Relacja z Gali Absolwenta 2018

24 listopada 2018 r. odbyła się Gala Absolwenta, którą uroczyście otworzył Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ, witając gości honorowych, pracowników, a także absolwentów. Obecny na Gali Prorektor UŁ ds. ekonomicznych dr hab. Grzegorz Urbanek, prof. UŁ w swoim wystąpieniu zachęcał absolwentów do utrzymywania relacji z uczelnią poprzez udział w dedykowanych projektach oraz dalszą edukację. Podkreślił także, że absolwenci Wydziału Zarządzania UŁ są doceniani na rynku pracy, a perspektywy ich rozwoju zawodowego są z roku na rok coraz lepsze. Kolejnym punktem programu było wystąpienie Dziekana Wydziału Zarządzania, który zaprezentował statystyki dotyczące tegorocznych obron i przystąpił do wręczania dyplomów dla absolwentów z oceną bardzo dobrą.

Istotnym punktem w programie wydarzenia było wręczenie dyplomów i wyróżnień od partnerów współpracujących z Wydziałem.

NAGRODA LAUREAT

Nagroda 
im. Profesor Alicji Jarugi 

mgr Sylwia Doroba
autorka pracy pt. „Wartość marki a sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej”

Wyróżnienie
im. Profesor Alicji Jarugi 

mgr Karolina Kszczot
autorka pracy pt. „Wpływ odpisów aktualizujących wartość aktywów obrotowych na wynik finansowy na przykładzie spółek niefinansowych tworzących WIG20”

Nagroda za najlepszą pracę magisterską od Klubu 500 Łódź

mgr Marlena Mirowska
autorka pracy pt. „Budowanie marki pracodawcy (employer branding) w opinii studentów”

Nagroda Joanny Skrzydlewskiej

mgr Michalina Węglarska 
za najwyższą średnią na studiach II stopnia oraz nienaganną postawę studencką

NAGRODY CZŁONKÓW RADY BIZNESU
 

Santander Universidades mgr Marlena Mirowska
autorka pracy pt. "Budowanie marki pracodawcy (employer branding) w opinii studentów"
Dachser mgr Sylwia Walkowiak
autorka pracy pt. "Wpływ infrastruktury transportu na lokalizację i rozwój centrów logistycznych” oraz bardzo dobre wyniki na studiach stacjonarnych drugiego stopnia – kierunek Logistyka
Infosys Maciej Krupka
współautor pracy pt. "Znajomość języków obcych wśród studentów lingwistyki dla biznesu a rynek pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sektora nowoczesnych usług biznesowych"
PZU mgr Anna Piekutowska
autorka pracy pt. "Anomalie rynkowe jako odstępstwo od teorii efektywności informacyjnej"
PKO Bank Polski Natalia Franas
autorka pracy pt. „Rachunkowość w spółdzielniach mieszkaniowych”
Agata Zielińska
autorka pracy pt. „Wynagrodzenia w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu”
Anita Wroczyńska
autorka pracy pt. „Kreowanie wizerunku poprzez marketing treści na przykładzie przedsiębiorstw bankowych”
Deloitte mgr Anna Westwal
za najwyższą średnią na studiach II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość
Philips Marta Walas
autorka pracy pt. "Media społecznościowe i ich wpływ na proces rekrutacji"
 

POZOSTAŁE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 

Konkurs Rady Menedżerów Publicznych  mgr Karolina Jakubczak
autorka pracy pt. "Zbilansowana karta wyników gminy w kontekście potrzeb informacyjnych zarządzania jednostką samorządu terytorialnego" 
mgr Natalia Reliszko
autorka pracy pt. "Uwarunkowania kulturowe prowadzenia negocjacji biznesowych z Rosjanami"
Komenda Miejska Policji 
w Łodzi
mgr Kamil Majewski
autor pracy pt. „Wpływ używek na bezpieczeństwo w ruchu drogowym na przykładzie miasta Łódź”
Łódzka Kolej Aglomeracyjna Filip Grzejszczyk
za najwyższą średnią na studiach I stopnia
Wyróżnienie Zarządu Dróg
i Transportu
Angelika Pietruszka 
autorka pracy pt. „Wpływ drogi S14 na wybrane obszary aglomeracji łódzkiej”
Port Lotniczy Łódź 
im. W. Reymonta
Magdalena Zatorska
autorka pracy pt. „Wpływ infrastruktury transportu drogowego na liczbę pasażerów portów lotniczych na przykładzie Okęcia i Lublinka"
DB Schenker

nagroda za najwyższą średnią na studiach licencjackich

EY Maja Dzioba
autorka pracy pt. „Ewidencja i prezentacja przychodów oraz kosztów fundacji - wymagania legislacyjne a praktyka sprawozdawcza”
Credit Agricole Magdalena Barabasz
autorka pracy pt. „Wykorzystanie Internetu jako narzędzia budowania marki pracodawcy"
Decathlon  mgr Ewelina Krzykacz
autor pracy pt. „Zastosowanie innowacyjnej technologii druku przestrzennego w logistyce produkcji”
Ewa Urbaniak
za najwyższą średnią na studiach licencjackich na kierunku Logistyka
mgr Lidia Barłoga
za najwyższą średnią na studiach magisterskich na kierunku Logistyka
Skanska Property Poland Arkadiusz Pietrowiak
za pracę licencjacką pt. „Corporate Social Responsibillity 
- philanthropy or manipulation?”
Coffee Point Patrycja Chojnacka
za najwyższą średnią na studiach I stopnia na kierunku 
Business Management i kontynuację nauki na studiach II stopnia na WZ UŁ
Your Catering Group Kamil Burczyński
za najwyższą średnią na studiach I stopnia na kierunku 
Management and Finance  i kontynuację nauki na studiach II stopnia na WZ UŁ

W kolejnej części wydarzenia, Dziekan Wydziału Zarządzania podziękował firmom Rady Biznesu za współpracę i wspólnie realizowane projekty. Tytuł Partnera Roku 2018 otrzymał Santander Universidades.

Podczas Gali Absolwenta 2018 ogłoszono tradycyjnie laureatów WuZetek, nagród przyznawanych przez absolwentów prowadzącym zajęcia. WuZetki były przyznawane tradycyjnie w czterech kategoriach. Wykładowców osobno oceniali absolwenci studiów licencjackich i magisterskich. Prezentujemy zwycięzców w poszczególnych kategoriach:


„Miliard w rozumie”
- Studia licencjackie: dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ
- Studia magisterskie: dr hab. Jakub Marszałek


„Sprawiedliwy wykładowca”
- Studia licencjackie: dr hab. Maciej Turała
- Studia magisterskie: dr Przemysław Czajor


„Zawsze Dla Nas”
- Studia licencjackie: dr hab. Ewa Snieżek, prof. UŁ
- Studia magisterskie: dr Przemysław Czajor


„Ikona Wydziału”
- Studia licencjackie: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ
- Studia magisterskie: dr hab. Jakub Marszałek


Nagrodę Specjalną otrzymał dr hab. Tomasz Wnuk-Pel, prof. UŁ.

Po wręczeniu WuZetek głos zabrał przedstawiciel absolwentów mgr Juliusz Lerman, który obecnie kontynuuje naukę na naszym Wydziale na studiach doktoranckich.

Na koniec Gali Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ osobiście wręczył dyplomy wszystkim obecnym na Gali absolwentom, podziękował za obecność wszystkim uczestnikom, w tym gościom reprezentującym partnerów biznesowych Wydziału Zarządzania, którzy ufundowali nagrody naszym absolwentom.
Ostatnim punktem uroczystości było wspólne zdjęcie absolwentów zgromadzonych na wydziałowym patio w momencie podrzucania biretów oraz toast wieńczący Galę Absolwenta 2018.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia oraz filmu z Gali Absolwenta!

