Kierunek Logistyka otrzymał akredytację na zgodność ze standardami European Logistics Association. W efekcie procesu recenzji otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający, że program studiów na kierunku Logistyka jest zgodny w 91% ze standardem kwalifikacyjnym European Qualification Standards for Logistics Professionals - The European Logistics Association, począwszy od roku akademickiego 2018/2019. 

Programy studiów I i II stopnia są dostosowane do najnowszych światowych standardów kształcenia w zakresie logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Absolwenci studiów I i II stopnia, którzy będą posiadać stosowne doświadczenie zawodowe mogą ubiegać się o certyfikat European Junior Logistician (minimum 2 lata na samodzielnym stanowisku w logistyce) oraz European Senior Logistician (minimum 5 lat na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w logistyce).

Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o wydanie certyfikatu EJL oraz ESL przez studentów Wydziału Zarządzania UŁ można znaleźć na stronie poświęconej warunkom kwalifikacji dla naszych studentów

Posiadanie certyfikatu European Logistician jest potwierdzeniem kompetencji zawodowych w obszarze logistyki poprzez przeprowadzenie przewodu certyfikacji w Jednostce Certyfikującej Instytutu Logistyki i Magazynowania, jako Krajowej Jednostki Certyfikującej Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (National Certification Board European Logistics Association).

Certyfikat European Logistician, nadawany dożywotnio, jest cenionym atutem przy planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego. Europejski System Certyfikacji Logistyków w Polsce do roku 2018 przyznał 1010 certyfikatów European Junior Logistician i 140 certyfikaty European Senior Logistician.

Początki Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków sięgają roku 1997, kiedy to powstała Europejska Rada ds. Certyfikacji w Logistyce (European Certification Board of Logistics – ECBL). ECBL jest organizacją z siedzibą w Brukseli, działająca w oparciu o prawo belgijskie. Pozostaje ona w ścisłym związku z Europejskim Towarzystwem Logistycznym (European Logistics Association - ELA). W oparciu o standardy kompetencyjne określone przez ELA, ECBL koordynuje i nadzoruje certyfikację zawodową logistyków w wielu krajach Europy, a także poza nią.
System ten działa w Austrii, Belgii, Czechach, Holandii, Hiszpanii, Federacji Rosyjskiej, Finlandii, Irlandii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Republice Południowej Afryki, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, i dwóch prowincjach Chińskiej Republiki Ludowej (Hong-Kong i Shang-hai). W najbliższym czasie do tego grona dołączy zapewne Dania, a zainteresowanie systemem wyrażają Francja i Węgry.

Poszczególne kraje uczestniczące w systemie ECBL mają daleko posuniętą swobodę w zakresie organizacji krajowych systemów. Wspólne są natomiast standardy kompetencyjne (wiedza i umiejętności w ściśle zdefiniowanych zakresach) oraz standardy jakości działania. Wspólnie realizowana jest też polityka marketingowa.
Certyfikaty kompetencji zawodowych w Europejskim Systemie Certyfikacji Logistyków dostępne są na trzech poziomach: Junior, Senior i Master. Nie wszystkie kraje oferują egzaminy dla każdego z wymienionych poziomów. Zróżnicowanie poziomu dotyczy zarówno zakresu zagadnień od operacyjnych (Junior Level) po strategiczne (Master Level) jak również potencjalnych kandydatów od niższego szczebla kierowniczego (Junior) po "top management" (Master).

Posiadanie certyfikatu Europejskiego System Certyfikacji Logistyków odgrywa coraz większą rolę, jako poświadczenie kompetencji zawodowych w logistyce na terenie państw członkowskich organizacji i nie tylko.

Adam Maciejewski, obecnie specjalista ds. prognozowania zapotrzebowania na gaz ziemny w skali kraju PGNiG SA, którego doświadczenie zawodowe obejmuje kilkuletni staż pracy na Słowacji, w środowisku międzynarodowym, w obszarze planowaniem dystrybucji w globalnym łańcuchu dostaw, następnie stanowisko managerskie w Centrum Planowania Procter&Gamble jako osoba odpowiedzialna za wdrażanie produktów wchodzących na rynek, tak mówi o roli certyfikacji ELA na ścieżce rozwoju zawodowego: