Wyszukiwanie ogłoszeń

Wybierz jednostkę:
Wybierz pracownika:


Data utworzeniaTreśćPracownik
2021-07-16

Informuję, że jestem na urlopie w terminie od 6 do 21 września 2021r.

I would like to inform that I am out of office since 6th till 21st of September 2021.

dr Beata Banachowicz
2021-06-08
EP
Kierunek studiów: ochrona środowiska (Wydz. BiOŚ UŁ)
Typ studiów: II stopnia/ mgr
Tryb studiów: stacjonarne, dzienne
Rok studiów: II; semestr studiów: 4
Rok akademicki: 2020/2021; semestr: letni
Nazwa przedmiotu: EKOLOGIA PRZEMYSŁOWA (konwersatorium/ ćw. lab., 13 h)
Terminy kolokwium:
- podstawowy (I): 28 V 2021 r. (piątek), godz. 16:00 - 17:30, kolokwium ustne, w trybie zdalnym, za pośrednictwem aplikacji MS Teams.
- poprawkowy (II): -
dr hab. Dominik Drzazga
2014-01-19
OOŚ
Kierunek studiów: ochrona środowiska (BiOŚ UŁ)
Blok: zarządzanie środowiskiem
Typ studiów: II stopnia, magisterskie
Tryb studiów: stacjonarne, dzienne
Rok studiów: II; semestr studiów: 4
Rok akademicki: 2020/2021; semestr: letni
Nazwa przedmiotu: OCENY W OCHRONIE ŚRODOWISKA (wykład, 13 h)
Terminy kolokwium:
- podstawowy (I): 25 czerwca 2021 r. (piątek), godz. do ustalenia; kolokwium ustne, w trybie zdalnym, za pośrednictwem aplikacji MS Teams
. 
- poprawkowy (II): lipiec/wrzesień 2021 r.; indywidualnie do ustalenia;
kolokwium ustne, w trybie zdalnym, za pośrednictwem aplikacji MS Teams.
dr hab. Dominik Drzazga
2014-01-13
PP(gp)
Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna (WNG UŁ & WZ UŁ)
Typ studiów: I stopnia, licencjackie i inżynierskie
Tryb studiów: stacjonarne, dzienne
Rok studiów: II; semestr studiów: 4
Rok akademicki: 2020/2021; semestr: letni
Nazwa przedmiotu: PLANOWANIE PRZESTRZENNE (wykład, 30 h)
Terminy i miejsce egzaminu:
- podstawowy (I): dn. 24 czerwca 2021 r. (czwartek), godz. 12:00 - 15:00; miejsce: na Platformie Zdalnego Kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego/ eCampus UŁ/ https://moodle.uni.lodz.pl/ z jednoczesnym wykorzystaniem MS Teams.
- poprawkowy (II): dn. 16 września 2021 r. (czwartek), godz. 14:00 - 17:00 (godz. będzie potwierdzona); miejsce: na Platformie Zdalnego Kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego/ eCampus UŁ/ https://moodle.uni.lodz.pl/ z jednoczesnym wykorzystaniem MS Teams.
dr hab. Dominik Drzazga
2011-05-23
EOŚ(d)
Kierunek studiów: ochrona środowiska (Wydz. BiOŚ UŁ)
Typ studiów: I stopnia/ licencjackie
Tryb studiów: stacjonarne/dzienne
Rok studiów: III; semestr studiów: 6
Rok akademicki: 2020/2021; semestr: letni
Nazwa przedmiotu: EKONOMIA W OCHRONIE ŚRODOWISKA (ćwiczenia cz. 2, 13h z 26h)
Terminy i miejsce kolokwium:
- podstawowy (I): 16 VI 2021 r. (środa), godz. 09:15 - 10:45; miejsce:  na Platformie Zdalnego Kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego/ eCampus UŁ/ https://moodle.uni.lodz.pl/ z jednoczesnym wykorzystaniem MS Teams.
- poprawkowy (II): 28 VI 2021 r. (poniedz.), godz. 12:30 - 14:00; miejsce:  na Platformie Zdalnego Kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego/ eCampus UŁ/ https://moodle.uni.lodz.pl/ z jednoczesnym wykorzystaniem MS Teams.
dr hab. Dominik Drzazga