19 czerwca 2019

"Local governance and accountability in a Japanese local government and a hospital: a critical look"

Spotkanie naukowe pracowników oraz doktorantów Wydziału Zarządzania, którego celem było krytyczne spojrzenie na lokalne zarządzanie i odpowiedzialność w japońskim samorządzie lokalnym i szpitalu.

15 czerwca 2019 IV Piknik WZ

 

14 czerwca 2019 XI Seminarium W drodze do menedżerskiej doskonałości „Znad Wisły do Silicon Valley”

Celem spotkania organizowanego przez PAM Center było zwrócenie uwagi na czynniki, które wyzwalają potencjał przedsiębiorczości. W trakcie seminarium poruszono tematy rozwoju polsko-amerykańskich stosunków gospodarczych i biznesowych, wyzwalania potencjału przedsiębiorczości organizacji oraz tworzenia kultury biznesu opartego o kooperację, innowacyjność, odwagę myślenia i działania.

13 czerwca2019 IX Wydziałowe Spotkanie Naukowe

 

12 czerwca 2019 Konferencja "Samorząd terytorialny a ochrona interesu publicznego w ramach Jubileuszu 40-lecia pracy naukowej i 70-lecia prof. Markowskiego, jubileusz 40-lecia Katedry Zarządzania Miastem i regionem

 

11 czerwca 2019 Jubileusz 40-lecia pracy naukowej i 70-lecia prof. Markowskiego, jubileusz 45-lecia Katedry Zarządzania Miastem i Regionem

 

7 czerwca 2019 II Sympozjum "Systemy informacyjne zrównoważonego rozwoju: Cele i zadania zrównoważonego rozwoju – według ONZ"

Sympozjum poruszało tematykę globalnych celów i zadań zrównoważonego rozwoju – wg ONZ. Na zakończenie odbyła się dyskusja nt. celów i zadań zrównoważonego rozwoju w świetle prac własnych uczestników sympozjum: • Jednostka gospodarująca w ujęciu systemowym – atrybuty, warunki trwania i rozwoju, zarządzanie • Energetyczne aspekty zrównoważonego rozwoju • Logistyka w perspektywie zrównoważonego rozwoju • Uniwersytet a rozwój zrównoważony • Miasto i region a rozwój zrównoważony

6 czerwca 2019 VIII Wydziałowe Spotkanie Naukowe

 

30 maja 2019 Eksperci przy kawie

Spotkanie organizowane przez Wydziałową Radę Samorządu Doktorantów miało na celu przedstawienie metod i technik z zakresu budowania wizerunku Młodego Naukowca w mediach społecznościowych. Prelekcję wygłosiła dr Kinga Stopczyńska.

30 maja 2019 IX Plener malarski z Wydziałem Zarządzania

 

28-29 maja 2019 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Human potential development"

Celem XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej była wymiana wiedzy w zakresie świadomego rozwoju potencjału ludzkiego i konfrontacja najnowszych założeń teoretycznych i faktycznych uwarunkowań praktyki, skoncentrowana na potrzebie zmiany podejścia do kształtowania, motywacji i rozwoju pracowników oraz menedżerów.

27 maja 2019 Wykład otwarty „Welcome in Cognitive Era - czyli jak sztuczna inteligencja zmienia biznes i nasze życie?”

Wykład na zaproszenie Katedry Informatyki poprowadził Jarosław Jackowiak z IBM Polska. Celem spotkania było propagowanie wiedzy na temat zmian technologicznych w biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji.

27 maja 2019 Warsztaty z praktykiem „Jak sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej praktyczne aspekty i case study systemu konsolidacyjnego".

Przedstawiciele firmy Barry Callebaut przeprowadziła warsztat, dzięki któremu uczestnicy mieli możliwość zrozumieć procesy biznesowe w międzynarodowej firmie oraz zyskać wiedzę praktyczną od osób zajmujących się sprawozdaniami na co dzień.

23 maja 2019 Konferencja Którędy do marketingu?

Którędy do Marketingu? to jednodniowa konferencja organizowana przez SKN MarkeTEAM, adresowana do studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z marketingiem i prowadzeniem własnego biznesu. Jej celem było zaprezentowanie uczestnikom przykładowych ścieżek kariery zawodowej, którymi mogą podążyć. Podczas wydarzenia zaproszeni gości z branży opowiedzieli czym się zajmują, jak wygląda ich „typowy dzień pracy”, jak wyglądała ich ścieżka kariery zawodowej, jak najlepiej wykorzystać studia oraz o wszystkim, co sami chcieliby usłyszeć, stając przed wyborem ścieżki rozwoju zawodowego.

21 maja 2019 34. zbudzenie Wampira! Wampiriada

Wampiriada to największa akcja studenckiego honorowego krwiodawstwa w Łodzi. Celem projektu jest zebranie jak największej ilości krwi oraz szerzenie idei honorowego krwiodawstwa w środowisku akademickim. Dodatkowo prowadzono rejestrację do bazy potencjalnych dawców szpiku. Akcję co roku organizuje Niezależne Zrzeszenie Studentów.

16 maja 2019 VII Wydziałowe Spotkanie Naukowe

 

15-16 maja 2019 Happy FEIMDay

SKN FEIM obchodziło swoje 5 urodziny. Jak co roku zorganizowali wspólne świętowanie, podczas którego odbyły się: prelekcja z Czarkiem Stacewiczem pt.: „Ciekawy przypadek Czarka Stacewicza, czyli jak przeżyłem swoje życie wstecz, jak Benjamin Button”, wywiady z Anną Zając o pracy nad festiwalem See Bloggers oraz prowadzeniu działalności w social media oraz z Sylwią Bednerek, która opowiedziała o produkcji programów telewizyjnych „The Voice of Poland” czy „Dance Dance Dance”.

15 maja 2019 Balonowy Deszcz Nagród

SKN Progress w ramach projektu Finance Week zorganizowało szkolenia dla studentów o tematyce finansów i rachunkowości oraz umiejętności miękkich w celu poszerzenia wiedzy. Punktem kulminacyjnym wydarzenia było zrzucenie na patio 1000 balonów z nagrodami.

14 maja 2019 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Naukowców „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu globalnym”

Studenckie Koło Naukowe Globalni działające przy Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, przy współpracy z Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki oraz Instytutem Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy zorganizowało konferencję, której celem była dyskusja dotycząca aktualnych problemów przedsiębiorczości i innowacji poprzez wymianę poglądów i doświadczeń młodych naukowców, a także integrację i inspirację do współpracy w międzynarodowych zespołach. Poruszone zostały również tematy z obszaru przedsiębiorczości i form jej rozwoju oraz wsparcia dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Dyskusji poddano także zagadnienia dotyczące zachowań przedsiębiorczych oraz klimatu biznesowego. W ramach konferencji dr Kinga Stopczyńska poprowadziła warsztaty pt. "Wykorzystanie Influencer marketingu w kreowaniu relacji z klientami pokolenia Y (Millenials)", natomiast prof. PŁ, dr hab. Marek Matejun zaprezentował referat pt. “Doskonalenie metodyki badań ankietowych w pracach badawczych młodych naukowców”.

14 maja 2019 Wręczenie wyróżnień w XV edycji konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim w roku 2018 organizowanym przez Łódzki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich

Podczas spotkania przedstawiono wyróżnione realizacje (Lubochoń i Skierniewice), wręczono nagrody i wyróżnienia za najlepsze studenckie prace dyplomowe z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki i gospodarki przestrzennej wykonane na Uniwersytecie Łódzkim i Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2017/2018 oraz zaprezentowano nagrodzone prace magisterskie.

14 maja 2019 Philips Day

Na Wydziale Zarządzania gościliśmy Piotra Chimko, Senior Managera z firmy Philips i członka Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, który wygłosił wykład pt. „Komunikacja interpersonalna. Wystąpienia publiczne”. Tego samego dnia pracownicy Philipsa, odpowiadali na pytania odnośnie możliwości praktyk oraz staży w Philips.

13-15 maja 2019 International Week

Wydarzenie stanowiło okazję do zaprezentowania obszarów badawczych oraz wymiany doświadczeń z przedstawicielami takich krajów, jak Bułgaria, Estonia, Portugalia czy Szwecja.

13 maja 2019 Konkurs "One in a milion"

Konkurs finansowy organizowany przez SKN Stratolog, który składał się z dwóch etapów: pierwszy polegał na odpowiedzi na pytania zamknięte, drugi zaś wymagał odpowiedzi otwartych, swoją formułą przypominał popularny program telewizyjny ,,Jeden z dziesięciu". Konkurs "One in a Million" sprawdzał wiedzę z zakresu finansów oraz nauk ekonomicznych.

11 maja 2019 Marketing Challenge

XIII edycja gry miejskiej organizowanej przez SKN MarkeTEAM łączyła dobrą zabawę z rozwojem osobistym. Celem wydarzenia jest wykorzystanie w praktyce takich umiejętności jak dobra komunikacja, kreatywność, szybkie podejmowanie decyzji czy pracy w grupie. Uczestnicy mieli szansę wcielić się w role prawdziwych biznesmanów. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji gry była „Ciemna strona marketingu”.

11 maja 2019 Konferencja Creative Vibes

Celem kolejnej edycji wydarzenia organizowanego przez Koło Kreatywności Biznesowej „Bizaktywne” było poszukiwanie przejawów kreatywności w biznesie oraz efektów jej wykorzystywania w tym obszarze. Ideą wydarzenia jest promowanie województwa łódzkiego jako centrum przedsiębiorczości i innowacyjności. Ostatniego dnia na Wydziale Zarządzania UŁ zorganizowane zostały warsztaty, które poprowadzili partnerzy merytoryczni, m.in. Biuro Karier UŁ oraz Jak Marketing Dialog, dedykowane wszystkim zainteresowanym rozwojem kompetencji zawodowych.

9,16, 23,30 maja, 6 czerwca 2019 Projekt Rachunkowość na 5+

Wydarzenie kierowane jest do studentów pierwszego roku zaliczających przedmiot "Wstęp do finansów i rachunkowości" i obejmuje 5 spotkań, na których omawiane są zagadnienia poruszane w trakcie tego przedmiotu. Zajęcia prowadzą studenci Koła, a ich celem jest pomoc w przyswojeniu podstaw rachunkowości.

9-10 maja 2019 Konferencja SKN SCM – „Trendy w Logistyce i łańcuchu dostaw”

Celem konferencji było promowanie rozwoju naukowego studentów, a także stworzenie forum dyskusji oraz prezentacji badań i osiągnięć naukowych w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Pierwszy dzień konferencji poświęcony był na referaty wygłaszane przez studentów i doktorantów. Drugiego dnia swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się z uczestnikami zaproszeni praktycy gospodarczy.

8 maja 2019 Dzień Studenta

Po raz kolejny Organizacje Studenckie Wydziału Zarządzania UŁ przygotowały obchody Dnia Studenta Wydziału Zarządzania UŁ. Tradycyjnie święto studentów WZ UŁ odbyło się w klimacie wakacyjno-hawajskim. Na uczestników czekały m.in. darmowe smakołyki z grilla i wata cukrowa, dmuchane atrakcje, fotobudka, dobra muzyka i girlandy.

8,9 maja 2019 Szkolenie Design Thinking w edukacji

Celem warsztatów było poznanie narzędzi metodyki Design Thinking (Myślenia Projektowego), służących tworzeniu nieszablonowych rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać w procesie dydaktycznym. Szkolenie było skierowane do wykładowców akademickich, nauczycieli, trenerów i lektorów.

7 maja 2019 Spotkanie Taste my country

Uczestnikami wydarzenia byli członkowie ESN UŁ, uczestnicy programu Erasmus+ oraz studenci WZ. Reprezentanci różnych krajów ugotowali tradycyjne potrawy i częstowali nimi zainteresowanych studentów, którzy mogli podejść porozmawiać ze swoimi zagranicznymi kolegami.

6 maja 2019 Szkolenie Gra Giełdowa

Gra giełdowa jest organizowana przez SKN Stratolog i dom maklerski TMS Brokers. Celem wydarzenia było przygotowanie studentów pod kątem merytorycznym i technicznym (obsługa platformy) do udziału w wirtualnej grze giełdowej. Studenci dowiedzieli się jak obsługiwać platformę inwestycyjną, poznali także tajniki podstaw inwestowania w instrumenty finansowe.

6 maja 2019 Spotkanie w ramach Rady Menedżerów Publicznych – "Blaski i cienie sprawowania władzy lokalnej"

Gościem Rady Menedżerów Publicznych był dr Grzegorz Leśniewicz, przewodniczący Rady Miasta Zgierza z dwudziestoletnim doświadczeniem samorządowym.

27 kwietnia 2019

14 czerwca 2019

Open House – spotkanie kandydatów na studia MBA

Osoby rozważające podjęcie studiów MBA wzięły udziału w spotkaniu Open House, podczas którego uzyskały szczegółowe informacje odnośnie programu studiów MBA, zapoznały się z kryteriami przyjęcia na studia, rozmawiały z wykładowcami oraz wzięły udział w warsztacie nt. autoprezentacji. Spotkanie stanowiło wstęp do podniesienia świadomości i umiejętności uczestników w zakresie kreowania wizerunku lidera w sytuacjach komunikacyjnych, w szczególności wystąpień publicznych. W części warsztatowej uczestnicy mieli okazję przetestować w praktyce wybrane aspekty profesjonalnej autoprezentacji.

25 kwietnia 2019 Seminarium: Inteligentne roboty - przyszłość globalnego świadczenia usług

Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją zorganizowało spotkanie z drem Damianem Kędziorą, podczas którego rozmawiano na temat inteligentnych robotów i agile.

25 kwietnia 2019 Konferencja Kół Naukowych KOŁOmania WZ

4 edycja konferencji dała studentom możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami w biznesie, towarzyszącymi im problemami i ciągłymi zmianami, jakim podlega otoczenie. Nad przebiegiem konkursu i merytorycznym poziomem czuwała komisja, która wyłoniła nagrodzonych przedstawicieli kół naukowych WZ UŁ.

18 kwietnia 2019 Turniej CashFlow

Uczestnicy turnieju zmagali się z grą Cashflow, która uczy praktycznych umiejętności inwestowania i gromadzenia majątku, zarządzania aktywami i pasywami czy inwestowania na giełdzie.

   
12 kwietnia 2019 Festiwal Nauki techniki i Sztuki

XIX edycja Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki pod hasłem "CZŁOWIEK - WIEDZA - INNOWACJE" odbyła się w dniach 8-15 kwietnia 2019 r. Na Wydziale Zarządzania UŁ można było wziąć udział w następujących wydarzeniach:

 • warsztaty „Aniołowie biznesu” - mające na celu przybliżenie pojęcia innowacji oraz zaangażowanie uczestników do stworzenia pomysłów na innowacyjne produkty w wylosowanej przez zespół kategorii.
 • warsztaty z elementami dyskusji i wykładu „Wirtualna pomocna dłoń – aplikacje, technologia i komunikacja on-line. Wsparcie, przeszkoda i złudzenie bliskości". W czasie warsztatów zostały pokazane aplikacje, rozwiązania technologiczne i narzędzia komunikacji zdalnej, które są kierowane do nas wszystkich. Wspólnie zastanawiano się nad tym, czy faktycznie ich potrzebujemy, jak są oceniane i czego w nich brakuje.
11-12 kwietnia 2019 Łódź Jungle Web

8 edycja największej studenckiej konferencji marketingowej w Polsce. Celem wydarzenia było poszerzanie wiedzy o najświeższych trendach w marketingu i technologii. Odbiorcy wydarzenia to przede wszystkim studenci, jak i właściciele małych i średnich firm oraz specjaliści branży interaktywnej.

11 kwietnia 2019 VI Wydziałowe Spotkanie Naukowe

 

9, 25 kwietnia 2019 Szkolenie Case study - efektywna i efektowna metoda dydaktyczna

Centrum Rozwoju Dydaktyki Wydziału Zarządzania UŁ zorganizowało dwudniowe szkolenie, na które zostali zaproszeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas warsztatów uczestnicy mieli szansę opracować autorskie opisy przypadków wraz z notami dydaktycznymi.

4 kwietnia 2019 Ceri Day

Specjaliści ds. HR oraz członkowie zespołu rekrutacyjnego z firmy CERI International pomagali studentom przy prawidłowym formułowaniu dokumentów aplikacyjnych. Ponadto udzielali informacji dotyczących aktualnych ofert staży i praktyk. Dodatkowo w godzinach popołudniowych odbył się warsztat z komunikacji w finansach międzynarodowych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez SKN MarkeTEAM.

3-5 kwietnia 2019 SIGMA Maraton

Tematem IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej SIGMA MARATON była "Współczesna rachunkowość w praktyce - specyficzne sektory gospodarki, rozwiązania, kategorie". Na uczestników czekał konkurs referatów oraz case study.

3 kwietnia 2019 Dzień Zdrowia

SKN Sinergia wraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi zorganizowało stoisko, na którym uczestnicy wydarzenia mogli sprawdzić m.in. wydolność płuc, czy też reakcję organizmu na spożywanie alkoholu. Dodatkowo organizatorzy udzielali porad na temat zdrowego stylu życia oraz wpływu używek na organizm.

3 kwietnia 2019 Warsztat „Budowanie marki osobistej”

Warsztat dla licealistów organizowany przez SKN MarkeTeaM prowadził Filip Maszewski. Celem spotkania było zapoznanie licealistów z pojęciem personal brandingu. Uczestnicy mieli również okazję poznać Wydział Zarządzania.

29 marca 2019 Spotkanie „Drewniana architektura letniskowa okolic Łodzi w okresie międzywojennym”

Seminarium poświęcone tematyce letnisk podłódzkich, miast-ogrodów oraz znajdującej się na ich terenie i częściowo jeszcze zachowanej zabudowy drewnianej. Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali na temat roli terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych w miastach. Była to okazja do rozmowy na temat świadomego, zrównoważonego i zbilansowanego planowania przestrzennego w skali nie tylko lokalnej, ale także regionalnej.

29 marca 2019 Warsztaty fotograficzne

Warsztaty fotograficzne zorganizowane przez Erasmus Student Network UŁ miały na celu zachęcenie uczestników do uczestnictwa w konkursie fotograficzny Discover Europe. Odbiorcami wydarzenia byli studenci z programu Erasmus.

28 marca 2019 Pizza z FEIMem: Jak otrzymać pracę marzeń, czyli dokumenty aplikacyjne z elementami technik autoprezentacji w kontekście poruszania się po rynku pracy

SKN FEIM zorganizowało warsztaty, które poprowadził przedstawiciel Studenckiego Biura Karier Profil. Oprócz praktycznej wiedzy uczestnicy otrzymali również certyfikaty, potwierdzające zdobytą wiedzę. Tradycyjnie po warsztatach uczestnicy zostali zaproszeni na pizzę.

28 marca 2019 WorkShow – Branżowe Targi Pracy na Wydziale Zarządzania

Pracodawcy z branż takich jak: zarządzanie, logistyka, finanse, SSC/BPO (BSH, Barry Callebout, Franklin Templeton Investments, Nordea, Trading Solutions, Phillips, Rossmann i Whirlpool) pojawili się na WZ, żeby spotkać się ze studentami kierunków, wśród których chcieliby rekrutować swoich pracowników. Poza możliwością rozmowy z przedstawicielami firm, na miejscu była dostępna również specjalna „Strefa doradztwa”, gdzie profesjonalni doradcy zawodowi Biura Karier pomagali w zakresie sporządzenia dokumentów aplikacyjnych oraz w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.

25 marca 2019 Eksperci przy kawie

Spotkanie zorganizowane przez Wydziałową Radę Samorządu Doktorantów miało na celu omówienie zagadnień związanych z cyfrową transformacją gospodarki. Gościem spotkania była dr Dominika Kaczorowska-Spychalska.

20 marca 2019 Red Bull Paper Wings

Red Bull Paper Wings na Wydziale Zarządzania był jednym z przystanków eliminacyjnych do wielkiego finału największych zawodów papierowych samolotów na świecie, który odbył się w Austrii. Zawody polegały na złożeniu samolotu z papieru, a następnie rywalizacji w 2 konkurencjach: najdłuższy dystans lotu oraz najdłuższy czas lotu.

14 marca 2019 Dzień z Nordeą

SKN Stratolog zorganizowało dla studentów spotkanie z przedstawicielami firmy Nordea, którzy poprowadzili warsztaty, mające na celu poszerzenie wiedzy studentów z tematyki zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, zarządzania projektami oraz zagadnień dotyczących coachingu.

11 marca 2019 Spotkanie dla słuchaczy ze SJPdC

 

7 marca 2019 Seminarium „Humanizacja czy dehumanizacja pracy w dobie rozwoju sztucznej inteligencji”

Organizatorem seminarium było Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją działające przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas seminarium uczestnicy zastanawiali się nad obszarami wpływu sztucznej inteligencji na współczesnego pracownika. Spotkanie miało charakter interdyscyplinarny.

7 marca 2019 Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich sKOŁOwanie – edycja wiosenna

W wiosennej edycji sKOŁOwania wzięły udział 23 koła naukowe i organizacje studenckie. Gościliśmy m.in. Koło Naukowe Chemików UŁ, Koło Naukowe Badaczy Gier, czy Koło Naukowe Wojskowości. Wydarzenie jest doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą kół i organizacji działających na Uniwersytecie Łódzkim.

6-8 marca 2019 Stratoweek

Kolejna edycja szkoleń i warsztatów biznesowych organizowanych przez SKN Stratolog. W tym roku uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach: • "Design Thinking" – mBank • "Wprowadzenie w Świat Inwestycji" - Paweł Salamucha, Elitarny Klub Giełdowy • "Pricing, czyli jak wycenić produkt?" – Fujitsu • "Zarządzanie ryzykiem w banku" oraz Lean Management – Nordea

4-5 marca 2019 Dni Kariery

Cykliczne wydarzenie, które co roku przyciąga wielu zainteresowanych rozwojem kariery zawodowej. Podczas tegorocznych Dni Kariery uczestnicy mieli możliwość spotkać się z pracodawcami i zdobyć informacje na temat rozwoju w ich firmach, poznać obecną sytuację na rynku pracy, dowiedzieć się jakie zawody są najbardziej poszukiwane oraz jakie kompetencje i umiejętności są wymagane, aby znaleźć wymarzoną pracę. Dodatkowo studenci mogli skorzystać z porad doradców (sprawdzenie CV, próbne rozmowy rekrutacyjne, wykonanie profesjonalnego zdjęcia) oraz wziąć udział w warsztatach i szkoleniach.

1 marca 2019 Seminarium Smart Business in Smart City

Tematyka spotkania koncentrowała się wokół trzech problemów: rozwoju firm działających w oparciu o unikalne modele biznesowe, wykorzystujące przestrzeń miejską do tworzenia wspólnych form użytkowania i konsumpcji, filozofii działania „inteligentnych” organizacji, których ekonomiczny sukces jest wynikiem zwiększonej efektywności wykorzystania zasobów społecznych, ludzkich i technicznych oraz przyszłości miast i regionów, tworzących możliwości dla rozwoju organizacji. Było to już dziesiąte seminarium z cyklu "W drodze do menedżerskiej doskonałości", organizowane przez PAM Center.

26 lutego 2019 Spotkanie Rebranding: jak się zakochać po raz drugi w marce?

SKN MarkeTeam zorganizowało wydarzenie kierowane do wszystkich studentów zainteresowanych działaniami rebrandingowymi wielkich marek. Celem warsztatu było powiększenie wiedzy studentów na temat rebrandingu, jego przyczyn i skutków. Prelekcję poprowadziły: Agnieszka Glińska-Pytlarz - ekspert ds. sponsoringu w Biurze Sponsoringu i Projektów Relacyjnych, Santander Bank Polska oraz Katarzyna Meissner - dyrektor Biura Sponsoringu i Projektów Relacyjnych, Santander Bank Polska.

31 stycznia 2019 Spotkanie Przyszłościowy program doradztwa zawodowego – Przygotowanie młodych ludzi do przyszłej pracy poprzez innowacyjne usługi doradztwa zawodowego"

Seminarium i warsztaty kreatywności projektu FUTURE TIME TRAVELLER dla doradców zawodowych, nauczycieli, wykładowców oraz wszystkich osób, które wspierają młodzież w wyborze i rozwoju kariery zawodowej. Celem projektu FUTURE jest poszerzenie gamy narzędzi doradztwa zawodowego pokolenia Z, poprzez innowacyjne wykorzystanie środowiska wirtualnej rzeczywistości i gier komputerowych opartych o scenariusze dla przygotowania przyszłych pokoleń na wyzwania rynku pracy. Projekt jest realizowany przez ekspertów w dziedzinie doradztwa zawodowego, innowacji i rozwoju technologii z 7 krajów europejskich - Bułgarii, Niemiec, Grecji, Włoch, Polski, Portugalii i Wielkiej Brytanii.

22 stycznia 2019 Warsztaty pisania artykułów naukowych

Wydarzenie organizowało koło naukowe ManageTEAM. Mogli w nim wziąć udział członkowie wszystkich kół naukowych działających na WZ.

17 stycznia 2019 V Wydziałowe Spotkanie Naukowe

 

11 stycznia 2019 32. edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej PTE

Na Wydziale Zarządzania UŁ odbyły się Zawody Okręgowe XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zwycięzcy zawodów okręgowych rywalizowali następnie na szczeblu centralnym. Laureaci Olimpiady otrzymywali możliwość przyjęcia na kilkadziesiąt wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

20 grudnia 2018 The Greatest Show - konkurs karaoke

Konkurs KARAOKE na najlepsze piosenki „The Greatest Show"był wspaniałą okazją dla studentów i pracowników WZ, aby pokazać swój talent. Wydarzenie było skierowane do wszystkich studentów UŁ.

18 grudnia 2018 Spotkanie z menedżerem publicznym

Rada Menedżerów Publicznych zaprosiła na spotkanie pt.: "Cyberbezpieczeństwo we współczesnym świecie" z p. Mariuszem Bratosem, z-cą Dyrektora Biura Administracji i Logistyki Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Podczas spotkania omówiono m.in.: problemy bezpieczeństwa wynikające z trzeciej rewolucji technologicznej, wyzwania i zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni, zadania Zespołu ds. bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi dla zapewnienia bezpieczeństwa w sieci.

17 grudnia 2018 Seminarium w ramach projektu międzynarodowego ,,EuropeanPhD Hub”

Pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek otoczenia biznesowego wzięli udział w seminarium poświęconym możliwościom współpracy nauki i biznesu. Cele seminarium to wskazanie barier i możliwości współpracy nauki i biznesu, identyfikacja stopnia wykorzystania wyników prac doktorskich przez sektor przemysłu oraz analiza efektów współpracy przedsiębiorstw z uczelniami w wyniku realizacji doktoratów wdrożeniowych.

13 grudnia 2018 Akcja charytatywna kół naukowych "Feel like Santa"

Studenci przygotowali własnoręczne wypieki, a cały dochód z ich sprzedaży został przekazany dla Domu Dziecka nr 5 w Łodzi. Akcja skierowana była wyłącznie do pracowników i studentów WZ

12 grudnia 2018 Mikołajkowy Turniej Gier Planszowych

Studenci SKN Manage Team zorganizowali turniej gier planszowych oraz escape room dla studentów WZ UŁ.

11 grudnia 2018 Santander Universidades Digital Day

Konferencja była wskazówką, jak wykorzystać potencjał digital w budowaniu swojej kariery oraz okazją do spotkania z ekspertami pracującymi dla Google i Santander Bank Polska. Uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o tym, czy tworzenie innowacji zarezerwowane jest tylko dla geniuszy oraz posłuchać wykładu przedstawiciela Google – praktyka online marketingu, na temat wpływu technologii cyfrowych na karierę.

10, 16 grudnia 2018 Helpers' Generation - dzień dawców szpiku

Studenci zorganizowali akcję rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych, by pomóc pacjentom chorym na nowotwory krwi.

8 grudnia 2018 Obrady Komisji Krajowej NZS

W programie obrad planowane zostały przedstawione sprawozdania projektów krajowych, obecna sytuacja organizacji oraz przeprowadzono dyskusję o bieżących sprawach studenckich. Celem obrad była wymiana doświadczeń między uczelniami i podsumowanie sytuacji studentów.

7 grudnia 2018 Konferencja „Zagrożenia w Ruchu Drogowym: Łódź Chroni przed promilami”

Wydział Zarządzania UŁ wraz z Komendą Miejską Policji w Łodzi zorganizował trzecią konferencję z cyklu „Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni…” – tym razem służby mundurowe oraz logistycy informowali o niebezpieczeństwach powodowanych przez używki.

5 grudnia 2018 Mikołajkowy Turniej Gier Planszowych
4-5 grudnia 2018 II Dzień Różnorodności

II Uniwersytecki Dzień Różnorodności to wydarzenie mające na celu pokazanie różnych wymiarów związanych z różnorodnością społeczności akademickiej. W tym roku ważnym tematem była różnorodność kulturowa. Wydarzenie połączone było z obchodami 20-lecia programu Erasmus.

29 listopada 2018 IV Wydziałowe Spotkanie Naukowe
29 listopada 2018 Wampiriada
29-30 listopada 2018 Konferencja Informatyka w Zarządzaniu / Metody komputerowe w ekonomii eksperymentalnej (IwZ/CMEE 2018)

Uczestnikami konferencji byli naukowcy i doktoranci z polskich i zagranicznych jednostek naukowych, jak również praktycy gospodarczy – kadra kierownicza i specjalistyczna, konsultanci. Celem konferencji Informatyka w Zarządzaniu (IwZ) było współtworzenie poprzez nią platformy wymiany najnowszych osiągnięć naukowych i wspólnych inicjatyw badawczych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w zarządzaniu. Problematyka konferencji obejmowała i łączyła dwie dyscypliny naukowe – zarządzanie i informatykę. Problematyka konferencji obejmuje i łączy dwie dyscypliny naukowe – zarządzanie i informatykę. Tradycyjne i nowe ICT, takie jak cloud computing, Internet of everything czy mobile computing, pozwalają na realizację niemal wszystkich procesów zarządzania. Bardzo ważnym aspektem tej cyklicznej konferencji jest próba określania aktualnego stopnia, w jakim najnowsze technologie informacyjne i komunikacyjne wspierają rozwój organizacji i przyczyniają się do ich transformacji.

25 listopada 2018 Dzień szkoleń z ESN UŁ
24 listopada 2018 Gala Absolwenta
16 listopada 2018 Wykład dr Sharon T. Freeman „Creative and Social Entrepreneurship”
9-10 listopada 2018 II Międzynarodowa Konferencja Internacjonalizacja przedsiębiorstw- strategie, metody, wyniki badań

Celem konferencji jest rozwój zapoczątkowanej w 2016 roku współpracy naukowo-badawczej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw, popularyzacja i upowszechnianie wyników badań.

8 listopada 2018 14. edycja Targów Pracy na Uniwersytecie Łódzkim

W 14. edycji Targów Pracy wzięło udział blisko 40 wystawców, którzy zaoferowali uczestnikom płatne staże, praktyki i możliwość pracy. W Strefie Rekrutacji z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne prowadzili: Fujitsu, CERI oraz Pracuj.pl. Na studentów czekali również doradcy zawodowi i prelekcja Wojciecha Drewniaka – popularnego historyka z kanału Historia bez cenzury. Udział w wydarzeniu ułatwiła aplikacja mobilna Targi Pracy Uniwersytet Łódzki.

27 października 2018 Spotkanie dla studentów zagranicznych UŁ

Spotkanie informacyjne dotyczące formalności związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie RP.

27 października 2018 Edukacja Ekonomiczna w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej

Szkolenie miało na celu przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu przywództwa, komunikacji, zarządzania projektami, ekonomicznych aspektów zarządzania organizacją.

25 października 2018 III Wydziałowe Spotkanie Naukowe
24 października 2018 CIMA University Management Accounting Day (UMAD)

Wydarzenie ma na celu przybliżenie studentom praktycznych aspektów rachunkowości zarządczej. Za treść merytoryczną spotkania byli odpowiedzialni reprezentanci CIMA z Wielkiej Brytanii oraz Polski.

22 października 2018 Panel ekspercki w ramach foresightu strategicznego

Panel ekspercki organizowany był jako część badań pt. Foresight na rzecz zrównoważonej mobilności w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Badanie ma na celu przygotowanie scenariuszy potrzeb i procesów determinujących mobilność ludzi i towarów w obszarze metropolitalnym.

18 października 2018 Prezentacja kół naukowych sKOŁOwanie

Dzięki tej inicjatywie studenci mogą dołączyć do kół naukowych lub organizacji po to, aby rozwijać swoje zainteresowania związane z kierunkiem studiów. sKOŁOwanie pozwala pokazać choć część działalności studenckich kół naukowych.

9 października 2018 Rozwiąż Swój Problem czyli Open Space Technology! Warsztaty ŁGR IPMA

Open Space Technology (OST) jest procesem samoorganizacji grupy – sami uczestnicy tworzyli program i jego zawartość dopiero w trakcie trwania warsztatu. Dzięki temu oraz określonym zasadom, OST umożliwił maksymalne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych tematem uczestników. Celem OST była dyskusja nad problemami i wyzwaniami, które sami wskażą uczestnicy

6 października 2018 Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 dla doktorantów
5 października 2018 Inauguracja XXI edycji MBA i graduacja XX edycji MBA
28 września 2018 Inauguracja Roku Akademickiego
25 września 2018 Spotkanie informacyjne „Biznes przy kawie”

„Biznes przy kawie” to pierwsze ze spotkań z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami z terenu woj. łódzkiego, podczas których przedstawione zostały korzyści płynące z udziału w projekcie „Przepis na Rozwój” oraz jego założeniach i zasadach uczestnictwa. W ramach projektu firmy mogą uzyskać do 80% kosztów usług rozwojowych: kursów, szkoleń, studiów podyplomowych bądź doradztwa dla pracowników.

19-21 września 2018 Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości w Łodzi

W ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości na Wydziale odbyły się: 1) Konferencja Jubileuszowa Katedry Rachunkowości, była punktem kulminacyjnym obchodów 70-lecia istnienia Katedry Rachunkowości 2) Wykład prof. Stephena A. Zeffa pt. "Challenges that Lay Ahead of the IASB" 3) Spotkanie dla studentów z prof. Davidem Alexandrem pt. "The number of realities and the reality of numbers"

18 września 2018 Konferencja „Budowa bazy wiedzy i kompetencji w procesach rewitalizacji"

W ramach trzech sesji tematycznych poświęconych aspektom urbanistyczno-architektonicznym, społecznym i biznesowym rewitalizacji, samorządowcy, przedsiębiorcy, pracownicy akademiccy, działacze społeczni i inni, dyskutowali m.in. o jakości przestrzeni miejskiej, modelach wspólnoty mieszkaniowej, przyjaznych programach migracji wewnątrz miasta czy udziale przedsiębiorców w realizacji programu rewitalizacji. Konferencja miała na celu zebranie rozproszonej w Łodzi i regionie wiedzy na temat procesów rewitalizacji oraz budowę sieci powiązań i współpracy interdyscyplinarnych środowisk naukowych, samorządowych, biznesowych dla trwałego rozwoju regionu i jego stolicy.

12 września 2018 Warsztat Łódzkiej Grupy Regionalnej IPMA

Warsztat poruszał tematykę wykorzystania metody Design Thinking w zarządzaniu projektami. Podczas warsztatu przekonywano, że myślenie projektowe to proces stymulujący innowacje, wykorzystujący pomysły ze świata sztuki, biznesu i nauk społecznych.

12 września 2018 Spotkanie ShareCon 365

Celem ShareCon365 było zgromadzenie specjalistów pracujących na co dzień w technologii SharePoint i z chmurowymi rozwiązaniami Microsoft oraz umożliwienie im podzielenia się ich wiedzą i doświadczeniami.

25 lipca 2018 Warsztaty dla doktorantów „Technology and Image In the Educational Process”

Praktyczne warsztaty dotyczyły wykorzystania obrazu jako narzędzia komunikacji, motywacji, mowy, nauczania i obserwacji w świecie rzeczywistym. Warsztaty poprowadził Profesor José Alberto Lencastre, reprezentujący Uniwersytet w Minho (Portugalia).

19 lipca 2018 Spotkanie członków TUP

Spotkanie informacyjne nt. Wystawy EXPO Horticultural skierowane do pracowników naukowych oraz zainteresowanych tematyką zarządzania publicznego poprowadził pan Maciej Riemer, kierownik projektu.

4 lipca 2018 Spotkanie Łódzkiej Grupy Regionalnej IPMA
28 czerwca 2018 II Wydziałowe Spotkanie Naukowe
16 czerwca 2018 Gala Sukcesów Akademii Przyszłości

Odbiorcami wydarzenia były głównie dzieci, które brały udział w XV edycji Akademii. Zaproszono również ich rodziców, szkoły, jak również wolontariuszy.

16 czerwca 2018 III Piknik WZ
14-15 czerwca 2018 Konferencja CSR Trends

Organizatorzy i uczestnicy konferencji przedstawili wyniki badań, wymienili swoje praktyczne doświadczenia, które małymi krokami prowadzą do rozwoju Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego.

13 czerwca 2018 Wręczenie nagród Towarzystwa Urbanistów Polskich

Podczas spotkania zostało zaprezentowane wystąpienie nt. Dostępność przestrzeni publicznej – doświadczenia osób z niepełnosprawnościami. Wręczono także nagrody i wyróżnienia TUP w konkursach: na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w woj. łódzkim w 2017 i najlepszą pracę z dziedziny urbanistyki i gospodarki przestrzennej 2016/17.

7-9 czerwca 2018 Konferencja Lodz Model United Nations

Uczestnicy konferencji wcielili się w rolę reprezentanta jednego ze 193 państw zrzeszonych w organizacji ONZ. Debaty toczyły się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, według regulaminu obrad danej instytucji systemu Narodów Zjednoczonych oraz w całości w języku angielskim. Delegaci starali się przekonać innych uczestników do stanowiska swojego kraju, zarówno na drodze oficjalnych przemów, jak i kuluarowych negocjacji.

6 czerwca 2018 Spotkanie z menedżerem publicznym

Rada Menedżerów Publicznych, działająca przy Wydziale Zarządzania UŁ, zaprosiła na kolejne spotkanie z menedżerem publicznym tym razem pt.: Tunel średnicowy – rewolucja w przewozach kolejowych na terenie województwa łódzkiego. Spotkanie poprowadził p. Janusz Malinowski, Prezes Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

6 czerwca 2018 Dzień Studenta WZ

Po raz kolejny organizacje studenckie Wydziału Zarządzania UŁ pragną zaprosić serdecznie do udziału w obchodach Dnia Studenta Wydziału Zarządzania UŁ we środę 6 czerwca br., w godzinach od 11:15 do 15:00. Tradycyjnie święto studentów WZ UŁ odbędzie się w klimacie wakacyjno-hawajskim. Na przybyłych czekać będą m.in.: darmowe smakołyki z grilla i wata cukrowa; fotobudka; dobra muzyka; girlandy

29 maja 2018 Peaceful Wonderland gra miejska oraz wystawa fotografii

Gra miejska z wykorzystaniem otoczenia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (park i „błonia”) zorganizowana przez studentów była swoistym preludium do wystawy fotografii Andry Wiśniewskiej, której tematyka luźno łączy się z „Krainą Czarów”. Proste zasady gry miejskiej, oparte na odnajdywaniu kolejnych wskazówek, doprowadziły jej uczestników do patio Wydziału Zarządzania.

29 maja 2018 VIII Plener malarski z Wydziałem Zarządzania UŁ
 
24 maja 2018 I Wydziałowe Spotkanie Naukowe
23 maja 2018 Akademia Rachunkowości

Warsztaty organizowane dla członków SKNR Sigma prowadzone przez przedstawicieli firmy Infosys nt. "Podatek od towarów i usług w transakcjach międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem transakcji wewnątrzwspólnotowych – przepisy a praktyka”.

