Relacja z Gali Absolwenta 2019

30 listopada 2019 r. odbyła się Gala Absolwenta. Gospodarzem Gali był Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ, który przywitał wszystkich obecnych gości, pracowników, a także absolwentów wraz z rodzinami. Prorektor UŁ ds. ekonomicznych dr hab. Grzegorz Urbanek, prof. UŁ w swoim przemówieniu podkreślił, iż Wydział Zarządzania zajmuje chlubne drugie miejsce spośród wszystkich wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego pod kątem wskaźnika zatrudnienia absolwentów. Pan Prorektor przedstawił także liczne możliwości, jakie daje swoim absolwentom ich macierzysta uczelnia – UŁ. Obecny na uroczystości Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Piotr Adamczyk pogratulował wszystkim absolwentom WZ UŁ i życzył im sukcesów zarówno w karierze zawodowej jak i życiu prywatnym. Z okazji 25 rocznicy powołania Wydziału Zarządzania Dziekan ogłosił powstanie Klubu Absolwenta, którego celem będzie budowanie sieci kontaktów biznesowych, promowanie sukcesów absolwentów, a także wspieranie wszelkich projektów i inicjatyw absolwentów.

W tym roku Wydział Zarzadzania UŁ ukończyło 1299 osób, w tym:

absolwenci studiów II stopnia - 621 osób
absolwenci studiów I stopnia - 678 osób
absolwenci studiów stacjonarnych - 924 osoby
absolwenci studiów niestacjonarnych - 375 osób.

Podczas tegorocznej Gali wręczono medale za Chlubne studia dziesięciu absolwentom. Kilkadziesiąt osób odebrało z rąk Prorektora i Dziekana dyplomy z oceną bardzo dobrą. Istotnym punktem w programie wydarzenia było wręczenie dyplomów i wyróżnień od partnerów współpracujących z Wydziałem.

NAGRODA 
LAUREAT
Nagroda 
im. Profesor Alicji Jarugi 
mgr Patryk Szeleszczyk, autor pracy pt. „Ujmowanie, wycena i prezentacja płatności w formie akcji – praktyka polskich spółek publicznych”
Nagroda za najlepszą pracę magisterską od Klubu 500 Łódź  mgr Agnieszka Błaszczyk, autorka pracy pt. „Skuteczność prognostyczna wybranych polskich modeli dyskryminacyjnych przewidywania upadłości przedsiębiorstwa”
Nagroda Dziekana mgr Piotr Kurowski, autor pracy pt „System budżetowania na Wydziale Zarządzania UŁ wraz z propozycją szczegółowego modelu budżetowania wynagrodzeń”
Nagroda Joanny Skrzydlewskiej  mgr Patrycja Jankowska, za najwyższą średnią na studiach II stopnia

NAGRODY CZŁONKÓW RADY BIZNESU

Santander Universidades Małgorzata Jarocka, autorka pracy pt. "Zarządzanie kampanią społeczną w mediach społecznościowych"
Dachser Marlena Bąbol, autorka pracy pt. "Controller logistyki jako specjalista wspierający zarządzanie logistyczne”
Deloitte  Klaudia Karolak, za najwyższą średnią arytmetyczną na kierunku Rachunkowość na studiach I stopnia
Philips  mgr Marcelina Flasińska, autorka pracy pt. "Niepełnosprawność w miejscu pracy i jej wpływ na organizację"

POZOSTAŁE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Konkurs Rady Menedżerów Publicznych mgr Mateusz Brygier, autor pracy pt. "Dobór pracowników na stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Zgierzu" 
Agnieszka Ścieszko, autorka pracy pt. "Charakterystyka źródeł finansowania Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi"
Port Lotniczy Łódź 
im. W. Reymonta 
mgr Sandra Cieciura, autorka pracy pt. „Przewóz ładunków niebezpiecznych transportem lotniczym"
Bank Pekao S.A.  mgr Ewelina Buchta, autorka pracy pt. „Pasja jako czynnik motywujący pracowników”
Skanska Property Poland Alicja Bartosik, autorka pracy pt. „Design as a tool to create innovative solutions in business”

Już po raz drugi Dziekan uhonorował wykładowców za zasługi w obszarze publikacji i promocji nauki. Nagrodę za najwyżej punktowaną publikację naukową w roku akademickim 2018/2019 odebrał dr Tomasz Bartosz Kalinowski, natomiast za zasługi w zakresie promocji nauki w roku akademickim 2018/2019 wyróżniono dr Dominikę Kaczorowską-Spychalską.