Relacja z Gali Absolwenta 2018

24 listopada 2018 r. odbyła się Gala Absolwenta, którą uroczyście otworzył Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ, witając gości honorowych, pracowników, a także absolwentów. Obecny na Gali Prorektor UŁ ds. ekonomicznych dr hab. Grzegorz Urbanek, prof. UŁ w swoim wystąpieniu zachęcał absolwentów do utrzymywania relacji z uczelnią poprzez udział w dedykowanych projektach oraz dalszą edukację. Podkreślił także, że absolwenci Wydziału Zarządzania UŁ są doceniani na rynku pracy, a perspektywy ich rozwoju zawodowego są z roku na rok coraz lepsze. Kolejnym punktem programu było wystąpienie Dziekana Wydziału Zarządzania, który zaprezentował statystyki dotyczące tegorocznych obron i przystąpił do wręczania dyplomów dla absolwentów z oceną bardzo dobrą.

Istotnym punktem w programie wydarzenia było wręczenie dyplomów i wyróżnień od partnerów współpracujących z Wydziałem.

NAGRODA LAUREAT

Nagroda 
im. Profesor Alicji Jarugi 

mgr Sylwia Doroba
autorka pracy pt. „Wartość marki a sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej”

Wyróżnienie
im. Profesor Alicji Jarugi 

mgr Karolina Kszczot
autorka pracy pt. „Wpływ odpisów aktualizujących wartość aktywów obrotowych na wynik finansowy na przykładzie spółek niefinansowych tworzących WIG20”

Nagroda za najlepszą pracę magisterską od Klubu 500 Łódź

mgr Marlena Mirowska
autorka pracy pt. „Budowanie marki pracodawcy (employer branding) w opinii studentów”

Nagroda Joanny Skrzydlewskiej

mgr Michalina Węglarska 
za najwyższą średnią na studiach II stopnia oraz nienaganną postawę studencką

NAGRODY CZŁONKÓW RADY BIZNESU
 

Santander Universidades mgr Marlena Mirowska
autorka pracy pt. "Budowanie marki pracodawcy (employer branding) w opinii studentów"
Dachser mgr Sylwia Walkowiak
autorka pracy pt. "Wpływ infrastruktury transportu na lokalizację i rozwój centrów logistycznych” oraz bardzo dobre wyniki na studiach stacjonarnych drugiego stopnia – kierunek Logistyka
Infosys Maciej Krupka
współautor pracy pt. "Znajomość języków obcych wśród studentów lingwistyki dla biznesu a rynek pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sektora nowoczesnych usług biznesowych"
PZU mgr Anna Piekutowska
autorka pracy pt. "Anomalie rynkowe jako odstępstwo od teorii efektywności informacyjnej"
PKO Bank Polski Natalia Franas
autorka pracy pt. „Rachunkowość w spółdzielniach mieszkaniowych”
Agata Zielińska
autorka pracy pt. „Wynagrodzenia w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu”
Anita Wroczyńska
autorka pracy pt. „Kreowanie wizerunku poprzez marketing treści na przykładzie przedsiębiorstw bankowych”
Deloitte mgr Anna Westwal
za najwyższą średnią na studiach II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość
Philips Marta Walas
autorka pracy pt. "Media społecznościowe i ich wpływ na proces rekrutacji"
 

POZOSTAŁE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 

Konkurs Rady Menedżerów Publicznych  mgr Karolina Jakubczak
autorka pracy pt. "Zbilansowana karta wyników gminy w kontekście potrzeb informacyjnych zarządzania jednostką samorządu terytorialnego" 
mgr Natalia Reliszko
autorka pracy pt. "Uwarunkowania kulturowe prowadzenia negocjacji biznesowych z Rosjanami"
Komenda Miejska Policji 
w Łodzi
mgr Kamil Majewski
autor pracy pt. „Wpływ używek na bezpieczeństwo w ruchu drogowym na przykładzie miasta Łódź”
Łódzka Kolej Aglomeracyjna Filip Grzejszczyk
za najwyższą średnią na studiach I stopnia
Wyróżnienie Zarządu Dróg
i Transportu
Angelika Pietruszka 
autorka pracy pt. „Wpływ drogi S14 na wybrane obszary aglomeracji łódzkiej”
Port Lotniczy Łódź 
im. W. Reymonta
Magdalena Zatorska
autorka pracy pt. „Wpływ infrastruktury transportu drogowego na liczbę pasażerów portów lotniczych na przykładzie Okęcia i Lublinka"
DB Schenker