23 maja 2018 BEST+ International Staff Week

Podczas spotkania dyskutowano o ważności włączania się w życie studenckie oraz dlaczego studenci są najlepszymi ambasadorami. Próbowano również odpowiedzieć na pytania jak sprawić, alby studenci czuli się częścią społeczności akademickiej i lokalnej.

22 maja 2018 Warsztaty Uwolnij swoją charyzmę

Warsztaty były skierowane do doktorantów Wydziału Zarządzania UŁ. Prowadząca dr Julita Czernecka wyjaśniła, czym jest charyzma, jak ją w sobie odkryć oraz wzmacniać, opowiedziała też jak w 10 krokach kultywować charyzmatyczną osobowość.

22 maja 2018 Konferencja Społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar „PRAWA DO MIASTA”

Wydział Zarządzania UŁ po raz kolejny zamienił się w przestrzeń otwartych oczu na zintegrowaną odnowę miasta w jej społecznym, gospodarczym i materialno-przestrzennym wymiarze. Celem konferencji było wywołanie dyskusji o prawie do miasta, zarówno w świecie nauki jak i praktyki oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań na poziomie lokalnym i krajowym, przynoszących publiczne tworzenie wartości w miastach i ich sprawiedliwą dystrybucję.

21-22 maja 2018 Dzień Dawcy Szpiku z ESN Polska

Podczas akcji organizowanej przez ESN Polska oraz Fundację DKMS, wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-55 lat mogły bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjalnych Dawców komórek macierzystych i szpiku kostnego.

17 maja 2018 Spotkanie z menedżerem publicznym

Rada Menedżerów Publicznych, działająca przy Wydziale Zarządzania UŁ, zaprasza na cykl otwartych prelekcji nt. Zarzadzania w sektorze publicznym. Kolejne spotkanie poprowadziła Pani Elżbieta Królikowska-Kińska, Doradca Marszałka Województwa ds. rewitalizacji.

17 maja 2018 Wampiriada

Celem wydarzenia była zbiórka krwi oraz rejestracja do bazy dawców szpiku. Podczas akcji prowadzona była również kampania informacyjna na temat krwiodawstwa, rejestracji do bazy dawców szpiku, a także zdrowego trybu życia.

12 maja 2018 Marketing Challenge

XII edycja gry miejskiej odbyła się pod hasłem „Studio superbohaterów!”. Tematem przewodnim były działania Public Relations. Uczestnicy mieli szanse wcielić się w drużynę superbohaterów i pomóc w utrzymaniu dobrego wizerunku Łodzi.

11-12 maja 2018 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konferencja Creative Vibes

Podczas konferencji, uczestnicy poszukiwali przejawów kreatywności w biznesie oraz efektów jej wykorzystywania w tym obszarze. Zaplanowano panele dyskusyjne z zaproszonymi praktykami i przedstawicielami biznesu, którzy na własnym przykładzie opisali rolę kreatywności w rozwoju ich firm. Przygotowano również warsztaty, które były okazją do rozwoju kompetencji zawodowych.

11 maja 2018 Szkolenie - Finance Week

Celem szkolenia było promowanie wiedzy z zakresu bankowości, rachunkowości, marketingu i ekonomii. Studenci mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.

9 maja 2018 Balonowy Deszcz Nagród - Finance Week

Jak co roku szkoleniom organizowanym w ramach Finance Week towarzyszył Balonowy Deszcz Nagród. Podczas wydarzenia z ostatniego piętra Wydziału Zarządzania zostało zrzuconych 1000 balonów w których znajdowały się bony na atrakcyjne nagrody. Celem wydarzenia była promocja warsztatów prowadzonych w ramach projektu Finance Week.

9 maja 2018 Seminarium „Fundusze Europejskie na projekty inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego"

Spotkanie poruszało temat możliwości współfinansowania projektów inwestycyjnych dla JST. Seminarium poprowadził Pan Łukasz Jaros z Wydziału Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

7-8 maja 2018 Konferencja naukowa "Nadzór korporacyjny - instytucje, standardy, raporty"

XI Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Nadzór Korporacyjny. Konferencja obejmowała 15 tematów oraz zgłoszono 9 artykułów, skierowanych do wielu prestiżowych czasopism naukowych.

26 kwietnia 2018 Akademia Rachunkowości

Warsztaty organizowane dla członków SKNR Sigma przeprowadzone przez BDO nt.: „Utrata wartości aktywów z elementami kreatywnej polityki w zakresie szacunków”.

26 kwietnia 2018 Konferencja KOŁOmania WZ

Trzecia edycja Konferencji Kół Naukowych dostarczyła najświeższych trendów związanych z szeroko pojętą dziedzinę zarządzania. Nie zabrakło tematów związanych z marketingiem, logistyką, HR czy finansami. Jak co roku nad przebiegiem wydarzenia i jej merytorycznym poziomem czuwała komisja składająca się z Wykładowców Wydziału.

24-25 kwietnia 2018 Międzynarodowy Tydzień Nauki

W ramach wydarzenia odbyły się następujące konferencje:
Konferencja podsumowująca projekt DIST „Promocja przedsiębiorczości poprzez wideo-historie biznesowe” oraz III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu globalnym”.

24 kwietnia 2018 Happy FEIMDay

Studenci mieli możliwość spotkać się ze znaczącymi osobami ze świata biznesu, nauki i kultury, przy okazji świętując kolejny rok działalności SKN FEIM. Do udziału w wydarzeniu zaproszono m. in. studentów wydziałów UŁ oraz kadrę naukowa WZ UŁ.

23,24,26 kwietnia 2018 Szkolenia w ramach projektu „Każda sekunda"

Podczas realizacji projektu przedstawione techniki, których wykorzystywanie może pomóc beneficjentom w zarządzaniu sobą w czasie oraz precyzowaniu priorytetowych zadań.

21 kwietnia 2018 Szkolenie Design Thinking

Studenci poznali metodę Design Thinking oraz przykłady wykorzystywania jej w praktyce. Po zakończonych warsztatach mogli stanie samodzielnie projektować rozwiązania za pomocą tej metody.

21 kwietnia 2018 Turniej Piłki Siatkowej

Celem Turnieju było wyłonienie najlepszej drużyny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, popularyzacja piłki siatkowej, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego i zdrowego trybu życia, integracja społeczności wydziałowej, umożliwienie zdrowej, sportowej rywalizacji.

19 kwietnia 2018 II Sympozjum „Systemy informacyjne zrównoważonego rozwoju"

Sympozjum poruszało tematykę globalnych celów i zadań zrównoważonego rozwoju wg ONZ. Przedstawiono również komentarz z perspektywy UE oraz kraju. Na koniec miała miejsce dyskusja na temat celów i zadań zrównoważonego rozwoju w świetle prac własnych uczestników sympozjum.

19-20 kwietnia 2018 Poznaj SAP-a z Infosysem

We współpracy z firmą Infosys Koło naukowe BIT zorganizowało warsztaty z obsługi programu SAP.

18-20 kwietnia 2018 Konferencja Jungle Web

Łódź Jungle Web to konferencja dotycząca nowych trendów w marketingu i mediach społecznościowych . To już 7 edycja tej największej studenckiej konferencji marketingowej w Polsce. Celem wydarzenia jest poszerzanie wiedzy o najświeższych trendach w marketingu i technologii. Tegoroczny program wydarzenia skupiony był wokół tematyki influencer marketing, technologii VR i AR, growth hacking marketing oraz digital marketingu.

17,24 kwietnia; 15, 22, 29 maja 2018 Rachunkowość na 5+

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA zorganizowało wykłady połączone z warsztatami, podczas których omawiano zagadnienia, a następnie rozwiązywano zadania z zakresu podstaw rachunkowości.

17 kwietnia 2018 Warsztaty z Nordeą

Spotkania warsztatowe miały na celu poszerzenie wiedzy studentów na temat przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz zarządzania projektami i coachingu. Studenci mogli wziąć udział w wykładzie oraz warsztatach.

16 kwietnia 2018 Promocja Turnieju Cashflow

Stand miał na celu promocje turnieju gry planszowej Cashflow, organizowanego przez SKN ManageTeaM. Celem spotkania była nauka praktycznych umiejętności inwestowania i gromadzenia majątku za pomocą grywalizacji oraz ukazanie studentom sposobu aktywnego spędzania wolnego czasu.

16-23 kwietnia 2018 Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki - edycja XVIII

Na Wydziale Zarządzania UŁ uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogli wziąć udział w warsztatach. Podczas pikniku na Rynku Manufaktury Wydział Zarządzania UŁ reprezentowany był przez Studenckie Koła Naukowe.

13 kwietnia 2018 Spotkanie informacyjne nt. konkursu "MwŁ Mam Pomysł na StartUp"

Przedstawiciel Programu Młodzi w Łodzi przedstawił studentom Wydziału Zarządzania UŁ korzyści, jakie zyskują uczestnicy konkursu: możliwość pracy z mentorem, znalezienie inwestora dla realizacji własnego projektu oraz możliwość nawiązania kontaktów biznesowych.

12 kwietnia 2018 Którędy do Marketingu

Kolejna edycja konferencji, poświęconej ścieżkom kariery zawodowej w marketingu, organizowana przez MarkeTEAM. Jej celem było zaprezentowanie uczestnikom przykładowych ścieżek kariery zawodowej, którymi mogą podążyć oraz zachęcenie ich do innowacyjnych rozwiązań w planowaniu swojej ścieżki kariery.

11-13 kwietnia 2018 40-lecie koła naukowego SKNR SIGMA (SIGMA MARATON)

Studenci z całego kraju wzięli udział w 3 dniowej konferencji naukowej dla studentów połączonej ze świętowaniem 70-lecia Katedry Rachunkowości i 40-lecia Koła Naukowego Sigma.

28 marca 2018 Szkolenie z Procter&Gamble

Uczestnicy konferencji wzięli udział w konkursie referatów, case study oraz wydarzeniach integracyjnych. Zwieńczeniem konferencji było wydanie publikacji, zawierającej referaty uczestników.

27 marca 2018 Dni Kariery

Dni Kariery to jedne z największych targów pracy, praktyk i staży dla studentów oraz absolwentów, organizowane przez AIESEC Polska.

17 marca 2018 Zjazd Wolontariuszy Akademii Przyszłości

Odbiorcami wydarzenia byli wolontariusze programu Akademia Przyszłości. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej pracy oraz przeprowadzenie warsztatów rozwojowych.

15 marca 2018 Szkolenie Jak sądzisz ilość czy jakość?

SKN ManageTeam zorganizowało szkolenie na temat badań ilościowych i jakościowych, którego celem było poszerzenie wśród studentów wiedzy na temat przeprowadzania badań naukowych.

15 marca 2018 Szkolenie dla studentów Pizza z FEIM

Spotkanie z Bartłomiejem Szadkowskim z firmy " +Division" odbyło się w formie warsztatów, podczas których uczestnicy zdobywali wiedzę z zakresu social media.

12 marca 2018 Seminarium naukowe pod patronatem Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi „Behawioralne aspekty rachunkowości”

Spotkanie organizowane przez Katedrę Rachunkowości miało na celu prezentację wyników badań i wymianę poglądów na temat behawioralnych aspektów rachunkowości. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy naukowi specjalizujący się w dziedzinie rachunkowości, a także praktycy rachunkowości.

8 marca 2018 Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich „sKOŁOwanie”

Studenci mieli okazję, żeby zapoznać się z profilem działalności poszczególnych kół i realizowanymi przez nie projektami. Chętni mogli dowiedzieć się dodatkowo o zasadach rekrutacji. W tej edycji wydarzenia uczestniczyły także koła i organizacje studenckie spoza Wydziału Zarządzania.

5 marca 2018 Spotkanie promujące wyjazdy studentów do USA - Camp Leaders
2 marca 2018 Seminarium #Robot-pracownik #System- dyrektor #Zdalny-manager. Tech Life Harmony

Celem spotkania było sprawdzenie, czy jest możliwe tworzenie biznesowej i społecznej harmonii funkcjonowania maszyn i ludzi. Seminarium miało pobudzić publiczną dyskusję, w jakim stopniu roboty, cyfrowe systemy, technologie chmurowe, czy sztuczna inteligencja poprawią jakość naszego życia i pracy, a w jakim stopniu zepchną ludzi na margines społeczny.

28 lutego 2018-7 marca 2018 Szkolenie w ramach Stratotrade

Certyfikowane szkolenie z inwestowania na giełdzie dotyczyło w szczególności obsługi platformy tradingowej i podstaw analizy technicznej przydatnej do handlu krótkoterminowego .

28 lutego 2018 Spotkanie ze SJPdC
17 lutego 2018 Półmetkowa Gala Wojewódzka Akademii Przyszłości

Podczas Gali podziękowano wolontariuszom, partnerom i darczyńcom, którzy wspierali działalność Akademii Przyszłości. W wydarzeniu brali udział również uczestnicy programu oraz inwestorzy społeczni.

17 stycznia 2018 Wręczenie nagród w konkursie Trans.edu

Turniej logistyczny dla uczniów i studentów z całej Polski, składał się z dwóch etapów: gry na aplikacji TransEdu i testu wiedzy obejmującego kursy Spedycja oraz Transport drogowy. Sumaryczne wyniki pierwszej pięćdziesiątki studentów i uczniów wykazały, że po raz kolejny wśród szkół wyższych, najlepiej przygotowani do turnieju okazali się studenci Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Zarządzania.

12 stycznia 2018 Noworoczny Turniej gier planszowych

SKN ManageTeam przywołało czasy sprzed ery komputerów, kiedy to wolny czas spędzano grając w różnego rodzaju gry karciane lub planszowe. Studenci zapewniali, że była to również okazja do zrelaksowania się przed zimową sesją egzaminacyjną.

11 stycznia 2018 Debata oksfordzka

Debata oksfordzka na temat: „Zdobycze techniki i technologii – mordercy relacji międzyludzkich" została zorganizowana przez członków SKN „Bizaktywne".

9 stycznia 2018 Szkolenie Kreatywność w praktyce

Celem jest realizacja projektu przedmiotu Wprowadzenie do Zarządzania Projektami. Proponowany warsztat jest treningiem kreatywnego rozwiązywania problemów oraz odkrywania innowacyjnych pomysłów. Głównym celem szkolenia jest poprzez stymulacje procesów umysłowych rozwinięcie powyższych umiejętności, dzięki czemu uczestnikom łatwiej i efektywnej będzie wdrażać w ich życiu i w pracy zawodowej swoje oryginale pomysły.

15 grudnia 2017 Sympozjum „Systemy informacyjne zrównoważonego rozwoju” 

Spotkanie poprowadził dr hab. Wojciech A. Nowak prof. UŁ Tematami obrad były: kontekst teoretyczny zrównoważonego rozwoju - tendencje w świecie, prace badawcze z zakresu zrównoważonego rozwoju prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału możliwości rozwoju problematyki na Wydziale. 

15 grudnia 2017 Sympozjum „Systemy informacyjne zrównoważonego rozwoju"

Tematami obrad były: kontekst teoretyczny zrównoważonego rozwoju, tendencje w świecie, prace badawcze z zakresu zrównoważonego rozwoju prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału, możliwości rozwoju problematyki na Wydziale. 

14 grudnia 2017 Academic Workshop

W ramach IV edycji konferencji Academic Workshop Academic Workshop zostały przeprowadzone następujące warsztaty:

„Jak poprawić efektywność pracy w zespole?- rola integracji pracowników”, Paulina Jaskulska

„Zrozumienie odmienności w sposobach funkcjonowania ludzi kluczem do budowania porozumienia w pracy - warsztat praktyczny z wykorzystaniem modelu DiSC", Agnieszka Sowińska-Wróbel 

„Coaching i Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce”, Dariusz Majka

„Przywództwo XXI wieku - jak stać się liderem ? Metody i narzędzia", Filip Maszewski

„Ściegi kariery-warsztaty biograficzne dla studentów”, Patrycja Mizera-Pęczek

13 grudnia 2017 Seminarium naukowe pod patronatem Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi „Historia rachunkowości”

Seminarium wpisało się w obchody jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ.

12 grudnia 2017 Debata „Zdobycze techniki - mordercy relacji międzyludzkich?”

Studenci Wydziału Zarządzania UŁ zaprosili na debatę, podczas której podjęli temat wpływu technologii informacyjnej na jakość relacji międzyludzkich. Uczestnicy spotkania wspólnie szukali odpowiedzi między innymi na pytanie, czy urządzenia mające ułatwiać komunikację rzeczywiście spełniają swój cel?

12 grudnia 2017 Akcja „Powiedz Tak transplantologii”

Celem projektu zorganizowanego w ramach przedmiotu Zarządzanie projektami było przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny dawca narządów osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji.

2 grudnia 2017 Akcja „Wake up and be positive”

Celem akcji przeprowadzonej przez studentów w ramach przedmiotu Zarządzanie projektami była promocja zdrowego stylu życia, motywowanie do dbania o swoje zdrowie i dobry wygląd

11-12 grudnia 2017 Szkolenie Krajowy Standard Rachunkowości nr 11

Środki trwałe stanowią nieodłączny element funkcjonowania niemal każdego przedsiębiorstwa. Odpowiedzią na liczne problemy praktyczne dotyczące ewidencji i rachunkowości środków trwałych są szkolenia przygotowane i prowadzone przez ekspertów w dziedzinie rachunkowości i księgowości. 

Celem szkolenia było objaśnienie ogólnych i szczegółowych założeń standardu, tak by uczestnicy szkolenia potrafili je skutecznie i efektywnie wykorzystywać do rozwiązania codziennych dylematów związanych z księgowością środków trwałych. Prowadzący szkolenie są autorami projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe”, opracowanego na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości i Banku Światowego.

7 grudnia 2017 Maraton pisania listów z Amnesty International

Akcja pisania listów w obronie praw człowieka - wybranych aktywistów z całego świata została zorganizowana przez studentów kierunku Lingwistyka dla biznesu.

1 grudnia 2017 Światowy Dzień Walki z AIDS - wykład z SKN Sinergia

Z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS SKN SiNergia wraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi zaprosili na wykład „Bądź bezpieczny w dobie HIV/AIDS", który poprowadził konsultant Krajowego Centrum ds. AIDS Roman Latoszyński.

Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się więcej o historii choroby, jej objawach i walce z nią. Ponadto w punkcie informacyjno-konsultacyjnym można było uzyskać materiały edukacyjne oraz informacje na temat HIV/AIDS.

28-29 listopada 2017 Cykl warsztatów „Stratoweek”

Stratoweek to cykl szkoleń dedykowany studentom Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie spotkań poruszana jest szeroko rozumiana tematyka biznesu – finanse, rachunkowość, audyt, HR, zarządzanie strategiczne, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie, marketing, logistyka. Organizatorzy wydarzenia SKN Stratolog zaprosili do prowadzenia warsztatów znane i wiodące na rynku firmy ze świata biznesu. 

W ramach Stratoweek zostały przeprowadzone następujące warsztaty:

Inwestowanie w pigułce, mBank

Badanie jakości obsługi, mBank

27 listopada 2017 Akademia Wiedzy BSS „Rachunkowość okiem Managera – praktyczne wykorzystanie akademickiej teorii"

Podczas warsztatów studenci wcielali się w rolę managerów i mieli szansę zastosowania zdobytej na studiach wiedzy w praktycznym case study, rozwiązywanym pod okiem profesjonalistów z firmy BSS.

25 listopada 2017 Gala Absolwenta
24 listopada 2017 Seminarium „Rachunkowość, audyt i kontrola zarządcza”

Seminarium naukowe dotyczyło kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, zarówno jej obecnego stanu, jak i propozycji oraz możliwości zmian. W ramach seminarium poruszano takie tematy jak: problemy praktyczne jednostek samorządu terytorialnego a zagadnienia poruszane w badaniach naukowych, szkolenia z zakresu rachunkowości sektora finansów publicznych, problematyka sprawozdawczości budżetowej, kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego, model rachunku kosztów dla jednostek samorządowych, rachunkowość sektora publicznego w Polsce a na świecie, gospodarka finansowa jednostek samorządowych.

23-25 listopada 2017 Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Zachowania organizacyjne „Heterogeniczność czy unifikacja – zachowania organizacyjne w XXI wieku”

Celem konferencji było nawiązanie współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce zajmującymi się problematyką zachowań organizacyjnych oraz określenie współczesnych kierunków zmian i badań w tym zakresie. Konferencja odbywająca się w dniach r. miała charakter interdyscyplinarny, dlatego do udziału w niej zaproszeni zostali przedstawiciele nauk o zarządzaniu, socjologii i psychologii.

23 listopada 2017 Podpisanie umowy pomiędzy Interdyscyplinarnym Centrum Studiów Miejskich a Stowarzyszeniem Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Wiedza Uniwersytetu Łódzkiego pomoże lepiej rewitalizować, planować rozwój społeczno-gospodarczy, mądrze budować i chronić środowisko w miejscowościach Aglomeracji Łódzkiej. Uczelnia będzie też dzięki temu czerpać świeże dane prosto od gmin i miast i powiększać swoją wiedzę na ten temat. Umowę ze Stowarzyszeniem Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, reprezentowanym przez Panią Prezydent Hannę Zdanowską (Prezesa SŁOM) i wiceprezesa Stowarzyszenia Pana Marka Cieślaka, podpisał Rektor UŁ prof. Antoni Różalski. W podpisaniu umowy wzięli również udział prof. Tadeusz Markowski, kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich UŁ i Dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Tomasz Czapla.

23 listopada 2017

13 grudnia 2017

Pizza z FEIMem Warsztaty „Zarządzanie projektami”. Warsztaty „Komunikacja w zespole projektowym”

„Pizza z FEIMem” to cykl warsztatów i nowy projekt SKN FEIM, który łączy w sobie edukację, zabawę i pielęgnowanie relacji międzyludzkich. Każde spotkanie z praktykami i pasjonatami danej dziedziny ma na celu integrację wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego, wymianę poglądów, zdobycie nowych umiejętności oraz oderwanie się od akademickiej rutyny. W trakcie studiów każdy student wykonuje kilkanaście projektów. Celem warsztatów było uzyskanie odpowiedzi na pytania: Jak poradzić sobie z mieszanką charakterów w grupie projektowej? Jak współpracować w zespole, w którym każdy ma wiele innych zobowiązań? Warsztaty poprowadził praktyk, kierownik wielu projektów, Prezes Zarządu DTI Polska, certyfikowany trener IPMA Polska - Marcin Opas.

20-22 listopada 2017 Zbiórka zabawek dla dzieci z fundacji „Kolorowy Świat"

Wydarzenie było jednym z elementów projektu społecznego realizowanego przez studentki kierunku Lingwistyka w biznesie na zaliczenie przedmiotu Zarządzanie projektami. 

20 listopada 2017 Warsztaty „Excel Yourself with PwC”

Warsztaty praktyczne z Excela zostały zorganizowane przez studentów SKN FEIM r. we współpracy z firmą PwC.

18-19 listopada 2017 Kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie”

Na mocy umowy o współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych dotyczącej organizacji programu edukacyjnego „Szkoła Giełdowa” odbyły się dwie edycje kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie”.

17 listopada 2017 Rozdanie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów z terenu całego województwa łódzkiego. Stypendium to wręczane jest najlepszemu uczniowi Szkoły (na podstawie wyników uzyskanych w roku szkolnym 2016/17). Organizatorem spotkania było Kuratorium Oświaty w Łodzi

17 listopada 2017 Konferencja dotycząca Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Konferencja miała na celu nawiązanie współpracy i współdziałania służb oraz instytucji na rzecz bezpieczeństwa w regionie zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Konferencji towarzyszył XII Wojewódzki Finał Konkursu Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie.

16 listopada 2017 Targi Pracy

Uniwersyteckie Targi Pracy to inicjatywa Akademickiego Biura Karier Zawodowych UŁ od lat ciesząca się niezmiennie dużym zainteresowaniem zarówno wśród pracodawców, jak i studentów oraz absolwentów łódzkich uczelni. W XIII edycji wzięło udział ponad 40 wystawców, wśród których nie zabrakło największych łódzkich pracodawców – zarówno instytucji publicznych, jak i międzynarodowych korporacji. Wystawcy przygotowali dla odwiedzających setki ofert pracy, staży, praktyk oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Dla pracodawców Targi stanowią znakomitą okazję do nawiązania pierwszego kontaktu z kandydatami oraz kreowania wizerunku firmy jako rzetelnego i przyjaznego pracodawcy. Dla studentów z kolei to możliwość bliższego poznania interesujących ich firm oraz szczegółów dotyczących procesów rekrutacyjnych i szansa na bezpośrednie zaprezentowanie swojej kandydatury i złożenie dokumentów aplikacyjnych.

14 listopada 2017 Mobilny Punkt Informacyjny w zakresie Funduszy Europejskich

Mobilny Punkt Informacyjny to forma spotkań z klientami przeprowadzana poza siedzibą Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (PIFE) z uwzględnieniem zidentyfikowanych potrzeb informacyjnych mieszkańców danego rejonu. Celem konsultacji jest zwiększenie świadomości o możliwości otrzymania bezpłatnej, profesjonalnej i kompleksowej informacji dotyczącej Funduszy Europejskich oraz przekazanie informacji o zakresie usług oferowanych przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Ponadto, zachęcenie Klientów do skorzystania z usług PIFE jak również dostarczenie informacji o możliwościach korzystania z programów finansowanych oraz o zasadach ich realizacji. 

8 listopada 2017 Spotkanie „Dlaczego mężczyźni nie chcą płakać a kobiety przyznać racji”

Celem wydarzenia, zorganizowanego przez studentów Wydziału Zarządzania UŁ, była dyskusja na temat różnic społecznych pomiędzy kobietą a mężczyzną oraz wpływu stereotypów na ich postrzeganie.

7 listopada 2017 Podpisanie umowy pomiędzy Interdyscyplinarnym Centrum Studiów Miejskich UŁ a Krajową Izbą Gospodarczą

Na mocy porozumienia została powołana Sieć Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich. Ze strony Uniwersytetu Łódzkiego Porozumienie podpisał Rektor Antoni Różalski, z ramienia KIG - Marek Kłoczko, Wiceprezes i Dyrektor Generalny. Uniwersytet Łódzki wnosi w porozumienie kapitał w postaci wiedzy eksperckiej Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich. Dotyczy to zwłaszcza ekonomiki i gospodarki miejskiej, planowania przestrzennego, zarządzania rozwojem miast, rozwoju zrównoważonego, socjologii miasta, historii i dziedzictwa kulturowego etc.

Krajowa Izba Gospodarcza to z kolei doświadczenie i potencjał ponad 150 organizacji, wiedza zgromadzona w wyniku aktywności w organizacjach międzynarodowych, w tym w Eurochambres - Stowarzyszeniu Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych z siedzibą w Brukseli oraz Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, współpraca z administracją publiczną, instytucjami otoczenia biznesu i firmami aktywnymi na globalnych rynkach.

3 listopada 2017

Zasmakuj studiowania w Łodzi

W ramach akcji organizowanej przez Urząd Miasta Łodzi przy współpracy z UŁ najlepsi maturzyści z Kleszczowa, Bełchatowa, Łowicza i Piotrkowa mogli przekonać się, jak wygląda studiowanie na Uniwersytecie Łódzkim. Na maturzystów czekało wiele atrakcji: warsztaty dziennikarskie, warsztaty z emisji głosu i techniki mówienia, spotkanie z kulturą francuską, pokój zagadek oraz zwiedzanie uczelni. Najbardziej uzdolnieni licealiści pojawili się między innymi w siedzibie Wydziału Zarządzania, by wziąć udział szkoleniu z zarządzania czasem. 

30 października 2017

Kuchnia Zarządzania

Gościem spotkania był Bartosz Muczyński – pracownik Akademii Morskiej w Szczecinie gdzie m.in. opiekuje się „Laboratorium systemów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości”. Spotkanie poświęcone było wykorzystania systemów VR w edukacji i składało się z dwóch części.

W pierwszej, zorganizowanej w przytulnej sali hostelu „Stare Kino” gość spotkania podzielił się z uczestnikami swoją wiedzą na temat aktualnego stanu rozwoju technologii wirtualnej rzeczywistości i już funkcjonującymi na rynku przykładami jej zastosowania dla potrzeb edukacji. Zaprezentował również swoje doświadczenia wdrażania swojego projektu wykorzystania VR w uczeniu nawigacji morskiej.

W drugiej części uczestnicy przenieśli się do salonu wirtualnej rzeczywistości „Virtual House”, gdzie mieli okazje praktycznego  doświadczenia wirtualnej rzeczywistości na przykładzie aplikacji wybranych przez Bartosza Muczyńskiego.

25 października 2017

Spotkania przedtargowe

Doradcy zawodowi z Biura Karier UŁ prowadzili konsultacje CV dla naszych studentów, tak aby przygotować ich do Targów Pracy.

19 października 2017

Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich

17 października 2017

Międzynarodowe seminarium doktorskie w Katedrze Rachunkowości

16 października 2017

Warsztat z PZU „Wyznaczanie i praca z celami"

Uczestnicy warsztatu skupili się na tym w jaki sposób efektywnie formułować i realizować swoje cele. Cele mogą się pojawić w sposób świadomy (gdy realizujemy wyznaczone sobie cele) bądź nieświadomy (gdy realizujemy cele innych osób). Jedne cele przychodzą nam łatwiej, inne odkładamy na przysłowiowe „jutro".

Dzięki udziałowi w warsztacie uczestnicy rozwinęli umiejętność skutecznego definiowania celów, poznali metody/narzędzia wspierające realizację celów, dowiedzieli się co ma największy wpływ na trzymanie się wytyczonych celów, jakie „przeszkadzacze" mogą się pojawić na drodze do realizacji celu oraz jak sobie z nimi poradzić. Aspekty te zostały pokazane w sposób praktyczny poprzez aktywny udział w zaplanowanych ćwiczeniach.

16 października 2017

Dzień Grupy PZU

W ramach wydarzenia studenci mogli zapoznać się z ofertami praktyk i staży w firmie PZU, poznać inicjatywy pro-studenckie jak „Dni Otwartego Biznesu", czy konkurs „Inwestycja w Przyszłość" na video CV. 

14 października 2017

Inauguracja Akademii Przyszłości

12 października 2017

Inauguracja Jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ

Wydarzenie to stało się okazją do przypomnienia historii Katedry oraz do zaprezentowania jej rozwoju i bogatego dorobku naukowo-dydaktycznego. W inauguracji obchodów jubileuszowych wzięli udział przedstawiciele władz Rektorskich, Kanclerskich i Kwestorskich UŁ, Dziekan oraz kierownicy jednostek Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, w ramach którego Katedra funkcjonowała do czasu powstania Wydziału Zarządzania UŁ w 1994 roku. Obecni byli również: Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ oraz kierownicy Katedr funkcjonujących na tym Wydziale. Ponadto nie zabrakło przedstawicieli: Prezydenta Miasta Łodzi, Ministerstwa Finansów RP, Komitetu Standardów Rachunkowości, władz lokalnych i krajowych organizacji środowiskowych rachunkowości (Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów), jak również przedstawicieli świata biznesu i absolwentów Katedry.

Kulminację obchodów 70-lecia Katedry stanowi konferencja jubileuszowa w dniu 19 września 2018 r., która odbędzie się na Wydziale Zarządzania UŁ. Poprzedzi ona bezpośrednio Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości obywający się w dniach 19-21 września 2018 r. w Łodzi. W ciągu całego rocznego okresu jubileuszowego przewidzianych zostało wiele wydarzeń naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym. 

11 i 18 października 2017

Wykłady gościnne na zaproszenie Katedry Rachunkowości

prof. Kanitsorn Terdpaopong: „Cultural Differences between Asia and Europe in doing business”

prof. Gregory Wegmann: „The origin of management accounting in USA, France, Japan – comparisons between countries”

11 października 2017

Konferencja „Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni przed nadmierną prędkością”

Tematyka konferencji zorganizowanej przez Komendę Miejską Policji w Łodzi oraz Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce koncentrowała się wokół sposobów i rozwiązań problemu nadmiernej prędkości na drodze. 

Partnerami konferencji byli: Karson, Mobileye, Dachser, Inelo, MPK Łódź Sp. z o.o.

7 października 2017

Inauguracja studiów doktoranckich

6 października 2017

Inauguracja XX edycji MBA

29 września 2017

Inauguracja roku akademickiego

25-26 września 2017

XI Łódzki Salon Maturzysty Perspektywy 2017

XI Łódzki Salon Maturzystów Perspektywy 2017 odwiedziło kilka tysięcy maturzystów. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi przygotowała dla gości Salonu prezentacje na temat egzaminu maturalnego w roku 2018 z przedmiotów obowiązkowych i najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych: biologii, chemii, historii i wiedzy o społeczeństwie. Na kandydatów na studia oczekiwały uczelnie z Warszawy, Łodzi, Katowic, Wrocławia, Poznania, a także doradcy zawodowi i eksperci HR. Na stoisku WZ UŁ uczniowie mogli sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe, rozwiązując test, a także uzyskać szczegółowe informacje na temat oferowanych kierunków studiów.

22-23 września 2017

IV Konferencja „Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku”

Konferencja była wynikiem ogromnej pasji i zaangażowania organizatorów w upowszechnianie wiedzy, praktyki i nowych doświadczeń w dziedzinach coachingu, trenerstwa i doradztwa oraz odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie jakim cieszą się różne formy rozwoju osobistego. Konferencja promuje wiedzę o tych dyscyplinach, pokazuje ich naukowy i praktycznych charakter oraz tkwiący w nich potencjał dla rozwoju człowieka.

Tegoroczne zagadnienia były próbą odpowiedzi na pytanie: „Czym jest sukces?". Poprzez narzędzia coachingowe, trenerskie i doradcze uczestnicy skupili się na uchwyceniu pojęcia i sensu sukcesu oraz pokazaniu, że posiada on niejedno oblicze.

18-20 września 2017

IX Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy”

Celem zjazdu odbywającego się w terminie r. była wymiana wiedzy i doświadczeń pracowników katedr ZZL z całej Polski oraz przedstawienie wyników badań naukowych z zakresu zarządzania różnorodnością w powiązaniu z wyzwaniami współczesnego rynku pracy.

15 września 2017

Podpisanie listu intencyjnego z Inelo

Na mocy porozumienia Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz firma INELO rozpoczęły współpracę i wymianę doświadczeń w zakresie transportu drogowego. W ramach umowy studenci WZ otrzymają, m.in. możliwość odbycia staży i praktyk pod okiem ekspertów INELO, będących doradcami i szkoleniowcami najważniejszych organów oraz służb kontrolnych w Europie.

23-24 czerwca 2017

Konferencja „Innowacyjne Działania w Obszarze Zarządzania i Marketingu”

Przedsiębiorcy szukają kreatywnych, pomysłowych pracowników, a nowe, wcześniej nieznane biznesy cieszą się dużym powodzeniem. Powszechnie znane rozwiązania już nie wystarczają, aby skłonić konsumenta do skorzystania z usługi lub zakupu produktu, dlatego ówczesne kampanie sięgają po hybrydalne kompilacje technologii i marketingu. Konferencja miała za zadanie przedstawienie i przybliżenie metod, koncepcji oraz założeń, które napędzają przyszłość marketingu. 

 

 

 
   

19 czerwca 2019

"Local governance and accountability in a Japanese local government and a hospital: a critical look"

Spotkanie naukowe pracowników oraz doktorantów Wydziału Zarządzania, którego celem było krytyczne spojrzenie na lokalne zarządzanie i odpowiedzialność w japońskim samorządzie lokalnym i szpitalu.

15 czerwca 2019 IV Piknik WZ

 

14 czerwca 2019 XI Seminarium W drodze do menedżerskiej doskonałości „Znad Wisły do Silicon Valley”

Celem spotkania organizowanego przez PAM Center było zwrócenie uwagi na czynniki, które wyzwalają potencjał przedsiębiorczości. W trakcie seminarium poruszono tematy rozwoju polsko-amerykańskich stosunków gospodarczych i biznesowych, wyzwalania potencjału przedsiębiorczości organizacji oraz tworzenia kultury biznesu opartego o kooperację, innowacyjność, odwagę myślenia i działania.

13 czerwca2019 IX Wydziałowe Spotkanie Naukowe

 

12 czerwca 2019 Konferencja "Samorząd terytorialny a ochrona interesu publicznego w ramach Jubileuszu 40-lecia pracy naukowej i 70-lecia prof. Markowskiego, jubileusz 40-lecia Katedry Zarządzania Miastem i regionem

 

11 czerwca 2019 Jubileusz 40-lecia pracy naukowej i 70-lecia prof. Markowskiego, jubileusz 45-lecia Katedry Zarządzania Miastem i Regionem

 

7 czerwca 2019 II Sympozjum "Systemy informacyjne zrównoważonego rozwoju: Cele i zadania zrównoważonego rozwoju – według ONZ"

Sympozjum poruszało tematykę globalnych celów i zadań zrównoważonego rozwoju – wg ONZ. Na zakończenie odbyła się dyskusja nt. celów i zadań zrównoważonego rozwoju w świetle prac własnych uczestników sympozjum: • Jednostka gospodarująca w ujęciu systemowym – atrybuty, warunki trwania i rozwoju, zarządzanie • Energetyczne aspekty zrównoważonego rozwoju • Logistyka w perspektywie zrównoważonego rozwoju • Uniwersytet a rozwój zrównoważony • Miasto i region a rozwój zrównoważony

6 czerwca 2019 VIII Wydziałowe Spotkanie Naukowe

 

30 maja 2019 Eksperci przy kawie

Spotkanie organizowane przez Wydziałową Radę Samorządu Doktorantów miało na celu przedstawienie metod i technik z zakresu budowania wizerunku Młodego Naukowca w mediach społecznościowych. Prelekcję wygłosiła dr Kinga Stopczyńska.

30 maja 2019 IX Plener malarski z Wydziałem Zarządzania

 

28-29 maja 2019 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Human potential development"

Celem XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej była wymiana wiedzy w zakresie świadomego rozwoju potencjału ludzkiego i konfrontacja najnowszych założeń teoretycznych i faktycznych uwarunkowań praktyki, skoncentrowana na potrzebie zmiany podejścia do kształtowania, motywacji i rozwoju pracowników oraz menedżerów.

27 maja 2019 Wykład otwarty „Welcome in Cognitive Era - czyli jak sztuczna inteligencja zmienia biznes i nasze życie?”

Wykład na zaproszenie Katedry Informatyki poprowadził Jarosław Jackowiak z IBM Polska. Celem spotkania było propagowanie wiedzy na temat zmian technologicznych w biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji.

27 maja 2019 Warsztaty z praktykiem „Jak sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej praktyczne aspekty i case study systemu konsolidacyjnego".

Przedstawiciele firmy Barry Callebaut przeprowadziła warsztat, dzięki któremu uczestnicy mieli możliwość zrozumieć procesy biznesowe w międzynarodowej firmie oraz zyskać wiedzę praktyczną od osób zajmujących się sprawozdaniami na co dzień.

23 maja 2019 Konferencja Którędy do marketingu?

Którędy do Marketingu? to jednodniowa konferencja organizowana przez SKN MarkeTEAM, adresowana do studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z marketingiem i prowadzeniem własnego biznesu. Jej celem było zaprezentowanie uczestnikom przykładowych ścieżek kariery zawodowej, którymi mogą podążyć. Podczas wydarzenia zaproszeni gości z branży opowiedzieli czym się zajmują, jak wygląda ich „typowy dzień pracy”, jak wyglądała ich ścieżka kariery zawodowej, jak najlepiej wykorzystać studia oraz o wszystkim, co sami chcieliby usłyszeć, stając przed wyborem ścieżki rozwoju zawodowego.

21 maja 2019 34. zbudzenie Wampira! Wampiriada

Wampiriada to największa akcja studenckiego honorowego krwiodawstwa w Łodzi. Celem projektu jest zebranie jak największej ilości krwi oraz szerzenie idei honorowego krwiodawstwa w środowisku akademickim. Dodatkowo prowadzono rejestrację do bazy potencjalnych dawców szpiku. Akcję co roku organizuje Niezależne Zrzeszenie Studentów.

16 maja 2019 VII Wydziałowe Spotkanie Naukowe

 

15-16 maja 2019 Happy FEIMDay

SKN FEIM obchodziło swoje 5 urodziny. Jak co roku zorganizowali wspólne świętowanie, podczas którego odbyły się: prelekcja z Czarkiem Stacewiczem pt.: „Ciekawy przypadek Czarka Stacewicza, czyli jak przeżyłem swoje życie wstecz, jak Benjamin Button”, wywiady z Anną Zając o pracy nad festiwalem See Bloggers oraz prowadzeniu działalności w social media oraz z Sylwią Bednerek, która opowiedziała o produkcji programów telewizyjnych „The Voice of Poland” czy „Dance Dance Dance”.

15 maja 2019 Balonowy Deszcz Nagród

SKN Progress w ramach projektu Finance Week zorganizowało szkolenia dla studentów o tematyce finansów i rachunkowości oraz umiejętności miękkich w celu poszerzenia wiedzy. Punktem kulminacyjnym wydarzenia było zrzucenie na patio 1000 balonów z nagrodami.

14 maja 2019 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Naukowców „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu globalnym”

Studenckie Koło Naukowe Globalni działające przy Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, przy współpracy z Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki oraz Instytutem Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy zorganizowało konferencję, której celem była dyskusja dotycząca aktualnych problemów przedsiębiorczości i innowacji poprzez wymianę poglądów i doświadczeń młodych naukowców, a także integrację i inspirację do współpracy w międzynarodowych zespołach. Poruszone zostały również tematy z obszaru przedsiębiorczości i form jej rozwoju oraz wsparcia dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Dyskusji poddano także zagadnienia dotyczące zachowań przedsiębiorczych oraz klimatu biznesowego. W ramach konferencji dr Kinga Stopczyńska poprowadziła warsztaty pt. "Wykorzystanie Influencer marketingu w kreowaniu relacji z klientami pokolenia Y (Millenials)", natomiast prof. PŁ, dr hab. Marek Matejun zaprezentował referat pt. “Doskonalenie metodyki badań ankietowych w pracach badawczych młodych naukowców”.

14 maja 2019 Wręczenie wyróżnień w XV edycji konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim w roku 2018 organizowanym przez Łódzki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich

Podczas spotkania przedstawiono wyróżnione realizacje (Lubochoń i Skierniewice), wręczono nagrody i wyróżnienia za najlepsze studenckie prace dyplomowe z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki i gospodarki przestrzennej wykonane na Uniwersytecie Łódzkim i Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2017/2018 oraz zaprezentowano nagrodzone prace magisterskie.

14 maja 2019 Philips Day

Na Wydziale Zarządzania gościliśmy Piotra Chimko, Senior Managera z firmy Philips i członka Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, który wygłosił wykład pt. „Komunikacja interpersonalna. Wystąpienia publiczne”. Tego samego dnia pracownicy Philipsa, odpowiadali na pytania odnośnie możliwości praktyk oraz staży w Philips.

13-15 maja 2019 International Week

Wydarzenie stanowiło okazję do zaprezentowania obszarów badawczych oraz wymiany doświadczeń z przedstawicielami takich krajów, jak Bułgaria, Estonia, Portugalia czy Szwecja.

13 maja 2019 Konkurs "One in a milion"

Konkurs finansowy organizowany przez SKN Stratolog, który składał się z dwóch etapów: pierwszy polegał na odpowiedzi na pytania zamknięte, drugi zaś wymagał odpowiedzi otwartych, swoją formułą przypominał popularny program telewizyjny ,,Jeden z dziesięciu". Konkurs "One in a Million" sprawdzał wiedzę z zakresu finansów oraz nauk ekonomicznych.

11 maja 2019 Marketing Challenge

XIII edycja gry miejskiej organizowanej przez SKN MarkeTEAM łączyła dobrą zabawę z rozwojem osobistym. Celem wydarzenia jest wykorzystanie w praktyce takich umiejętności jak dobra komunikacja, kreatywność, szybkie podejmowanie decyzji czy pracy w grupie. Uczestnicy mieli szansę wcielić się w role prawdziwych biznesmanów. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji gry była „Ciemna strona marketingu”.

11 maja 2019 Konferencja Creative Vibes

Celem kolejnej edycji wydarzenia organizowanego przez Koło Kreatywności Biznesowej „Bizaktywne” było poszukiwanie przejawów kreatywności w biznesie oraz efektów jej wykorzystywania w tym obszarze. Ideą wydarzenia jest promowanie województwa łódzkiego jako centrum przedsiębiorczości i innowacyjności. Ostatniego dnia na Wydziale Zarządzania UŁ zorganizowane zostały warsztaty, które poprowadzili partnerzy merytoryczni, m.in. Biuro Karier UŁ oraz Jak Marketing Dialog, dedykowane wszystkim zainteresowanym rozwojem kompetencji zawodowych.

9,16, 23,30 maja, 6 czerwca 2019 Projekt Rachunkowość na 5+

Wydarzenie kierowane jest do studentów pierwszego roku zaliczających przedmiot "Wstęp do finansów i rachunkowości" i obejmuje 5 spotkań, na których omawiane są zagadnienia poruszane w trakcie tego przedmiotu. Zajęcia prowadzą studenci Koła, a ich celem jest pomoc w przyswojeniu podstaw rachunkowości.

9-10 maja 2019 Konferencja SKN SCM – „Trendy w Logistyce i łańcuchu dostaw”

Celem konferencji było promowanie rozwoju naukowego studentów, a także stworzenie forum dyskusji oraz prezentacji badań i osiągnięć naukowych w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Pierwszy dzień konferencji poświęcony był na referaty wygłaszane przez studentów i doktorantów. Drugiego dnia swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się z uczestnikami zaproszeni praktycy gospodarczy.

8 maja 2019 Dzień Studenta

Po raz kolejny Organizacje Studenckie Wydziału Zarządzania UŁ przygotowały obchody Dnia Studenta Wydziału Zarządzania UŁ. Tradycyjnie święto studentów WZ UŁ odbyło się w klimacie wakacyjno-hawajskim. Na uczestników czekały m.in. darmowe smakołyki z grilla i wata cukrowa, dmuchane atrakcje, fotobudka, dobra muzyka i girlandy.

8,9 maja 2019 Szkolenie Design Thinking w edukacji

Celem warsztatów było poznanie narzędzi metodyki Design Thinking (Myślenia Projektowego), służących tworzeniu nieszablonowych rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać w procesie dydaktycznym. Szkolenie było skierowane do wykładowców akademickich, nauczycieli, trenerów i lektorów.

7 maja 2019 Spotkanie Taste my country

Uczestnikami wydarzenia byli członkowie ESN UŁ, uczestnicy programu Erasmus+ oraz studenci WZ. Reprezentanci różnych krajów ugotowali tradycyjne potrawy i częstowali nimi zainteresowanych studentów, którzy mogli podejść porozmawiać ze swoimi zagranicznymi kolegami.

6 maja 2019 Szkolenie Gra Giełdowa

Gra giełdowa jest organizowana przez SKN Stratolog i dom maklerski TMS Brokers. Celem wydarzenia było przygotowanie studentów pod kątem merytorycznym i technicznym (obsługa platformy) do udziału w wirtualnej grze giełdowej. Studenci dowiedzieli się jak obsługiwać platformę inwestycyjną, poznali także tajniki podstaw inwestowania w instrumenty finansowe.

6 maja 2019 Spotkanie w ramach Rady Menedżerów Publicznych – "Blaski i cienie sprawowania władzy lokalnej"

Gościem Rady Menedżerów Publicznych był dr Grzegorz Leśniewicz, przewodniczący Rady Miasta Zgierza z dwudziestoletnim doświadczeniem samorządowym.

27 kwietnia 2019

14 czerwca 2019

Open House – spotkanie kandydatów na studia MBA

Osoby rozważające podjęcie studiów MBA wzięły udziału w spotkaniu Open House, podczas którego uzyskały szczegółowe informacje odnośnie programu studiów MBA, zapoznały się z kryteriami przyjęcia na studia, rozmawiały z wykładowcami oraz wzięły udział w warsztacie nt. autoprezentacji. Spotkanie stanowiło wstęp do podniesienia świadomości i umiejętności uczestników w zakresie kreowania wizerunku lidera w sytuacjach komunikacyjnych, w szczególności wystąpień publicznych. W części warsztatowej uczestnicy mieli okazję przetestować w praktyce wybrane aspekty profesjonalnej autoprezentacji.

25 kwietnia 2019 Seminarium: Inteligentne roboty - przyszłość globalnego świadczenia usług

Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją zorganizowało spotkanie z drem Damianem Kędziorą, podczas którego rozmawiano na temat inteligentnych robotów i agile.

25 kwietnia 2019 Konferencja Kół Naukowych KOŁOmania WZ

4 edycja konferencji dała studentom możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami w biznesie, towarzyszącymi im problemami i ciągłymi zmianami, jakim podlega otoczenie. Nad przebiegiem konkursu i merytorycznym poziomem czuwała komisja, która wyłoniła nagrodzonych przedstawicieli kół naukowych WZ UŁ.

18 kwietnia 2019 Turniej CashFlow

Uczestnicy turnieju zmagali się z grą Cashflow, która uczy praktycznych umiejętności inwestowania i gromadzenia majątku, zarządzania aktywami i pasywami czy inwestowania na giełdzie.

   
12 kwietnia 2019 Festiwal Nauki techniki i Sztuki

XIX edycja Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki pod hasłem "CZŁOWIEK - WIEDZA - INNOWACJE" odbyła się w dniach 8-15 kwietnia 2019 r. Na Wydziale Zarządzania UŁ można było wziąć udział w następujących wydarzeniach:

 • warsztaty „Aniołowie biznesu” - mające na celu przybliżenie pojęcia innowacji oraz zaangażowanie uczestników do stworzenia pomysłów na innowacyjne produkty w wylosowanej przez zespół kategorii.
 • warsztaty z elementami dyskusji i wykładu „Wirtualna pomocna dłoń – aplikacje, technologia i komunikacja on-line. Wsparcie, przeszkoda i złudzenie bliskości". W czasie warsztatów zostały pokazane aplikacje, rozwiązania technologiczne i narzędzia komunikacji zdalnej, które są kierowane do nas wszystkich. Wspólnie zastanawiano się nad tym, czy faktycznie ich potrzebujemy, jak są oceniane i czego w nich brakuje.
11-12 kwietnia 2019 Łódź Jungle Web

8 edycja największej studenckiej konferencji marketingowej w Polsce. Celem wydarzenia było poszerzanie wiedzy o najświeższych trendach w marketingu i technologii. Odbiorcy wydarzenia to przede wszystkim studenci, jak i właściciele małych i średnich firm oraz specjaliści branży interaktywnej.

11 kwietnia 2019 VI Wydziałowe Spotkanie Naukowe

 

9, 25 kwietnia 2019 Szkolenie Case study - efektywna i efektowna metoda dydaktyczna

Centrum Rozwoju Dydaktyki Wydziału Zarządzania UŁ zorganizowało dwudniowe szkolenie, na które zostali zaproszeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas warsztatów uczestnicy mieli szansę opracować autorskie opisy przypadków wraz z notami dydaktycznymi.

4 kwietnia 2019 Ceri Day

Specjaliści ds. HR oraz członkowie zespołu rekrutacyjnego z firmy CERI International pomagali studentom przy prawidłowym formułowaniu dokumentów aplikacyjnych. Ponadto udzielali informacji dotyczących aktualnych ofert staży i praktyk. Dodatkowo w godzinach popołudniowych odbył się warsztat z komunikacji w finansach międzynarodowych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez SKN MarkeTEAM.

3-5 kwietnia 2019 SIGMA Maraton

Tematem IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej SIGMA MARATON była "Współczesna rachunkowość w praktyce - specyficzne sektory gospodarki, rozwiązania, kategorie". Na uczestników czekał konkurs referatów oraz case study.

3 kwietnia 2019 Dzień Zdrowia

SKN Sinergia wraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi zorganizowało stoisko, na którym uczestnicy wydarzenia mogli sprawdzić m.in. wydolność płuc, czy też reakcję organizmu na spożywanie alkoholu. Dodatkowo organizatorzy udzielali porad na temat zdrowego stylu życia oraz wpływu używek na organizm.

3 kwietnia 2019 Warsztat „Budowanie marki osobistej”

Warsztat dla licealistów organizowany przez SKN MarkeTeaM prowadził Filip Maszewski. Celem spotkania było zapoznanie licealistów z pojęciem personal brandingu. Uczestnicy mieli również okazję poznać Wydział Zarządzania.

29 marca 2019 Spotkanie „Drewniana architektura letniskowa okolic Łodzi w okresie międzywojennym”

Seminarium poświęcone tematyce letnisk podłódzkich, miast-ogrodów oraz znajdującej się na ich terenie i częściowo jeszcze zachowanej zabudowy drewnianej. Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali na temat roli terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych w miastach. Była to okazja do rozmowy na temat świadomego, zrównoważonego i zbilansowanego planowania przestrzennego w skali nie tylko lokalnej, ale także regionalnej.

29 marca 2019 Warsztaty fotograficzne

Warsztaty fotograficzne zorganizowane przez Erasmus Student Network UŁ miały na celu zachęcenie uczestników do uczestnictwa w konkursie fotograficzny Discover Europe. Odbiorcami wydarzenia byli studenci z programu Erasmus.

28 marca 2019 Pizza z FEIMem: Jak otrzymać pracę marzeń, czyli dokumenty aplikacyjne z elementami technik autoprezentacji w kontekście poruszania się po rynku pracy

SKN FEIM zorganizowało warsztaty, które poprowadził przedstawiciel Studenckiego Biura Karier Profil. Oprócz praktycznej wiedzy uczestnicy otrzymali również certyfikaty, potwierdzające zdobytą wiedzę. Tradycyjnie po warsztatach uczestnicy zostali zaproszeni na pizzę.

28 marca 2019 WorkShow – Branżowe Targi Pracy na Wydziale Zarządzania

Pracodawcy z branż takich jak: zarządzanie, logistyka, finanse, SSC/BPO (BSH, Barry Callebout, Franklin Templeton Investments, Nordea, Trading Solutions, Phillips, Rossmann i Whirlpool) pojawili się na WZ, żeby spotkać się ze studentami kierunków, wśród których chcieliby rekrutować swoich pracowników. Poza możliwością rozmowy z przedstawicielami firm, na miejscu była dostępna również specjalna „Strefa doradztwa”, gdzie profesjonalni doradcy zawodowi Biura Karier pomagali w zakresie sporządzenia dokumentów aplikacyjnych oraz w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.

25 marca 2019 Eksperci przy kawie

Spotkanie zorganizowane przez Wydziałową Radę Samorządu Doktorantów miało na celu omówienie zagadnień związanych z cyfrową transformacją gospodarki. Gościem spotkania była dr Dominika Kaczorowska-Spychalska.

20 marca 2019 Red Bull Paper Wings

Red Bull Paper Wings na Wydziale Zarządzania był jednym z przystanków eliminacyjnych do wielkiego finału największych zawodów papierowych samolotów na świecie, który odbył się w Austrii. Zawody polegały na złożeniu samolotu z papieru, a następnie rywalizacji w 2 konkurencjach: najdłuższy dystans lotu oraz najdłuższy czas lotu.

14 marca 2019 Dzień z Nordeą

SKN Stratolog zorganizowało dla studentów spotkanie z przedstawicielami firmy Nordea, którzy poprowadzili warsztaty, mające na celu poszerzenie wiedzy studentów z tematyki zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, zarządzania projektami oraz zagadnień dotyczących coachingu.

11 marca 2019 Spotkanie dla słuchaczy ze SJPdC

 

7 marca 2019 Seminarium „Humanizacja czy dehumanizacja pracy w dobie rozwoju sztucznej inteligencji”

Organizatorem seminarium było Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją działające przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas seminarium uczestnicy zastanawiali się nad obszarami wpływu sztucznej inteligencji na współczesnego pracownika. Spotkanie miało charakter interdyscyplinarny.

7 marca 2019 Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich sKOŁOwanie – edycja wiosenna

W wiosennej edycji sKOŁOwania wzięły udział 23 koła naukowe i organizacje studenckie. Gościliśmy m.in. Koło Naukowe Chemików UŁ, Koło Naukowe Badaczy Gier, czy Koło Naukowe Wojskowości. Wydarzenie jest doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą kół i organizacji działających na Uniwersytecie Łódzkim.

6-8 marca 2019 Stratoweek

Kolejna edycja szkoleń i warsztatów biznesowych organizowanych przez SKN Stratolog. W tym roku uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach: • "Design Thinking" – mBank • "Wprowadzenie w Świat Inwestycji" - Paweł Salamucha, Elitarny Klub Giełdowy • "Pricing, czyli jak wycenić produkt?" – Fujitsu • "Zarządzanie ryzykiem w banku" oraz Lean Management – Nordea

4-5 marca 2019 Dni Kariery

Cykliczne wydarzenie, które co roku przyciąga wielu zainteresowanych rozwojem kariery zawodowej. Podczas tegorocznych Dni Kariery uczestnicy mieli możliwość spotkać się z pracodawcami i zdobyć informacje na temat rozwoju w ich firmach, poznać obecną sytuację na rynku pracy, dowiedzieć się jakie zawody są najbardziej poszukiwane oraz jakie kompetencje i umiejętności są wymagane, aby znaleźć wymarzoną pracę. Dodatkowo studenci mogli skorzystać z porad doradców (sprawdzenie CV, próbne rozmowy rekrutacyjne, wykonanie profesjonalnego zdjęcia) oraz wziąć udział w warsztatach i szkoleniach.

1 marca 2019 Seminarium Smart Business in Smart City

Tematyka spotkania koncentrowała się wokół trzech problemów: rozwoju firm działających w oparciu o unikalne modele biznesowe, wykorzystujące przestrzeń miejską do tworzenia wspólnych form użytkowania i konsumpcji, filozofii działania „inteligentnych” organizacji, których ekonomiczny sukces jest wynikiem zwiększonej efektywności wykorzystania zasobów społecznych, ludzkich i technicznych oraz przyszłości miast i regionów, tworzących możliwości dla rozwoju organizacji. Było to już dziesiąte seminarium z cyklu "W drodze do menedżerskiej doskonałości", organizowane przez PAM Center.

26 lutego 2019 Spotkanie Rebranding: jak się zakochać po raz drugi w marce?

SKN MarkeTeam zorganizowało wydarzenie kierowane do wszystkich studentów zainteresowanych działaniami rebrandingowymi wielkich marek. Celem warsztatu było powiększenie wiedzy studentów na temat rebrandingu, jego przyczyn i skutków. Prelekcję poprowadziły: Agnieszka Glińska-Pytlarz - ekspert ds. sponsoringu w Biurze Sponsoringu i Projektów Relacyjnych, Santander Bank Polska oraz Katarzyna Meissner - dyrektor Biura Sponsoringu i Projektów Relacyjnych, Santander Bank Polska.

31 stycznia 2019 Spotkanie Przyszłościowy program doradztwa zawodowego – Przygotowanie młodych ludzi do przyszłej pracy poprzez innowacyjne usługi doradztwa zawodowego"

Seminarium i warsztaty kreatywności projektu FUTURE TIME TRAVELLER dla doradców zawodowych, nauczycieli, wykładowców oraz wszystkich osób, które wspierają młodzież w wyborze i rozwoju kariery zawodowej. Celem projektu FUTURE jest poszerzenie gamy narzędzi doradztwa zawodowego pokolenia Z, poprzez innowacyjne wykorzystanie środowiska wirtualnej rzeczywistości i gier komputerowych opartych o scenariusze dla przygotowania przyszłych pokoleń na wyzwania rynku pracy. Projekt jest realizowany przez ekspertów w dziedzinie doradztwa zawodowego, innowacji i rozwoju technologii z 7 krajów europejskich - Bułgarii, Niemiec, Grecji, Włoch, Polski, Portugalii i Wielkiej Brytanii.

22 stycznia 2019 Warsztaty pisania artykułów naukowych

Wydarzenie organizowało koło naukowe ManageTEAM. Mogli w nim wziąć udział członkowie wszystkich kół naukowych działających na WZ.

17 stycznia 2019 V Wydziałowe Spotkanie Naukowe

 

11 stycznia 2019 32. edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej PTE

Na Wydziale Zarządzania UŁ odbyły się Zawody Okręgowe XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zwycięzcy zawodów okręgowych rywalizowali następnie na szczeblu centralnym. Laureaci Olimpiady otrzymywali możliwość przyjęcia na kilkadziesiąt wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

20 grudnia 2018 The Greatest Show - konkurs karaoke

Konkurs KARAOKE na najlepsze piosenki „The Greatest Show"był wspaniałą okazją dla studentów i pracowników WZ, aby pokazać swój talent. Wydarzenie było skierowane do wszystkich studentów UŁ.

18 grudnia 2018 Spotkanie z menedżerem publicznym

Rada Menedżerów Publicznych zaprosiła na spotkanie pt.: "Cyberbezpieczeństwo we współczesnym świecie" z p. Mariuszem Bratosem, z-cą Dyrektora Biura Administracji i Logistyki Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Podczas spotkania omówiono m.in.: problemy bezpieczeństwa wynikające z trzeciej rewolucji technologicznej, wyzwania i zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni, zadania Zespołu ds. bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi dla zapewnienia bezpieczeństwa w sieci.

17 grudnia 2018 Seminarium w ramach projektu międzynarodowego ,,EuropeanPhD Hub”

Pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek otoczenia biznesowego wzięli udział w seminarium poświęconym możliwościom współpracy nauki i biznesu. Cele seminarium to wskazanie barier i możliwości współpracy nauki i biznesu, identyfikacja stopnia wykorzystania wyników prac doktorskich przez sektor przemysłu oraz analiza efektów współpracy przedsiębiorstw z uczelniami w wyniku realizacji doktoratów wdrożeniowych.

13 grudnia 2018 Akcja charytatywna kół naukowych "Feel like Santa"

Studenci przygotowali własnoręczne wypieki, a cały dochód z ich sprzedaży został przekazany dla Domu Dziecka nr 5 w Łodzi. Akcja skierowana była wyłącznie do pracowników i studentów WZ

12 grudnia 2018 Mikołajkowy Turniej Gier Planszowych

Studenci SKN Manage Team zorganizowali turniej gier planszowych oraz escape room dla studentów WZ UŁ.

11 grudnia 2018 Santander Universidades Digital Day

Konferencja była wskazówką, jak wykorzystać potencjał digital w budowaniu swojej kariery oraz okazją do spotkania z ekspertami pracującymi dla Google i Santander Bank Polska. Uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o tym, czy tworzenie innowacji zarezerwowane jest tylko dla geniuszy oraz posłuchać wykładu przedstawiciela Google – praktyka online marketingu, na temat wpływu technologii cyfrowych na karierę.

10, 16 grudnia 2018 Helpers' Generation - dzień dawców szpiku

Studenci zorganizowali akcję rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych, by pomóc pacjentom chorym na nowotwory krwi.

8 grudnia 2018 Obrady Komisji Krajowej NZS

W programie obrad planowane zostały przedstawione sprawozdania projektów krajowych, obecna sytuacja organizacji oraz przeprowadzono dyskusję o bieżących sprawach studenckich. Celem obrad była wymiana doświadczeń między uczelniami i podsumowanie sytuacji studentów.

7 grudnia 2018 Konferencja „Zagrożenia w Ruchu Drogowym: Łódź Chroni przed promilami”

Wydział Zarządzania UŁ wraz z Komendą Miejską Policji w Łodzi zorganizował trzecią konferencję z cyklu „Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni…” – tym razem służby mundurowe oraz logistycy informowali o niebezpieczeństwach powodowanych przez używki.

5 grudnia 2018 Mikołajkowy Turniej Gier Planszowych
4-5 grudnia 2018 II Dzień Różnorodności

II Uniwersytecki Dzień Różnorodności to wydarzenie mające na celu pokazanie różnych wymiarów związanych z różnorodnością społeczności akademickiej. W tym roku ważnym tematem była różnorodność kulturowa. Wydarzenie połączone było z obchodami 20-lecia programu Erasmus.

29 listopada 2018 IV Wydziałowe Spotkanie Naukowe
29 listopada 2018 Wampiriada
29-30 listopada 2018 Konferencja Informatyka w Zarządzaniu / Metody komputerowe w ekonomii eksperymentalnej (IwZ/CMEE 2018)

Uczestnikami konferencji byli naukowcy i doktoranci z polskich i zagranicznych jednostek naukowych, jak również praktycy gospodarczy – kadra kierownicza i specjalistyczna, konsultanci. Celem konferencji Informatyka w Zarządzaniu (IwZ) było współtworzenie poprzez nią platformy wymiany najnowszych osiągnięć naukowych i wspólnych inicjatyw badawczych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w zarządzaniu. Problematyka konferencji obejmowała i łączyła dwie dyscypliny naukowe – zarządzanie i informatykę. Problematyka konferencji obejmuje i łączy dwie dyscypliny naukowe – zarządzanie i informatykę. Tradycyjne i nowe ICT, takie jak cloud computing, Internet of everything czy mobile computing, pozwalają na realizację niemal wszystkich procesów zarządzania. Bardzo ważnym aspektem tej cyklicznej konferencji jest próba określania aktualnego stopnia, w jakim najnowsze technologie informacyjne i komunikacyjne wspierają rozwój organizacji i przyczyniają się do ich transformacji.

25 listopada 2018 Dzień szkoleń z ESN UŁ
24 listopada 2018 Gala Absolwenta
16 listopada 2018 Wykład dr Sharon T. Freeman „Creative and Social Entrepreneurship”
9-10 listopada 2018 II Międzynarodowa Konferencja Internacjonalizacja przedsiębiorstw- strategie, metody, wyniki badań

Celem konferencji jest rozwój zapoczątkowanej w 2016 roku współpracy naukowo-badawczej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw, popularyzacja i upowszechnianie wyników badań.

8 listopada 2018 14. edycja Targów Pracy na Uniwersytecie Łódzkim

W 14. edycji Targów Pracy wzięło udział blisko 40 wystawców, którzy zaoferowali uczestnikom płatne staże, praktyki i możliwość pracy. W Strefie Rekrutacji z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne prowadzili: Fujitsu, CERI oraz Pracuj.pl. Na studentów czekali również doradcy zawodowi i prelekcja Wojciecha Drewniaka – popularnego historyka z kanału Historia bez cenzury. Udział w wydarzeniu ułatwiła aplikacja mobilna Targi Pracy Uniwersytet Łódzki.

27 października 2018 Spotkanie dla studentów zagranicznych UŁ

Spotkanie informacyjne dotyczące formalności związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie RP.

27 października 2018 Edukacja Ekonomiczna w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej

Szkolenie miało na celu przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu przywództwa, komunikacji, zarządzania projektami, ekonomicznych aspektów zarządzania organizacją.

25 października 2018 III Wydziałowe Spotkanie Naukowe
24 października 2018 CIMA University Management Accounting Day (UMAD)

Wydarzenie ma na celu przybliżenie studentom praktycznych aspektów rachunkowości zarządczej. Za treść merytoryczną spotkania byli odpowiedzialni reprezentanci CIMA z Wielkiej Brytanii oraz Polski.

22 października 2018 Panel ekspercki w ramach foresightu strategicznego

Panel ekspercki organizowany był jako część badań pt. Foresight na rzecz zrównoważonej mobilności w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Badanie ma na celu przygotowanie scenariuszy potrzeb i procesów determinujących mobilność ludzi i towarów w obszarze metropolitalnym.

18 października 2018 Prezentacja kół naukowych sKOŁOwanie

Dzięki tej inicjatywie studenci mogą dołączyć do kół naukowych lub organizacji po to, aby rozwijać swoje zainteresowania związane z kierunkiem studiów. sKOŁOwanie pozwala pokazać choć część działalności studenckich kół naukowych.

9 października 2018 Rozwiąż Swój Problem czyli Open Space Technology! Warsztaty ŁGR IPMA

Open Space Technology (OST) jest procesem samoorganizacji grupy – sami uczestnicy tworzyli program i jego zawartość dopiero w trakcie trwania warsztatu. Dzięki temu oraz określonym zasadom, OST umożliwił maksymalne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych tematem uczestników. Celem OST była dyskusja nad problemami i wyzwaniami, które sami wskażą uczestnicy

6 października 2018 Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 dla doktorantów
5 października 2018 Inauguracja XXI edycji MBA i graduacja XX edycji MBA
28 września 2018 Inauguracja Roku Akademickiego
25 września 2018 Spotkanie informacyjne „Biznes przy kawie”

„Biznes przy kawie” to pierwsze ze spotkań z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami z terenu woj. łódzkiego, podczas których przedstawione zostały korzyści płynące z udziału w projekcie „Przepis na Rozwój” oraz jego założeniach i zasadach uczestnictwa. W ramach projektu firmy mogą uzyskać do 80% kosztów usług rozwojowych: kursów, szkoleń, studiów podyplomowych bądź doradztwa dla pracowników.

19-21 września 2018 Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości w Łodzi

W ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości na Wydziale odbyły się: 1) Konferencja Jubileuszowa Katedry Rachunkowości, była punktem kulminacyjnym obchodów 70-lecia istnienia Katedry Rachunkowości 2) Wykład prof. Stephena A. Zeffa pt. "Challenges that Lay Ahead of the IASB" 3) Spotkanie dla studentów z prof. Davidem Alexandrem pt. "The number of realities and the reality of numbers"

18 września 2018 Konferencja „Budowa bazy wiedzy i kompetencji w procesach rewitalizacji"

W ramach trzech sesji tematycznych poświęconych aspektom urbanistyczno-architektonicznym, społecznym i biznesowym rewitalizacji, samorządowcy, przedsiębiorcy, pracownicy akademiccy, działacze społeczni i inni, dyskutowali m.in. o jakości przestrzeni miejskiej, modelach wspólnoty mieszkaniowej, przyjaznych programach migracji wewnątrz miasta czy udziale przedsiębiorców w realizacji programu rewitalizacji. Konferencja miała na celu zebranie rozproszonej w Łodzi i regionie wiedzy na temat procesów rewitalizacji oraz budowę sieci powiązań i współpracy interdyscyplinarnych środowisk naukowych, samorządowych, biznesowych dla trwałego rozwoju regionu i jego stolicy.

12 września 2018 Warsztat Łódzkiej Grupy Regionalnej IPMA

Warsztat poruszał tematykę wykorzystania metody Design Thinking w zarządzaniu projektami. Podczas warsztatu przekonywano, że myślenie projektowe to proces stymulujący innowacje, wykorzystujący pomysły ze świata sztuki, biznesu i nauk społecznych.

12 września 2018 Spotkanie ShareCon 365

Celem ShareCon365 było zgromadzenie specjalistów pracujących na co dzień w technologii SharePoint i z chmurowymi rozwiązaniami Microsoft oraz umożliwienie im podzielenia się ich wiedzą i doświadczeniami.

25 lipca 2018 Warsztaty dla doktorantów „Technology and Image In the Educational Process”

Praktyczne warsztaty dotyczyły wykorzystania obrazu jako narzędzia komunikacji, motywacji, mowy, nauczania i obserwacji w świecie rzeczywistym. Warsztaty poprowadził Profesor José Alberto Lencastre, reprezentujący Uniwersytet w Minho (Portugalia).

19 lipca 2018 Spotkanie członków TUP

Spotkanie informacyjne nt. Wystawy EXPO Horticultural skierowane do pracowników naukowych oraz zainteresowanych tematyką zarządzania publicznego poprowadził pan Maciej Riemer, kierownik projektu.

4 lipca 2018 Spotkanie Łódzkiej Grupy Regionalnej IPMA
28 czerwca 2018 II Wydziałowe Spotkanie Naukowe
16 czerwca 2018 Gala Sukcesów Akademii Przyszłości

Odbiorcami wydarzenia były głównie dzieci, które brały udział w XV edycji Akademii. Zaproszono również ich rodziców, szkoły, jak również wolontariuszy.

16 czerwca 2018 III Piknik WZ
14-15 czerwca 2018 Konferencja CSR Trends

Organizatorzy i uczestnicy konferencji przedstawili wyniki badań, wymienili swoje praktyczne doświadczenia, które małymi krokami prowadzą do rozwoju Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego.

13 czerwca 2018 Wręczenie nagród Towarzystwa Urbanistów Polskich

Podczas spotkania zostało zaprezentowane wystąpienie nt. Dostępność przestrzeni publicznej – doświadczenia osób z niepełnosprawnościami. Wręczono także nagrody i wyróżnienia TUP w konkursach: na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w woj. łódzkim w 2017 i najlepszą pracę z dziedziny urbanistyki i gospodarki przestrzennej 2016/17.

7-9 czerwca 2018 Konferencja Lodz Model United Nations

Uczestnicy konferencji wcielili się w rolę reprezentanta jednego ze 193 państw zrzeszonych w organizacji ONZ. Debaty toczyły się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, według regulaminu obrad danej instytucji systemu Narodów Zjednoczonych oraz w całości w języku angielskim. Delegaci starali się przekonać innych uczestników do stanowiska swojego kraju, zarówno na drodze oficjalnych przemów, jak i kuluarowych negocjacji.

6 czerwca 2018 Spotkanie z menedżerem publicznym

Rada Menedżerów Publicznych, działająca przy Wydziale Zarządzania UŁ, zaprosiła na kolejne spotkanie z menedżerem publicznym tym razem pt.: Tunel średnicowy – rewolucja w przewozach kolejowych na terenie województwa łódzkiego. Spotkanie poprowadził p. Janusz Malinowski, Prezes Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

6 czerwca 2018 Dzień Studenta WZ

Po raz kolejny organizacje studenckie Wydziału Zarządzania UŁ pragną zaprosić serdecznie do udziału w obchodach Dnia Studenta Wydziału Zarządzania UŁ we środę 6 czerwca br., w godzinach od 11:15 do 15:00. Tradycyjnie święto studentów WZ UŁ odbędzie się w klimacie wakacyjno-hawajskim. Na przybyłych czekać będą m.in.: darmowe smakołyki z grilla i wata cukrowa; fotobudka; dobra muzyka; girlandy

29 maja 2018 Peaceful Wonderland gra miejska oraz wystawa fotografii

Gra miejska z wykorzystaniem otoczenia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (park i „błonia”) zorganizowana przez studentów była swoistym preludium do wystawy fotografii Andry Wiśniewskiej, której tematyka luźno łączy się z „Krainą Czarów”. Proste zasady gry miejskiej, oparte na odnajdywaniu kolejnych wskazówek, doprowadziły jej uczestników do patio Wydziału Zarządzania.

29 maja 2018 VIII Plener malarski z Wydziałem Zarządzania UŁ
 
24 maja 2018 I Wydziałowe Spotkanie Naukowe
23 maja 2018 Akademia Rachunkowości

Warsztaty organizowane dla członków SKNR Sigma prowadzone przez przedstawicieli firmy Infosys nt. "Podatek od towarów i usług w transakcjach międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem transakcji wewnątrzwspólnotowych – przepisy a praktyka”.

23 maja 2018 BEST+ International Staff Week

Podczas spotkania dyskutowano o ważności włączania się w życie studenckie oraz dlaczego studenci są najlepszymi ambasadorami. Próbowano również odpowiedzieć na pytania jak sprawić, alby studenci czuli się częścią społeczności akademickiej i lokalnej.

22 maja 2018 Warsztaty Uwolnij swoją charyzmę

Warsztaty były skierowane do doktorantów Wydziału Zarządzania UŁ. Prowadząca dr Julita Czernecka wyjaśniła, czym jest charyzma, jak ją w sobie odkryć oraz wzmacniać, opowiedziała też jak w 10 krokach kultywować charyzmatyczną osobowość.

22 maja 2018 Konferencja Społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar „PRAWA DO MIASTA”

Wydział Zarządzania UŁ po raz kolejny zamienił się w przestrzeń otwartych oczu na zintegrowaną odnowę miasta w jej społecznym, gospodarczym i materialno-przestrzennym wymiarze. Celem konferencji było wywołanie dyskusji o prawie do miasta, zarówno w świecie nauki jak i praktyki oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań na poziomie lokalnym i krajowym, przynoszących publiczne tworzenie wartości w miastach i ich sprawiedliwą dystrybucję.

21-22 maja 2018 Dzień Dawcy Szpiku z ESN Polska

Podczas akcji organizowanej przez ESN Polska oraz Fundację DKMS, wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-55 lat mogły bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjalnych Dawców komórek macierzystych i szpiku kostnego.

17 maja 2018 Spotkanie z menedżerem publicznym

Rada Menedżerów Publicznych, działająca przy Wydziale Zarządzania UŁ, zaprasza na cykl otwartych prelekcji nt. Zarzadzania w sektorze publicznym. Kolejne spotkanie poprowadziła Pani Elżbieta Królikowska-Kińska, Doradca Marszałka Województwa ds. rewitalizacji.

17 maja 2018 Wampiriada

Celem wydarzenia była zbiórka krwi oraz rejestracja do bazy dawców szpiku. Podczas akcji prowadzona była również kampania informacyjna na temat krwiodawstwa, rejestracji do bazy dawców szpiku, a także zdrowego trybu życia.

12 maja 2018 Marketing Challenge

XII edycja gry miejskiej odbyła się pod hasłem „Studio superbohaterów!”. Tematem przewodnim były działania Public Relations. Uczestnicy mieli szanse wcielić się w drużynę superbohaterów i pomóc w utrzymaniu dobrego wizerunku Łodzi.

11-12 maja 2018 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konferencja Creative Vibes

Podczas konferencji, uczestnicy poszukiwali przejawów kreatywności w biznesie oraz efektów jej wykorzystywania w tym obszarze. Zaplanowano panele dyskusyjne z zaproszonymi praktykami i przedstawicielami biznesu, którzy na własnym przykładzie opisali rolę kreatywności w rozwoju ich firm. Przygotowano również warsztaty, które były okazją do rozwoju kompetencji zawodowych.

11 maja 2018 Szkolenie - Finance Week

Celem szkolenia było promowanie wiedzy z zakresu bankowości, rachunkowości, marketingu i ekonomii. Studenci mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.

9 maja 2018 Balonowy Deszcz Nagród - Finance Week

Jak co roku szkoleniom organizowanym w ramach Finance Week towarzyszył Balonowy Deszcz Nagród. Podczas wydarzenia z ostatniego piętra Wydziału Zarządzania zostało zrzuconych 1000 balonów w których znajdowały się bony na atrakcyjne nagrody. Celem wydarzenia była promocja warsztatów prowadzonych w ramach projektu Finance Week.

9 maja 2018 Seminarium „Fundusze Europejskie na projekty inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego"

Spotkanie poruszało temat możliwości współfinansowania projektów inwestycyjnych dla JST. Seminarium poprowadził Pan Łukasz Jaros z Wydziału Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

7-8 maja 2018 Konferencja naukowa "Nadzór korporacyjny - instytucje, standardy, raporty"

XI Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Nadzór Korporacyjny. Konferencja obejmowała 15 tematów oraz zgłoszono 9 artykułów, skierowanych do wielu prestiżowych czasopism naukowych.

26 kwietnia 2018 Akademia Rachunkowości

Warsztaty organizowane dla członków SKNR Sigma przeprowadzone przez BDO nt.: „Utrata wartości aktywów z elementami kreatywnej polityki w zakresie szacunków”.

26 kwietnia 2018 Konferencja KOŁOmania WZ

Trzecia edycja Konferencji Kół Naukowych dostarczyła najświeższych trendów związanych z szeroko pojętą dziedzinę zarządzania. Nie zabrakło tematów związanych z marketingiem, logistyką, HR czy finansami. Jak co roku nad przebiegiem wydarzenia i jej merytorycznym poziomem czuwała komisja składająca się z Wykładowców Wydziału.

24-25 kwietnia 2018 Międzynarodowy Tydzień Nauki

W ramach wydarzenia odbyły się następujące konferencje:
Konferencja podsumowująca projekt DIST „Promocja przedsiębiorczości poprzez wideo-historie biznesowe” oraz III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu globalnym”.

24 kwietnia 2018 Happy FEIMDay

Studenci mieli możliwość spotkać się ze znaczącymi osobami ze świata biznesu, nauki i kultury, przy okazji świętując kolejny rok działalności SKN FEIM. Do udziału w wydarzeniu zaproszono m. in. studentów wydziałów UŁ oraz kadrę naukowa WZ UŁ.

23,24,26 kwietnia 2018 Szkolenia w ramach projektu „Każda sekunda"

Podczas realizacji projektu przedstawione techniki, których wykorzystywanie może pomóc beneficjentom w zarządzaniu sobą w czasie oraz precyzowaniu priorytetowych zadań.

21 kwietnia 2018 Szkolenie Design Thinking

Studenci poznali metodę Design Thinking oraz przykłady wykorzystywania jej w praktyce. Po zakończonych warsztatach mogli stanie samodzielnie projektować rozwiązania za pomocą tej metody.

21 kwietnia 2018 Turniej Piłki Siatkowej

Celem Turnieju było wyłonienie najlepszej drużyny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, popularyzacja piłki siatkowej, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego i zdrowego trybu życia, integracja społeczności wydziałowej, umożliwienie zdrowej, sportowej rywalizacji.

19 kwietnia 2018 II Sympozjum „Systemy informacyjne zrównoważonego rozwoju"

Sympozjum poruszało tematykę globalnych celów i zadań zrównoważonego rozwoju wg ONZ. Przedstawiono również komentarz z perspektywy UE oraz kraju. Na koniec miała miejsce dyskusja na temat celów i zadań zrównoważonego rozwoju w świetle prac własnych uczestników sympozjum.

19-20 kwietnia 2018 Poznaj SAP-a z Infosysem

We współpracy z firmą Infosys Koło naukowe BIT zorganizowało warsztaty z obsługi programu SAP.

18-20 kwietnia 2018 Konferencja Jungle Web

Łódź Jungle Web to konferencja dotycząca nowych trendów w marketingu i mediach społecznościowych . To już 7 edycja tej największej studenckiej konferencji marketingowej w Polsce. Celem wydarzenia jest poszerzanie wiedzy o najświeższych trendach w marketingu i technologii. Tegoroczny program wydarzenia skupiony był wokół tematyki influencer marketing, technologii VR i AR, growth hacking marketing oraz digital marketingu.

17,24 kwietnia; 15, 22, 29 maja 2018 Rachunkowość na 5+

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA zorganizowało wykłady połączone z warsztatami, podczas których omawiano zagadnienia, a następnie rozwiązywano zadania z zakresu podstaw rachunkowości.

17 kwietnia 2018 Warsztaty z Nordeą

Spotkania warsztatowe miały na celu poszerzenie wiedzy studentów na temat przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz zarządzania projektami i coachingu. Studenci mogli wziąć udział w wykładzie oraz warsztatach.

16 kwietnia 2018 Promocja Turnieju Cashflow

Stand miał na celu promocje turnieju gry planszowej Cashflow, organizowanego przez SKN ManageTeaM. Celem spotkania była nauka praktycznych umiejętności inwestowania i gromadzenia majątku za pomocą grywalizacji oraz ukazanie studentom sposobu aktywnego spędzania wolnego czasu.

16-23 kwietnia 2018 Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki - edycja XVIII

Na Wydziale Zarządzania UŁ uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogli wziąć udział w warsztatach. Podczas pikniku na Rynku Manufaktury Wydział Zarządzania UŁ reprezentowany był przez Studenckie Koła Naukowe.

13 kwietnia 2018 Spotkanie informacyjne nt. konkursu "MwŁ Mam Pomysł na StartUp"

Przedstawiciel Programu Młodzi w Łodzi przedstawił studentom Wydziału Zarządzania UŁ korzyści, jakie zyskują uczestnicy konkursu: możliwość pracy z mentorem, znalezienie inwestora dla realizacji własnego projektu oraz możliwość nawiązania kontaktów biznesowych.

12 kwietnia 2018 Którędy do Marketingu

Kolejna edycja konferencji, poświęconej ścieżkom kariery zawodowej w marketingu, organizowana przez MarkeTEAM. Jej celem było zaprezentowanie uczestnikom przykładowych ścieżek kariery zawodowej, którymi mogą podążyć oraz zachęcenie ich do innowacyjnych rozwiązań w planowaniu swojej ścieżki kariery.

11-13 kwietnia 2018 40-lecie koła naukowego SKNR SIGMA (SIGMA MARATON)

Studenci z całego kraju wzięli udział w 3 dniowej konferencji naukowej dla studentów połączonej ze świętowaniem 70-lecia Katedry Rachunkowości i 40-lecia Koła Naukowego Sigma.

28 marca 2018 Szkolenie z Procter&Gamble

Uczestnicy konferencji wzięli udział w konkursie referatów, case study oraz wydarzeniach integracyjnych. Zwieńczeniem konferencji było wydanie publikacji, zawierającej referaty uczestników.

27 marca 2018 Dni Kariery

Dni Kariery to jedne z największych targów pracy, praktyk i staży dla studentów oraz absolwentów, organizowane przez AIESEC Polska.

17 marca 2018 Zjazd Wolontariuszy Akademii Przyszłości

Odbiorcami wydarzenia byli wolontariusze programu Akademia Przyszłości. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej pracy oraz przeprowadzenie warsztatów rozwojowych.

15 marca 2018 Szkolenie Jak sądzisz ilość czy jakość?

SKN ManageTeam zorganizowało szkolenie na temat badań ilościowych i jakościowych, którego celem było poszerzenie wśród studentów wiedzy na temat przeprowadzania badań naukowych.

15 marca 2018 Szkolenie dla studentów Pizza z FEIM

Spotkanie z Bartłomiejem Szadkowskim z firmy " +Division" odbyło się w formie warsztatów, podczas których uczestnicy zdobywali wiedzę z zakresu social media.

12 marca 2018 Seminarium naukowe pod patronatem Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi „Behawioralne aspekty rachunkowości”

Spotkanie organizowane przez Katedrę Rachunkowości miało na celu prezentację wyników badań i wymianę poglądów na temat behawioralnych aspektów rachunkowości. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy naukowi specjalizujący się w dziedzinie rachunkowości, a także praktycy rachunkowości.

8 marca 2018 Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich „sKOŁOwanie”

Studenci mieli okazję, żeby zapoznać się z profilem działalności poszczególnych kół i realizowanymi przez nie projektami. Chętni mogli dowiedzieć się dodatkowo o zasadach rekrutacji. W tej edycji wydarzenia uczestniczyły także koła i organizacje studenckie spoza Wydziału Zarządzania.

5 marca 2018 Spotkanie promujące wyjazdy studentów do USA - Camp Leaders
2 marca 2018 Seminarium #Robot-pracownik #System- dyrektor #Zdalny-manager. Tech Life Harmony

Celem spotkania było sprawdzenie, czy jest możliwe tworzenie biznesowej i społecznej harmonii funkcjonowania maszyn i ludzi. Seminarium miało pobudzić publiczną dyskusję, w jakim stopniu roboty, cyfrowe systemy, technologie chmurowe, czy sztuczna inteligencja poprawią jakość naszego życia i pracy, a w jakim stopniu zepchną ludzi na margines społeczny.

28 lutego 2018-7 marca 2018 Szkolenie w ramach Stratotrade

Certyfikowane szkolenie z inwestowania na giełdzie dotyczyło w szczególności obsługi platformy tradingowej i podstaw analizy technicznej przydatnej do handlu krótkoterminowego .

28 lutego 2018 Spotkanie ze SJPdC
17 lutego 2018 Półmetkowa Gala Wojewódzka Akademii Przyszłości

Podczas Gali podziękowano wolontariuszom, partnerom i darczyńcom, którzy wspierali działalność Akademii Przyszłości. W wydarzeniu brali udział również uczestnicy programu oraz inwestorzy społeczni.

17 stycznia 2018 Wręczenie nagród w konkursie Trans.edu

Turniej logistyczny dla uczniów i studentów z całej Polski, składał się z dwóch etapów: gry na aplikacji TransEdu i testu wiedzy obejmującego kursy Spedycja oraz Transport drogowy. Sumaryczne wyniki pierwszej pięćdziesiątki studentów i uczniów wykazały, że po raz kolejny wśród szkół wyższych, najlepiej przygotowani do turnieju okazali się studenci Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Zarządzania.

12 stycznia 2018 Noworoczny Turniej gier planszowych

SKN ManageTeam przywołało czasy sprzed ery komputerów, kiedy to wolny czas spędzano grając w różnego rodzaju gry karciane lub planszowe. Studenci zapewniali, że była to również okazja do zrelaksowania się przed zimową sesją egzaminacyjną.

11 stycznia 2018 Debata oksfordzka

Debata oksfordzka na temat: „Zdobycze techniki i technologii – mordercy relacji międzyludzkich" została zorganizowana przez członków SKN „Bizaktywne".

9 stycznia 2018 Szkolenie Kreatywność w praktyce

Celem jest realizacja projektu przedmiotu Wprowadzenie do Zarządzania Projektami. Proponowany warsztat jest treningiem kreatywnego rozwiązywania problemów oraz odkrywania innowacyjnych pomysłów. Głównym celem szkolenia jest poprzez stymulacje procesów umysłowych rozwinięcie powyższych umiejętności, dzięki czemu uczestnikom łatwiej i efektywnej będzie wdrażać w ich życiu i w pracy zawodowej swoje oryginale pomysły.

15 grudnia 2017 Sympozjum „Systemy informacyjne zrównoważonego rozwoju” 

Spotkanie poprowadził dr hab. Wojciech A. Nowak prof. UŁ Tematami obrad były: kontekst teoretyczny zrównoważonego rozwoju - tendencje w świecie, prace badawcze z zakresu zrównoważonego rozwoju prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału możliwości rozwoju problematyki na Wydziale. 

15 grudnia 2017 Sympozjum „Systemy informacyjne zrównoważonego rozwoju"

Tematami obrad były: kontekst teoretyczny zrównoważonego rozwoju, tendencje w świecie, prace badawcze z zakresu zrównoważonego rozwoju prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału, możliwości rozwoju problematyki na Wydziale. 

14 grudnia 2017 Academic Workshop

W ramach IV edycji konferencji Academic Workshop Academic Workshop zostały przeprowadzone następujące warsztaty:

„Jak poprawić efektywność pracy w zespole?- rola integracji pracowników”, Paulina Jaskulska

„Zrozumienie odmienności w sposobach funkcjonowania ludzi kluczem do budowania porozumienia w pracy - warsztat praktyczny z wykorzystaniem modelu DiSC", Agnieszka Sowińska-Wróbel 

„Coaching i Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce”, Dariusz Majka

„Przywództwo XXI wieku - jak stać się liderem ? Metody i narzędzia", Filip Maszewski

„Ściegi kariery-warsztaty biograficzne dla studentów”, Patrycja Mizera-Pęczek

13 grudnia 2017 Seminarium naukowe pod patronatem Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi „Historia rachunkowości”

Seminarium wpisało się w obchody jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ.

12 grudnia 2017 Debata „Zdobycze techniki - mordercy relacji międzyludzkich?”

Studenci Wydziału Zarządzania UŁ zaprosili na debatę, podczas której podjęli temat wpływu technologii informacyjnej na jakość relacji międzyludzkich. Uczestnicy spotkania wspólnie szukali odpowiedzi między innymi na pytanie, czy urządzenia mające ułatwiać komunikację rzeczywiście spełniają swój cel?

12 grudnia 2017 Akcja „Powiedz Tak transplantologii”

Celem projektu zorganizowanego w ramach przedmiotu Zarządzanie projektami było przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat idei dawstwa komórek, tkanek i narządów oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny dawca narządów osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji.

2 grudnia 2017 Akcja „Wake up and be positive”

Celem akcji przeprowadzonej przez studentów w ramach przedmiotu Zarządzanie projektami była promocja zdrowego stylu życia, motywowanie do dbania o swoje zdrowie i dobry wygląd

11-12 grudnia 2017 Szkolenie Krajowy Standard Rachunkowości nr 11

Środki trwałe stanowią nieodłączny element funkcjonowania niemal każdego przedsiębiorstwa. Odpowiedzią na liczne problemy praktyczne dotyczące ewidencji i rachunkowości środków trwałych są szkolenia przygotowane i prowadzone przez ekspertów w dziedzinie rachunkowości i księgowości. 

Celem szkolenia było objaśnienie ogólnych i szczegółowych założeń standardu, tak by uczestnicy szkolenia potrafili je skutecznie i efektywnie wykorzystywać do rozwiązania codziennych dylematów związanych z księgowością środków trwałych. Prowadzący szkolenie są autorami projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe”, opracowanego na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości i Banku Światowego.

7 grudnia 2017 Maraton pisania listów z Amnesty International

Akcja pisania listów w obronie praw człowieka - wybranych aktywistów z całego świata została zorganizowana przez studentów kierunku Lingwistyka dla biznesu.

1 grudnia 2017 Światowy Dzień Walki z AIDS - wykład z SKN Sinergia

Z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS SKN SiNergia wraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi zaprosili na wykład „Bądź bezpieczny w dobie HIV/AIDS", który poprowadził konsultant Krajowego Centrum ds. AIDS Roman Latoszyński.

Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się więcej o historii choroby, jej objawach i walce z nią. Ponadto w punkcie informacyjno-konsultacyjnym można było uzyskać materiały edukacyjne oraz informacje na temat HIV/AIDS.

28-29 listopada 2017 Cykl warsztatów „Stratoweek”

Stratoweek to cykl szkoleń dedykowany studentom Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie spotkań poruszana jest szeroko rozumiana tematyka biznesu – finanse, rachunkowość, audyt, HR, zarządzanie strategiczne, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie, marketing, logistyka. Organizatorzy wydarzenia SKN Stratolog zaprosili do prowadzenia warsztatów znane i wiodące na rynku firmy ze świata biznesu. 

W ramach Stratoweek zostały przeprowadzone następujące warsztaty:

Inwestowanie w pigułce, mBank

Badanie jakości obsługi, mBank

27 listopada 2017 Akademia Wiedzy BSS „Rachunkowość okiem Managera – praktyczne wykorzystanie akademickiej teorii"

Podczas warsztatów studenci wcielali się w rolę managerów i mieli szansę zastosowania zdobytej na studiach wiedzy w praktycznym case study, rozwiązywanym pod okiem profesjonalistów z firmy BSS.

25 listopada 2017 Gala Absolwenta
24 listopada 2017 Seminarium „Rachunkowość, audyt i kontrola zarządcza”

Seminarium naukowe dotyczyło kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, zarówno jej obecnego stanu, jak i propozycji oraz możliwości zmian. W ramach seminarium poruszano takie tematy jak: problemy praktyczne jednostek samorządu terytorialnego a zagadnienia poruszane w badaniach naukowych, szkolenia z zakresu rachunkowości sektora finansów publicznych, problematyka sprawozdawczości budżetowej, kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego, model rachunku kosztów dla jednostek samorządowych, rachunkowość sektora publicznego w Polsce a na świecie, gospodarka finansowa jednostek samorządowych.

23-25 listopada 2017 Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Zachowania organizacyjne „Heterogeniczność czy unifikacja – zachowania organizacyjne w XXI wieku”

Celem konferencji było nawiązanie współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce zajmującymi się problematyką zachowań organizacyjnych oraz określenie współczesnych kierunków zmian i badań w tym zakresie. Konferencja odbywająca się w dniach r. miała charakter interdyscyplinarny, dlatego do udziału w niej zaproszeni zostali przedstawiciele nauk o zarządzaniu, socjologii i psychologii.

23 listopada 2017 Podpisanie umowy pomiędzy Interdyscyplinarnym Centrum Studiów Miejskich a Stowarzyszeniem Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Wiedza Uniwersytetu Łódzkiego pomoże lepiej rewitalizować, planować rozwój społeczno-gospodarczy, mądrze budować i chronić środowisko w miejscowościach Aglomeracji Łódzkiej. Uczelnia będzie też dzięki temu czerpać świeże dane prosto od gmin i miast i powiększać swoją wiedzę na ten temat. Umowę ze Stowarzyszeniem Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, reprezentowanym przez Panią Prezydent Hannę Zdanowską (Prezesa SŁOM) i wiceprezesa Stowarzyszenia Pana Marka Cieślaka, podpisał Rektor UŁ prof. Antoni Różalski. W podpisaniu umowy wzięli również udział prof. Tadeusz Markowski, kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich UŁ i Dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Tomasz Czapla.

23 listopada 2017

13 grudnia 2017

Pizza z FEIMem Warsztaty „Zarządzanie projektami”. Warsztaty „Komunikacja w zespole projektowym”

„Pizza z FEIMem” to cykl warsztatów i nowy projekt SKN FEIM, który łączy w sobie edukację, zabawę i pielęgnowanie relacji międzyludzkich. Każde spotkanie z praktykami i pasjonatami danej dziedziny ma na celu integrację wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego, wymianę poglądów, zdobycie nowych umiejętności oraz oderwanie się od akademickiej rutyny. W trakcie studiów każdy student wykonuje kilkanaście projektów. Celem warsztatów było uzyskanie odpowiedzi na pytania: Jak poradzić sobie z mieszanką charakterów w grupie projektowej? Jak współpracować w zespole, w którym każdy ma wiele innych zobowiązań? Warsztaty poprowadził praktyk, kierownik wielu projektów, Prezes Zarządu DTI Polska, certyfikowany trener IPMA Polska - Marcin Opas.

20-22 listopada 2017 Zbiórka zabawek dla dzieci z fundacji „Kolorowy Świat"

Wydarzenie było jednym z elementów projektu społecznego realizowanego przez studentki kierunku Lingwistyka w biznesie na zaliczenie przedmiotu Zarządzanie projektami. 

20 listopada 2017 Warsztaty „Excel Yourself with PwC”

Warsztaty praktyczne z Excela zostały zorganizowane przez studentów SKN FEIM r. we współpracy z firmą PwC.

18-19 listopada 2017 Kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie”

Na mocy umowy o współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych dotyczącej organizacji programu edukacyjnego „Szkoła Giełdowa” odbyły się dwie edycje kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie”.

17 listopada 2017 Rozdanie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów z terenu całego województwa łódzkiego. Stypendium to wręczane jest najlepszemu uczniowi Szkoły (na podstawie wyników uzyskanych w roku szkolnym 2016/17). Organizatorem spotkania było Kuratorium Oświaty w Łodzi

17 listopada 2017 Konferencja dotycząca Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Konferencja miała na celu nawiązanie współpracy i współdziałania służb oraz instytucji na rzecz bezpieczeństwa w regionie zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Konferencji towarzyszył XII Wojewódzki Finał Konkursu Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie.

16 listopada 2017 Targi Pracy

Uniwersyteckie Targi Pracy to inicjatywa Akademickiego Biura Karier Zawodowych UŁ od lat ciesząca się niezmiennie dużym zainteresowaniem zarówno wśród pracodawców, jak i studentów oraz absolwentów łódzkich uczelni. W XIII edycji wzięło udział ponad 40 wystawców, wśród których nie zabrakło największych łódzkich pracodawców – zarówno instytucji publicznych, jak i międzynarodowych korporacji. Wystawcy przygotowali dla odwiedzających setki ofert pracy, staży, praktyk oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Dla pracodawców Targi stanowią znakomitą okazję do nawiązania pierwszego kontaktu z kandydatami oraz kreowania wizerunku firmy jako rzetelnego i przyjaznego pracodawcy. Dla studentów z kolei to możliwość bliższego poznania interesujących ich firm oraz szczegółów dotyczących procesów rekrutacyjnych i szansa na bezpośrednie zaprezentowanie swojej kandydatury i złożenie dokumentów aplikacyjnych.

14 listopada 2017 Mobilny Punkt Informacyjny w zakresie Funduszy Europejskich

Mobilny Punkt Informacyjny to forma spotkań z klientami przeprowadzana poza siedzibą Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (PIFE) z uwzględnieniem zidentyfikowanych potrzeb informacyjnych mieszkańców danego rejonu. Celem konsultacji jest zwiększenie świadomości o możliwości otrzymania bezpłatnej, profesjonalnej i kompleksowej informacji dotyczącej Funduszy Europejskich oraz przekazanie informacji o zakresie usług oferowanych przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Ponadto, zachęcenie Klientów do skorzystania z usług PIFE jak również dostarczenie informacji o możliwościach korzystania z programów finansowanych oraz o zasadach ich realizacji. 

8 listopada 2017 Spotkanie „Dlaczego mężczyźni nie chcą płakać a kobiety przyznać racji”

Celem wydarzenia, zorganizowanego przez studentów Wydziału Zarządzania UŁ, była dyskusja na temat różnic społecznych pomiędzy kobietą a mężczyzną oraz wpływu stereotypów na ich postrzeganie.

7 listopada 2017 Podpisanie umowy pomiędzy Interdyscyplinarnym Centrum Studiów Miejskich UŁ a Krajową Izbą Gospodarczą

Na mocy porozumienia została powołana Sieć Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich. Ze strony Uniwersytetu Łódzkiego Porozumienie podpisał Rektor Antoni Różalski, z ramienia KIG - Marek Kłoczko, Wiceprezes i Dyrektor Generalny. Uniwersytet Łódzki wnosi w porozumienie kapitał w postaci wiedzy eksperckiej Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich. Dotyczy to zwłaszcza ekonomiki i gospodarki miejskiej, planowania przestrzennego, zarządzania rozwojem miast, rozwoju zrównoważonego, socjologii miasta, historii i dziedzictwa kulturowego etc.

Krajowa Izba Gospodarcza to z kolei doświadczenie i potencjał ponad 150 organizacji, wiedza zgromadzona w wyniku aktywności w organizacjach międzynarodowych, w tym w Eurochambres - Stowarzyszeniu Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych z siedzibą w Brukseli oraz Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, współpraca z administracją publiczną, instytucjami otoczenia biznesu i firmami aktywnymi na globalnych rynkach.

3 listopada 2017

Zasmakuj studiowania w Łodzi

W ramach akcji organizowanej przez Urząd Miasta Łodzi przy współpracy z UŁ najlepsi maturzyści z Kleszczowa, Bełchatowa, Łowicza i Piotrkowa mogli przekonać się, jak wygląda studiowanie na Uniwersytecie Łódzkim. Na maturzystów czekało wiele atrakcji: warsztaty dziennikarskie, warsztaty z emisji głosu i techniki mówienia, spotkanie z kulturą francuską, pokój zagadek oraz zwiedzanie uczelni. Najbardziej uzdolnieni licealiści pojawili się między innymi w siedzibie Wydziału Zarządzania, by wziąć udział szkoleniu z zarządzania czasem. 

30 października 2017

Kuchnia Zarządzania

Gościem spotkania był Bartosz Muczyński – pracownik Akademii Morskiej w Szczecinie gdzie m.in. opiekuje się „Laboratorium systemów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości”. Spotkanie poświęcone było wykorzystania systemów VR w edukacji i składało się z dwóch części.

W pierwszej, zorganizowanej w przytulnej sali hostelu „Stare Kino” gość spotkania podzielił się z uczestnikami swoją wiedzą na temat aktualnego stanu rozwoju technologii wirtualnej rzeczywistości i już funkcjonującymi na rynku przykładami jej zastosowania dla potrzeb edukacji. Zaprezentował również swoje doświadczenia wdrażania swojego projektu wykorzystania VR w uczeniu nawigacji morskiej.

W drugiej części uczestnicy przenieśli się do salonu wirtualnej rzeczywistości „Virtual House”, gdzie mieli okazje praktycznego  doświadczenia wirtualnej rzeczywistości na przykładzie aplikacji wybranych przez Bartosza Muczyńskiego.

25 października 2017

Spotkania przedtargowe

Doradcy zawodowi z Biura Karier UŁ prowadzili konsultacje CV dla naszych studentów, tak aby przygotować ich do Targów Pracy.

19 października 2017

Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich

17 października 2017

Międzynarodowe seminarium doktorskie w Katedrze Rachunkowości

16 października 2017

Warsztat z PZU „Wyznaczanie i praca z celami"

Uczestnicy warsztatu skupili się na tym w jaki sposób efektywnie formułować i realizować swoje cele. Cele mogą się pojawić w sposób świadomy (gdy realizujemy wyznaczone sobie cele) bądź nieświadomy (gdy realizujemy cele innych osób). Jedne cele przychodzą nam łatwiej, inne odkładamy na przysłowiowe „jutro".

Dzięki udziałowi w warsztacie uczestnicy rozwinęli umiejętność skutecznego definiowania celów, poznali metody/narzędzia wspierające realizację celów, dowiedzieli się co ma największy wpływ na trzymanie się wytyczonych celów, jakie „przeszkadzacze" mogą się pojawić na drodze do realizacji celu oraz jak sobie z nimi poradzić. Aspekty te zostały pokazane w sposób praktyczny poprzez aktywny udział w zaplanowanych ćwiczeniach.

16 października 2017

Dzień Grupy PZU

W ramach wydarzenia studenci mogli zapoznać się z ofertami praktyk i staży w firmie PZU, poznać inicjatywy pro-studenckie jak „Dni Otwartego Biznesu", czy konkurs „Inwestycja w Przyszłość" na video CV. 

14 października 2017

Inauguracja Akademii Przyszłości

12 października 2017

Inauguracja Jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ

Wydarzenie to stało się okazją do przypomnienia historii Katedry oraz do zaprezentowania jej rozwoju i bogatego dorobku naukowo-dydaktycznego. W inauguracji obchodów jubileuszowych wzięli udział przedstawiciele władz Rektorskich, Kanclerskich i Kwestorskich UŁ, Dziekan oraz kierownicy jednostek Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, w ramach którego Katedra funkcjonowała do czasu powstania Wydziału Zarządzania UŁ w 1994 roku. Obecni byli również: Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ oraz kierownicy Katedr funkcjonujących na tym Wydziale. Ponadto nie zabrakło przedstawicieli: Prezydenta Miasta Łodzi, Ministerstwa Finansów RP, Komitetu Standardów Rachunkowości, władz lokalnych i krajowych organizacji środowiskowych rachunkowości (Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów), jak również przedstawicieli świata biznesu i absolwentów Katedry.

Kulminację obchodów 70-lecia Katedry stanowi konferencja jubileuszowa w dniu 19 września 2018 r., która odbędzie się na Wydziale Zarządzania UŁ. Poprzedzi ona bezpośrednio Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości obywający się w dniach 19-21 września 2018 r. w Łodzi. W ciągu całego rocznego okresu jubileuszowego przewidzianych zostało wiele wydarzeń naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym. 

11 i 18 października 2017

Wykłady gościnne na zaproszenie Katedry Rachunkowości

prof. Kanitsorn Terdpaopong: „Cultural Differences between Asia and Europe in doing business”

prof. Gregory Wegmann: „The origin of management accounting in USA, France, Japan – comparisons between countries”

11 października 2017

Konferencja „Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni przed nadmierną prędkością”

Tematyka konferencji zorganizowanej przez Komendę Miejską Policji w Łodzi oraz Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce koncentrowała się wokół sposobów i rozwiązań problemu nadmiernej prędkości na drodze. 

Partnerami konferencji byli: Karson, Mobileye, Dachser, Inelo, MPK Łódź Sp. z o.o.

7 października 2017

Inauguracja studiów doktoranckich

6 października 2017

Inauguracja XX edycji MBA

29 września 2017

Inauguracja roku akademickiego

25-26 września 2017

XI Łódzki Salon Maturzysty Perspektywy 2017

XI Łódzki Salon Maturzystów Perspektywy 2017 odwiedziło kilka tysięcy maturzystów. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi przygotowała dla gości Salonu prezentacje na temat egzaminu maturalnego w roku 2018 z przedmiotów obowiązkowych i najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych: biologii, chemii, historii i wiedzy o społeczeństwie. Na kandydatów na studia oczekiwały uczelnie z Warszawy, Łodzi, Katowic, Wrocławia, Poznania, a także doradcy zawodowi i eksperci HR. Na stoisku WZ UŁ uczniowie mogli sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe, rozwiązując test, a także uzyskać szczegółowe informacje na temat oferowanych kierunków studiów.

22-23 września 2017

IV Konferencja „Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku”

Konferencja była wynikiem ogromnej pasji i zaangażowania organizatorów w upowszechnianie wiedzy, praktyki i nowych doświadczeń w dziedzinach coachingu, trenerstwa i doradztwa oraz odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie jakim cieszą się różne formy rozwoju osobistego. Konferencja promuje wiedzę o tych dyscyplinach, pokazuje ich naukowy i praktycznych charakter oraz tkwiący w nich potencjał dla rozwoju człowieka.

Tegoroczne zagadnienia były próbą odpowiedzi na pytanie: „Czym jest sukces?". Poprzez narzędzia coachingowe, trenerskie i doradcze uczestnicy skupili się na uchwyceniu pojęcia i sensu sukcesu oraz pokazaniu, że posiada on niejedno oblicze.

18-20 września 2017

IX Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy”

Celem zjazdu odbywającego się w terminie r. była wymiana wiedzy i doświadczeń pracowników katedr ZZL z całej Polski oraz przedstawienie wyników badań naukowych z zakresu zarządzania różnorodnością w powiązaniu z wyzwaniami współczesnego rynku pracy.

15 września 2017

Podpisanie listu intencyjnego z Inelo

Na mocy porozumienia Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz firma INELO rozpoczęły współpracę i wymianę doświadczeń w zakresie transportu drogowego. W ramach umowy studenci WZ otrzymają, m.in. możliwość odbycia staży i praktyk pod okiem ekspertów INELO, będących doradcami i szkoleniowcami najważniejszych organów oraz służb kontrolnych w Europie.

23-24 czerwca 2017

Konferencja „Innowacyjne Działania w Obszarze Zarządzania i Marketingu”

Przedsiębiorcy szukają kreatywnych, pomysłowych pracowników, a nowe, wcześniej nieznane biznesy cieszą się dużym powodzeniem. Powszechnie znane rozwiązania już nie wystarczają, aby skłonić konsumenta do skorzystania z usługi lub zakupu produktu, dlatego ówczesne kampanie sięgają po hybrydalne kompilacje technologii i marketingu. Konferencja miała za zadanie przedstawienie i przybliżenie metod, koncepcji oraz założeń, które napędzają przyszłość marketingu. 

 

19-21 czerwca 2017 Konferencja Lodz Model United Nations (LodzMUN) 2017

Model United Nations to inicjatywa stworzona dla licealistów i studentów, polegająca na edukacji obywatelskiej poprzez symulację obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podczas cyklicznych konferencji zbiera się młodzież z całego świata, wcielając się w reprezentantów państw członkowskich ONZ. Delegaci dyskutują na wcześniej ustalone tematy, a ich celem jest znalezienie rozwiązań globalnych problemów. Całodniowe obrady prowadzone są w podziale na komitety, np. Radę Bezpieczeństwa, Radę Praw Człowieka, Światową Organizację Zdrowia. Wszystko odbywa się według ścisłych procedur ONZ, a językiem oficjalnym jest angielski. Głównymi organizatorami byli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi oraz IV Liceum Ogólnokształcącego im. E. Sczanieckiej w Łodzi.

12 czerwca 2017 Posiedzenie Komitetu Standardów Rachunkowości

Z inicjatywy Katedry Rachunkowości oraz członka Komitetu dra hab. Radosława Ignatowskiego, prof. UŁ, na Wydziale Zarządzania odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu.

10 czerwca 2017 Gala Sukcesów z Akademią Przyszłości

 

7 czerwca 2017 Zbiórka żywności w Placówce Relacyjnej Santander

Zbiórka prowadzona w Placówce Relacyjnej Santander Universidades została zorganizowana wraz z Bankiem Żywności. Zebrane produkty, Banki Żywności przekazały do lokalnych organizacji dobroczynnych, tj. świetlic środowiskowych, noclegowni, ośrodków wychowawczych, hospicjów, ośrodków wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, domów dziecka oraz innych tego typu instytucji.

6 czerwca 2017 Seminarium z cyklu „Dyskusje miejskie" pt.: „Organizacja społeczności lokalnych – wymiar prawny, społeczny i ekonomiczny" 

Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich oraz Wydział Zarządzania UŁ zaprosili na otwarte seminarium. Celem seminarium było podjęcie dyskusji na temat różnych aspektów powoływania i funkcjonowania zorganizowanych form aktywności lokalnych społeczności. Dyskusja dotyczyła mechanizmów wyboru przedstawicieli społeczeństwa oraz ich organizowania. Ważnymi aspektami rozważań były: sposób finansowania demokracji lokalnej, zakres kompetencji utworzonych organizacji oraz formy partycypacji w procesach zarządzania i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

1-12 czerwca 2017 Wystawa w ramach Festiwalu Filmów Przyrodniczych 

Na patio Wydziału Zarządzania miała miejsce Wystawa Fotografii Piotra Wypycha pt.: „Drzewa w Krajobrazie. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego” realizowana w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego.

1 czerwca 2017 VII Plener malarski z Wydziałem Zarządzania UŁ 

1 czerwca 2017 r. odbył się VII Plener malarski z Wydziałem Zarządzania UŁ. Wydarzenie, organizowane we współpracy z Zespołem Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego, jest skierowane zarówno do profesjonalistów, jak i do amatorów sztuki. Efektem VII edycji Pleneru malarskiego są różnorodne prace przedstawiające budynek, malownicze okolice Wydziału Zarządzania oraz jego inspirujące wnętrza.

31 maja 2017 Wampiriada 

Celem wydarzenia jest zbiórka krwi oraz rejestracja w bazie dawców szpiku, a także edukacja społeczności akademickiej w zakresie krwiodawstwa, dawstwa szpiku oraz zdrowego stylu życia.

25 maja 2017 Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu międzynarodowym  

Celem konferencji, organizowanej przez SKN Globalni oraz Katedrę Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej przy współpracy z Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki, była dyskusja nad aktualnymi problemami przedsiębiorczości i innowacji poprzez wymianę poglądów i doświadczeń młodych naukowców, a także integrację i inspirację do współpracy w międzynarodowych zespołach. W trakcie konferencji zostały poruszone tematy z obszaru przedsiębiorczości i form jej rozwoju, innowacji i inspiracji dla nich, a także form wsparcia dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców.

23 maja 2017 Konferencja „Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni pieszych” 

Komenda Miejska Policji w Łodzi oraz Wydział Zarządzania UŁ, Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce zaprosili na konferencję, której towarzyszyły pokazy i ćwiczenia z zakresu ratownictwa medycznego

19 maja 2017 CYBERBEZPIECZNI? Czy można odeprzeć atak z sieci? Jak nie powiedzieć za dużo o sobie? 

Wystąpienia w trakcie seminarium miały na celu przedstawienie najczęściej używanych sposobów oszustw w Internecie oraz tego jak należy chronić swoją tożsamości w sieci. Przedstawiony został typowy proces ataku na infrastrukturę teleinformatyczną wraz z podstawowymi narzędziami i technikami wykorzystywanymi przez intruzów.

18 maja 2017 Fotel Prezesa - Akademia Przyszłości 

 

17 maja 2017 Dzień Studenta 

Na Wydziale zapanowała wyjątkowa atmosfera, dzięki licznym atrakcjom czekającym na naszych studentów, takim jak: darmowe smakołyki z grilla i wata cukrowa; konkursy sprawnościowe na specjalnie przygotowanych dmuchanych atrakcjach; fotobudka; stanowisko z grami z okularami wirtualnej rzeczywistości.

13 maja 2017 Marketing Challenge 

 

12-13 maja 2017 Konferencja Creative Vibes 

Celem wydarzenia było poszukiwanie przejawów kreatywności w biznesie oraz efektów jej wykorzystywania w tym obszarze. Uczestnicy konferencji poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące związku pomiędzy kreatywnością a wiedzą, podstaw budowania organizacji uczącej się, uwarunkowań innowacyjności firm.

11 maja 2017 Wykłady otwarte na zaproszenie Katedry Rachunkowości prof. Andreas Jansson oraz prof. Fredrik Karlsson 

 

9 maja 2017; 16 maja 2017; 23 maja 2017; 30 maja 2017; 6 czerwca 2017 Warsztaty Rachunkowość 5+ 

Korepetycje z rachunkowości przygotowujące do egzaminu. Celem wydarzenia prowadzonego przez SKNR Sigma jest pomoc z zaliczeniem przedmiotu rachunkowość.

9 maja 2017 Konferencja Open Eyes Economy 

Wydział Zarządzania UŁ zamienił się w przestrzeń otwartych oczu na zintegrowaną odnowę miasta w jej społecznym, gospodarczym i materialno-przestrzennym wymiarze. W trakcie spotkania została przedstawiona koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym.

8-11 maja 2017 Finance Week 

Finance Week to cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów dla studentów z zakresu ekonomii, finansów, a także umiejętności miękkich

8 maja 2017 Dzień Dawcy Szpiku z ESN Polska 

 

27 kwietnia 2017 II edycja konferencji KOŁOmania.WZ 

 

26 kwietnia 2017 Fashion Revolution Day 

 

26 kwietnia 2017 Konferencja „Którędy do marketingu?” 

 

25 kwietnia 2017 Warsztaty „Rola HR Menedżera w zbudowaniu efektywnego zespołu w nowo utworzonym Centrum Planowania” 

 

24 kwietnia 2017 Wykład Public Branding as a Governance Strategy 

 

20 kwietnia 2017 Akademia Rachunkowości SIGMA z GE 

Akademia Rachunkowości SIGMA to cykl szkoleń i warsztatów skierowanych do studentów Wydziału Zarządzania. Spotkania są prowadzone przez przedstawicieli różnych firm z branży finansowej, a na każdym kolejnym spotkaniu poruszane są inne tematy związane z szeroko pojętą rachunkowością. Różnorodność podejmowanych zagadnień daje studentom możliwość wyboru, który zakres tematyczny jest dla nich najbardziej interesujący i w którym z proponowanych warsztatów chcą wziąć udział.

20 kwietnia 2017 Open House w Pam Center 

Open House to okazja do zapoznania się z programem, wykładowcami, warunkami studiowania, zebrania opinii od studentów i absolwentów.

20 kwietnia 2017 Urodziny SKN FEIM 

 

12 kwietnia 2017 Dni Otwarte Łodzi Akademickiej 

Licealiści z województwa łódzkiego wzięli udział w warsztatach i zajęciach o tematyce przedsiębiorczości, kreatywności oraz tworzenia pomysłów biznesowych.

8 kwietnia 2016 Konferencja muzyczna festiwalu Audioriver 

 

7 kwietnia 2017 Dzień Zdrowia z Sinergia 

7. kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Z tej okazji SKN SiNergia zaprosiło do odwiedzin ich stoiska, przygotowanego wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi i Stowarzyszeniem Diabetyków. Studenci i pracownicy mieli możliwość zupełnie bezpłatnie m.in. dokonać pomiaru tkanki tłuszczowej, poznać swoje BMI, uzyskać masę wskazówek na temat tego jak żyć i jeść zdrowo, przebadać poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu, przetestować alkogogle czy dokonać pomiaru poziomu cukru we krwi.

6-7 kwietnia 2017 Konferencja Jungle Web 

Tematem przewodnim szóstej edycji Jungle Web – konferencji o tematyce marketingowej, w tym roku był wideomarketing.

6-7 kwietnia 2017 Forum in Accounting, Business and Economics for Young Researcher and Academic Staff 

Celem wydarzenia była prezentacja wyników badań realizowanych przez młodych naukowców w obszarze rachunkowości, zarządzania i ekonomii. Jednym z elementów wydarzenia był wykład gościnny „The reality of numbers, and the numbers of reality”, wygłoszony przez prof. Davida Alexandra.

5-7 kwietnia 2017 SIGMA Maraton 2017 

SIGMA MARATON to konferencja skierowana do studentów finansów i rachunkowości, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA. Koło już po raz siódmy zaprosiło do udziału w wydarzeniu, którego celem jest wymiana poglądów, doświadczeń, opinii na tematy związane z rachunkowością.

5 kwietnia 2017 Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki 

W tegorocznej ofercie Wydziału Zarządzania dla szkół zainteresowani uczniowie znaleźli propozycje warsztatów, wykładów, grę terenową oraz Escape Room

5 kwietnia 2017 Warsztaty Santander Universidades: wystąpienia publiczne 

Podczas szkolenia uczestnicy mogli dowiedzieć się m. in.: jak sprawić aby ludzie chcieli cię słuchać, jak wzbudzić ciekawość oraz zaangażowanie publiczności, jakie cechy powinien posiadać dobry mówca, czego unikać podczas wystąpień publicznych.

30 marca 2017 Warsztaty Santander Universidades: podstawy produkcji internetowego video  

Podczas szkolenia uczestnicy mogli poznać m. in.: podstawy kadrowania obrazu, podstawy przygotowania scenografii, sposoby występowania przed kamerą, a także kilka prostych sztuczek wykorzystywanych w trakcie nagrywania, ułatwiających post produkcję.

30 marca 2017 Recruitment Day 

Wydarzenie, organizowane przez Biuro Karier UŁ, w ramach którego studenci i absolwenci UŁ mogli wziąć udział w rozmowach rekrutacyjnych na płatne praktyki, staże i do pracy oraz skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i przećwiczeniu samej rozmowy kwalifikacyjnej.

22 marca 2017 Seminarium naukowe „Stosunki dyplomatyczne i biznesowe polsko-ukraińskie" 

Celem seminarium było zainicjowanie dyskusji na temat stanu i kierunków rozwoju stosunków dyplomatycznych, gospodarczych i kulturalnych Polski i Ukrainy.

18 marca 2017 Charytatywny Turniej Piłkarski 

Celem Turnieju była zbiórka środków finansowych na rzecz programu Akademia Przyszłości. W rozgrywkach sportowych wzięły udział drużyny: Santander Universidades (2 zespoły), AZS UŁ Coffee Point, In Wood We Trust, Happy Mix Food oraz Drużyna Wydziału Zarządzania. Sportowe emocje obserwowali podopieczni programu Akademia Przyszłości, którzy dzielnie kibicowali zawodnikom. Na dzieci czekały specjalne atrakcje: trening piłkarski przygotowany przez szkółkę Gol Academy oraz mini-warsztaty cheerleaderskie.

8 marca 2017 Szkolenie ABC Przedsiębiorczości z Santander Universidades 

Szkolenie zostało skierowane do osób, które przed rozpoczęciem działalności gospodarczej chcą zdobyć niezbędną wiedzę aby podjąć prawidłowe decyzje pozwalające bezpiecznie stać się świadomym przedsiębiorcą.

6 marca 2017 Dni Kariery 

Dni Kariery® to jedne z największych targów pracy, praktyk i staży organizowane przez studentów dla studentów.

2 marca 2017 Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich 

Wydarzenie daje studentom możliwość poznania specyfiki działalności tych organizacji na Wydziale oraz rozmowy z członkami kół.

25-26 lutego 2017 Kurs Podstawy inwestowania na giełdzie oraz Giełda dla średniozaawansowanych  

W ramach programu edukacyjnego „Szkoła Giełdowa”. Wydział Zarządzania UŁ organizuje odpłatny kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie”.

24 lutego 2017 Seminarium „Pokolenie paradoksów - przedsiębiorczy czy wykluczeni?” 

Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania oraz Amway Polska zaprosili na konferencję, której celem było przyjrzenie się bliżej, jaki wpływ na środowisko pracy mają osoby z pokolenia Y, jakimi pracownikami i szefami są młodzi ludzie i wobec czego tak naprawdę są lojalni.

  Cykl wykładów "Zarządzanie marketingiem w praktyce” 

30 maja 2017 E-commerce i marketing internetowy w Gatta, Maciej Kopytek, E-commerce Manager, Gatta. Praktyczne zastosowanie digital marketingu w biznesie, Tomasz Michalski, Head of Performance Marketing, PizzaPortal.

 

9 maja 2017 Marketing w start-upach, Grzegorz Cota, Menedżer Oddziału Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp w Łodzi.

 

25 kwietnia 2017 Trendy w marketing automation i marketingu mobilnym, Piotr Grodzki - BDM w firmie GSI Group Łódź- autoryzowany partner Sales Manago.

 

11 kwietnia 2017 Realizacja strategii marketingowych w podmiotach ekonomii społecznej cz. 2, Dariusz Krajewski, Wiceprezes Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My w Łodzi.

 

4 kwietnia 2017 Cena jest najważniejsza- prawda czy fałsz?, Henryk Siodmok - Prezes Zarządu Atlas Sp. z o.o.

 

28 marca 2017 Planowanie marketingowe oraz analiza jakości i satysfakcji w obszarze wielokanałowej obsługi klienta, z wykorzystaniem innowacyjnych, chmurowych rozwiązań IT. Net Promoter Score (NPS), jako alternatywne narzędzie oceny lojalności klientów, Prezes Zarządu VELG Sp. z o.o. Piotr Komorowski.

 

21 marca 2017 Wstęp do analityki internetowej, Dyrektor Zarządzający Fine Performance Sp.z o.o Tomasz Siemiński oraz Specjalista PPC, Michał Winciorek.

 

14 marca 2017 Realizacja strategii marketingowych w podmiotach ekonomii społecznej, Dariusz Krajewski, Wiceprezes Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My w Łodzi.

 

28 lutego 2017 Dashboard - praktyczne zastosowanie narzędzi Team Work, Wrike, Maciej Szafraniec współwłaściciel firmy EWITRYNA.

 

21 lutego 2017 Zdobycie i utrzymanie pozycji przedsiębiorstwa na rynku - Okiem praktyka, Rafał Skonieczka właściciel firmy WIRTUALNY HANDLOWIEC.PL.

  Spotkania z menedżerami publicznymi 

2 czerwca 2017 Budowanie relacji Wojewody ze środowiskiem zewnętrznym, Zbigniew Natkański, Dyrektor Biura Wojewody (Łódzki Urząd Wojewódzki)

 

17 maja 2017 Rola UE w działalności samorządu województwa, Tomasz Dominiak, z-ca Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego

 

19 kwietnia 2017 Kreowanie marki terytorialnej w sieci z uwzględnieniem roli influencerów, Maciej Łaski, Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

 

6 kwietnia 2017 Zarządzanie urzędem w praktyce, Jakub Mielczarek, Sekretarz Województwa z Urzędu Marszałkowskiego WŁ

 

23 marca 2017 Zarządzanie funduszami europejskimi w województwie łódzkim, Dominik Patora, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego WŁ

 

11 stycznia 2017  Współpraca służb w zarządzaniu kryzysowym, Marcin Szmaja, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Łódzki Urząd Wojewódzki

11 stycznia 2017 Flash mob Manekin Challenge  

 

9 stycznia 2017 Wykład p. Dominika Skowrońskiego z firmy Lark Business Consulting 

 

15 grudnia 2016 Promocja Programu ERASMUS 

Biuro Współpracy z Zagranica wspólnie z ESN (Erasmus Student Network) oraz sekcją programu Erasmus+ Wydziału Zarządzania zaprosiło r. na promocję programu Erasmus+ 2017/2018.

15 grudnia 2016 Randka w ciemno z książką 

Wydarzenie zorganizowane przez studentów w ramach przedmiotu Wprowadzenie do zarządzania projektami. Akcja polegała na sprzedaży książek bez znajomości ich tytułu. Studenci mogli nabyć książkę za symboliczną kwotę, kierując się jedynie cytatem z książki zamieszczonym na papierze. Celem projektu było szerzenie czytelnictwa, a jednocześnie wsparcie organizacji zajmującej się wspieraniem zwierząt. Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na rzecz akcji karmimypsiaki.pl.

14-15 grudnia 2016 Academic Workshop 

III edycja Academic Workshop organizowanego przez SKN Personalni została zrealizowana z motywem przewodnim: "2+2=5, czyli teamworking na warsztacie". Uczestnicy warsztatów poznali tajniki efektywnej pracy w zespole i tego jak wykorzystywać w pełni swój potencjał.

13-14 grudnia 2016 „Przygotuj się do Rekrutacji z Sephora University” 

Podczas wydarzenia manager Placówki Karolina Lipa-Michalec podsumowała pierwszy rok działalności i zapowiedziała kolejne planowane inicjatywy.

12 grudnia 2016 Urodziny Placówki Relacyjnej Santander  

W strefie Sephora na wydziałowym patio studentki mogły wziąć udział w warsztatach makijażowych „Business Make Up”, podczas których makijażyści Sephora podpowiedzieli jak wykonać idealny makijaż na rozmowę o pracę. Ponadto w strefie Sephora studenci mogli bezpłatnie wykonać profesjonalne zdjęcie do CV oraz spotkać się z rekruterem Sephora, który odpowiadał na ich pytania związane z rozwojem przyszłej kariery, zdradzał tajniki udanej rozmowy rekrutacyjnej oraz podpowiadał jak się do niej najlepiej przygotować.

10-11 grudnia 2016 Szkoła Giełdowa - kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie”  

Uniwersytet Łódzki podpisał umowę o współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych dotyczącą organizacji programu edukacyjnego „Szkoła Giełdowa”. W ramach programu Wydział Zarządzania UŁ organizuje odpłatny kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie”. 

8 grudnia 2016 Konferencja "Którędy do marketingu"  

Konferencja była skierowana przede wszystkim do studentów kierunku marketing oraz osób, które swoją przyszłą pracę wiążą z marketingiem. Efektem konferencji ma być większa świadomość studentów na temat studiowanego przez nich kierunku i tego, w jakim charakterze mogą pracować oraz baza nagrań wystąpień prelegentów. Konferencję zorganizował SKN MarkeTEAM.

5-11 grudnia 2016 Akcja Fundacji DKMS  

Akcja fundacji DKMS miała na celu zachęcenie studentów do rejestrowania się do bazy potencjalnych dawców szpiku. W trakcie akcji przeprowadzany był krótki wywiad medyczny z potencjalnymi dawcami, a następnie pobierany był wymaz i dokonywano rejestracji potencjalnego dawcy szpiku.

29 listopada 2016  Wampiriada              

Celem projektu charytatywnego, organizowanego przez NZS jest szerzenie idei honorowego krwiodawstwa oraz zebranie jak największej ilości krwi.

26 listopada 2016  Gala Absolwenta             
23 listopada 2016 Warsztaty CSR              

Santander Universidades wraz z SKN Ekobiznes zorganizował warsztaty CSR, które odbyły się r. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się m. in.: czym jest CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu, co oznacza prowadzenie społecznie odpowiedzialnych działań w firmie oraz jakie są kluczowe obszary CSR i ich znaczenie w budowaniu zrównoważonego rozwoju.

22 listopada 2016 Konkurs „Three Minutes Thesis”  

Three Minutes Thesis to ogólnoświatowy konkurs z zakresu komunikacji naukowej skierowany do doktorantów łódzkich uczelni: Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Medycznego. Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie Boost Biotech.

Etap uniwersytecki konkursu odbył się na Wydziale Zarządzania UŁ.

17 listopada 2016 Jak założyć własną firmę - ABC Przedsiębiorczości - szkolenie z Prudential Polska  

Szkolenie stanowiło doskonałe wprowadzenie w rynek pracy - pozwoliło zorientować się w obecnej sytuacji prawnej, a także poznać realia różnych sposobów zatrudnienia. Prowadzący spotkanie w zwięzły i przejrzysty sposób ukazali różnice pomiędzy umową o pracę i własną działalnością gospodarczą oraz porównali zalety i wady każdej z nich. Każdy uczestnik spotkania zyskał możliwość zbadania swojego potencjału poprzez testy kompetencyjne zewnętrznego partnera SMG. 

17 listopada 2016 Akcja „Rzuć palenie razem z nami!”

SKN SiNergia zorganizowało akcję „Rzuć palenie razem z nami!” w Światowy Dzień Rzucania Palenia, w specjalnym punkcie informacyjno-konsultacyjnym osoby palące i narażone na bierne palenie tytoniu mogły zmierzyć zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu, dowiedzieć się, jak skutecznie zerwać z nałogiem oraz otrzymać ulotki dotyczące szkodliwości palenia.

17 listopada 2016 Seminarium „Irrationality Customer in the Age of Digital”  

W ramach kolejnego seminarium zorganizowanego przez PAM Center w cyklu „W drodze do managerskiej doskonałości” odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom ekonomii behawioralnej. Gościem spotkania był profesor Gordon Brown z University of Warwick.

17 listopada 2016 Seminarium „Dzień Dobry Biznes”              

Uczestnicy seminarium spotkali się, aby porozmawiać o możliwościach finansowania własnych firm ze środków unijnych w ramach inicjatywy JEREMIE. Studenci i absolwenci mogli także wziąć udział w bezpłatnych warsztatach. Na spotkanie, skierowane do studentów i absolwentów, zaprosili Wydział Zarządzania UŁ oraz Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menedżer Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego.

16 listopada 2016 Dzień z PKO Bankiem Polskim  

Studenci Wydziału Zarządzania mogli wziąć udział w wykładzie „Motywować czy angażować – oto jest pytanie …” oraz warsztatach „Efektywny zespół – jak go zbudować”. Spotkanie prowadzone przez HR Business Partnera w PKO Banku Polskim Dorotę Kawałczewską-Wojtczak pozwoliło studentom poznać praktyczną stronę komunikacji prowadzącej do lepszego zaangażowania i współpracy w różnorodnych zespołach pracowniczych. Wydarzeniu towarzyszył konkurs, którego uczestnicy mieli za zadanie zrobić sobie zdjęcie z sową-maskotką wydarzenia i opublikować je w komentarzach pod postem dotyczącym wydarzenia na fb. Najbardziej oryginalne zdjęcie zostało nagrodzone.

27 października 2016 XII edycja Uniwersyteckich Targów Pracy  

Uniwersyteckie Targi Pracy to inicjatywa Akademickiego Biura Karier Zawodowych UŁ od lat ciesząca się niezmiennie dużym zainteresowaniem zarówno wśród pracodawców jak i studentów oraz absolwentów łódzkich uczelni. 

W XII edycji wzięło udział ponad 40 wystawców, wśród których nie zabrakło największych łódzkich pracodawców – zarówno instytucji publicznych, jak i międzynarodowych korporacji. Wystawcy przygotowali dla odwiedzających setki ofert pracy, staży, praktyk oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Dla pracodawców Targi stanowią znakomitą okazję do nawiązania pierwszego kontaktu z kandydatami oraz kreowania wizerunku firmy jako rzetelnego i przyjaznego pracodawcy. Dla studentów z kolei to możliwość bliższego poznania interesujących ich firm oraz szczegółów dotyczących procesów rekrutacyjnych i szansa na bezpośrednie zaprezentowanie swojej kandydatury i złożenie dokumentów aplikacyjnych.

26 października 2016  Inauguracja II kadencji Rady Menedżerów Publicznych              

Rada Menedżerów Publicznych działająca przy Wydziale Zarządzania rozpoczęła drugą kadencję swojej działalności. W trakcie spotkania wręczono nominacje członkom rady w kadencji 2016-2020. Sekretarz Rady dr Wawrzyniec Rudolf podsumował działalność Rady w I kadencji, a spotkanie zakończyła dyskusja dotycząca sprawności zarządzania w organizacjach publicznych.

26 października 2016 Warsztaty z ACCA  

Warsztaty Akademii ACCA to spotkania z członkami ACCA, którzy sami zdali egzaminy i specjalizują się w danych zagadnieniach. Tym razem studenci Wydziału Zarządzania UŁ mogli szkolić się pod okiem praktyka, członka ACCA, p. Marka Chwałka.

17 października 2016 Dzień z PZU  

Studenci mogli poznać ofertę PZU, wzięli także udział w edukacyjnych warsztatach i korzystali z atrakcji na stoisku PZU. W trakcie warsztatów „Przeciwdziałanie przestępczości w biznesie, na przykładzie zakładu ubezpieczeń” studenci dowiedzieli się jak identyfikować metody wyłudzania i w jaki sposób można im przeciwdziałać. W trakcie warsztatu jego uczestnicy nauczyli się również jak rozpoznawać symptomy przestępstwa ubezpieczeniowego oraz jak nie paść ofiarą takiego oszustwa.

Studenci Wydziału Zarządzania UŁ mogli też porozmawiać z Ambasadorami PZU o jesiennych inicjatywach studenckich, czyli m.in. konkursie Inwestycja w Przyszłość oraz cyklu edukacyjnych warsztatów Dni Otwartego Biznesu. Zainteresowani mieli szansę wybrać się na wirtualną wycieczkę po PZU Tower dzięki technologii Samsung Oculus Rift.

12 października 2016 Spotkanie z doradcami zawodowymi przed Targami Pracy  

Podczas specjalnie przygotowanych spotkań przedtargowych do dyspozycji studentów byli profesjonalni doradcy zawodowi Akademickiego Biura Karier Zawodowych UŁ, którzy odpowiadali na pytania związane z wyborem kierunku kariery, pomagali zredagować CV oraz listy motywacyjne, doradzali także jak aktywnie i skutecznie szukać zatrudnienia.

30 września 2016  Inauguracja roku akademickiego 2016/2017
2 września-1 października 2016 Kurs „Mała firma w pigułce" IV edycja  

Do udziału w kursie tym razem zaprosiliśmy wszystkich absolwentów i studentów kierunków nieekonomicznych, którzy myślą w przyszłości o założeniu własnej działalności gospodarczej. Program został zrealizowany podczas 50 godzin szkoleniowych (każda po 45 minut). Zajęcia odbywały się w pięciu blokach tematycznych: podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, finanse, rachunkowość, działania marketingowe, biznesplan. 

28 czerwca 2016 Seminarium poświęcone metodyce TRIZ  

Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania zaprosiło na seminarium poświęcone tematyce TRIZ. TRIZ to metodologia, zestaw narzędzi, baza wiedzy i podstawowe modele technologiczne do tworzenia innowacyjnych pomysłów i rozwiązywania problemów w sposób systemowy.

20 czerwca 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim
17 czerwca 2016 Szkolenie z nauki obsługi Excela  

SKN Personalni oraz Santander Universidades Polska zaprosili na kolejne już szkolenie z Excela. Uczestnicy mogli uzupełnić swoja wiedzę z zakresu zajęć akademickich oraz poznać praktyczne wskazówki. 

15 czerwca 2016 Szkolenie „Kreowanie pomysłów na biznes"  

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Łodzi zorganizowały warsztaty, których uczestnicy mogli dowiedzieć się skąd wziąć pomysł na biznes, gdzie szukać niszy na rynku oraz jak zarabiać na zainteresowaniach. 

15 czerwca 2016 Szkolenie „Akademickie Ewolucje Firmowe"

Santander Universidades zaprosił na szkolenie z Akademickich Firmowych Ewolucji (AFE).

AFE to cykl warsztatów przeznaczonych dla studentów zamierzających w przyszłości otworzyć własną firmę. W trakcie uczestnicy otrzymają materiały, a na zakończenie certyfikat, poświadczający jego ukończenie. Pierwsze – pilotażowe spotkanie wprowadziło uczestników w tematykę przygotowania biznesplanu.

8 czerwca 2016 Wykład „Logistyka imprez masowych w branży koncertowej” 

Wykład poprowadził p. Marek Kurzawa - Członek Zarządu firmy Prestige MJM, organizatora takich koncertów jak Justin Timberlake, Bon Jovi, Rod Stewart, Linkin Park czy Jennifer Lopez. Gość podczas spotkania opowiedział m.in. o swoich doświadczeniach związanych z Event Logistics i rozwoju kariery zawodowej.

7 czerwca 2016 Szkolenie „Assesment Centre"

Santander Universidades zaprosił na szkolenie z Assessment Center. 

Podczas szkolenia jego uczestnicy mogli dowiedzieć się czym jest Assessment Centre, czyli wielowymiarowy proces oceny kompetencji, który pozwala na skuteczną metodę trafnego przewidywania dopasowania osoby do przyszłego stanowiska pracy. Ponadto uczestnicy mieli także okazję wziąć udział w case study - ćwiczeniu wymagającym pełnej analizy sytuacji biznesowej przedstawionej w dostarczonych, różnorodnych materiałach.

4-5 czerwca 2016 Zajęcia w ramach Szkoły Giełdowej  

 Uniwersytet Łódzki podpisał umowę o współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych dotyczącą organizacji programu edukacyjnego „Szkoła Giełdowa”. W ramach programu Wydział Zarządzania UŁ organizuje odpłatny kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie”. Pierwsze zajęcia w ramach kursu odbyły się w dniach 4-5 czerwca 2016 r

2 czerwca 2016 Plener malarski   
1 czerwca 2016 Dzień Studenta Wydziału Zarządzania UŁ  
31 maja 2016 Konferencja „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu międzynarodowym”              

Konferencję zorganizowali wspólnie SKN Globalni, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej we współpracy z Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki.

Celem konferencji była dyskusja nad aktualnymi problemami przedsiębiorczości i innowacji poprzez wymianę poglądów i doświadczeń młodych naukowców, a także integrację i inspirację do współpracy w międzynarodowych zespołach. Poruszone zostały tematy z obszaru przedsiębiorczości i form jej rozwoju, innowacji i inspiracji dla nich, a także form wsparcia dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców. 

21 maja 2016 Marketing Challenge              
20 maja 2016 Seminarium BIG DATA

Do udziału w seminarium PAM Center zaprosił znakomitych gości: specjalistów – praktyków, zajmujących się tym zagadnieniem. Z jednej strony byli to analitycy danych, wdrażający rozwiązania techniczne (z IBM, które objęło seminarium swoim patronatem i z ATOS Polska). Z drugiej strony wśród prelegentów znalazł się psycholog, kierujący agencją badań marketingowych i konsultant w branży reklamowej. W analizie danych ważny jest człowiek, który ostatecznie decyduje o tym, jak zinterpretować informacje i jak je wykorzystać (np. w tworzeniu strategii firmy czy w budowaniu komunikacji marketingowej).

20 maja 2016 Szkolenie Excel               

Santander Universidades zaprosił na szkolenie z Excela organizowane we współpracy z SKN PERSONALNI. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzieli się m. in.: w jaki sposób pracować na dużych bazach danych, jak dokonać analizy porównawczej na podstawie tabel przestawnych, jak tworzyć czytelne raporty i podsumowania

19 maja 2016 Wampiriada             
19 maja 2016 Inauguracja działalności Szkoły Giełdowej na Wydziale Zarządzania UŁ  

Gościem specjalnym wydarzenia była Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska. W programie znalazło się także wystąpienie Rektora Elekta UŁ prof. dra hab. Antoniego Różalskiego. 

19 maja 2016 X Wykład Ekspercki Absolwent VIP              

Wykład „Kariery międzynarodowe Polaków na przykładzie koncernu Amcor. Przykłady oraz opinie senior managerów” wygłosił Bartłomiej Cyganek - Dyrektor Personalny Amcor. 

17 maja 2016 Szkolenie „Społeczna odpowiedzialność biznesu"              

Szkolenie organizowane przez Santander Universidades, we współpracy z SKN EKOBIZNES, poprowadziła Monika Szewczyk pełniąca funkcję Ambasadorki Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się m. in.: czym jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, co oznacza wprowadzenie społecznie odpowiedzialnych działań w firmie oraz jakie są kluczowe obszary CSR i ich znaczenie w budowaniu społecznej odpowiedzialności. Podczas praktycznych zadań uczestnicy mogli przećwiczyć także swoją kreatywność w obszarze odpowiedzialnego zarządzania. 

17 maja 2016 Dni Inwestycji z PKO Bankiem Polskim  

Wydarzenie zostało zorganizowane z naszym partnerem PKO Bankiem Polskim. Studenci mogli przez cały dzień uzyskiwać informacje dotyczące ofert pracy, praktyk i staży. Część warsztatowa była poświęcona rozmowie rekrutacyjnej w PKO Banku Polskim oraz postawom przywódczym w zarządzaniu zespołem.

16 maja -20 maja 2016 Finance Week X  

Finance Week X jest to cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów dla studentów z zakresu ekonomii, finansów, a także umiejętności miękkich. 18 maja o godzinie 13.10 odbył się ponadto Balonowy Deszcz Nagród organizowany wraz z firmą BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES. Dziesiątą edycję projektu przygotowała po raz kolejny organizacja SKN Progress. 

6-7 maja 2016 Konferencja Creative Vibes Kreatywnością rozwijamy biznes  

Celem II edycji konferencji organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Kreatywności Biznesowej było poszukiwanie przejawów kreatywności oraz sposobów jej wykorzystania w biznesie.

5 maja 2016 Warsztaty z cyklu NetworKING  

Organizator: Agencja Kreatywna Vibematters, Wydział Zarządzania UŁ

Szkolenie motywacyjne zaprojektowane i prowadzone przez specjalistę w dziedzinie sztuki iluzji. Uczestnicy szkolenia zostali wprowadzeni do problematyki motywacji, dowiedzieli się jak sprawnie i skutecznie przemienić cele w plany oraz zapoznali się z procesem zmiany przekonań.

28 kwietnia 2016 Kołomania WZ - konferencja kół naukowych Wydziału Zarządzania UŁ              

Studenckie Koła Naukowe Wydziału Zarządzania UŁ zorganizowały pierwszą edycję Konferencji „KOŁOmania.WZ”. Główną ideą Konferencji było forum wymiany wiedzy i doświadczeń studentów poprzez prezentacje zagadnień związanych bezpośrednio z profilem działalności danego koła naukowego w kontekście tematu przewodniego – „Trendów w biznesie”. Wydarzenie stanowiło wspaniałą okazję do kompleksowego ujęcia problemu w przekroju współczesnych trendów w zarządzaniu, marketingu, rozwoju osobistym, finansach i rachunkowości, Human Ressources oraz logistyce.

26 kwietnia 2016  Akcja promocyjna staże i praktyki Pracuj pl.  

Jednodniowa akcja była elementem kampanii Pracuj pl „Dobre na start", poświęconej programowi letnich praktyk i staży. Studenci mogli wziąć udział w konkurencjach odbywających się w tzw. „Challenge room'ie" - pokoju zabaw o charakterze rozrywkowo-edukacyjnym. Wewnątrz pomieszczenia otrzymali zadania tematyczne -nawiązujące do praktyk i staży, a także stawiania pierwszych kroków na rynku pracy - umożliwiające wydostanie się z pokoju.

25 kwietnia 2016 Spotkanie z cyklu „Okiem praktyka"  

Gościem SKN ProBiz+ był Mariusz Gorzycki - założyciel IntoTheWorld, firmy specjalizującej się w szkoleniach z zakresu branży turystycznej, tj. animacji czasu wolnego, wychowawców wypoczynku i pilotów wycieczek.

21 kwietnia 2016 Warsztaty „Techniki kreatywne"  

Szkolenie organizowane we współpracy z SKN HRM poprowadził Filip Makowski. Uczestnicy szkolenia mogli dowiedzieć się: czym są techniki kreatywne i w jaki sposób można je wykorzystać, poznali metody efektywnego, skutecznego i szybkiego zapamiętywania, dowiedzieli się w jaki sposób zwiększyć swoją kreatywność oraz jak wykorzystać wyobraźnię. 

18-21 kwietnia 2016 Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki  
14-15 kwietnia 2016 Konferencja „Jungle Web"  

Na Wydziale Zarządzania UŁ już po raz piąty spotkali się specjaliści z branży nowych technologii, programowania, handlu elektronicznego, reklamy, social media oraz ePR, aby podzielić się swoją praktyczną wiedzą ze studentami. Organizatorem konferencji było SKN MarkeTEAM.

14 kwietnia 2016 Szkolenie „Motywacja i zarządzanie czasem"  

Celem szkolenia zorganizowanego przez Santander Universidades było zaprezentowanie uczestnikom m. in.:  w jaki sposób można motywować siebie, w sytuacji codziennych wyzwań, zgodne z własnym stylem zarządzania; w jaki sposób radzić sobie z sytuacjami demotywującymi, jak realizować te same zadania, mniejszym nakładem sił; jak zyskać lepszą organizację własnej pracy.

12-13 kwietnia 2016 Konferencja „Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku"  

Konferencja organizowana przez SKN SCM integruje środowisko akademickie ze światem biznesu. Pozwala na konfrontację wiedzy zdobywanej na zajęciach z praktyką, nawiązywanie cennych kontaktów oraz umożliwia rozwój zainteresowań poprzez prowadzone badania. Pierwszy dzień konferencji poświęcony był prezentacjom zaproszonych gości ze świata biznesu, którzy stanowi liczne grono menedżerów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Natomiast podczas drugiego dnia, studenci uczestniczyli w warsztatach oraz wizytach studyjnych.

9 kwietnia 2016

Graduacja studentów 18. edycji Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów Executive MBA

W uroczystości wzięli udział absolwenci, przedstawiciele władz Wydziału Zarządzania, wykładowcy programu oraz rodziny i znajomi naszych Absolwentów. 

7 kwietnia 2016

Akcja PIT

Spotkanie, zorganizowane przez SKN Globalni, a dotyczące wypełniania deklaracji PIT poprowadził dr Radosław Witczak, adiunkt w Instytucie Finansów UŁ, współpracujący ze Studencką Kliniką Finansów. 

5 kwietnia 2016 Wykład prof. Davida Smallbone “Institutions and Entrepreneurial Behaviour: A Reciprocal Process”
4 kwietnia 2016 Prezentacja wydawnictwa ABE IPS
30 marca 2016 Warsztat Akademii Logistyka „Budowanie relacji z dostawcami i zarządzanie zapasami"

Szkolenie dedykowane przyszłym logistykom pozwoliło udoskonalić kwalifikacje i kompetencje w aspekcie budowania relacji z dostawcami oraz zarządzania zapasami. 

Uczestnicy warsztatów uczyli się jak mierzyć efektywność współpracy z dostawcami; budować etapowo partnerskie relacje oraz skutecznie komunikować się z dostawcami.

23 marca 2016 Warsztaty „Audyt wewnętrzny"

Warsztaty zorganizowane przez SKNR Sigma oraz Infosys BPO miały na celu przybliżenie studentom Wydziału Zarządzania specyfiki pracy w audycie wewnętrznym. Były także okazją do zapoznania studentów z ofertą praktyk w Infosys BPO.

22 marca, 7 kwietnia,14 kwietnia, 21 kwietnia, 5 maja, 12 maja 2016

Warsztaty „Rachunkowość 5+"

Cykl spotkań „Rachunkowość 5+" miał na celu przypomnienie i utrwalenie podstaw rachunkowości u uczestników oraz wsparcie ich w przygotowaniu do egzaminu z Podstaw Rachunkowości/ Wprowadzenia do Finansów i Rachunkowości. Podczas pierwszej części, prowadzący przypomnieli najważniejsze pojęcia, wskazali potencjalnie problematyczne tematy oraz zaproponowali sposób ich rozwiązania. Podczas drugiej części uczestnicy mieli możliwość rozwiązać przykładowe zadania pod okiem starszych studentów. Organizatorem spotkań było SKNR Sigma.

17 marca 2016 Spotkanie z cyklu „Ścieżki kariery” z Izabelą Brożyńską – Absolwentką Wydziału Zarządzania

Gość SKN SCM opowiedział uczestnikom spotkania o specyfice zawodu spedytora. W trakcie spotkania zostały poruszone takie zagadnienia jak funkcje spedycji oraz wykonawcy działalności spedycyjnej. Uczestnicy spotkania mogli także dowiedzieć się jak pozyskać klienta w tej branży oraz gdzie znaleźć przewoźnika, wszystko przy jednoczesnym omówieniu giełdy transportowej. Podczas spotkania zostało ponadto omówione zarządzanie ryzykiem w procesie spedycyjnym oraz problemy i wyzwania dnia codziennego spedytora. 

17 marca 2016  Konferencja „Sprawność zarządzania w świetle audytów prowadzonych w jednostkach sektora finansów publicznych”

Na konferencję zaprosiła Katedra Zarządzania Miastem i Regionem we współpracy z Kołem Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych IIA Polska oraz Łódzkim Kołem Regionalnym IIA Polska.

Celem konferencji była wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów praktyków audytu wewnętrznego i reprezentantów świata nauki z obszaru zarządzania (w szczególności w obszarze problematyki zarządzania publicznego), z odbiorcami usług audytu wewnętrznego, reprezentującymi jednostki sektora finansów publicznych z terenu całego kraju. 

17 marca 2016 Seminarium informacyjne ACCA, IPMA, CIM

Celem seminarium było przedstawienie możliwości budowania ścieżki kariery poprzez pozyskiwanie kwalifikacji zawodowych w każdym z tych programów.

16 marca 2016 Recruitment Day

Wydarzenie, w trakcie którego pracodawcy odbyli serię krótkich rozmów rekrutacyjnych ze studentami i absolwentami, zostało organizowane przez Akademickie Biuro Karier Zawodowych UŁ.

14 marca 2016 Dyskusja „Myśl. Wierz. Marz. Miej odwagę - dyskusja na temat motywacji i inspiracji do życia"

W trakcie dyskusji zostały poruszone następujące zagadnienia: czym młodzi ludzie kierują się w swoim życiu, skąd biorą wartości życiowe, jaka jest ich motywacja, jakie możliwości i szanse widzą przed sobą.

14 marca 2016 – 6 czerwca 2016 Spotkania z menedżerami publicznymi

Design Thinking szansą dla regionu, Maciej Łaski, Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski, Województwa Łódzkiego

Angażowanie lokalnej społeczności źródłem sukcesu działań reklamowych Miasta - na przykładzie kampanii reklamowej Łódź pozdrawia, Bartłomiej Wojdak, Dyrektor Biura Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Łodzi

Współpraca z interesariuszami procesu rewitalizacji, Marcin Obijalski, Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta, UMŁ

Usługi publiczne adekwatne do potrzeb i możliwości - w kierunku poprawy jakości usług publicznych oraz zwiększenia ich dostępności, Arkadiusz Szymański, Z-ca Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Rola kontroli w procesie ulepszania usług publicznych, Bartosz Łataś Dyrektor Departamentu Kontroli i Skarg

Budowanie relacji ze strategicznymi partnerami zewnętrznymi na przykładzie departamentu ds. przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Ewa Florczyk, Dyrektor Departamentu ds. Przedsiębiorczości

"Od Ja do My", Marcin Młynarczyk, Dyrektor Kancelarii Marszałka, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Doświadczenia Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w budowaniu relacji ze strategicznymi partnerami zewnętrznymi, Maciej Kokotek, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Samo-rządzić, czyli co?, Jakub Mielczarek, Sekretarz Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Łódzki model budżetu obywatelskiego jako przykład angażowania mieszkańców w procesy decyzyjne dotyczące miasta, Grzegorz Justyński, Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ

10 marca 2016 Szkolenie „Efektywna budowa oraz zarządzanie zespołem"

Santander Universidades oraz SKN FEIM zaprosili na szkolenie, którego uczestnicy dowiedzieli się jaki powinien być przyszłościowy lider, jakie są metody najefektywniejszego zarządzania zespołem oraz jakich praktyk w zarządzaniu zespołem unikać.

9 marca 2016 Warsztaty „Weksle w obrocie"

Uczestnicy spotkania zdobyli wiedzę dotyczącą funkcji oraz zastosowania weksli. Program spotkania przewidywał wykład z elementami praktycznymi. Organizatorem spotkania było SKN SCM.

9 marca 2016 Dni Kariery

Dni Kariery® to jedne z największych targów pracy, praktyk i staży organizowane przez studentów dla studentów. Co roku bierze w nich udział około 43 000 studentów oraz około 430 wystawców. 

3 marca 2016 Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich
3 marca 2016 Szkolenie „Budowanie marki na facebooku"

Santander Universidades we współpracy z SKN FEIM uczyli jak skutecznie budować wizerunek swojej marki na fb.

1 marca 2016 Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na Wydziale Zarządzania UŁ
27 lutego - 8 czerwca 2016 r. Cykl wykładów otwartych „Zarządzanie marketingiem w praktyce"

Strategie wirtualne - praktyczne zastosowanie, Rafał Skonieczka (e-village)

Dashboard - kokpit menedżerski - budowa i przykłady, prowadzenie Maciej Szafraniec (e-witryna)

Mechanizmy grywalizacji w praktyce, E. Bednarz

Content marketing w praktyce, J. Kłosińska, ATOM Agency

Strategie marketingowe w ekonomii społecznej, Dariusz Krajewski, Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łodzi

Nowoczesna prezentacja danych analitycznych w postaci interaktywnych dashboardów, Piotr Komorowski, Velg

Marketing B2B w praktycznych działaniach Filter Service Sp. z o.o., Adam Jabłoński, Dyrektor d/s Marketingu Filter Service Sp. z o.o.

Poprawa wizerunku marki Gatta wspomagana współpracą ze znanymi gwiazdami, Anna Gołębicka – Doradca Zarządu ds. marketingu i strategii Gatta/Ferax Sp. z o.o. 

Marketing automation. Teoria i praktyka, Piotr Grodzki, Business Development Manager oraz Patryk Woźniak, Product Manager, firmy GSI Partner SALES MANAGO

Powstanie i funkcjonowanie start-upu – internetowy system zamawiania i rezerwacji leków-recepta.pl, Lidia Boruszczak Key Account Manager - Kierownik do spraw kluczowych klientów - PGF Łódź.

Mystery Shopper - koncepcje i rozwiązania branżowe, właściciel Firmy Trade Consulting Tomasz Sosnowski

25 lutego 2016 Konferencja: Towards Modern Education - Project CALM as a New Approach in Learning and Teaching Logistics & Management

Konferencja podsumowała projekt naukowy realizowany we współpracy m.in. z: Norwegian University of Sience and Technology, Molde University College – Specialized University in Logistics, Artesis Plantijn Hogeschool, Institut Superior Politecnico oraz Politechniką Łódzką. Efektem projektu są wspólnie przygotowane moduły dydaktyczne podejmujące kluczowe zagadnienia z zakresu logistyki i zarządzania produkcją. 

19 lutego-19 marca 2016 Kurs „Mała firma w pigułce"

Kurs był współfinansowany przez Bank Zachodni WBK w ramach Programu Santander Universidades. Szkolenie zostało skierowane do wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

18 lutego 2016 Szkolenie „Efektywna budowa oraz zarządzanie zespołem"

Podczas szkolenia jego uczestnicy mogli dowiedzieć się: w jaki sposób budować i prowadzić zespół pracowników, jak wygląda proces tworzenia zespołu, jakie mogą być dysfunkcje pracy zespołowej, jak wygląda podejście indywidualne członków załogi do pracy zespołowej. Szkolenie zostało zorganizowane przez Santander Universidades.

17 lutego 2016 I Wydziałowy Turniej w Piłkarzyki
15 lutego 2016 Dzień Dawcy Szpiku Kostnego
12 lutego 2016 Rozmowy o Startupach

Trzecie spotkanie z cyklu Rozmowy o Startupach, organizowane przez Inkubator Przedsiębiorczości Inforin, odbyło się na Wydziale Zarządzania UŁ. Głównym celem spotkań jest integracja środowiska startupowego, promowanie postaw przedsiębiorczych oraz zbudowanie otwartej społeczności osób dzielących się wzajemnie swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarach związanych z tworzeniem i rozwijaniem przedsięwzięć startupowych. Spotkanie przyciągnęło ponad 120 osób zainteresowanych zdobywaniem nowej wiedzy i rozwijania swoich umiejętności potrzebnych do kreowania koncepcji biznesowych.

11 lutego 2016 Szkolenie „Motywacja i zarządzanie czasem"

Uczestnicy szkolenia mogli nabyć praktyczne umiejętności motywowania siebie, w sytuacji codziennych wyzwań, zgodne z własnym stylem zarządzania, a także dowiedzieć się, w jaki sposób radzić sobie, z sytuacjami demotywującymi. Podczas szkolenia wykonywali ćwiczenia pokazujące jak nauczyć się realizować te same zadania, mniejszym nakładem sił oraz zyskać lepszą organizację własnej pracy.

