Wyróżniająca ocena instytucjonalna Polskiej Komisji Akredytacyjnej

17 stycznia 2013 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi Zarządzania UŁ najwyższą – wyróżniającą ocenę instytucjonalną. To pierwsza tak wysoka ocena w Polsce wśród wydziałów z obszaru nauk społecznych.

W ocenie PKA podkreślono kompleksowość wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz jego dojrzałą strukturę organizacyjną. Wyróżniono działania dotyczące doskonalenia systemu w zakresie współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, przedstawicielami rynku pracy, w tym w szczególności prestiżowymi firmami regionu łódzkiego.

pokaż więcej

 

 

Kategoria naukowa A w kompleksowej ocenie działalności naukowej

Wydział Zarządzania UŁ otrzymał w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej jednostek naukowych kategorię naukową A. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami oceny przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej.

pokaż więcej

 

 

III miejsce w rankingu uczelni i studiów ekonomicznych Rzeczpospolitej

W 2019 r. w rankingu uczelni i studiów ekonomicznych „Rzeczpospolitej” Uniwersytet Łódzki zajął 3 miejsce w gronie uczelni nieekonomicznych oferujących najlepsze studia ekonomiczne.

W 2017 r. Wydział Zarządzania UŁ został oceniony jako jeden z najlepszych wydziałów ekonomicznych w Polsce - w Rankingu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych Rzeczpospolitej zajął II miejsce w kategorii "Wydziały ekonomiczne" (na 27 wydziałów).

pokaż więcej

 

   

Akredytacja ACCA

Akredytacja kierunków Rachunkowość oraz Finanse i Rachunkowość

W 2013 roku Wydział Zarządzania UŁ otrzymał akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Obecnie prowadzimy dwa akredytowane kierunki: na I stopniu (Rachunkowość) i II stopniu (Finanse i Rachunkowość, od 2019 roku Rachunkowość i Zarządzanie Finansami), a studenci Wydziału Zarządzania mają możliwość rozpoczęcia kwalifikacji już w trakcie studiów oraz uzyskania zwolnienia z egzaminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach.

ACCA jest międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Kwalifikacja ACCA została przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako globalny wzorzec międzynarodowego programu rachunkowości. 

Warunki kwalifikacji ACCA dla studentów Wydziału Zarządzania UŁ

 

 

Akredytacja IPMA

Akredytacja kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie projektami

W 2015 roku specjalność Zarządzanie Projektami otrzymała akredytację International Project Management Association Polska (IPMA Polska), która jest częścią międzynarodowej organizacji non-profit - International Project Management Association®, zrzeszającej i certyfikującej Project Managerów. Studenci specjalności Zarządzanie projektami realizują przedmioty zakwalifikowane do programu IPMA Student 

pokaż więcej

 

 

Program CIMA na WZ UŁ

Akredytacja kierunku Management and Finance

 

Na mocy umowy podpisanej przez Wydział Zarządzania UŁ oraz Chartered Institute of Management Accountants uruchomiliśmy Program CIMA na Wydziale Zarządzania UŁ. Program umożliwia studentom na kierunku Management and Finance zdobycie Certificate in Business Accounting oraz uzyskiwanie zwolnień z egzaminów CIMA.

pokaż więcej

 

Akredytacja European Logistics Association

Akredytacja kierunku Logistyka

 

Kierunek Logistyka pozytywnie przeszedł proces międzynarodowej akredytacji na zgodność ze standardami European Logistics Association (ELA). Akredytacja ta umożliwi przyszłym absolwentom kierunku Logistyka uzyskanie międzynarodowych certyfikatów zawodowych European Junior Logistician i/lub European Senior Logistician. 

pokaż więcej

Warunki kwalifikacji European Logistics Association dla studentów Wydziału Zarządzania UŁ