W kolejnej części wydarzenia, Dziekan Wydziału Zarządzania podziękował firmom Rady Biznesu za współpracę i wspólnie realizowane projekty. Tytuł Partnera Roku 2019 otrzymał Dachser.

Podczas Gali Absolwenta 2019 ogłoszono tradycyjnie laureatów WuZetek, nagród przyznawanych przez absolwentów prowadzącym zajęcia. WuZetki przyznano w czterech kategoriach, a zwycięzcami okazali się:

„Miliard w rozumie”
- Studia licencjackie: dr Paweł Sekuła
- Studia magisterskie: dr hab. Tomasz Wnuk-Pel, prof. UŁ

„Sprawiedliwy wykładowca”
- Studia licencjackie: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ
- Studia magisterskie: dr Przemysław Czajor

„Zawsze Dla Nas”
- Studia licencjackie: dr hab. Jakub Marszałek
- Studia magisterskie: dr hab. Przemysław Kabalski, prof. UŁ

„Ikona Wydziału”
- Studia licencjackie: dr hab. Jakub Marszałek
- Studia magisterskie: dr hab. Ewa Snieżek, prof. UŁ

W imieniu absolwentów głos zabrała mgr Sandra Cieciura, który obecnie kontynuuje naukę na naszym Wydziale na drugim kierunku.
Na koniec Gali Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ osobiście wręczył dyplomy wszystkim obecnym na Gali absolwentom, podziękował za obecność wszystkim uczestnikom, w tym gościom reprezentującym partnerów biznesowych Wydziału Zarządzania, którzy ufundowali nagrody naszym absolwentom.
Ostatnim punktem uroczystości było wspólne zdjęcie absolwentów zgromadzonych na wydziałowym patio w momencie podrzucania biretów oraz toast wieńczący Galę Absolwenta 2019.

Listy od naszych Gości:

List od Prezydent Miasta Łodzi, Hanny Zdanowskiej

List od Wiceprezydent Miasta Łodzi, Joanny Skrzydlewskiej

List od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, nadisp. Andrzeja Łapińskiego

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia. >>>>
 

Relacja z Gali Absolwenta 2019

30 listopada 2019 r. odbyła się Gala Absolwenta. Gospodarzem Gali był Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ, który przywitał wszystkich obecnych gości, pracowników, a także absolwentów wraz z rodzinami. Prorektor UŁ ds. ekonomicznych dr hab. Grzegorz Urbanek, prof. UŁ w swoim przemówieniu podkreślił, iż Wydział Zarządzania zajmuje chlubne drugie miejsce spośród wszystkich wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego pod kątem wskaźnika zatrudnienia absolwentów. Pan Prorektor przedstawił także liczne możliwości, jakie daje swoim absolwentom ich macierzysta uczelnia – UŁ. Obecny na uroczystości Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Piotr Adamczyk pogratulował wszystkim absolwentom WZ UŁ i życzył im sukcesów zarówno w karierze zawodowej jak i życiu prywatnym. Z okazji 25 rocznicy powołania Wydziału Zarządzania Dziekan ogłosił powstanie Klubu Absolwenta, którego celem będzie budowanie sieci kontaktów biznesowych, promowanie sukcesów absolwentów, a także wspieranie wszelkich projektów i inicjatyw absolwentów.

W tym roku Wydział Zarzadzania UŁ ukończyło 1299 osób, w tym:

absolwenci studiów II stopnia - 621 osób
absolwenci studiów I stopnia - 678 osób
absolwenci studiów stacjonarnych - 924 osoby
absolwenci studiów niestacjonarnych - 375 osób.

Podczas tegorocznej Gali wręczono medale za Chlubne studia dziesięciu absolwentom. Kilkadziesiąt osób odebrało z rąk Prorektora i Dziekana dyplomy z oceną bardzo dobrą. Istotnym punktem w programie wydarzenia było wręczenie dyplomów i wyróżnień od partnerów współpracujących z Wydziałem.