nagroda za najwyższą średnią na studiach licencjackich

EY Maja Dzioba
autorka pracy pt. „Ewidencja i prezentacja przychodów oraz kosztów fundacji - wymagania legislacyjne a praktyka sprawozdawcza”
Credit Agricole Magdalena Barabasz
autorka pracy pt. „Wykorzystanie Internetu jako narzędzia budowania marki pracodawcy"
Decathlon  mgr Ewelina Krzykacz
autor pracy pt. „Zastosowanie innowacyjnej technologii druku przestrzennego w logistyce produkcji”
Ewa Urbaniak
za najwyższą średnią na studiach licencjackich na kierunku Logistyka
mgr Lidia Barłoga
za najwyższą średnią na studiach magisterskich na kierunku Logistyka
Skanska Property Poland Arkadiusz Pietrowiak
za pracę licencjacką pt. „Corporate Social Responsibillity 
- philanthropy or manipulation?”
Coffee Point Patrycja Chojnacka
za najwyższą średnią na studiach I stopnia na kierunku 
Business Management i kontynuację nauki na studiach II stopnia na WZ UŁ
Your Catering Group Kamil Burczyński
za najwyższą średnią na studiach I stopnia na kierunku 
Management and Finance  i kontynuację nauki na studiach II stopnia na WZ UŁ

W kolejnej części wydarzenia, Dziekan Wydziału Zarządzania podziękował firmom Rady Biznesu za współpracę i wspólnie realizowane projekty. Tytuł Partnera Roku 2018 otrzymał Santander Universidades.

Podczas Gali Absolwenta 2018 ogłoszono tradycyjnie laureatów WuZetek, nagród przyznawanych przez absolwentów prowadzącym zajęcia. WuZetki były przyznawane tradycyjnie w czterech kategoriach. Wykładowców osobno oceniali absolwenci studiów licencjackich i magisterskich. Prezentujemy zwycięzców w poszczególnych kategoriach:


„Miliard w rozumie”
- Studia licencjackie: dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ
- Studia magisterskie: dr hab. Jakub Marszałek


„Sprawiedliwy wykładowca”
- Studia licencjackie: dr hab. Maciej Turała
- Studia magisterskie: dr Przemysław Czajor


„Zawsze Dla Nas”
- Studia licencjackie: dr hab. Ewa Snieżek, prof. UŁ
- Studia magisterskie: dr Przemysław Czajor


„Ikona Wydziału”
- Studia licencjackie: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ
- Studia magisterskie: dr hab. Jakub Marszałek


Nagrodę Specjalną otrzymał dr hab. Tomasz Wnuk-Pel, prof. UŁ.

Po wręczeniu WuZetek głos zabrał przedstawiciel absolwentów mgr Juliusz Lerman, który obecnie kontynuuje naukę na naszym Wydziale na studiach doktoranckich.

Na koniec Gali Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ osobiście wręczył dyplomy wszystkim obecnym na Gali absolwentom, podziękował za obecność wszystkim uczestnikom, w tym gościom reprezentującym partnerów biznesowych Wydziału Zarządzania, którzy ufundowali nagrody naszym absolwentom.
Ostatnim punktem uroczystości było wspólne zdjęcie absolwentów zgromadzonych na wydziałowym patio w momencie podrzucania biretów oraz toast wieńczący Galę Absolwenta 2018.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia oraz filmu z Gali Absolwenta!

 Drukuj