10 lutego 2016 Szkolenie „Stres i presja w życiu codziennym i zawodowym"

Uczestnicy szkolenia, organizowanego przez Santander Universidades we współpracy z SKN Stratolog, mogli dowiedzieć się m. in.: czym jest stres i jakie czynniki go wywołują, jakie są skuteczne metody walki ze stresem w naszym żuciu codziennym i zawodowym, jak unikać presji w życiu.

22 stycznia 2016 Seminarium „Jak uczciwie się bogacić”

Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania UŁ zaprosiło na kolejne seminarium z cyklu „W drodze do menedżerskiej doskonałości”. Celem spotkania było wzbudzenie refleksji na tematy związane z postawami etycznymi i znaczeniem wartości w prowadzeniu biznesu.

19 stycznia 2016 Warsztaty z Excela

SKN Personalni zorganizowali warsztaty z zakresu obsługi programu Microsoft Excel. Spotkanie miało charakter pomocy studentom, a celem jest przygotowanie uczestników - docelowo studentów pierwszego roku, do popraw i zaliczeń z obowiązującego ich zakresu materiału.

19 stycznia 2016 Szkolenie z jęz. migowego

Studentka Wydziału Zarządzania Maria Olejniczak przybliżała studentom świat Głuchych i uczyła podstawowych zwrotów w języku migowym. Spotkanie zostało zorganizowane przez Santander Universidades.

13 stycznia 2016 Szkolenie „Networking i planowanie”

Szkolenie odbyło się we współpracy Santander Universidades z SKN Stratolog. Jego uczestnicy dowiedzieli się czym jest networking, poznali możliwości zastosowania networkingu w praktyce oraz dowiedzieli się jakie korzyści płyną ze stosowania networkingu.

8 stycznia 2016 Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Regionalne eliminacje olimpiady odbyły się na Wydziale Zarządzania UŁ

 

 

19 grudnia 2015

Konferencja Prekariat i Korporacjonizm

16-18 grudnia 2015 Konferencja Międzynarodowa „Aktualne Problemy Ekonomiczne i Społeczne CESTIC2015 Current Economic and Social Topics CESTIC2015 International Colloquium”  

Konferencja była poświęcona problematyce systemów i funduszy emerytalnych, rynków finansowych, różnorodności i nierównościom na rynku pracy oraz innowacyjności i przedsiębiorczości. Celem konferencji CESTIC2015 było omówienie, w gronie zaproszonych przedstawicieli środowiska akademickiego i praktyki gospodarczej, aktualnych problemów społeczno-gospodarczych, do których zaliczono: funkcjonowanie systemów emerytalnych w realiach starzejących się społeczeństw, sytuację na rynkach finansowych, nierówności na rynku pracy oraz innowacyjność i przedsiębiorczość. Specjalne miejsce przeznaczone było zagadnieniom przedsiębiorczości kobiet w krajach nadbałtyckich.

W ramach konferencji naukowej odbył się wykład otwarty on-line Laureata Nagrody Nobla, profesora Edwarda C. Prescotta pt. "Why are Northern America and Western Europe Depressed and Poland is not?"

18 grudnia 2015 Dzień Doktoranta

Kluczowym punktem spotkania była inauguracja strefy wypoczynkowej przeznaczonej dla studentów III stopnia. Wydarzenie zgromadziło doktorantów Wydziału Zarządzania oraz kadrę akademicką.

16-17 grudnia 2015 Warsztaty praktyczne z ACCA

ACCA Poland oraz Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ zaprosiły studentów Akredytowanego Programu ACCA na praktyczne warsztaty z rachunkowości podatkowej oraz rachunkowości zarządczej! Studenci studiów licencjackich mieli okazję rozwiązać zadania z egzaminu F6 pod okiem praktyka - Grzegorza Ziółkowskiego, członka ACCA, Doradcy Podatkowego, Managera odpowiedzialnego za całokształt spraw podatkowych w Grupie Play. Studenci studiów magisterskich rozwiązywali zadania z egzaminu F5 pod okiem praktyka - Marka Chwałka, członka ACCA, Dyrektora Finansowego firmy Huuuge Games - lidera na rynku gier na urządzenia mobilne. 

14 grudnia 2015 Szkolenie "Employer Branding"

Podczas szkolenia jego uczestnicy mogli dowiedzieć się: czym jest employer branding, w jaki sposób można budować wizerunek firmy, jakie działania podejmują firmy w celu budowania swojego wizerunku oraz jak wygląda employer branding w praktyce.

12 grudnia 2015 Promocja loterii paragonowej

Przedstawiciele Izby Skarbowej w Łodzi zaprezentowali główne zasady loterii paragonowej oraz odpowiadali na pytania studentów dotyczące loterii.

10 grudnia 2015 Warsztaty "Marketing na Wynos"

Konferencja zorganizowana przez SKN MarkeTEAM była poświęcona ścieżkom kariery w marketingu. Uczestnicy wzięli udział w prelekcjach, warsztatach oraz spotkaniach poświęconych indywidualnemu doradztwu zawodowemu w obszarze kariery zawodowej w marketingu.

10 grudnia 2015 Projekt "Przetańczyć szary dzień"

Studentki II roku kierunku Zarządzanie w ramach zajęć z zarządzania projektami zaprosiły na Wydział Zarządzania instruktorów tańca ze szkoły Urban Dance Zone, którzy zaprezentowali dancehall.

10 grudnia 2015 Pisanie listów świątecznych do podopiecznych Marzycielskiej Poczty
9 grudnia 2015 Warsztaty z jęz. migowego 

Szkolenie wprowadziło uczestników w świat Głuchych, przybliżając im życie codzienne i zmagania osób nie słyszących i niedosłyszących. Uczestnicy spotkania zapoznali się z alfabetem PJM oraz nauczyli podstawowych zwrotów w języku migowym.

9 grudnia 2015

Dzień z firmą Dell

Wydarzenie organizowane przez SKN SCM miało formę warsztatową. Pracownicy firmy Dell poprowadzili dla studentów warsztaty dotyczące motywacji wewnętrznej, komunikacji w mediach społecznościowych, ryzyka w zarządzaniu projektami.

3 grudnia 2015 Spotkanie z Dyrektor Łódzkiego Odziału GDDKiA

SKN Uni-Logistics zaprosił na to spotkanie wszystkich zainteresowanych infrastrukturą drogową. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się m.in. czym jest i kiedy powstanie „pierścień łódzki”.

2-4 grudnia 2015 VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON: Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej 

Organizowana przez SKNR SIGMA konferencja jest cykliczną, ogólnopolską konferencją naukową obejmującą zakresem aspekty regulacyjne, zarządcze i środowiskowe współczesnej sprawozdawczości finansowej.

1-11 grudnia 2015 Cykl warsztatów StratoWeek

Stratoweek to cykl szkoleń, organizowanych przez SKN Stratolog dla studentów UŁ, które zostały poświęcone różnym dziedzinom funkcjonowania firmy. Całe wydarzenie podzielone zostało na kilka dni - podczas każdego z nich odbędą się warsztaty obejmujące różną tematykę (finanse, rachunkowość, inwestycje giełdowe i umiejętności miękkie).

1-3 grudnia 2015 Zbiórka publiczna

Studentki II roku kierunku Zarządzanie w ramach zajęć z zarządzania projektami zorganizowały zbiórkę zabawek oraz słodyczy dla dzieci przebywających w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Łodzi.

28 listopada 2015 Gala Absolwenta

Relacja z Gali Absolwenta

26 listopada 2015 Wampiriada

Ogólnopolski projekt jest organizowany dwa razy do roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Głównym celem Wampiriady, oprócz zbiórki krwi dla potrzebujących osób, jest szerzenie świadomości honorowego krwiodawstwa oraz idei zdrowego trybu życia. 

23 listopada 2015 Otwarcie Placówki Relacyjnej Santander

Placówka bankowa, która oprócz konta może zaoferować Ci płatne praktyki a w miejsce oferty karty kredytowej zaproponuje pomoc w realizacji projektów badawczych? Tym właśnie wyróżniają się nowootwarte Strefy Santander Universidades! Jedna z takich stref powstała na Wydziale Zarządzania UŁ. W uroczystości wzięli udział m.in.: przedstawiciele władz uczelni: Prorektor ds. współpracy z zagranicą UŁ, prof. dr hab. Zofia Wysokińska, Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, prof. dr hab. Ewa Walińska, a także Michał Kuczmierowski Dyrektor Programu Santander Universidades, Tomasz Mielniczuk Manager Rozwoju Sprzedaży Santander Universidades oraz Karolina Lipa, manager Placówki Relacyjnej Santander Universidades na Wydziale Zarządzania UŁ. Wierzymy, że stała obecność przedstawicieli programu Santander Universidades na Wydziale zaowocuje wieloma wspólnie realizowanymi projektami.

23 listopada 2015 Seminarium PAN
19 listopada 2015 I branżowe spotkanie z CSR-em

Tematem przewodnim spotkania były wyzwania stojące przed branżą tekstylno-odzieżową w Polsce. Wydarzenie stanowiło dobrą okazję do rozpoczęcia dyskusji na temat kwestii społeczno-środowiskowych w procesie produkcji odzieży oraz do określenia działań, jakie cała branża może wspólnie podjąć, by w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na rosnącą świadomość konsumentów i wzrastającą konkurencję w branży.

18 listopada, 25 listopada, 2 grudnia, 9 grudnia, 16 grudnia 2015 Akademia Rachunkowości Deloitte

Akademia ma formę interaktywnych warsztatów i case studies z rachunkowości i audytu. W trakcie zajęć studenci  dowiedzieli się jak w praktyce wykorzystać wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów i podatków, poznali specyfikę pracy w dziale audytu oraz wartość dodaną, którą audyt tworzy dla biznesu.

18 listopada 2015 Akcja „Zostań Bohaterem szpiku"

Łódzkie uczelnie wraz z Łódzkim Ośrodkiem Dawców Szpiku zorganizowały II edycję akcji Zostań Bohaterem szpiku.

3 listopada 2015 Warsztaty „Big Data – innowacyjne rozwiązania IT w Business Intelligence”

Uczestnicy warsztatów, organizowanych we współpracy z członkiem Rady Biznesu firmą VELG Group, poznali najnowsze trendy na światowym rynku zarządzania danymi biznesowymi. Praktyczna część szkolenia została przeprowadzona w środowisku Roambi. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

28 października 2015 II edycja konferencji warsztatowej „Academic Workshop - weź kompetencje na warsztat!”

Studenckie Koło Naukowe Personalni zaprosiło przedstawicieli różnych organizacji studenckich, aby podzielili się z uczestnikami m.in. wiedzą na temat coachingu, autoprezentacji, perfekcyjnego CV, czy asertywności.

22 października 2015 XI edycja Uniwersyteckich Targów Pracy

Uniwersyteckie Targi Pracy to inicjatywa Akademickiego Biura Karier Zawodowych UŁ od lat ciesząca się niezmiennie dużym zainteresowaniem zarówno wśród pracodawców jak i studentów oraz absolwentów łódzkich uczelni. W XI edycji wydarzenia wzięło udział ponad 40 wystawców wśród których nie zabrakło największych łódzkich pracodawców – zarówno instytucji publicznych, jak i międzynarodowych korporacji. Wystawcy przygotowali dla odwiedzających nie tylko setki ofert pracy, staży, praktyk oraz konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.

21 października 2015 Seminarium naukowe pt.: „Czy infrastruktura transportu (m.in. A1, A2, S8 i S14) rozwinie region łódzki?”

Seminarium zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Logistyki Uni-Logistics. Podczas tego wydarzenia zaprezentowane zostały zagadnienia związane z drogą ekspresową S14, S8, A1 i A2 i innymi elementami infrastruktury transportu naszego regionu.

15 października 2015 Prezentacja Studenckich Kół Naukowych Wydziału ZarządzaniaSkołowanie

Kolejna edycja prezentacji kół naukowych stworzyła studentom możliwość poznania specyfiki działalności tych organizacji na Wydziale oraz bezpośredniego kontaktu z członkami kół, którzy zachęcali do zaangażowania się w ich działalność.

14 października 2015 Spotkanie z doradcami zawodowymi przed Targami Pracy

Podczas specjalnie przygotowanych spotkań przedtargowych do dyspozycji studentów byli profesjonalni doradcy zawodowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP oraz Akademickiego Biura Karier Zawodowych UŁ. Odpowiadali oni na pytania związane z wyborem kierunku kariery, pomagali zredagować CV oraz listy motywacyjne, doradzali także jak aktywnie i skutecznie szukać zatrudnienia.

7-9 października 2015 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Zachowania organizacyjne: Relacje w przestrzeni zmian

W ramach obrad poruszane były zagadnienia koncentrujące się wokół kierunków ewolucji zachowań organizacyjnych, transformacji ról i umiejętności menedżera oraz jednostki i grupy w organizacji. Konferencja była ponadto związana z jubileuszem 55-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk.

7-9 października 2015 Trends in Accounting Research Conference
1 października 2015 Inauguracja roku akademickiego
28-29 września 2015 Konferencja „Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego”
22 września 2015 Seminarium Zamień Jakoś na Jakość

W trakcie spotkania, prof. Andrzej Blikle przedstawił koncepcję zarządzania kompleksową jakością a Tomasz Sroczyński – Dyrektor ds. Jakości Atlas Sp. z o.o. zaprezentował doświadczenia firmy Atlas pt.: Jak zamienić jakość na pieniądze. 

18 września 2015 I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Młodych Dydaktyków
11-30 czerwca 2015 Wystawa z okazji 70-lecia UŁ
  Z okazji Jubileuszu 70-lecia Uniwersytet Łódzki przygotował nietypową wystawę. Wystawa składa się z czterech modułów prezentujących inny okres z dziejów uczelni, wydarzenia z historii Uniwersytetu, znane postaci oraz ciekawostki.
15-16 czerwca 2015 III Międzynarodowa Konferencja „CSR beyond voluntariness.
CSR Trends III"
  Konferencja była poświęcona problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu. Wydarzenie stanowiło okazję do zaprezentowania dorobku naukowego jak również do pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności podczas planowanych warsztatów.
8 czerwca 2015 Konferencja „Komercjalizacja wiedzy i transfer technologii – rola i rozwój kompetencji brokera technologii”.
28 maja 2015 Debata „Ekonomia społeczna - pomysł na biznes z ludzką twarzą"
  Organizatorem debaty było Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My". Po zakończeniu debaty, na patio Wydziału, odbyła się inauguracja wystawy prezentującej spółdzielnie socjalne z terenu województwa łódzkiego. Wystawa odbywała się w dniach 28 maja-10 czerwca 2015 r.
28 maja 2015 Spotkanie informacyjne nt. projektu „Prace dyplomowe dla sektora publicznego"
  Seminarzyści Wydziału Zarządzania UŁ poznali możliwości współpracy w procesie pisania prac dyplomowych z organizacjami publicznymi kierowanymi przez członków Rady Menedżerów Publicznych
27 maja 2015 Spotkanie „Łódzkie promuje start-upy"
  Spotkanie zostało organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego we współpracy z Krajowym Funduszem Kapitałowym BGK. Spotkanie było skierowane do wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą jak skutecznie wdrożyć swój pomysł na start-up i jak zdobyć środki na finansowanie własnej działalności.
27 maja 2015 Zbiórka krwi „Wampiriada"
  „Wampiriada” to ogólnopolski projekt organizowany dwa razy do roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Głównym celem „Wampiriady”, oprócz zbiórki krwi dla potrzebujących osób, jest szerzenie świadomości honorowego krwiodawstwa oraz idei zdrowego trybu życia.
23 maja 2015 Światowy Zjazd Absolwentów
  Na Wydziale Zarządzania UŁ odbyły się wykłady i warsztaty tematyczne, mające na celu podniesienie kompetencji zawodowych i rozwój umiejętności miękkich absolwentów. Części warsztatowej towarzyszyć będzie wystawa plakatów z informacjami o katedrach i Wydziale Zarządzania; sklepik, w którym absolwenci będą mogli zaopatrzyć się w pamiątkowe gadżety z logo Wydziału Zarządzania, a także księga życzeń i pomysłów, gdzie będą mogli pozostawić swoje wpisy.
22 maja 2015 VI Piknik Wiedzy i Nauki Uniwersytetu Łódzkiego
  W ramach Pikniku zaplanowano wiele atrakcji, wykładów i pokazów. Wydział Zarządzania UŁ podczas Pikniku reprezentowały koła naukowe: SKN Personalni, SKN MarkeTeam, SKN Zarządzania Łańcuchem Dostaw. 
18 maja 2015 Warsztaty „Od potrzeby w firmie do zatrudnienia odpowiedniego kandydata - przygotowanie do efektywnego udziału w rekrutacji” na Wydziale Zarządzania UŁ
  Uczestnicy warsztatów, prowadzonych przez specjalistów z firmy Flexidea, dowiedzieli się jak przygotować się do efektywnego udziału w rekrutacji oraz odbyli symulację rozmowy rekrutacyjnej.
14 maja 2015 Konferencja Cztery kąty e-biznesu
  Konferencja organizowana przez SKN ProBiz+ skierowana była głównie do studentów oraz młodszych pracowników naukowych
11 maja 2015 Spotkanie „Strategie eksportowe”
  Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej oraz SKN Globalni zaprosili na spotkanie poświęcone strategiom eksportowym. Prezentację poprowadził znawca problematyki eksportu dr Jerzy Tuszyński współpracujący od wielu lat w obszarze eksportu z zachodnioeuropejskimi koncernami. 
11 maja 2015 Wręczenie nagród w konkursie Łódzkiego Oddziału TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim w roku 2014
9 maja 2015 Gra miejska Marketing Challenge
7-8 maja 2015  Konferencja „Creative Vibes”
  Głównym celem konferencji, organizowanej przez SKN Kreatywności Biznesowej, było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jaka jest wartość kreatywności w perspektywie budowania innowacyjnej gospodarki.  
27 kwietnia 2015 Warsztat „Dostępne źródła dofinansowania. Metodologia przygotowania dokumentacji aplikacyjnej”
  Warsztaty były poświęcone tematowi pozyskania środków zewnętrznych na otwarcie działalności gospodarczej oraz praktycznych zagadnień związanych z przygotowaniem dokumentacji wymaganej przy projektach unijnych.
25 kwietnia 2015 Gra terenowa „Kto zabił moją kreatywność”
  Uczestnicy gry, organizowanej przez SKN Bizkatywne, musieli razem ze swoim trzyosobowym zespołem przeprowadzić śledztwo na terenie UŁ, które pomoże rozwikłać tytułową zagadkę.
23-24 kwietnia 2015 Konferencja Jungle Web
21-22 kwietnia 2015 Konferencja „Strategie zarządzania międzynarodowym łańcuchem dostaw” 
  Pierwszy dzień konferencji organizowanej przez SKN SCM poświęcony był przedstawieniu referatów przygotowanych przez doktorantów i studentów. Podczas drugiego dnia zostały zaprezentowane najlepsze praktyki przedsiębiorstw, prelekcje wygłosili zaproszeni menedżerowie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia odbyły się warsztaty dla studentów.
22 kwietnia 2015 Konkurs „Three Minutes Thesis”
  Three Minute Thesis to ogólnoświatowy konkurs z zakresu komunikacji naukowej. Skierowany jest do doktorantów łódzkich uczelni: Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Medycznego. Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie Boost Biotech.
22 kwietnia 2015 Akcja „Dwa wymazy do bazy”
  Fundacja DKMS zorganizowała akcję, podczas której studenci mogli zgłosić się do ogólnopolskiej bazy dawców szpiku kostnego.
20 kwietnia 2015 Festiwal BOSS. Rozwój. Kariera. Sukces
  Uczestnicy wydarzenia, organizowanego przez Studenckie Forum Business Center Club, mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących m.in. zakładania własnej firmy na przykładzie start-upów.
20 kwietnia 2015 Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
16 kwietnia 2015 Spotkanie „Strategiczny wywiad biznesowy. Droga do przywództwa rynkowego”
  Uczestnicy spotkania, organizowanego przez SKN MarkeTEAM, dowiedzieli się m.in. czym jest strategiczny wywiad biznesowy, poznali jego specyfikację oraz historię. Prelegenci udowodnili, że teoria przedstawiona w odpowiedni sposób może być ciekawa. Nie zabrakło case study, które zostały rozwiązane wspólnymi siłami.
16 kwietnia 2015 CIMA Mini Business Game
  Gra prowadzona przez p. Jakub Bejnarowicza - Country Manager CIMA Poland. Mini Biznes Gra odbyła się w zespołach 3-4 osobowych, z których każdy dostaje do rozwiązania case study z opisem obecnej sytuacji określonej firmy. Celem grup było wskazanie i zaprezentowanie rozwiązań do problemów opisanych w studium przypadku
15 kwietnia 2015 Spotkanie „Miejsce twórczości w życiu - kwestie wzniosłe i przyziemne”
  SKN Personalni zaprosili na spotkanie z Szymonem Jachimkiem artystą kabaretowym, aktorem, od 2001 roku związanym z kabaretem Limo. Na Wydziale Zarządzania UŁ opowiedział o swojej pracy, pasji i twórczości, podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami na temat branży, w której pracuje.
15 kwietnia 2015 12. spotkanie z cyklu NetworKING „Budowa zaufania w relacjach biznesowych”
  Na ostatnie w tym sezonie spotkanie z cyklu NetworKING zaproszenie zgodziły się przyjąć Panie: Anna Olszyńska i Katarzyna Szymańska – dyrektor i vicedyrektor andel’s hotel Łódź. Uczestników spotkania interesowała praca w hotelu – na czym polega, jakie są wymagania, jakie są możliwości awansu, a przede wszystkim, jakimi cechami powinien wykazać się kandydat na pracownika hotelowego. Panie opowiadały o wyzwaniach pracy w jednym z najlepszych hoteli w Europie – o wizytach gwiazd, o organizowaniu wydarzeń, i o niezwykłej wadze dyskrecji w tej branży
13 kwietnia 2015 Spotkanie „O istocie wartości w życiu prywatnym i zawodowym” z Anną Marią Wesołowską
31 marca 2015 Akademia dla Młodych TESCO cz. 1 Współpraca
  We współpracy z „Akademią dla Młodych” TESCO proponujemy cykl bezpłatnych szkoleń, w którym kształtujemy tzw. umiejętności miękkie m.in.: zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem, budowanie relacji, praca w zespole czy rozwiązywanie problemów. 
26 marca 2015 Spotkanie z cyklu „Goście MarkeTEAM" – „Marketing sportowy. Jak przyciągnąć klientów i partnerów biznesowych?"
  SKN MarkeTEAM zaprosił na spotkanie z Piotrem Mateckim. Podczas wykładu nie zabrakło sportowo – marketingowych emocji. Uczestnicy spotkania mogli usłyszeć m.in. o tym jak kreować strategie marketingową, czym jest sponsoring i o sposobie jego wykorzystania, a także o standardowych (i nie tylko) formach promocji.
26 marca 2015 Szkolenie „Z przedsiębiorczością na TY”
  Spotkanie dotyczące aspektów zakładania działalności gospodarczej, przygotowywania biznesplanów oraz pozyskiwania środków finansowych dla planujących i prowadzących działalność gospodarczą poprowadzili eksperci ŁARR S.A. 
21 marca 2015 Finał IV Halowego Turnieju Piłkarskiego o Puchar Dziekana Wydziału Zarządzania
19 marca 2015 Debata „Sprawne zarządzanie drogą do poprawy służby zdrowia w województwie łódzkim"
17 marca 2015 Eliminacje Red Bull Paper Wings
  Na Wydziale Zarządzania UŁ zmierzyli się ze sobą najlepsi konstruktorzy papierowych samolotów w kwalifikacjach do międzynarodowych zawodów Red Bull Paper Wings. Studenci mieli okazję do rywalizacji w trzech dyscyplinach: najdłuższy dystans; najdłuższy lot; akrobatyka lotu.
12 marca 2015 - 28 maja 2015 Cykl wykładów otwartych „Zarządzanie marketingiem w praktyce”
  „Zarządzanie marketingiem w praktyce na przykładzie firmy EVILLAGE”
„Strona internetowa jako narzędzie służące do efektywnego pozyskiwania i utrzymywania relacji z klientami"
„Strategie marketingowe kancelarii prawnych oraz elementy prawa w marketingu i e-marketingu”
„High-tech marketing w teorii i praktyce”
„Specyfika strategii marketingowych dla firm B2B – studium FILTER SERVICE Sp. z o.o. Marketing dóbr niechcianych”
„Strategia marketingowa - ukierunkowanie i wzmocnienie działań promocyjnych w podmiotach ekonomii społecznej”
„Sprzedaż a marketing oraz istota cen"
„Przygotowanie kampanii TV w praktyce”
„Produkt impulsowy czy wybierany? Jaki będzie proces komunikacji z klientem rajstop”
5 marca 2015 Dni Kariery
  Jedne z największych targów pracy, praktyk i staży realizowane są od 23 lat. Dni Kariery® 2015 odbywały się w 9 największych ośrodkach akademickich Polski. Głównym celem przedsięwzięcia jest zapoznanie młodych osób z aktualnymi trendami na rynku pracy oraz z ofertami potencjalnych pracodawców. Organizatorem targów jest AIESEC.
3 marca 2015 Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich
  Na patio Wydziału Zarządzania UŁ zostały rozstawione stoiska informacyjne, na których przedstawiciele kół prezentowali ich ofertę, przybliżali szczegóły działalności oraz udzielali niezbędnych informacji o rekrutacji do poszczególnych kół naukowych.
 2 marca 2015

 Akcja „Zostań Bohaterem szpiku"

Cztery łódzkie uczelnie zorganizowały akcję Zostań Bohaterem szpiku. Wszystkich, którzy chcieli pomóc chorym na białaczkę, zaproszono do odwiedzenia jednego z 16 punktów medycznych między 2 a 26 marca 2015 roku.


 
27 lutego 2015 Warsztaty ACCA
  Warsztaty organizowane w ramach Akademii ACCA przy współpracy z firmą P&G. Zadaniem uczestników warsztatu było przygotowanie rekomendacji lokalizacji pod nową inwestycję dla Zarządu spółki. Warsztat był przeznaczony dla studentów studiów magisterskich Wydziału Zarządzania UŁ kierunku Finanse i rachunkowość, specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami.    

 

19-21 czerwca 2017 Konferencja Lodz Model United Nations (LodzMUN) 2017

Model United Nations to inicjatywa stworzona dla licealistów i studentów, polegająca na edukacji obywatelskiej poprzez symulację obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podczas cyklicznych konferencji zbiera się młodzież z całego świata, wcielając się w reprezentantów państw członkowskich ONZ. Delegaci dyskutują na wcześniej ustalone tematy, a ich celem jest znalezienie rozwiązań globalnych problemów. Całodniowe obrady prowadzone są w podziale na komitety, np. Radę Bezpieczeństwa, Radę Praw Człowieka, Światową Organizację Zdrowia. Wszystko odbywa się według ścisłych procedur ONZ, a językiem oficjalnym jest angielski. Głównymi organizatorami byli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi oraz IV Liceum Ogólnokształcącego im. E. Sczanieckiej w Łodzi.

12 czerwca 2017 Posiedzenie Komitetu Standardów Rachunkowości

Z inicjatywy Katedry Rachunkowości oraz członka Komitetu dra hab. Radosława Ignatowskiego, prof. UŁ, na Wydziale Zarządzania odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu.

10 czerwca 2017 Gala Sukcesów z Akademią Przyszłości

 

7 czerwca 2017 Zbiórka żywności w Placówce Relacyjnej Santander

Zbiórka prowadzona w Placówce Relacyjnej Santander Universidades została zorganizowana wraz z Bankiem Żywności. Zebrane produkty, Banki Żywności przekazały do lokalnych organizacji dobroczynnych, tj. świetlic środowiskowych, noclegowni, ośrodków wychowawczych, hospicjów, ośrodków wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, domów dziecka oraz innych tego typu instytucji.

6 czerwca 2017 Seminarium z cyklu „Dyskusje miejskie" pt.: „Organizacja społeczności lokalnych – wymiar prawny, społeczny i ekonomiczny" 

Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich oraz Wydział Zarządzania UŁ zaprosili na otwarte seminarium. Celem seminarium było podjęcie dyskusji na temat różnych aspektów powoływania i funkcjonowania zorganizowanych form aktywności lokalnych społeczności. Dyskusja dotyczyła mechanizmów wyboru przedstawicieli społeczeństwa oraz ich organizowania. Ważnymi aspektami rozważań były: sposób finansowania demokracji lokalnej, zakres kompetencji utworzonych organizacji oraz formy partycypacji w procesach zarządzania i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

1-12 czerwca 2017 Wystawa w ramach Festiwalu Filmów Przyrodniczych 

Na patio Wydziału Zarządzania miała miejsce Wystawa Fotografii Piotra Wypycha pt.: „Drzewa w Krajobrazie. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego” realizowana w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego.

1 czerwca 2017 VII Plener malarski z Wydziałem Zarządzania UŁ 

1 czerwca 2017 r. odbył się VII Plener malarski z Wydziałem Zarządzania UŁ. Wydarzenie, organizowane we współpracy z Zespołem Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego, jest skierowane zarówno do profesjonalistów, jak i do amatorów sztuki. Efektem VII edycji Pleneru malarskiego są różnorodne prace przedstawiające budynek, malownicze okolice Wydziału Zarządzania oraz jego inspirujące wnętrza.

31 maja 2017 Wampiriada 

Celem wydarzenia jest zbiórka krwi oraz rejestracja w bazie dawców szpiku, a także edukacja społeczności akademickiej w zakresie krwiodawstwa, dawstwa szpiku oraz zdrowego stylu życia.

25 maja 2017 Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu międzynarodowym  

Celem konferencji, organizowanej przez SKN Globalni oraz Katedrę Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej przy współpracy z Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki, była dyskusja nad aktualnymi problemami przedsiębiorczości i innowacji poprzez wymianę poglądów i doświadczeń młodych naukowców, a także integrację i inspirację do współpracy w międzynarodowych zespołach. W trakcie konferencji zostały poruszone tematy z obszaru przedsiębiorczości i form jej rozwoju, innowacji i inspiracji dla nich, a także form wsparcia dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców.

23 maja 2017 Konferencja „Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni pieszych” 

Komenda Miejska Policji w Łodzi oraz Wydział Zarządzania UŁ, Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce zaprosili na konferencję, której towarzyszyły pokazy i ćwiczenia z zakresu ratownictwa medycznego

19 maja 2017 CYBERBEZPIECZNI? Czy można odeprzeć atak z sieci? Jak nie powiedzieć za dużo o sobie? 

Wystąpienia w trakcie seminarium miały na celu przedstawienie najczęściej używanych sposobów oszustw w Internecie oraz tego jak należy chronić swoją tożsamości w sieci. Przedstawiony został typowy proces ataku na infrastrukturę teleinformatyczną wraz z podstawowymi narzędziami i technikami wykorzystywanymi przez intruzów.

18 maja 2017 Fotel Prezesa - Akademia Przyszłości 

 

17 maja 2017 Dzień Studenta 

Na Wydziale zapanowała wyjątkowa atmosfera, dzięki licznym atrakcjom czekającym na naszych studentów, takim jak: darmowe smakołyki z grilla i wata cukrowa; konkursy sprawnościowe na specjalnie przygotowanych dmuchanych atrakcjach; fotobudka; stanowisko z grami z okularami wirtualnej rzeczywistości.

13 maja 2017 Marketing Challenge 

 

12-13 maja 2017 Konferencja Creative Vibes 

Celem wydarzenia było poszukiwanie przejawów kreatywności w biznesie oraz efektów jej wykorzystywania w tym obszarze. Uczestnicy konferencji poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące związku pomiędzy kreatywnością a wiedzą, podstaw budowania organizacji uczącej się, uwarunkowań innowacyjności firm.

11 maja 2017 Wykłady otwarte na zaproszenie Katedry Rachunkowości prof. Andreas Jansson oraz prof. Fredrik Karlsson 

 

9 maja 2017; 16 maja 2017; 23 maja 2017; 30 maja 2017; 6 czerwca 2017 Warsztaty Rachunkowość 5+ 

Korepetycje z rachunkowości przygotowujące do egzaminu. Celem wydarzenia prowadzonego przez SKNR Sigma jest pomoc z zaliczeniem przedmiotu rachunkowość.

9 maja 2017 Konferencja Open Eyes Economy 

Wydział Zarządzania UŁ zamienił się w przestrzeń otwartych oczu na zintegrowaną odnowę miasta w jej społecznym, gospodarczym i materialno-przestrzennym wymiarze. W trakcie spotkania została przedstawiona koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym.

8-11 maja 2017 Finance Week 

Finance Week to cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów dla studentów z zakresu ekonomii, finansów, a także umiejętności miękkich

8 maja 2017 Dzień Dawcy Szpiku z ESN Polska 

 

27 kwietnia 2017 II edycja konferencji KOŁOmania.WZ 

 

26 kwietnia 2017 Fashion Revolution Day 

 

26 kwietnia 2017 Konferencja „Którędy do marketingu?” 

 

25 kwietnia 2017 Warsztaty „Rola HR Menedżera w zbudowaniu efektywnego zespołu w nowo utworzonym Centrum Planowania” 

 

24 kwietnia 2017 Wykład Public Branding as a Governance Strategy 

 

20 kwietnia 2017 Akademia Rachunkowości SIGMA z GE 

Akademia Rachunkowości SIGMA to cykl szkoleń i warsztatów skierowanych do studentów Wydziału Zarządzania. Spotkania są prowadzone przez przedstawicieli różnych firm z branży finansowej, a na każdym kolejnym spotkaniu poruszane są inne tematy związane z szeroko pojętą rachunkowością. Różnorodność podejmowanych zagadnień daje studentom możliwość wyboru, który zakres tematyczny jest dla nich najbardziej interesujący i w którym z proponowanych warsztatów chcą wziąć udział.

20 kwietnia 2017 Open House w Pam Center 

Open House to okazja do zapoznania się z programem, wykładowcami, warunkami studiowania, zebrania opinii od studentów i absolwentów.

20 kwietnia 2017 Urodziny SKN FEIM 

 

12 kwietnia 2017 Dni Otwarte Łodzi Akademickiej 

Licealiści z województwa łódzkiego wzięli udział w warsztatach i zajęciach o tematyce przedsiębiorczości, kreatywności oraz tworzenia pomysłów biznesowych.

8 kwietnia 2016 Konferencja muzyczna festiwalu Audioriver 

 

7 kwietnia 2017 Dzień Zdrowia z Sinergia 

7. kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Z tej okazji SKN SiNergia zaprosiło do odwiedzin ich stoiska, przygotowanego wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi i Stowarzyszeniem Diabetyków. Studenci i pracownicy mieli możliwość zupełnie bezpłatnie m.in. dokonać pomiaru tkanki tłuszczowej, poznać swoje BMI, uzyskać masę wskazówek na temat tego jak żyć i jeść zdrowo, przebadać poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu, przetestować alkogogle czy dokonać pomiaru poziomu cukru we krwi.

6-7 kwietnia 2017 Konferencja Jungle Web 

Tematem przewodnim szóstej edycji Jungle Web – konferencji o tematyce marketingowej, w tym roku był wideomarketing.

6-7 kwietnia 2017 Forum in Accounting, Business and Economics for Young Researcher and Academic Staff 

Celem wydarzenia była prezentacja wyników badań realizowanych przez młodych naukowców w obszarze rachunkowości, zarządzania i ekonomii. Jednym z elementów wydarzenia był wykład gościnny „The reality of numbers, and the numbers of reality”, wygłoszony przez prof. Davida Alexandra.

5-7 kwietnia 2017 SIGMA Maraton 2017 

SIGMA MARATON to konferencja skierowana do studentów finansów i rachunkowości, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA. Koło już po raz siódmy zaprosiło do udziału w wydarzeniu, którego celem jest wymiana poglądów, doświadczeń, opinii na tematy związane z rachunkowością.

5 kwietnia 2017 Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki 

W tegorocznej ofercie Wydziału Zarządzania dla szkół zainteresowani uczniowie znaleźli propozycje warsztatów, wykładów, grę terenową oraz Escape Room

5 kwietnia 2017 Warsztaty Santander Universidades: wystąpienia publiczne 

Podczas szkolenia uczestnicy mogli dowiedzieć się m. in.: jak sprawić aby ludzie chcieli cię słuchać, jak wzbudzić ciekawość oraz zaangażowanie publiczności, jakie cechy powinien posiadać dobry mówca, czego unikać podczas wystąpień publicznych.

30 marca 2017 Warsztaty Santander Universidades: podstawy produkcji internetowego video  

Podczas szkolenia uczestnicy mogli poznać m. in.: podstawy kadrowania obrazu, podstawy przygotowania scenografii, sposoby występowania przed kamerą, a także kilka prostych sztuczek wykorzystywanych w trakcie nagrywania, ułatwiających post produkcję.

30 marca 2017 Recruitment Day 

Wydarzenie, organizowane przez Biuro Karier UŁ, w ramach którego studenci i absolwenci UŁ mogli wziąć udział w rozmowach rekrutacyjnych na płatne praktyki, staże i do pracy oraz skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i przećwiczeniu samej rozmowy kwalifikacyjnej.

22 marca 2017 Seminarium naukowe „Stosunki dyplomatyczne i biznesowe polsko-ukraińskie" 

Celem seminarium było zainicjowanie dyskusji na temat stanu i kierunków rozwoju stosunków dyplomatycznych, gospodarczych i kulturalnych Polski i Ukrainy.

18 marca 2017 Charytatywny Turniej Piłkarski 

Celem Turnieju była zbiórka środków finansowych na rzecz programu Akademia Przyszłości. W rozgrywkach sportowych wzięły udział drużyny: Santander Universidades (2 zespoły), AZS UŁ Coffee Point, In Wood We Trust, Happy Mix Food oraz Drużyna Wydziału Zarządzania. Sportowe emocje obserwowali podopieczni programu Akademia Przyszłości, którzy dzielnie kibicowali zawodnikom. Na dzieci czekały specjalne atrakcje: trening piłkarski przygotowany przez szkółkę Gol Academy oraz mini-warsztaty cheerleaderskie.

8 marca 2017 Szkolenie ABC Przedsiębiorczości z Santander Universidades 

Szkolenie zostało skierowane do osób, które przed rozpoczęciem działalności gospodarczej chcą zdobyć niezbędną wiedzę aby podjąć prawidłowe decyzje pozwalające bezpiecznie stać się świadomym przedsiębiorcą.

6 marca 2017 Dni Kariery 

Dni Kariery® to jedne z największych targów pracy, praktyk i staży organizowane przez studentów dla studentów.

2 marca 2017 Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich 

Wydarzenie daje studentom możliwość poznania specyfiki działalności tych organizacji na Wydziale oraz rozmowy z członkami kół.

25-26 lutego 2017 Kurs Podstawy inwestowania na giełdzie oraz Giełda dla średniozaawansowanych  

W ramach programu edukacyjnego „Szkoła Giełdowa”. Wydział Zarządzania UŁ organizuje odpłatny kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie”.

24 lutego 2017 Seminarium „Pokolenie paradoksów - przedsiębiorczy czy wykluczeni?” 

Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania oraz Amway Polska zaprosili na konferencję, której celem było przyjrzenie się bliżej, jaki wpływ na środowisko pracy mają osoby z pokolenia Y, jakimi pracownikami i szefami są młodzi ludzie i wobec czego tak naprawdę są lojalni.

  Cykl wykładów "Zarządzanie marketingiem w praktyce” 

30 maja 2017 E-commerce i marketing internetowy w Gatta, Maciej Kopytek, E-commerce Manager, Gatta. Praktyczne zastosowanie digital marketingu w biznesie, Tomasz Michalski, Head of Performance Marketing, PizzaPortal.