NAGRODA 
LAUREAT
Nagroda 
im. Profesor Alicji Jarugi 
mgr Patryk Szeleszczyk, autor pracy pt. „Ujmowanie, wycena i prezentacja płatności w formie akcji – praktyka polskich spółek publicznych”
Nagroda za najlepszą pracę magisterską od Klubu 500 Łódź  mgr Agnieszka Błaszczyk, autorka pracy pt. „Skuteczność prognostyczna wybranych polskich modeli dyskryminacyjnych przewidywania upadłości przedsiębiorstwa”
Nagroda Dziekana mgr Piotr Kurowski, autor pracy pt „System budżetowania na Wydziale Zarządzania UŁ wraz z propozycją szczegółowego modelu budżetowania wynagrodzeń”
Nagroda Joanny Skrzydlewskiej  mgr Patrycja Jankowska, za najwyższą średnią na studiach II stopnia

NAGRODY CZŁONKÓW RADY BIZNESU

Santander Universidades Małgorzata Jarocka, autorka pracy pt. "Zarządzanie kampanią społeczną w mediach społecznościowych"
Dachser Marlena Bąbol, autorka pracy pt. "Controller logistyki jako specjalista wspierający zarządzanie logistyczne”
Deloitte  Klaudia Karolak, za najwyższą średnią arytmetyczną na kierunku Rachunkowość na studiach I stopnia
Philips  mgr Marcelina Flasińska, autorka pracy pt. "Niepełnosprawność w miejscu pracy i jej wpływ na organizację"

POZOSTAŁE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Konkurs Rady Menedżerów Publicznych mgr Mateusz Brygier, autor pracy pt. "Dobór pracowników na stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Zgierzu" 
Agnieszka Ścieszko, autorka pracy pt. "Charakterystyka źródeł finansowania Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi"
Port Lotniczy Łódź 
im. W. Reymonta 
mgr Sandra Cieciura, autorka pracy pt. „Przewóz ładunków niebezpiecznych transportem lotniczym"
Bank Pekao S.A.  mgr Ewelina Buchta, autorka pracy pt. „Pasja jako czynnik motywujący pracowników”
Skanska Property Poland Alicja Bartosik, autorka pracy pt. „Design as a tool to create innovative solutions in business”

Już po raz drugi Dziekan uhonorował wykładowców za zasługi w obszarze publikacji i promocji nauki. Nagrodę za najwyżej punktowaną publikację naukową w roku akademickim 2018/2019 odebrał dr Tomasz Bartosz Kalinowski, natomiast za zasługi w zakresie promocji nauki w roku akademickim 2018/2019 wyróżniono dr Dominikę Kaczorowską-Spychalską.

W kolejnej części wydarzenia, Dziekan Wydziału Zarządzania podziękował firmom Rady Biznesu za współpracę i wspólnie realizowane projekty. Tytuł Partnera Roku 2019 otrzymał Dachser.

Podczas Gali Absolwenta 2019 ogłoszono tradycyjnie laureatów WuZetek, nagród przyznawanych przez absolwentów prowadzącym zajęcia. WuZetki przyznano w czterech kategoriach, a zwycięzcami okazali się:

„Miliard w rozumie”
- Studia licencjackie: dr Paweł Sekuła
- Studia magisterskie: dr hab. Tomasz Wnuk-Pel, prof. UŁ

„Sprawiedliwy wykładowca”
- Studia licencjackie: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ
- Studia magisterskie: dr Przemysław Czajor

„Zawsze Dla Nas”
- Studia licencjackie: dr hab. Jakub Marszałek
- Studia magisterskie: dr hab. Przemysław Kabalski, prof. UŁ

„Ikona Wydziału”
- Studia licencjackie: dr hab. Jakub Marszałek
- Studia magisterskie: dr hab. Ewa Snieżek, prof. UŁ

W imieniu absolwentów głos zabrała mgr Sandra Cieciura, który obecnie kontynuuje naukę na naszym Wydziale na drugim kierunku.
Na koniec Gali Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ osobiście wręczył dyplomy wszystkim obecnym na Gali absolwentom, podziękował za obecność wszystkim uczestnikom, w tym gościom reprezentującym partnerów biznesowych Wydziału Zarządzania, którzy ufundowali nagrody naszym absolwentom.
Ostatnim punktem uroczystości było wspólne zdjęcie absolwentów zgromadzonych na wydziałowym patio w momencie podrzucania biretów oraz toast wieńczący Galę Absolwenta 2019.

Listy od naszych Gości:

List od Prezydent Miasta Łodzi, Hanny Zdanowskiej

List od Wiceprezydent Miasta Łodzi, Joanny Skrzydlewskiej

List od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, nadisp. Andrzeja Łapińskiego

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia. >>>>
 

 Drukuj