Dziękujemy wszystkim absolwentom Wydziału Zarządzania, za udział w pierwszym Światowym Zjeździe Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego!


Światowy Zjazd Absolwentów odbył się z okazji jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego. Spotkania po latach, wspomnienia, dyskusje, wycieczki po wydziałach, a także liczne pokazy, prezentacje, zawody sportowe i koncerty odbywały się od piątku do niedzieli (22-24 maja 2015 r.). Wydarzenia i uroczystości związane ze Światowym Zjazdem Absolwentów UŁ podzielono na dwie części: oficjalną oraz integracyjno-rozrywkową.

23 maja 2015r. odbyły się spotkania absolwentów na macierzystych wydziałach. Tego dnia na Wydziale Zarządzania mieliśmy przyjemność gościć zarówno tych absolwentów, którzy ukończyli studia niedawno, jak i tych, którzy otrzymali dyplom jako pierwsi absolwenci Wydziału.
Zaproponowaliśmy naszym absolwentom udział w wykładach i warsztatach tematycznych, które miały na celu podniesienie kompetencji zawodowych i rozwój umiejętności miękkich.

Słuchacze wykładu prof. nadzw. dr hab. Tomasza Czapli pt. „O wywieraniu wpływu i technikach obrony przed manipulacją” poznali praktyczne przykłady oraz techniki wywierania wpływu. Podczas wykładu prof. nadzw. dr hab. Ewy Śnieżek „Granice sprawozdawczości finansowej - Quo vadis, Domine?” absolwenci dowiedzieli się więcej o perspektywach rozwoju i wdrażania zasad zintegrowanego raportowania biznesowego, w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw ery globalizacji i zrównoważonego rozwoju.

Po wykładach absolwenci udali się na tematyczne warsztaty, które odbywały się równolegle w kilku grupach warsztatowych. Uczestnicy warsztatów poznali jaką wartość ma „Ciało w pracy menedżera” oraz jakie „Narzędzia budowy autorytetu lidera” można wykorzystać w różnych organizacjach. Ponadto „Wzięli na warsztat swoje szczęście” oraz nauczyli się „Pytać, kombinować i przekształcać” podczas treningu kreatywności.

W trakcie całego dnia na gości Wydziału czekały także wydarzenia towarzyszące:
Wystawa plakatów z informacjami o katedrach i Wydziale Zarządzania pozwoliła odwiedzającym zapoznać się ze zmianami, które zaszły po opuszczeniu przez nich murów uczelni, dowiedzieć się więcej o osiągnięciach naukowych i dydaktycznych poszczególnych katedr, a także poznać kierunki rozwoju Wydziału Zarządzania.
W księdze życzeń i pomysłów nasi goście składali życzenia Uniwersytetowi Łódzkiemu z okazji Jubileuszu 70-lecia, a także dzielili się swoimi pomysłami i przemyśleniami na temat studiów oraz przyszłości Wydziału. Ponadto poprosiliśmy absolwentów o wpisanie się na tablicy „Kim są absolwenci WZ”, dzięki czemu mogliśmy poznać w jakich zawodach i na jakich stanowiskach pracują.

Ogromną popularnością cieszył się sklepik z pamiątkami. Absolwenci, ale także studenci i pracownicy nabywali w nim gadżety z logo Wydziału Zarządzania oraz inne pamiątki, dzięki którym nawet poranna kawa czy praca przy biurku mogą przywrócić wspomnienia o najlepszym czasie w życiu – czasie studiów!

Mamy nadzieję, że wydarzenia organizowane na Wydziale Zarządzania na długo zostaną w pamięci absolwentów i sprawią, że nawet po opuszczeniu murów uczelni będą czuli, że na zawsze pozostaną częścią społeczności akademickiej Wydziału Zarządzania i Uniwersytetu Łódzkiego.


Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzeń organizowanych dla absolwentów Wydziału Zarządzania!

Dziękujemy wszystkim absolwentom Wydziału Zarządzania, za udział w pierwszym Światowym Zjeździe Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego!


Światowy Zjazd Absolwentów odbył się z okazji jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego. Spotkania po latach, wspomnienia, dyskusje, wycieczki po wydziałach, a także liczne pokazy, prezentacje, zawody sportowe i koncerty odbywały się od piątku do niedzieli (22-24 maja 2015 r.). Wydarzenia i uroczystości związane ze Światowym Zjazdem Absolwentów UŁ podzielono na dwie części: oficjalną oraz integracyjno-rozrywkową.

23 maja 2015r. odbyły się spotkania absolwentów na macierzystych wydziałach. Tego dnia na Wydziale Zarządzania mieliśmy przyjemność gościć zarówno tych absolwentów, którzy ukończyli studia niedawno, jak i tych, którzy otrzymali dyplom jako pierwsi absolwenci Wydziału.
Zaproponowaliśmy naszym absolwentom udział w wykładach i warsztatach tematycznych, które miały na celu podniesienie kompetencji zawodowych i rozwój umiejętności miękkich.

Słuchacze wykładu prof. nadzw. dr hab. Tomasza Czapli pt. „O wywieraniu wpływu i technikach obrony przed manipulacją” poznali praktyczne przykłady oraz techniki wywierania wpływu. Podczas wykładu prof. nadzw. dr hab. Ewy Śnieżek „Granice sprawozdawczości finansowej - Quo vadis, Domine?” absolwenci dowiedzieli się więcej o perspektywach rozwoju i wdrażania zasad zintegrowanego raportowania biznesowego, w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw ery globalizacji i zrównoważonego rozwoju.

Po wykładach absolwenci udali się na tematyczne warsztaty, które odbywały się równolegle w kilku grupach warsztatowych. Uczestnicy warsztatów poznali jaką wartość ma „Ciało w pracy menedżera” oraz jakie „Narzędzia budowy autorytetu lidera” można wykorzystać w różnych organizacjach. Ponadto „Wzięli na warsztat swoje szczęście” oraz nauczyli się „Pytać, kombinować i przekształcać” podczas treningu kreatywności.

W trakcie całego dnia na gości Wydziału czekały także wydarzenia towarzyszące:
Wystawa plakatów z informacjami o katedrach i Wydziale Zarządzania pozwoliła odwiedzającym zapoznać się ze zmianami, które zaszły po opuszczeniu przez nich murów uczelni, dowiedzieć się więcej o osiągnięciach naukowych i dydaktycznych poszczególnych katedr, a także poznać kierunki rozwoju Wydziału Zarządzania.
W księdze życzeń i pomysłów nasi goście składali życzenia Uniwersytetowi Łódzkiemu z okazji Jubileuszu 70-lecia, a także dzielili się swoimi pomysłami i przemyśleniami na temat studiów oraz przyszłości Wydziału. Ponadto poprosiliśmy absolwentów o wpisanie się na tablicy „Kim są absolwenci WZ”, dzięki czemu mogliśmy poznać w jakich zawodach i na jakich stanowiskach pracują.

Ogromną popularnością cieszył się sklepik z pamiątkami. Absolwenci, ale także studenci i pracownicy nabywali w nim gadżety z logo Wydziału Zarządzania oraz inne pamiątki, dzięki którym nawet poranna kawa czy praca przy biurku mogą przywrócić wspomnienia o najlepszym czasie w życiu – czasie studiów!

Mamy nadzieję, że wydarzenia organizowane na Wydziale Zarządzania na długo zostaną w pamięci absolwentów i sprawią, że nawet po opuszczeniu murów uczelni będą czuli, że na zawsze pozostaną częścią społeczności akademickiej Wydziału Zarządzania i Uniwersytetu Łódzkiego.


Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzeń organizowanych dla absolwentów Wydziału Zarządzania!

 Print