 

9 maja 2017 Marketing w start-upach, Grzegorz Cota, Menedżer Oddziału Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp w Łodzi.

 

25 kwietnia 2017 Trendy w marketing automation i marketingu mobilnym, Piotr Grodzki - BDM w firmie GSI Group Łódź- autoryzowany partner Sales Manago.

 

11 kwietnia 2017 Realizacja strategii marketingowych w podmiotach ekonomii społecznej cz. 2, Dariusz Krajewski, Wiceprezes Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My w Łodzi.

 

4 kwietnia 2017 Cena jest najważniejsza- prawda czy fałsz?, Henryk Siodmok - Prezes Zarządu Atlas Sp. z o.o.

 

28 marca 2017 Planowanie marketingowe oraz analiza jakości i satysfakcji w obszarze wielokanałowej obsługi klienta, z wykorzystaniem innowacyjnych, chmurowych rozwiązań IT. Net Promoter Score (NPS), jako alternatywne narzędzie oceny lojalności klientów, Prezes Zarządu VELG Sp. z o.o. Piotr Komorowski.

 

21 marca 2017 Wstęp do analityki internetowej, Dyrektor Zarządzający Fine Performance Sp.z o.o Tomasz Siemiński oraz Specjalista PPC, Michał Winciorek.

 

14 marca 2017 Realizacja strategii marketingowych w podmiotach ekonomii społecznej, Dariusz Krajewski, Wiceprezes Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My w Łodzi.

 

28 lutego 2017 Dashboard - praktyczne zastosowanie narzędzi Team Work, Wrike, Maciej Szafraniec współwłaściciel firmy EWITRYNA.

 

21 lutego 2017 Zdobycie i utrzymanie pozycji przedsiębiorstwa na rynku - Okiem praktyka, Rafał Skonieczka właściciel firmy WIRTUALNY HANDLOWIEC.PL.

  Spotkania z menedżerami publicznymi 

2 czerwca 2017 Budowanie relacji Wojewody ze środowiskiem zewnętrznym, Zbigniew Natkański, Dyrektor Biura Wojewody (Łódzki Urząd Wojewódzki)

 

17 maja 2017 Rola UE w działalności samorządu województwa, Tomasz Dominiak, z-ca Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego

 

19 kwietnia 2017 Kreowanie marki terytorialnej w sieci z uwzględnieniem roli influencerów, Maciej Łaski, Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

 

6 kwietnia 2017 Zarządzanie urzędem w praktyce, Jakub Mielczarek, Sekretarz Województwa z Urzędu Marszałkowskiego WŁ

 

23 marca 2017 Zarządzanie funduszami europejskimi w województwie łódzkim, Dominik Patora, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego WŁ

 

11 stycznia 2017  Współpraca służb w zarządzaniu kryzysowym, Marcin Szmaja, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Łódzki Urząd Wojewódzki

11 stycznia 2017 Flash mob Manekin Challenge  

 

9 stycznia 2017 Wykład p. Dominika Skowrońskiego z firmy Lark Business Consulting 

 

15 grudnia 2016 Promocja Programu ERASMUS 

Biuro Współpracy z Zagranica wspólnie z ESN (Erasmus Student Network) oraz sekcją programu Erasmus+ Wydziału Zarządzania zaprosiło r. na promocję programu Erasmus+ 2017/2018.

15 grudnia 2016 Randka w ciemno z książką 

Wydarzenie zorganizowane przez studentów w ramach przedmiotu Wprowadzenie do zarządzania projektami. Akcja polegała na sprzedaży książek bez znajomości ich tytułu. Studenci mogli nabyć książkę za symboliczną kwotę, kierując się jedynie cytatem z książki zamieszczonym na papierze. Celem projektu było szerzenie czytelnictwa, a jednocześnie wsparcie organizacji zajmującej się wspieraniem zwierząt. Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na rzecz akcji karmimypsiaki.pl.

14-15 grudnia 2016 Academic Workshop 

III edycja Academic Workshop organizowanego przez SKN Personalni została zrealizowana z motywem przewodnim: "2+2=5, czyli teamworking na warsztacie". Uczestnicy warsztatów poznali tajniki efektywnej pracy w zespole i tego jak wykorzystywać w pełni swój potencjał.

13-14 grudnia 2016 „Przygotuj się do Rekrutacji z Sephora University” 

Podczas wydarzenia manager Placówki Karolina Lipa-Michalec podsumowała pierwszy rok działalności i zapowiedziała kolejne planowane inicjatywy.

12 grudnia 2016 Urodziny Placówki Relacyjnej Santander  

W strefie Sephora na wydziałowym patio studentki mogły wziąć udział w warsztatach makijażowych „Business Make Up”, podczas których makijażyści Sephora podpowiedzieli jak wykonać idealny makijaż na rozmowę o pracę. Ponadto w strefie Sephora studenci mogli bezpłatnie wykonać profesjonalne zdjęcie do CV oraz spotkać się z rekruterem Sephora, który odpowiadał na ich pytania związane z rozwojem przyszłej kariery, zdradzał tajniki udanej rozmowy rekrutacyjnej oraz podpowiadał jak się do niej najlepiej przygotować.

10-11 grudnia 2016 Szkoła Giełdowa - kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie”  

Uniwersytet Łódzki podpisał umowę o współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych dotyczącą organizacji programu edukacyjnego „Szkoła Giełdowa”. W ramach programu Wydział Zarządzania UŁ organizuje odpłatny kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie”. 

8 grudnia 2016 Konferencja "Którędy do marketingu"  

Konferencja była skierowana przede wszystkim do studentów kierunku marketing oraz osób, które swoją przyszłą pracę wiążą z marketingiem. Efektem konferencji ma być większa świadomość studentów na temat studiowanego przez nich kierunku i tego, w jakim charakterze mogą pracować oraz baza nagrań wystąpień prelegentów. Konferencję zorganizował SKN MarkeTEAM.

5-11 grudnia 2016 Akcja Fundacji DKMS  

Akcja fundacji DKMS miała na celu zachęcenie studentów do rejestrowania się do bazy potencjalnych dawców szpiku. W trakcie akcji przeprowadzany był krótki wywiad medyczny z potencjalnymi dawcami, a następnie pobierany był wymaz i dokonywano rejestracji potencjalnego dawcy szpiku.

29 listopada 2016  Wampiriada              

Celem projektu charytatywnego, organizowanego przez NZS jest szerzenie idei honorowego krwiodawstwa oraz zebranie jak największej ilości krwi.

26 listopada 2016  Gala Absolwenta             
23 listopada 2016 Warsztaty CSR              

Santander Universidades wraz z SKN Ekobiznes zorganizował warsztaty CSR, które odbyły się r. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się m. in.: czym jest CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu, co oznacza prowadzenie społecznie odpowiedzialnych działań w firmie oraz jakie są kluczowe obszary CSR i ich znaczenie w budowaniu zrównoważonego rozwoju.

22 listopada 2016 Konkurs „Three Minutes Thesis”  

Three Minutes Thesis to ogólnoświatowy konkurs z zakresu komunikacji naukowej skierowany do doktorantów łódzkich uczelni: Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Medycznego. Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie Boost Biotech.

Etap uniwersytecki konkursu odbył się na Wydziale Zarządzania UŁ.

17 listopada 2016 Jak założyć własną firmę - ABC Przedsiębiorczości - szkolenie z Prudential Polska  

Szkolenie stanowiło doskonałe wprowadzenie w rynek pracy - pozwoliło zorientować się w obecnej sytuacji prawnej, a także poznać realia różnych sposobów zatrudnienia. Prowadzący spotkanie w zwięzły i przejrzysty sposób ukazali różnice pomiędzy umową o pracę i własną działalnością gospodarczą oraz porównali zalety i wady każdej z nich. Każdy uczestnik spotkania zyskał możliwość zbadania swojego potencjału poprzez testy kompetencyjne zewnętrznego partnera SMG. 

17 listopada 2016 Akcja „Rzuć palenie razem z nami!”

SKN SiNergia zorganizowało akcję „Rzuć palenie razem z nami!” w Światowy Dzień Rzucania Palenia, w specjalnym punkcie informacyjno-konsultacyjnym osoby palące i narażone na bierne palenie tytoniu mogły zmierzyć zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu, dowiedzieć się, jak skutecznie zerwać z nałogiem oraz otrzymać ulotki dotyczące szkodliwości palenia.

17 listopada 2016 Seminarium „Irrationality Customer in the Age of Digital”  

W ramach kolejnego seminarium zorganizowanego przez PAM Center w cyklu „W drodze do managerskiej doskonałości” odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom ekonomii behawioralnej. Gościem spotkania był profesor Gordon Brown z University of Warwick.

17 listopada 2016 Seminarium „Dzień Dobry Biznes”              

Uczestnicy seminarium spotkali się, aby porozmawiać o możliwościach finansowania własnych firm ze środków unijnych w ramach inicjatywy JEREMIE. Studenci i absolwenci mogli także wziąć udział w bezpłatnych warsztatach. Na spotkanie, skierowane do studentów i absolwentów, zaprosili Wydział Zarządzania UŁ oraz Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menedżer Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego.

16 listopada 2016 Dzień z PKO Bankiem Polskim  

Studenci Wydziału Zarządzania mogli wziąć udział w wykładzie „Motywować czy angażować – oto jest pytanie …” oraz warsztatach „Efektywny zespół – jak go zbudować”. Spotkanie prowadzone przez HR Business Partnera w PKO Banku Polskim Dorotę Kawałczewską-Wojtczak pozwoliło studentom poznać praktyczną stronę komunikacji prowadzącej do lepszego zaangażowania i współpracy w różnorodnych zespołach pracowniczych. Wydarzeniu towarzyszył konkurs, którego uczestnicy mieli za zadanie zrobić sobie zdjęcie z sową-maskotką wydarzenia i opublikować je w komentarzach pod postem dotyczącym wydarzenia na fb. Najbardziej oryginalne zdjęcie zostało nagrodzone.

27 października 2016 XII edycja Uniwersyteckich Targów Pracy  

Uniwersyteckie Targi Pracy to inicjatywa Akademickiego Biura Karier Zawodowych UŁ od lat ciesząca się niezmiennie dużym zainteresowaniem zarówno wśród pracodawców jak i studentów oraz absolwentów łódzkich uczelni. 

W XII edycji wzięło udział ponad 40 wystawców, wśród których nie zabrakło największych łódzkich pracodawców – zarówno instytucji publicznych, jak i międzynarodowych korporacji. Wystawcy przygotowali dla odwiedzających setki ofert pracy, staży, praktyk oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Dla pracodawców Targi stanowią znakomitą okazję do nawiązania pierwszego kontaktu z kandydatami oraz kreowania wizerunku firmy jako rzetelnego i przyjaznego pracodawcy. Dla studentów z kolei to możliwość bliższego poznania interesujących ich firm oraz szczegółów dotyczących procesów rekrutacyjnych i szansa na bezpośrednie zaprezentowanie swojej kandydatury i złożenie dokumentów aplikacyjnych.

26 października 2016  Inauguracja II kadencji Rady Menedżerów Publicznych              

Rada Menedżerów Publicznych działająca przy Wydziale Zarządzania rozpoczęła drugą kadencję swojej działalności. W trakcie spotkania wręczono nominacje członkom rady w kadencji 2016-2020. Sekretarz Rady dr Wawrzyniec Rudolf podsumował działalność Rady w I kadencji, a spotkanie zakończyła dyskusja dotycząca sprawności zarządzania w organizacjach publicznych.

26 października 2016 Warsztaty z ACCA  

Warsztaty Akademii ACCA to spotkania z członkami ACCA, którzy sami zdali egzaminy i specjalizują się w danych zagadnieniach. Tym razem studenci Wydziału Zarządzania UŁ mogli szkolić się pod okiem praktyka, członka ACCA, p. Marka Chwałka.

17 października 2016 Dzień z PZU  

Studenci mogli poznać ofertę PZU, wzięli także udział w edukacyjnych warsztatach i korzystali z atrakcji na stoisku PZU. W trakcie warsztatów „Przeciwdziałanie przestępczości w biznesie, na przykładzie zakładu ubezpieczeń” studenci dowiedzieli się jak identyfikować metody wyłudzania i w jaki sposób można im przeciwdziałać. W trakcie warsztatu jego uczestnicy nauczyli się również jak rozpoznawać symptomy przestępstwa ubezpieczeniowego oraz jak nie paść ofiarą takiego oszustwa.

Studenci Wydziału Zarządzania UŁ mogli też porozmawiać z Ambasadorami PZU o jesiennych inicjatywach studenckich, czyli m.in. konkursie Inwestycja w Przyszłość oraz cyklu edukacyjnych warsztatów Dni Otwartego Biznesu. Zainteresowani mieli szansę wybrać się na wirtualną wycieczkę po PZU Tower dzięki technologii Samsung Oculus Rift.

12 października 2016 Spotkanie z doradcami zawodowymi przed Targami Pracy  

Podczas specjalnie przygotowanych spotkań przedtargowych do dyspozycji studentów byli profesjonalni doradcy zawodowi Akademickiego Biura Karier Zawodowych UŁ, którzy odpowiadali na pytania związane z wyborem kierunku kariery, pomagali zredagować CV oraz listy motywacyjne, doradzali także jak aktywnie i skutecznie szukać zatrudnienia.

30 września 2016  Inauguracja roku akademickiego 2016/2017
2 września-1 października 2016 Kurs „Mała firma w pigułce" IV edycja  

Do udziału w kursie tym razem zaprosiliśmy wszystkich absolwentów i studentów kierunków nieekonomicznych, którzy myślą w przyszłości o założeniu własnej działalności gospodarczej. Program został zrealizowany podczas 50 godzin szkoleniowych (każda po 45 minut). Zajęcia odbywały się w pięciu blokach tematycznych: podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, finanse, rachunkowość, działania marketingowe, biznesplan. 

28 czerwca 2016 Seminarium poświęcone metodyce TRIZ  

Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania zaprosiło na seminarium poświęcone tematyce TRIZ. TRIZ to metodologia, zestaw narzędzi, baza wiedzy i podstawowe modele technologiczne do tworzenia innowacyjnych pomysłów i rozwiązywania problemów w sposób systemowy.

20 czerwca 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim
17 czerwca 2016 Szkolenie z nauki obsługi Excela  

SKN Personalni oraz Santander Universidades Polska zaprosili na kolejne już szkolenie z Excela. Uczestnicy mogli uzupełnić swoja wiedzę z zakresu zajęć akademickich oraz poznać praktyczne wskazówki. 

15 czerwca 2016 Szkolenie „Kreowanie pomysłów na biznes"  

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Łodzi zorganizowały warsztaty, których uczestnicy mogli dowiedzieć się skąd wziąć pomysł na biznes, gdzie szukać niszy na rynku oraz jak zarabiać na zainteresowaniach. 

15 czerwca 2016 Szkolenie „Akademickie Ewolucje Firmowe"

Santander Universidades zaprosił na szkolenie z Akademickich Firmowych Ewolucji (AFE).

AFE to cykl warsztatów przeznaczonych dla studentów zamierzających w przyszłości otworzyć własną firmę. W trakcie uczestnicy otrzymają materiały, a na zakończenie certyfikat, poświadczający jego ukończenie. Pierwsze – pilotażowe spotkanie wprowadziło uczestników w tematykę przygotowania biznesplanu.

8 czerwca 2016 Wykład „Logistyka imprez masowych w branży koncertowej” 

Wykład poprowadził p. Marek Kurzawa - Członek Zarządu firmy Prestige MJM, organizatora takich koncertów jak Justin Timberlake, Bon Jovi, Rod Stewart, Linkin Park czy Jennifer Lopez. Gość podczas spotkania opowiedział m.in. o swoich doświadczeniach związanych z Event Logistics i rozwoju kariery zawodowej.

7 czerwca 2016 Szkolenie „Assesment Centre"

Santander Universidades zaprosił na szkolenie z Assessment Center. 

Podczas szkolenia jego uczestnicy mogli dowiedzieć się czym jest Assessment Centre, czyli wielowymiarowy proces oceny kompetencji, który pozwala na skuteczną metodę trafnego przewidywania dopasowania osoby do przyszłego stanowiska pracy. Ponadto uczestnicy mieli także okazję wziąć udział w case study - ćwiczeniu wymagającym pełnej analizy sytuacji biznesowej przedstawionej w dostarczonych, różnorodnych materiałach.

4-5 czerwca 2016 Zajęcia w ramach Szkoły Giełdowej  

 Uniwersytet Łódzki podpisał umowę o współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych dotyczącą organizacji programu edukacyjnego „Szkoła Giełdowa”. W ramach programu Wydział Zarządzania UŁ organizuje odpłatny kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie”. Pierwsze zajęcia w ramach kursu odbyły się w dniach 4-5 czerwca 2016 r

2 czerwca 2016 Plener malarski   
1 czerwca 2016 Dzień Studenta Wydziału Zarządzania UŁ  
31 maja 2016 Konferencja „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu międzynarodowym”              

Konferencję zorganizowali wspólnie SKN Globalni, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej we współpracy z Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki.

Celem konferencji była dyskusja nad aktualnymi problemami przedsiębiorczości i innowacji poprzez wymianę poglądów i doświadczeń młodych naukowców, a także integrację i inspirację do współpracy w międzynarodowych zespołach. Poruszone zostały tematy z obszaru przedsiębiorczości i form jej rozwoju, innowacji i inspiracji dla nich, a także form wsparcia dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców. 

21 maja 2016 Marketing Challenge              
20 maja 2016 Seminarium BIG DATA

Do udziału w seminarium PAM Center zaprosił znakomitych gości: specjalistów – praktyków, zajmujących się tym zagadnieniem. Z jednej strony byli to analitycy danych, wdrażający rozwiązania techniczne (z IBM, które objęło seminarium swoim patronatem i z ATOS Polska). Z drugiej strony wśród prelegentów znalazł się psycholog, kierujący agencją badań marketingowych i konsultant w branży reklamowej. W analizie danych ważny jest człowiek, który ostatecznie decyduje o tym, jak zinterpretować informacje i jak je wykorzystać (np. w tworzeniu strategii firmy czy w budowaniu komunikacji marketingowej).

20 maja 2016 Szkolenie Excel               

Santander Universidades zaprosił na szkolenie z Excela organizowane we współpracy z SKN PERSONALNI. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzieli się m. in.: w jaki sposób pracować na dużych bazach danych, jak dokonać analizy porównawczej na podstawie tabel przestawnych, jak tworzyć czytelne raporty i podsumowania

19 maja 2016 Wampiriada             
19 maja 2016 Inauguracja działalności Szkoły Giełdowej na Wydziale Zarządzania UŁ  

Gościem specjalnym wydarzenia była Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska. W programie znalazło się także wystąpienie Rektora Elekta UŁ prof. dra hab. Antoniego Różalskiego. 

19 maja 2016 X Wykład Ekspercki Absolwent VIP              

Wykład „Kariery międzynarodowe Polaków na przykładzie koncernu Amcor. Przykłady oraz opinie senior managerów” wygłosił Bartłomiej Cyganek - Dyrektor Personalny Amcor. 

17 maja 2016 Szkolenie „Społeczna odpowiedzialność biznesu"              

Szkolenie organizowane przez Santander Universidades, we współpracy z SKN EKOBIZNES, poprowadziła Monika Szewczyk pełniąca funkcję Ambasadorki Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się m. in.: czym jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, co oznacza wprowadzenie społecznie odpowiedzialnych działań w firmie oraz jakie są kluczowe obszary CSR i ich znaczenie w budowaniu społecznej odpowiedzialności. Podczas praktycznych zadań uczestnicy mogli przećwiczyć także swoją kreatywność w obszarze odpowiedzialnego zarządzania. 

17 maja 2016 Dni Inwestycji z PKO Bankiem Polskim  

Wydarzenie zostało zorganizowane z naszym partnerem PKO Bankiem Polskim. Studenci mogli przez cały dzień uzyskiwać informacje dotyczące ofert pracy, praktyk i staży. Część warsztatowa była poświęcona rozmowie rekrutacyjnej w PKO Banku Polskim oraz postawom przywódczym w zarządzaniu zespołem.

16 maja -20 maja 2016 Finance Week X  

Finance Week X jest to cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów dla studentów z zakresu ekonomii, finansów, a także umiejętności miękkich. 18 maja o godzinie 13.10 odbył się ponadto Balonowy Deszcz Nagród organizowany wraz z firmą BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES. Dziesiątą edycję projektu przygotowała po raz kolejny organizacja SKN Progress. 

6-7 maja 2016 Konferencja Creative Vibes Kreatywnością rozwijamy biznes  

Celem II edycji konferencji organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Kreatywności Biznesowej było poszukiwanie przejawów kreatywności oraz sposobów jej wykorzystania w biznesie.

5 maja 2016 Warsztaty z cyklu NetworKING  

Organizator: Agencja Kreatywna Vibematters, Wydział Zarządzania UŁ

Szkolenie motywacyjne zaprojektowane i prowadzone przez specjalistę w dziedzinie sztuki iluzji. Uczestnicy szkolenia zostali wprowadzeni do problematyki motywacji, dowiedzieli się jak sprawnie i skutecznie przemienić cele w plany oraz zapoznali się z procesem zmiany przekonań.

28 kwietnia 2016 Kołomania WZ - konferencja kół naukowych Wydziału Zarządzania UŁ              

Studenckie Koła Naukowe Wydziału Zarządzania UŁ zorganizowały pierwszą edycję Konferencji „KOŁOmania.WZ”. Główną ideą Konferencji było forum wymiany wiedzy i doświadczeń studentów poprzez prezentacje zagadnień związanych bezpośrednio z profilem działalności danego koła naukowego w kontekście tematu przewodniego – „Trendów w biznesie”. Wydarzenie stanowiło wspaniałą okazję do kompleksowego ujęcia problemu w przekroju współczesnych trendów w zarządzaniu, marketingu, rozwoju osobistym, finansach i rachunkowości, Human Ressources oraz logistyce.

26 kwietnia 2016  Akcja promocyjna staże i praktyki Pracuj pl.  

Jednodniowa akcja była elementem kampanii Pracuj pl „Dobre na start", poświęconej programowi letnich praktyk i staży. Studenci mogli wziąć udział w konkurencjach odbywających się w tzw. „Challenge room'ie" - pokoju zabaw o charakterze rozrywkowo-edukacyjnym. Wewnątrz pomieszczenia otrzymali zadania tematyczne -nawiązujące do praktyk i staży, a także stawiania pierwszych kroków na rynku pracy - umożliwiające wydostanie się z pokoju.

25 kwietnia 2016 Spotkanie z cyklu „Okiem praktyka"  

Gościem SKN ProBiz+ był Mariusz Gorzycki - założyciel IntoTheWorld, firmy specjalizującej się w szkoleniach z zakresu branży turystycznej, tj. animacji czasu wolnego, wychowawców wypoczynku i pilotów wycieczek.

21 kwietnia 2016 Warsztaty „Techniki kreatywne"  

Szkolenie organizowane we współpracy z SKN HRM poprowadził Filip Makowski. Uczestnicy szkolenia mogli dowiedzieć się: czym są techniki kreatywne i w jaki sposób można je wykorzystać, poznali metody efektywnego, skutecznego i szybkiego zapamiętywania, dowiedzieli się w jaki sposób zwiększyć swoją kreatywność oraz jak wykorzystać wyobraźnię. 

18-21 kwietnia 2016 Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki  
14-15 kwietnia 2016 Konferencja „Jungle Web"  

Na Wydziale Zarządzania UŁ już po raz piąty spotkali się specjaliści z branży nowych technologii, programowania, handlu elektronicznego, reklamy, social media oraz ePR, aby podzielić się swoją praktyczną wiedzą ze studentami. Organizatorem konferencji było SKN MarkeTEAM.

14 kwietnia 2016 Szkolenie „Motywacja i zarządzanie czasem"  

Celem szkolenia zorganizowanego przez Santander Universidades było zaprezentowanie uczestnikom m. in.:  w jaki sposób można motywować siebie, w sytuacji codziennych wyzwań, zgodne z własnym stylem zarządzania; w jaki sposób radzić sobie z sytuacjami demotywującymi, jak realizować te same zadania, mniejszym nakładem sił; jak zyskać lepszą organizację własnej pracy.

12-13 kwietnia 2016 Konferencja „Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku"  

Konferencja organizowana przez SKN SCM integruje środowisko akademickie ze światem biznesu. Pozwala na konfrontację wiedzy zdobywanej na zajęciach z praktyką, nawiązywanie cennych kontaktów oraz umożliwia rozwój zainteresowań poprzez prowadzone badania. Pierwszy dzień konferencji poświęcony był prezentacjom zaproszonych gości ze świata biznesu, którzy stanowi liczne grono menedżerów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Natomiast podczas drugiego dnia, studenci uczestniczyli w warsztatach oraz wizytach studyjnych.

9 kwietnia 2016

Graduacja studentów 18. edycji Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów Executive MBA

W uroczystości wzięli udział absolwenci, przedstawiciele władz Wydziału Zarządzania, wykładowcy programu oraz rodziny i znajomi naszych Absolwentów. 

7 kwietnia 2016

Akcja PIT

Spotkanie, zorganizowane przez SKN Globalni, a dotyczące wypełniania deklaracji PIT poprowadził dr Radosław Witczak, adiunkt w Instytucie Finansów UŁ, współpracujący ze Studencką Kliniką Finansów. 

5 kwietnia 2016 Wykład prof. Davida Smallbone “Institutions and Entrepreneurial Behaviour: A Reciprocal Process”
4 kwietnia 2016 Prezentacja wydawnictwa ABE IPS
30 marca 2016 Warsztat Akademii Logistyka „Budowanie relacji z dostawcami i zarządzanie zapasami"

Szkolenie dedykowane przyszłym logistykom pozwoliło udoskonalić kwalifikacje i kompetencje w aspekcie budowania relacji z dostawcami oraz zarządzania zapasami. 

Uczestnicy warsztatów uczyli się jak mierzyć efektywność współpracy z dostawcami; budować etapowo partnerskie relacje oraz skutecznie komunikować się z dostawcami.

23 marca 2016 Warsztaty „Audyt wewnętrzny"

Warsztaty zorganizowane przez SKNR Sigma oraz Infosys BPO miały na celu przybliżenie studentom Wydziału Zarządzania specyfiki pracy w audycie wewnętrznym. Były także okazją do zapoznania studentów z ofertą praktyk w Infosys BPO.

22 marca, 7 kwietnia,14 kwietnia, 21 kwietnia, 5 maja, 12 maja 2016

Warsztaty „Rachunkowość 5+"

Cykl spotkań „Rachunkowość 5+" miał na celu przypomnienie i utrwalenie podstaw rachunkowości u uczestników oraz wsparcie ich w przygotowaniu do egzaminu z Podstaw Rachunkowości/ Wprowadzenia do Finansów i Rachunkowości. Podczas pierwszej części, prowadzący przypomnieli najważniejsze pojęcia, wskazali potencjalnie problematyczne tematy oraz zaproponowali sposób ich rozwiązania. Podczas drugiej części uczestnicy mieli możliwość rozwiązać przykładowe zadania pod okiem starszych studentów. Organizatorem spotkań było SKNR Sigma.

17 marca 2016 Spotkanie z cyklu „Ścieżki kariery” z Izabelą Brożyńską – Absolwentką Wydziału Zarządzania

Gość SKN SCM opowiedział uczestnikom spotkania o specyfice zawodu spedytora. W trakcie spotkania zostały poruszone takie zagadnienia jak funkcje spedycji oraz wykonawcy działalności spedycyjnej. Uczestnicy spotkania mogli także dowiedzieć się jak pozyskać klienta w tej branży oraz gdzie znaleźć przewoźnika, wszystko przy jednoczesnym omówieniu giełdy transportowej. Podczas spotkania zostało ponadto omówione zarządzanie ryzykiem w procesie spedycyjnym oraz problemy i wyzwania dnia codziennego spedytora. 

17 marca 2016  Konferencja „Sprawność zarządzania w świetle audytów prowadzonych w jednostkach sektora finansów publicznych”

Na konferencję zaprosiła Katedra Zarządzania Miastem i Regionem we współpracy z Kołem Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych IIA Polska oraz Łódzkim Kołem Regionalnym IIA Polska.

Celem konferencji była wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów praktyków audytu wewnętrznego i reprezentantów świata nauki z obszaru zarządzania (w szczególności w obszarze problematyki zarządzania publicznego), z odbiorcami usług audytu wewnętrznego, reprezentującymi jednostki sektora finansów publicznych z terenu całego kraju. 

17 marca 2016 Seminarium informacyjne ACCA, IPMA, CIM

Celem seminarium było przedstawienie możliwości budowania ścieżki kariery poprzez pozyskiwanie kwalifikacji zawodowych w każdym z tych programów.

16 marca 2016 Recruitment Day

Wydarzenie, w trakcie którego pracodawcy odbyli serię krótkich rozmów rekrutacyjnych ze studentami i absolwentami, zostało organizowane przez Akademickie Biuro Karier Zawodowych UŁ.

14 marca 2016 Dyskusja „Myśl. Wierz. Marz. Miej odwagę - dyskusja na temat motywacji i inspiracji do życia"

W trakcie dyskusji zostały poruszone następujące zagadnienia: czym młodzi ludzie kierują się w swoim życiu, skąd biorą wartości życiowe, jaka jest ich motywacja, jakie możliwości i szanse widzą przed sobą.

14 marca 2016 – 6 czerwca 2016 Spotkania z menedżerami publicznymi

Design Thinking szansą dla regionu, Maciej Łaski, Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski, Województwa Łódzkiego

Angażowanie lokalnej społeczności źródłem sukcesu działań reklamowych Miasta - na przykładzie kampanii reklamowej Łódź pozdrawia, Bartłomiej Wojdak, Dyrektor Biura Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Łodzi

Współpraca z interesariuszami procesu rewitalizacji, Marcin Obijalski, Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta, UMŁ

Usługi publiczne adekwatne do potrzeb i możliwości - w kierunku poprawy jakości usług publicznych oraz zwiększenia ich dostępności, Arkadiusz Szymański, Z-ca Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Rola kontroli w procesie ulepszania usług publicznych, Bartosz Łataś Dyrektor Departamentu Kontroli i Skarg

Budowanie relacji ze strategicznymi partnerami zewnętrznymi na przykładzie departamentu ds. przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Ewa Florczyk, Dyrektor Departamentu ds. Przedsiębiorczości

"Od Ja do My", Marcin Młynarczyk, Dyrektor Kancelarii Marszałka, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Doświadczenia Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w budowaniu relacji ze strategicznymi partnerami zewnętrznymi, Maciej Kokotek, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Samo-rządzić, czyli co?, Jakub Mielczarek, Sekretarz Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Łódzki model budżetu obywatelskiego jako przykład angażowania mieszkańców w procesy decyzyjne dotyczące miasta, Grzegorz Justyński, Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ

10 marca 2016 Szkolenie „Efektywna budowa oraz zarządzanie zespołem"

Santander Universidades oraz SKN FEIM zaprosili na szkolenie, którego uczestnicy dowiedzieli się jaki powinien być przyszłościowy lider, jakie są metody najefektywniejszego zarządzania zespołem oraz jakich praktyk w zarządzaniu zespołem unikać.

9 marca 2016 Warsztaty „Weksle w obrocie"

Uczestnicy spotkania zdobyli wiedzę dotyczącą funkcji oraz zastosowania weksli. Program spotkania przewidywał wykład z elementami praktycznymi. Organizatorem spotkania było SKN SCM.

9 marca 2016 Dni Kariery

Dni Kariery® to jedne z największych targów pracy, praktyk i staży organizowane przez studentów dla studentów. Co roku bierze w nich udział około 43 000 studentów oraz około 430 wystawców. 

3 marca 2016 Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich
3 marca 2016 Szkolenie „Budowanie marki na facebooku"

Santander Universidades we współpracy z SKN FEIM uczyli jak skutecznie budować wizerunek swojej marki na fb.

1 marca 2016 Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na Wydziale Zarządzania UŁ
27 lutego - 8 czerwca 2016 r. Cykl wykładów otwartych „Zarządzanie marketingiem w praktyce"

Strategie wirtualne - praktyczne zastosowanie, Rafał Skonieczka (e-village)

Dashboard - kokpit menedżerski - budowa i przykłady, prowadzenie Maciej Szafraniec (e-witryna)

Mechanizmy grywalizacji w praktyce, E. Bednarz

Content marketing w praktyce, J. Kłosińska, ATOM Agency

Strategie marketingowe w ekonomii społecznej, Dariusz Krajewski, Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łodzi

Nowoczesna prezentacja danych analitycznych w postaci interaktywnych dashboardów, Piotr Komorowski, Velg

Marketing B2B w praktycznych działaniach Filter Service Sp. z o.o., Adam Jabłoński, Dyrektor d/s Marketingu Filter Service Sp. z o.o.

Poprawa wizerunku marki Gatta wspomagana współpracą ze znanymi gwiazdami, Anna Gołębicka – Doradca Zarządu ds. marketingu i strategii Gatta/Ferax Sp. z o.o. 

Marketing automation. Teoria i praktyka, Piotr Grodzki, Business Development Manager oraz Patryk Woźniak, Product Manager, firmy GSI Partner SALES MANAGO

Powstanie i funkcjonowanie start-upu – internetowy system zamawiania i rezerwacji leków-recepta.pl, Lidia Boruszczak Key Account Manager - Kierownik do spraw kluczowych klientów - PGF Łódź.

Mystery Shopper - koncepcje i rozwiązania branżowe, właściciel Firmy Trade Consulting Tomasz Sosnowski

25 lutego 2016 Konferencja: Towards Modern Education - Project CALM as a New Approach in Learning and Teaching Logistics & Management

Konferencja podsumowała projekt naukowy realizowany we współpracy m.in. z: Norwegian University of Sience and Technology, Molde University College – Specialized University in Logistics, Artesis Plantijn Hogeschool, Institut Superior Politecnico oraz Politechniką Łódzką. Efektem projektu są wspólnie przygotowane moduły dydaktyczne podejmujące kluczowe zagadnienia z zakresu logistyki i zarządzania produkcją. 

19 lutego-19 marca 2016 Kurs „Mała firma w pigułce"

Kurs był współfinansowany przez Bank Zachodni WBK w ramach Programu Santander Universidades. Szkolenie zostało skierowane do wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

18 lutego 2016 Szkolenie „Efektywna budowa oraz zarządzanie zespołem"

Podczas szkolenia jego uczestnicy mogli dowiedzieć się: w jaki sposób budować i prowadzić zespół pracowników, jak wygląda proces tworzenia zespołu, jakie mogą być dysfunkcje pracy zespołowej, jak wygląda podejście indywidualne członków załogi do pracy zespołowej. Szkolenie zostało zorganizowane przez Santander Universidades.

17 lutego 2016 I Wydziałowy Turniej w Piłkarzyki
15 lutego 2016 Dzień Dawcy Szpiku Kostnego
12 lutego 2016 Rozmowy o Startupach

Trzecie spotkanie z cyklu Rozmowy o Startupach, organizowane przez Inkubator Przedsiębiorczości Inforin, odbyło się na Wydziale Zarządzania UŁ. Głównym celem spotkań jest integracja środowiska startupowego, promowanie postaw przedsiębiorczych oraz zbudowanie otwartej społeczności osób dzielących się wzajemnie swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarach związanych z tworzeniem i rozwijaniem przedsięwzięć startupowych. Spotkanie przyciągnęło ponad 120 osób zainteresowanych zdobywaniem nowej wiedzy i rozwijania swoich umiejętności potrzebnych do kreowania koncepcji biznesowych.

11 lutego 2016 Szkolenie „Motywacja i zarządzanie czasem"

Uczestnicy szkolenia mogli nabyć praktyczne umiejętności motywowania siebie, w sytuacji codziennych wyzwań, zgodne z własnym stylem zarządzania, a także dowiedzieć się, w jaki sposób radzić sobie, z sytuacjami demotywującymi. Podczas szkolenia wykonywali ćwiczenia pokazujące jak nauczyć się realizować te same zadania, mniejszym nakładem sił oraz zyskać lepszą organizację własnej pracy.

10 lutego 2016 Szkolenie „Stres i presja w życiu codziennym i zawodowym"

Uczestnicy szkolenia, organizowanego przez Santander Universidades we współpracy z SKN Stratolog, mogli dowiedzieć się m. in.: czym jest stres i jakie czynniki go wywołują, jakie są skuteczne metody walki ze stresem w naszym żuciu codziennym i zawodowym, jak unikać presji w życiu.

22 stycznia 2016 Seminarium „Jak uczciwie się bogacić”

Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania UŁ zaprosiło na kolejne seminarium z cyklu „W drodze do menedżerskiej doskonałości”. Celem spotkania było wzbudzenie refleksji na tematy związane z postawami etycznymi i znaczeniem wartości w prowadzeniu biznesu.

19 stycznia 2016 Warsztaty z Excela

SKN Personalni zorganizowali warsztaty z zakresu obsługi programu Microsoft Excel. Spotkanie miało charakter pomocy studentom, a celem jest przygotowanie uczestników - docelowo studentów pierwszego roku, do popraw i zaliczeń z obowiązującego ich zakresu materiału.

19 stycznia 2016 Szkolenie z jęz. migowego

Studentka Wydziału Zarządzania Maria Olejniczak przybliżała studentom świat Głuchych i uczyła podstawowych zwrotów w języku migowym. Spotkanie zostało zorganizowane przez Santander Universidades.

13 stycznia 2016 Szkolenie „Networking i planowanie”

Szkolenie odbyło się we współpracy Santander Universidades z SKN Stratolog. Jego uczestnicy dowiedzieli się czym jest networking, poznali możliwości zastosowania networkingu w praktyce oraz dowiedzieli się jakie korzyści płyną ze stosowania networkingu.

8 stycznia 2016 Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Regionalne eliminacje olimpiady odbyły się na Wydziale Zarządzania UŁ

 

 

19 grudnia 2015

Konferencja Prekariat i Korporacjonizm

16-18 grudnia 2015 Konferencja Międzynarodowa „Aktualne Problemy Ekonomiczne i Społeczne CESTIC2015 Current Economic and Social Topics CESTIC2015 International Colloquium”  

Konferencja była poświęcona problematyce systemów i funduszy emerytalnych, rynków finansowych, różnorodności i nierównościom na rynku pracy oraz innowacyjności i przedsiębiorczości. Celem konferencji CESTIC2015 było omówienie, w gronie zaproszonych przedstawicieli środowiska akademickiego i praktyki gospodarczej, aktualnych problemów społeczno-gospodarczych, do których zaliczono: funkcjonowanie systemów emerytalnych w realiach starzejących się społeczeństw, sytuację na rynkach finansowych, nierówności na rynku pracy oraz innowacyjność i przedsiębiorczość. Specjalne miejsce przeznaczone było zagadnieniom przedsiębiorczości kobiet w krajach nadbałtyckich.

W ramach konferencji naukowej odbył się wykład otwarty on-line Laureata Nagrody Nobla, profesora Edwarda C. Prescotta pt. "Why are Northern America and Western Europe Depressed and Poland is not?"

18 grudnia 2015 Dzień Doktoranta

Kluczowym punktem spotkania była inauguracja strefy wypoczynkowej przeznaczonej dla studentów III stopnia. Wydarzenie zgromadziło doktorantów Wydziału Zarządzania oraz kadrę akademicką.

16-17 grudnia 2015 Warsztaty praktyczne z ACCA

ACCA Poland oraz Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ zaprosiły studentów Akredytowanego Programu ACCA na praktyczne warsztaty z rachunkowości podatkowej oraz rachunkowości zarządczej! Studenci studiów licencjackich mieli okazję rozwiązać zadania z egzaminu F6 pod okiem praktyka - Grzegorza Ziółkowskiego, członka ACCA, Doradcy Podatkowego, Managera odpowiedzialnego za całokształt spraw podatkowych w Grupie Play. Studenci studiów magisterskich rozwiązywali zadania z egzaminu F5 pod okiem praktyka - Marka Chwałka, członka ACCA, Dyrektora Finansowego firmy Huuuge Games - lidera na rynku gier na urządzenia mobilne. 

