebrała mgr Ewelina Augustyniak, doceniona za pracę pt.: „Implementacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w wybranych krajach świata”.

Nagrodę za najlepszą pracę magisterską od Klubu 500 Łódź otrzymała mgr Aleksandra Damiza, autorka pracy pt.: „Psychologia reklamy a manipulacja – moralna granica z perspektywy konsumenta”. Dyplom uznania otrzymała także promotor nagrodzonej pracy dr Kinga Stopczyńska.

Adam Żaczek, mgr Karolina Wiśniewska oraz mgr Małgorzata Ciesielska zostali laureatami konkursu Rady Menedżerów Publicznych na najlepsze prace dyplomowe 2015/2016 napisane w ramach projektu „Prace dyplomowe dla sektora publicznego”. Urząd Miasta w Uniejowie ufundował nagrody dla absolwentów z najwyższą średnią na studiach magisterskich. Odebrali je mgr Joanna Filipczak, mgr Katarzyna Węglewicz oraz mgr Paula Jędraszczyk.

Specjalne nagrody przekazali najlepszym absolwentom Wydziału Zarządzania członkowie Rady Biznesu. Santander Universidades ufundował nagrody rzeczowe dla Aleksandry Rzymskiej oraz Adriana Fałowskiego – autorów wyróżniających się prac licencjackich. PKO Bank Polski w wyraz uznania dla wyróżniających się prac dyplomowych zaprosił na płatne staże Sylwię Dorobę, Martę Stępień oraz Weronikę Malińską. Nagrodę rzeczową od firmy DACHSER otrzymała z kolei mgr Anna Florczak legitymująca się najwyższą średnią na kierunku Logistyka, na studiach magisterskich.
Nagrodę od firmy Deloitte za pracę magisterską pt.: „Odroczony podatek dochodowy jako szczególny przedmiot badania sprawozdań finansowych” odebrał mgr Tomasz Koniarski.

Nagrodę przyznała także firma DB Schenker, która wyróżniła mgr Agnieszkę Zielińską, autorkę pracy pt.: „Rozwój usług logistycznych w gospodarce globalnej na przykładzie wybranych firm z branży KEP”. Nagrodę rzeczową od Banku Pekao S.A. odebrała Dominika Grzegorczyk, autorka pracy licencjackiej pt.: „Wycena wartości kapitału intelektualnego na przykładzie Banku Pekao S.A.” Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów ufundował nagrodę dla Wioletty Buczyńskiej za pracę licencjacką pt.: „Logistyka procesów realizacji przetargów w przedsiębiorstwach i możliwości ich optymalizacji”.

W kolejnej części wydarzenia, Dziekan Wydziału Zarządzania, dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ, podziękował firmom Rady Biznesu za współpracę w ramach IV kadencji jej działalności i zainaugurował V kadencję działalności Rady. Tytuł Partnera Roku 2016 otrzymała firma DACHSER.

Podczas Gali Absolwenta 2016 ogłoszono ponadto laureatów WuZetek, nagród przyznawanych przez absolwentów prowadzącym zajęcia. WuZetki były przyznawane tradycyjnie w czterech kategoriach. Wykładowców osobno oceniali absolwenci studiów licencjackich i magisterskich. Prezentujemy zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

• „Miliard w rozumie”

- Studia licencjackie – prof. dr hab. Ewa Walińska
- Studia magisterskie – dr hab. Ewa Śnieżek, prof. UŁ

• „Sprawiedliwy wykładowca”
- Studia licencjackie – dr Jacek Gad
- Studia magisterskie – dr hab. Jakub Marszałek

• „Zawsze Dla Nas”

- Studia licencjackie – dr Michał Wiatr
- Studia magisterskie – dr hab. Przemysław Kabalski, prof UŁ

• „Ikona Wydziału”

- Studia licencjackie – dr hab Ewa Śnieżek, prof. UŁ
- Studia magisterskie – dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ

• Nagroda Specjalna: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ

Po wręczeniu WuZetek głos zabrała przedstawicielka absolwentów mgr Angelika Łachnik, która ze wzruszeniem wspominała początek studiów na Wydziale Zarządzania UŁ i przypomniała wszystkim obecnym na sali, o tym jak ważna jest postawa absolwentów w kształtowaniu wizerunku Wydziału Zarządzania UŁ.

Następnie Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ osobiście wręczył dyplomy wszystkim obecnym na Gali absolwentom, podziękował za obecność wszystkim uczestnikom, w tym gościom reprezentującym partnerów biznesowych Wydziału Zarządzania, szczególne słowa podziękowania kierując do przedstawiciela firmy Infosys, sponsora Gali Absolwenta 2016.

Ostatnim punktem uroczystości było wspólne zdjęcie absolwentów zgromadzonych na wydziałowym patio w momencie podrzucania biretów oraz toast wieńczący Galę Absolwenta 2016.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia oraz filmu podsumowującego Galę Absolwenta 2016

 Drukuj