14 grudnia 2015 Szkolenie "Employer Branding"

Podczas szkolenia jego uczestnicy mogli dowiedzieć się: czym jest employer branding, w jaki sposób można budować wizerunek firmy, jakie działania podejmują firmy w celu budowania swojego wizerunku oraz jak wygląda employer branding w praktyce.

12 grudnia 2015 Promocja loterii paragonowej

Przedstawiciele Izby Skarbowej w Łodzi zaprezentowali główne zasady loterii paragonowej oraz odpowiadali na pytania studentów dotyczące loterii.

10 grudnia 2015 Warsztaty "Marketing na Wynos"

Konferencja zorganizowana przez SKN MarkeTEAM była poświęcona ścieżkom kariery w marketingu. Uczestnicy wzięli udział w prelekcjach, warsztatach oraz spotkaniach poświęconych indywidualnemu doradztwu zawodowemu w obszarze kariery zawodowej w marketingu.

10 grudnia 2015 Projekt "Przetańczyć szary dzień"

Studentki II roku kierunku Zarządzanie w ramach zajęć z zarządzania projektami zaprosiły na Wydział Zarządzania instruktorów tańca ze szkoły Urban Dance Zone, którzy zaprezentowali dancehall.

10 grudnia 2015 Pisanie listów świątecznych do podopiecznych Marzycielskiej Poczty
9 grudnia 2015 Warsztaty z jęz. migowego 

Szkolenie wprowadziło uczestników w świat Głuchych, przybliżając im życie codzienne i zmagania osób nie słyszących i niedosłyszących. Uczestnicy spotkania zapoznali się z alfabetem PJM oraz nauczyli podstawowych zwrotów w języku migowym.

9 grudnia 2015

Dzień z firmą Dell

Wydarzenie organizowane przez SKN SCM miało formę warsztatową. Pracownicy firmy Dell poprowadzili dla studentów warsztaty dotyczące motywacji wewnętrznej, komunikacji w mediach społecznościowych, ryzyka w zarządzaniu projektami.

3 grudnia 2015 Spotkanie z Dyrektor Łódzkiego Odziału GDDKiA

SKN Uni-Logistics zaprosił na to spotkanie wszystkich zainteresowanych infrastrukturą drogową. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się m.in. czym jest i kiedy powstanie „pierścień łódzki”.

2-4 grudnia 2015 VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON: Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej 

Organizowana przez SKNR SIGMA konferencja jest cykliczną, ogólnopolską konferencją naukową obejmującą zakresem aspekty regulacyjne, zarządcze i środowiskowe współczesnej sprawozdawczości finansowej.

1-11 grudnia 2015 Cykl warsztatów StratoWeek

Stratoweek to cykl szkoleń, organizowanych przez SKN Stratolog dla studentów UŁ, które zostały poświęcone różnym dziedzinom funkcjonowania firmy. Całe wydarzenie podzielone zostało na kilka dni - podczas każdego z nich odbędą się warsztaty obejmujące różną tematykę (finanse, rachunkowość, inwestycje giełdowe i umiejętności miękkie).

1-3 grudnia 2015 Zbiórka publiczna

Studentki II roku kierunku Zarządzanie w ramach zajęć z zarządzania projektami zorganizowały zbiórkę zabawek oraz słodyczy dla dzieci przebywających w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Łodzi.

28 listopada 2015 Gala Absolwenta

Relacja z Gali Absolwenta

26 listopada 2015 Wampiriada

Ogólnopolski projekt jest organizowany dwa razy do roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Głównym celem Wampiriady, oprócz zbiórki krwi dla potrzebujących osób, jest szerzenie świadomości honorowego krwiodawstwa oraz idei zdrowego trybu życia. 

23 listopada 2015 Otwarcie Placówki Relacyjnej Santander

Placówka bankowa, która oprócz konta może zaoferować Ci płatne praktyki a w miejsce oferty karty kredytowej zaproponuje pomoc w realizacji projektów badawczych? Tym właśnie wyróżniają się nowootwarte Strefy Santander Universidades! Jedna z takich stref powstała na Wydziale Zarządzania UŁ. W uroczystości wzięli udział m.in.: przedstawiciele władz uczelni: Prorektor ds. współpracy z zagranicą UŁ, prof. dr hab. Zofia Wysokińska, Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, prof. dr hab. Ewa Walińska, a także Michał Kuczmierowski Dyrektor Programu Santander Universidades, Tomasz Mielniczuk Manager Rozwoju Sprzedaży Santander Universidades oraz Karolina Lipa, manager Placówki Relacyjnej Santander Universidades na Wydziale Zarządzania UŁ. Wierzymy, że stała obecność przedstawicieli programu Santander Universidades na Wydziale zaowocuje wieloma wspólnie realizowanymi projektami.

23 listopada 2015 Seminarium PAN
19 listopada 2015 I branżowe spotkanie z CSR-em

Tematem przewodnim spotkania były wyzwania stojące przed branżą tekstylno-odzieżową w Polsce. Wydarzenie stanowiło dobrą okazję do rozpoczęcia dyskusji na temat kwestii społeczno-środowiskowych w procesie produkcji odzieży oraz do określenia działań, jakie cała branża może wspólnie podjąć, by w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na rosnącą świadomość konsumentów i wzrastającą konkurencję w branży.

18 listopada, 25 listopada, 2 grudnia, 9 grudnia, 16 grudnia 2015 Akademia Rachunkowości Deloitte

Akademia ma formę interaktywnych warsztatów i case studies z rachunkowości i audytu. W trakcie zajęć studenci  dowiedzieli się jak w praktyce wykorzystać wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów i podatków, poznali specyfikę pracy w dziale audytu oraz wartość dodaną, którą audyt tworzy dla biznesu.

18 listopada 2015 Akcja „Zostań Bohaterem szpiku"

Łódzkie uczelnie wraz z Łódzkim Ośrodkiem Dawców Szpiku zorganizowały II edycję akcji Zostań Bohaterem szpiku.

3 listopada 2015 Warsztaty „Big Data – innowacyjne rozwiązania IT w Business Intelligence”

Uczestnicy warsztatów, organizowanych we współpracy z członkiem Rady Biznesu firmą VELG Group, poznali najnowsze trendy na światowym rynku zarządzania danymi biznesowymi. Praktyczna część szkolenia została przeprowadzona w środowisku Roambi. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

28 października 2015 II edycja konferencji warsztatowej „Academic Workshop - weź kompetencje na warsztat!”

Studenckie Koło Naukowe Personalni zaprosiło przedstawicieli różnych organizacji studenckich, aby podzielili się z uczestnikami m.in. wiedzą na temat coachingu, autoprezentacji, perfekcyjnego CV, czy asertywności.

22 października 2015 XI edycja Uniwersyteckich Targów Pracy

Uniwersyteckie Targi Pracy to inicjatywa Akademickiego Biura Karier Zawodowych UŁ od lat ciesząca się niezmiennie dużym zainteresowaniem zarówno wśród pracodawców jak i studentów oraz absolwentów łódzkich uczelni. W XI edycji wydarzenia wzięło udział ponad 40 wystawców wśród których nie zabrakło największych łódzkich pracodawców – zarówno instytucji publicznych, jak i międzynarodowych korporacji. Wystawcy przygotowali dla odwiedzających nie tylko setki ofert pracy, staży, praktyk oraz konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.

21 października 2015 Seminarium naukowe pt.: „Czy infrastruktura transportu (m.in. A1, A2, S8 i S14) rozwinie region łódzki?”

Seminarium zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Logistyki Uni-Logistics. Podczas tego wydarzenia zaprezentowane zostały zagadnienia związane z drogą ekspresową S14, S8, A1 i A2 i innymi elementami infrastruktury transportu naszego regionu.

15 października 2015 Prezentacja Studenckich Kół Naukowych Wydziału ZarządzaniaSkołowanie

Kolejna edycja prezentacji kół naukowych stworzyła studentom możliwość poznania specyfiki działalności tych organizacji na Wydziale oraz bezpośredniego kontaktu z członkami kół, którzy zachęcali do zaangażowania się w ich działalność.

14 października 2015 Spotkanie z doradcami zawodowymi przed Targami Pracy

Podczas specjalnie przygotowanych spotkań przedtargowych do dyspozycji studentów byli profesjonalni doradcy zawodowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP oraz Akademickiego Biura Karier Zawodowych UŁ. Odpowiadali oni na pytania związane z wyborem kierunku kariery, pomagali zredagować CV oraz listy motywacyjne, doradzali także jak aktywnie i skutecznie szukać zatrudnienia.

7-9 października 2015 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Zachowania organizacyjne: Relacje w przestrzeni zmian

W ramach obrad poruszane były zagadnienia koncentrujące się wokół kierunków ewolucji zachowań organizacyjnych, transformacji ról i umiejętności menedżera oraz jednostki i grupy w organizacji. Konferencja była ponadto związana z jubileuszem 55-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk.

7-9 października 2015 Trends in Accounting Research Conference
1 października 2015 Inauguracja roku akademickiego
28-29 września 2015 Konferencja „Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego”
22 września 2015 Seminarium Zamień Jakoś na Jakość

W trakcie spotkania, prof. Andrzej Blikle przedstawił koncepcję zarządzania kompleksową jakością a Tomasz Sroczyński – Dyrektor ds. Jakości Atlas Sp. z o.o. zaprezentował doświadczenia firmy Atlas pt.: Jak zamienić jakość na pieniądze. 

18 września 2015 I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Młodych Dydaktyków
11-30 czerwca 2015 Wystawa z okazji 70-lecia UŁ
  Z okazji Jubileuszu 70-lecia Uniwersytet Łódzki przygotował nietypową wystawę. Wystawa składa się z czterech modułów prezentujących inny okres z dziejów uczelni, wydarzenia z historii Uniwersytetu, znane postaci oraz ciekawostki.
15-16 czerwca 2015 III Międzynarodowa Konferencja „CSR beyond voluntariness.
CSR Trends III"
  Konferencja była poświęcona problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu. Wydarzenie stanowiło okazję do zaprezentowania dorobku naukowego jak również do pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności podczas planowanych warsztatów.
8 czerwca 2015 Konferencja „Komercjalizacja wiedzy i transfer technologii – rola i rozwój kompetencji brokera technologii”.
28 maja 2015 Debata „Ekonomia społeczna - pomysł na biznes z ludzką twarzą"
  Organizatorem debaty było Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My". Po zakończeniu debaty, na patio Wydziału, odbyła się inauguracja wystawy prezentującej spółdzielnie socjalne z terenu województwa łódzkiego. Wystawa odbywała się w dniach 28 maja-10 czerwca 2015 r.
28 maja 2015 Spotkanie informacyjne nt. projektu „Prace dyplomowe dla sektora publicznego"
  Seminarzyści Wydziału Zarządzania UŁ poznali możliwości współpracy w procesie pisania prac dyplomowych z organizacjami publicznymi kierowanymi przez członków Rady Menedżerów Publicznych
27 maja 2015 Spotkanie „Łódzkie promuje start-upy"
  Spotkanie zostało organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego we współpracy z Krajowym Funduszem Kapitałowym BGK. Spotkanie było skierowane do wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą jak skutecznie wdrożyć swój pomysł na start-up i jak zdobyć środki na finansowanie własnej działalności.
27 maja 2015 Zbiórka krwi „Wampiriada"
  „Wampiriada” to ogólnopolski projekt organizowany dwa razy do roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Głównym celem „Wampiriady”, oprócz zbiórki krwi dla potrzebujących osób, jest szerzenie świadomości honorowego krwiodawstwa oraz idei zdrowego trybu życia.
23 maja 2015 Światowy Zjazd Absolwentów
  Na Wydziale Zarządzania UŁ odbyły się wykłady i warsztaty tematyczne, mające na celu podniesienie kompetencji zawodowych i rozwój umiejętności miękkich absolwentów. Części warsztatowej towarzyszyć będzie wystawa plakatów z informacjami o katedrach i Wydziale Zarządzania; sklepik, w którym absolwenci będą mogli zaopatrzyć się w pamiątkowe gadżety z logo Wydziału Zarządzania, a także księga życzeń i pomysłów, gdzie będą mogli pozostawić swoje wpisy.
22 maja 2015 VI Piknik Wiedzy i Nauki Uniwersytetu Łódzkiego
  W ramach Pikniku zaplanowano wiele atrakcji, wykładów i pokazów. Wydział Zarządzania UŁ podczas Pikniku reprezentowały koła naukowe: SKN Personalni, SKN MarkeTeam, SKN Zarządzania Łańcuchem Dostaw. 
18 maja 2015 Warsztaty „Od potrzeby w firmie do zatrudnienia odpowiedniego kandydata - przygotowanie do efektywnego udziału w rekrutacji” na Wydziale Zarządzania UŁ
  Uczestnicy warsztatów, prowadzonych przez specjalistów z firmy Flexidea, dowiedzieli się jak przygotować się do efektywnego udziału w rekrutacji oraz odbyli symulację rozmowy rekrutacyjnej.
14 maja 2015 Konferencja Cztery kąty e-biznesu
  Konferencja organizowana przez SKN ProBiz+ skierowana była głównie do studentów oraz młodszych pracowników naukowych
11 maja 2015 Spotkanie „Strategie eksportowe”
  Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej oraz SKN Globalni zaprosili na spotkanie poświęcone strategiom eksportowym. Prezentację poprowadził znawca problematyki eksportu dr Jerzy Tuszyński współpracujący od wielu lat w obszarze eksportu z zachodnioeuropejskimi koncernami. 
11 maja 2015 Wręczenie nagród w konkursie Łódzkiego Oddziału TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim w roku 2014
9 maja 2015 Gra miejska Marketing Challenge
7-8 maja 2015  Konferencja „Creative Vibes”
  Głównym celem konferencji, organizowanej przez SKN Kreatywności Biznesowej, było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jaka jest wartość kreatywności w perspektywie budowania innowacyjnej gospodarki.  
27 kwietnia 2015 Warsztat „Dostępne źródła dofinansowania. Metodologia przygotowania dokumentacji aplikacyjnej”
  Warsztaty były poświęcone tematowi pozyskania środków zewnętrznych na otwarcie działalności gospodarczej oraz praktycznych zagadnień związanych z przygotowaniem dokumentacji wymaganej przy projektach unijnych.
25 kwietnia 2015 Gra terenowa „Kto zabił moją kreatywność”
  Uczestnicy gry, organizowanej przez SKN Bizkatywne, musieli razem ze swoim trzyosobowym zespołem przeprowadzić śledztwo na terenie UŁ, które pomoże rozwikłać tytułową zagadkę.
23-24 kwietnia 2015 Konferencja Jungle Web
21-22 kwietnia 2015 Konferencja „Strategie zarządzania międzynarodowym łańcuchem dostaw” 
  Pierwszy dzień konferencji organizowanej przez SKN SCM poświęcony był przedstawieniu referatów przygotowanych przez doktorantów i studentów. Podczas drugiego dnia zostały zaprezentowane najlepsze praktyki przedsiębiorstw, prelekcje wygłosili zaproszeni menedżerowie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia odbyły się warsztaty dla studentów.
22 kwietnia 2015 Konkurs „Three Minutes Thesis”
  Three Minute Thesis to ogólnoświatowy konkurs z zakresu komunikacji naukowej. Skierowany jest do doktorantów łódzkich uczelni: Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Medycznego. Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie Boost Biotech.
22 kwietnia 2015 Akcja „Dwa wymazy do bazy”
  Fundacja DKMS zorganizowała akcję, podczas której studenci mogli zgłosić się do ogólnopolskiej bazy dawców szpiku kostnego.
20 kwietnia 2015 Festiwal BOSS. Rozwój. Kariera. Sukces
  Uczestnicy wydarzenia, organizowanego przez Studenckie Forum Business Center Club, mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących m.in. zakładania własnej firmy na przykładzie start-upów.
20 kwietnia 2015 Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
16 kwietnia 2015 Spotkanie „Strategiczny wywiad biznesowy. Droga do przywództwa rynkowego”
  Uczestnicy spotkania, organizowanego przez SKN MarkeTEAM, dowiedzieli się m.in. czym jest strategiczny wywiad biznesowy, poznali jego specyfikację oraz historię. Prelegenci udowodnili, że teoria przedstawiona w odpowiedni sposób może być ciekawa. Nie zabrakło case study, które zostały rozwiązane wspólnymi siłami.
16 kwietnia 2015 CIMA Mini Business Game
  Gra prowadzona przez p. Jakub Bejnarowicza - Country Manager CIMA Poland. Mini Biznes Gra odbyła się w zespołach 3-4 osobowych, z których każdy dostaje do rozwiązania case study z opisem obecnej sytuacji określonej firmy. Celem grup było wskazanie i zaprezentowanie rozwiązań do problemów opisanych w studium przypadku
15 kwietnia 2015 Spotkanie „Miejsce twórczości w życiu - kwestie wzniosłe i przyziemne”
  SKN Personalni zaprosili na spotkanie z Szymonem Jachimkiem artystą kabaretowym, aktorem, od 2001 roku związanym z kabaretem Limo. Na Wydziale Zarządzania UŁ opowiedział o swojej pracy, pasji i twórczości, podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami na temat branży, w której pracuje.
15 kwietnia 2015 12. spotkanie z cyklu NetworKING „Budowa zaufania w relacjach biznesowych”
  Na ostatnie w tym sezonie spotkanie z cyklu NetworKING zaproszenie zgodziły się przyjąć Panie: Anna Olszyńska i Katarzyna Szymańska – dyrektor i vicedyrektor andel’s hotel Łódź. Uczestników spotkania interesowała praca w hotelu – na czym polega, jakie są wymagania, jakie są możliwości awansu, a przede wszystkim, jakimi cechami powinien wykazać się kandydat na pracownika hotelowego. Panie opowiadały o wyzwaniach pracy w jednym z najlepszych hoteli w Europie – o wizytach gwiazd, o organizowaniu wydarzeń, i o niezwykłej wadze dyskrecji w tej branży
13 kwietnia 2015 Spotkanie „O istocie wartości w życiu prywatnym i zawodowym” z Anną Marią Wesołowską
31 marca 2015 Akademia dla Młodych TESCO cz. 1 Współpraca
  We współpracy z „Akademią dla Młodych” TESCO proponujemy cykl bezpłatnych szkoleń, w którym kształtujemy tzw. umiejętności miękkie m.in.: zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem, budowanie relacji, praca w zespole czy rozwiązywanie problemów. 
26 marca 2015 Spotkanie z cyklu „Goście MarkeTEAM" – „Marketing sportowy. Jak przyciągnąć klientów i partnerów biznesowych?"
  SKN MarkeTEAM zaprosił na spotkanie z Piotrem Mateckim. Podczas wykładu nie zabrakło sportowo – marketingowych emocji. Uczestnicy spotkania mogli usłyszeć m.in. o tym jak kreować strategie marketingową, czym jest sponsoring i o sposobie jego wykorzystania, a także o standardowych (i nie tylko) formach promocji.
26 marca 2015 Szkolenie „Z przedsiębiorczością na TY”
  Spotkanie dotyczące aspektów zakładania działalności gospodarczej, przygotowywania biznesplanów oraz pozyskiwania środków finansowych dla planujących i prowadzących działalność gospodarczą poprowadzili eksperci ŁARR S.A. 
21 marca 2015 Finał IV Halowego Turnieju Piłkarskiego o Puchar Dziekana Wydziału Zarządzania
19 marca 2015 Debata „Sprawne zarządzanie drogą do poprawy służby zdrowia w województwie łódzkim"
17 marca 2015 Eliminacje Red Bull Paper Wings
  Na Wydziale Zarządzania UŁ zmierzyli się ze sobą najlepsi konstruktorzy papierowych samolotów w kwalifikacjach do międzynarodowych zawodów Red Bull Paper Wings. Studenci mieli okazję do rywalizacji w trzech dyscyplinach: najdłuższy dystans; najdłuższy lot; akrobatyka lotu.
12 marca 2015 - 28 maja 2015 Cykl wykładów otwartych „Zarządzanie marketingiem w praktyce”
  „Zarządzanie marketingiem w praktyce na przykładzie firmy EVILLAGE”
„Strona internetowa jako narzędzie służące do efektywnego pozyskiwania i utrzymywania relacji z klientami"
„Strategie marketingowe kancelarii prawnych oraz elementy prawa w marketingu i e-marketingu”
„High-tech marketing w teorii i praktyce”
„Specyfika strategii marketingowych dla firm B2B – studium FILTER SERVICE Sp. z o.o. Marketing dóbr niechcianych”
„Strategia marketingowa - ukierunkowanie i wzmocnienie działań promocyjnych w podmiotach ekonomii społecznej”
„Sprzedaż a marketing oraz istota cen"
„Przygotowanie kampanii TV w praktyce”
„Produkt impulsowy czy wybierany? Jaki będzie proces komunikacji z klientem rajstop”
5 marca 2015 Dni Kariery
  Jedne z największych targów pracy, praktyk i staży realizowane są od 23 lat. Dni Kariery® 2015 odbywały się w 9 największych ośrodkach akademickich Polski. Głównym celem przedsięwzięcia jest zapoznanie młodych osób z aktualnymi trendami na rynku pracy oraz z ofertami potencjalnych pracodawców. Organizatorem targów jest AIESEC.
3 marca 2015 Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich
  Na patio Wydziału Zarządzania UŁ zostały rozstawione stoiska informacyjne, na których przedstawiciele kół prezentowali ich ofertę, przybliżali szczegóły działalności oraz udzielali niezbędnych informacji o rekrutacji do poszczególnych kół naukowych.
 2 marca 2015

 Akcja „Zostań Bohaterem szpiku"

Cztery łódzkie uczelnie zorganizowały akcję Zostań Bohaterem szpiku. Wszystkich, którzy chcieli pomóc chorym na białaczkę, zaproszono do odwiedzenia jednego z 16 punktów medycznych między 2 a 26 marca 2015 roku.


 
27 lutego 2015 Warsztaty ACCA
  Warsztaty organizowane w ramach Akademii ACCA przy współpracy z firmą P&G. Zadaniem uczestników warsztatu było przygotowanie rekomendacji lokalizacji pod nową inwestycję dla Zarządu spółki. Warsztat był przeznaczony dla studentów studiów magisterskich Wydziału Zarządzania UŁ kierunku Finanse i rachunkowość, specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami.    

 

11 grudnia 2014

Wykład „Rola danych symulacyjnych w badaniach nad Credit Scoring"

Podczas wykładu dr. Karola Przanowskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie został zaprezentowany sposób wykorzystania danych symulacyjnych portfela Consumer Finance w badaniach nad Credit Scoring. Dzięki danym symulacyjnym, możliwe jest wykazanie korzyści stosowania modeli kart skoringowych, a także testowanie różnych strategii procesu akceptacji kredytowej. 

3 grudnia 2014

Santa Post – Mikołajkowa Poczta

SKN Zarządzania Łańcuchem Dostaw zaprosiło pracowników oraz studentów Wydziału Zarządzania UŁ do uczestnictwa w Santa Post – Mikołajkowej Poczcie. 

W dniach 1-2 grudnia 2014 chętni mogli zgłosić się do mikołajkowego punktu, pokoju 112, wypełnić dokument nadania przesyłki i zostawić przesyłkę do przekazania. 3 grudnia 2014 po Wydziale krążyli pomocnicy Świętego Mikołaja i dostarczali przesyłki.

29 listopada 2014

Warsztaty „Dziewczyny chcą kodować”

29 listopada 2014 na Wydziale Zarządzania UŁ odbyły się warsztaty „Dziewczyny chcą kodować!" organizowane przez SKN FEIM oraz specjalistów z zakresu tworzenia stron internetowych.

27 listopada 2014

Spotkanie z Szymonem Szymańskim

Spotkanie „Kreatywność. Największa waluta w marketingu”, organizowane przez SKN MarkeTEAM, odbyło się 27 listopada 2014. Uczestnicy spotkania dyskutowali o roli i definicji kreatywności we współczesnym świecie.

 26-27 listopada 2014

Rejestracja dawców szpiku kostnego - akcja Fundacji DKMS

W dniach 26-27 listopada 2014 w 58 miastach Polski, studenci połączyli siły, by jako ambasadorzy Fundacji DKMS Polska, po raz czwarty rejestrować nowych potencjalnych dawców szpiku. Akcja odbyła się także na Wydziale Zarządzania UŁ.

 25 listopada 2014

Emerald Open Day na Wydziale Zarządzania UŁ

Przedstawiciele Emerald Group przekazali niezbędne informacje na temat Wydawnictwa Emerald oraz objaśnili proces publikacji artykułów w czasopismach tego Wydawcy. 

 19-21 listopada 2014

SIGMA MARATON: Sprawozdawczość finansowa w warunkach społecznej odpowiedzialności biznesu

SIGMA MARATON jest cykliczną, ogólnopolską konferencją naukową obejmującą tematykę z obszaru rachunkowości. Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń wśród studentów. Konferencja obejmuje swoim zakresem aspekty regulacyjne, zarządcze i środowiskowe współczesnej sprawozdawczości finansowej.

Tegoroczna edycja konferencji trwała trzy dni, podczas których na uczestników czekały: konkurs referatów, case study, gra miejska. Częścią konferencji był także panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli PGL Lasy Państwowe poświęcony specyfice systemu finansowo-księgowego i sprawozdawczości w tej jednostce. Uczestnikami tegorocznej konferencji byli przedstawiciele kół naukowych: UMK z Torunia, WSB z Gdańska, UE z Poznania, AGH z Krakowa, Politechniki Rzeszowskiej, UE z Katowic oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

 17 listopada 2014

II Seminarium naukowe PAN „Wkład prof. Alicji Jarugowej w rozwój nurtów badawczych rachunkowości”

W programie seminarium znalazła się prezentacja głównych nurtów badawczych, którymi Profesor Alicja Jarugowa zajmowała się w swojej długoletniej pracy naukowej oraz dyskusja panelowa. Podczas seminarium, nastąpiło także odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr hab. Alicji Jarugowej – mistrzyni polskiej rachunkowości

 4 listopada 2014

Spotkanie nt. Platformy Usług Elektronicznych dla klientów ZUS

Spotkanie z przedstawicielami I Oddziału ZUS w Łodzi rozpoczęło się od krótkiego wykładu na temat funkcjonalności PUE, natomiast w dalszej kolejności nastąpiło potwierdzanie profili PUE.

3 listopada 2014

Wykład „Ćwierćwiecze transformacji - czy mogło być lepiej czy będzie?"

3 listopada 2014 gościem Wydziału Zarządzania UŁ był prof. Grzegorz Kołodko, który wygłosił wykład „Ćwierćwiecze transformacji - czy mogło być lepiej czy będzie?".

23 października 2014

X edycja Uniwersyteckich Targów Pracy

Wśród wystawców pojawiły się 43 instytucje i firmy m.in. z branży finansów, bankowości, BPO oraz HR. Partnerem strategicznym Targów został Infosys BPO Poland, Partnerami Głównym: Hewlett-Packard Globalne Centrum Biznesowe, GE Power Controls S.A., Fujitsu Technology Solutions, T-Mobile Polska. Organizatorem wydarzenia było Akademickie Biuro Karier Zawodowych UŁ.

14 października 2014

Otwarcie sali patronackiej EPAL

14 października 2014 została oficjalnie otwarta sala patronacka firmy PKN EPAL, członka Rady Biznesu Wydziału Zarządzania UŁ. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ prof. dr hab. Ewa Walińska oraz członek zarządu firmy PKN EPAL p. Paweł Wojciechowski. Przedstawiciel firmy wręczył także p. Dziekan podziękowanie za propagowanie standardu palet EPAL oraz idei wymienialności palet. Dzięki wsparciu firmy sala patronacka została odnowiona i wyposażona w sprzęt audiowizualny: monitor, projektor, ekran. Warto odnotować, że jest to kolejna wspólna inicjatywa Wydziału Zarządzania i firmy PKN EPAL.

24-26 września 2014

IX Międzynarodowy Kongres Kadry Kierowniczej Oświaty

W Kongresie wzięło udział ok. 1000 uczestników, w tym goście zagraniczni, przedstawiciele Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, Ministerstwa Edukacji Narodowej, instytucji centralnych i organizacji oświatowych państw Unii Europejskiej. Gościem Kongresu była także minister edukacji p. Joanna Kluzik Rostkowska.

15-16 września 2014

Łódzki Salon Maturzystów Perspektywy

Podczas Salonu zaplanowano m.in. spotkania z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi poświęcone zmianom, które będą obowiązywać na maturze w 2015 roku.

17 czerwca 2014

Warsztaty „Rachunkowość i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce"

Bezpłatne warsztaty były współorganizowane przez Katedrę Rachunkowości WZ UŁ i Krajową Izbę Biegłych Rewidentów KIBR. Przedmiotem warsztatów była kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, zarówno jej obecny stan, jak i propozycje zmian, a także możliwości zastosowania międzynarodowych standardów rachunkowości sektora finansów publicznych w polskich jednostkach publicznych.

12 i 13 czerwca 2014 Zjazd Dziekanów wydziałów ekonomii i zarządzania polskich uczelni publicznych „Perspektywy kształcenia w ekonomii i zarządzaniu”
  Podczas Zjazdu obradowali dziekani i prodziekani kilkudziesięciu wydziałów uczelni publicznych w Polsce (UW, SGH, UG, US, SGGW, UMK, KUL, UMCS, AGH, PŁ, PW, UE w Krakowie, UE w Katowicach, UE we Wrocławiu i in.)
Gościem specjalnym Zjazdu był prof. Gareth Morgan z York University (Kanada), który wygłosił m.in. otwarty wykład poprzedzający rozpoczęcie Zjazdu: „Theory as Metaphor: Reflections on a Construction of  Knowledge”. W programie Zjazdu znalazły się panele dyskusyjne dotyczące jakości kształcenia: o kształceniu w kontekście systemu zapewniania jakości (z udziałem m.in. prof. Marka Lisińskiego z Polskiej Komisji Akredytacyjnej), o związkach kształcenia z praktyką  (z udziałem przedstawicieli świata pracodawców takich jak PwC, E&Y, KPMG, Skanska), a także o tendencjach w finansowaniu szkół wyższych (z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Marka Ratajczaka).
23 czerwca-3 lipca 2014 Kurs "Własna firma krok po kroku"
  Szkolenie, współfinansowane przez Bank Zachodni WBK w ramach Programu Santander Universidades, było skierowane do wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej planowania i organizacji pracy, wskazanie różnorodnych możliwości pozyskania środków na rozwój biznesu, podkreślenie znaczenia działań marketingowych, jak również przekazanie wiedzy dotyczącej podstaw księgowości.
6 czerwca 2014 Piknik Naukowy organizowany przez Uniwersytet Łódzki
  Wydział Zarządzania reprezentowały koła naukowe: SKN MarkeTeam, SKN Personalni, SKN FEIM oraz SKN Globalni. W trakcie imprezy, kierowanej głównie do licznie przybyłych gimnazjalistów i licealistów, studenci prezentowali praktyczne sposoby wykorzystywania nabytej podczas studiów wiedzy. Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem wśród przyszłych studentów.
30 maja 2014 III edycja konkursu „Praktyczne studia"
  Dobiegła końca III edycja konkursu „Praktyczne studia", w którym nagrodami są płatne praktyki w łódzkich przedsiębiorstwach. Studenci Wydziału Zarządzania mogli rozwiązywać zadania przygotowane przez pracodawców. Konkurs, w którym nagrodami są płatne praktyki, jest skierowany do studentów Wydziału Zarządzania UŁ I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Projekt powstał w odpowiedzi na konieczność dostosowywania nabywanych przez studentów umiejętności do potrzeb rynku pracy, a jego konsekwencją jest zacieśnianie współpracy pomiędzy uczelnią wyższą a światem biznesu. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń konkursowych najlepsi kandydaci zostali zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w siedzibach fundatorów praktyk. W wyniku tych rozmów zostali wyłonieni zwycięzcy: Edyta Sobótka, Szymon Barwiński, Mieszko Nawrot, Wioletta Miodek, Aleksandra Kocemba, Sylwia Gryzio, Wioletta Grabska. Gratulujemy nagrodzonym i życzymy owocnej współpracy z pracodawcami!
29 maja 2014 Art Management Day
  Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez studentów III roku kierunku Business Management wraz ze studentami Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Uczestnicy mieli okazję, aby poznać niezwykłe prace studentów łódzkiej ASP: autorskie pokazy ubiorów, wystawy biżuterii oraz tkanin, ekspozycje mebli, projekcje grafik, a także wziąć udział w ciekawych warsztatach prowadzonych przez studentów Wydziału Zarządzania.
29 maja 2014 V Konkurs Plastyczny „Plener malarski z Wydziałem Zarządzania"
  Tematem przewodnim tegorocznego Pleneru był Jubileusz 20-lecia Wydziału Zarządzania, co znalazło swoje odzwierciedlenie w pracach młodych adeptów sztuki. Jury przyznało:
I miejsce Adriannie Kowalczyk; II miejsce Sebastianowi Rachubińskiemu; III miejsce Iwo Kozubalowi; zaś nagrodę specjalną otrzymał p. Mariusz Gosławski.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 27 czerwca 2014 o godz. 10.00 w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi (ul. Gandhiego 14). Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
28 maja 2014 Wykład „Praktyczne aspekty współpracy z inwestorem kapitałowym. Finansowanie rozwoju firmy poprzez fundusze Private Equity”
  Na zaproszenie Katedry Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa oraz SKN Stratolog wykład otwarty poprowadziła p. Agnieszka Pakulska Dyrektor Inwestycyjny firmy Avallon.
27 maja 2014 Wampiriada
  Akcja honorowego oddawania krwi. Wampiriada to ogólnopolski projekt organizowany dwa razy do roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Głównym celem Wampiriady, oprócz zbiórki krwi dla potrzebujących osób, jest szerzenie świadomości honorowego krwiodawstwa oraz idei zdrowego trybu życia.
26 maja 2014 Wykład "Platform markets and network effects: some strategic considerations on penguins, snowballs, hens and eggs”
  Wykład otwarty dotyczący zagadnienia strategicznych zachowań przedsiębiorstw będących pod wpływem tzw. platform rynkowych poprowadziła profesor Susanne Royer, kierownik Międzynarodowego Instytutu Zarzadzania na Uniwersytecie we Flensburgu (Niemcy).
20 maja 2014 Spotkanie „Kariera w finansach z ACCA"
  Gośćmi spotkania organizowanego przez ACCA Polska wraz z Katedrą Rachunkowości WZ UŁ. byli: Grzegorz Ziółkowski - członek ACCA oraz Magdalena Kowalska - EMEA Training & Development Manager w Infosys, którzy bazując na wieloletnim doświadczeniu w międzynarodowych firmach, opowiedzieli o obecnych trendach na rynku pracy dla finansistów. Uczestnicy spotkania mieli także okazję, aby zapoznać się z warunkami zdobywania kwalifikacji ACCA na Wydziale Zarządzania UŁ.
6 maja 2014 Debata „Unia Europejska a Ukraina”
  W debacie wzięli udział Weronika Marczuk, dr Jacek Saryusz-Wolski oraz Janusz Wojciechowski.
10 maja 2014 Gra miejska Marketing Challenge
5-9 maja 2014 Finance Week
24-25 kwietnia 2014 3. Konferencja Łódź Jungle Web na Wydziale Zarządzania
  Konferencja Łódź Jungle Web organizowana przez Studenckie Koło Naukowe MarkeTEAM już po raz 3. zawitała na Wydział Zarządzania. Każdy mógł porozmawiać z pracownikami m.in. takich firm jak: Google, Microsoft, PRowokacja, SATAKU, Atom, ERICPOL, inCLICK oraz wielu innych. Podobnie jak w poprzednich latach, konferencja łączyła naukę z przyjemnością. W czasie przerw odbywały się liczne konkursy, na których każdy mógł pochwalić się swoją wiedzą z zakresu marketingu internetowego. Konferencja skierowana była do wszystkich osób, pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu e-marketingu, ceniących sobie połączenie dobrej zabawy z nauką.  
14 kwietnia 2014 Wykład otwarty „E-projekty w e-biznesie – doświadczenia Polcode.pl”
  Wykład poświęcony przedsiębiorczości działającej w wirtualnym świecie. Podczas wykładu została przedstawiona wiedza e-biznesowa i doświadczenia spółki Polcode. Jak powiedział jeden z filozofów internetu – jedyna stała cecha sieci to jej zmienność. Tak też działalność e-biznesu nie zna granic, wymaga stałego dialogu z klientami i szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu. Przedstawiciele Polcode zaprezentowali praktyczne współczesne rozwiązania i trendy w e-biznesie. Uczestnicy spotkania mieli szansę rozmowy z marketerami i informatykami podejmującymi codzienne wyzwania podczas realizacji e-projektów.
7-14 kwietnia 2014 Festiwal Nauki Techniki i Sztuki
  Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z regionu łódzkiego wzięli udział w wykładach i warsztatach poświęconych Komunikacji elektronicznej w budowaniu przewagi firmy na rynku, dowiedzieli się jak kształtują się Zachowania przedsiębiorcze w małych i średnich firmach, nauczyli jak łączyć zabawę z nauką na warsztatach Playing and learning, poznali jednego z najlepszych pracodawców na świecie podczas wykładu Google – pracodawca nowoczesny i godny naśladowania oraz Odkrywali świat procesów biznesowych. Zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Zarządzania cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.
10 kwietnia 2014 Eliminacje konkursu Three Minutes Thesis organizowanego przez Stowarzyszenie Boost Biotech
  Three Minute Thesis to ogólnoświatowy konkurs z zakresu komunikacji naukowej, w Polsce realizowany po raz pierwszy. Skierowany jest do doktorantów łódzkich uczelni: Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Medycznego. Uczelniane eliminacje konkursu wygrała Agnieszka Pabiańska, która przekonywała, że prawo chroni podatników, zaś laureatką II miejsca została Elena Pawęta, której wystąpienie miało na celu scharakteryzowanie przedsiębiorstw typu born global. Gratulujemy!
9-10 kwietnia 2014 Konferencja „Doskonalenie zarządzania łańcuchem dostaw”
  Konferencja stanowiła aktywne forum wymiany wiedzy, doświadczeń i praktyk. W pierwszym dniu odbyły się prezentacje doktorantów i studentów Wydziału Zarządzania. Nagrodę za najlepszy referat otrzymał Pan Przemysław Filip Naumienko. W drugim dniu konferencji uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji wybitnych menedżerów z obszaru logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw z wiodących firm w Polsce takich jak: BSH, Dell, Grupa Nowy Styl, Philips i Sonoco. W trakcie konferencji odbyły się także warsztaty praktyczne z menedżerami firm Trans.eu i Onninen oraz konsultacje z pracownikami Human & Hunter Doradztwo Personalne.
9 kwietnia 2014 Drzwi Otwarte Łodzi Akademickiej
  500 uczniów klas maturalnych z regionu łódzkiego wypełniło aulę Wydziału Zarządzania UŁ podczas czwartej edycji Drzwi Otwartych Łodzi Akademickiej akcji której celem jest zachęcenie młodych ludzi z regionu, aby studiowali w Łodzi.
Uczniów przywitał wiceprezydent miasta Marek Cieślak, a o studiach w Łodzi opowiadali przedstawiciele trzech największych uczelni: Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele pracodawców oraz Urzędu Miasta w Łodzi.
Część oficjalna akcji, organizowanej przez władze miasta oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Studenckich, przy udziale łódzkich uczelni, odbyła się na Wydziale Zarządzania UŁ, następnie uczniowie szkół ponadgminazjalnych udali się na zwiedzanie łódzkich uczelni.
3 kwietnia 2014 Festiwal BOSS Rozwój, Kariera, Sukces!
  Uczestnicy wydarzenia, organizowanego przez Studenckie Forum Business Center Club,
mieli okazję wziąć udział w warsztatach dotyczących roli coachingu w zarządzaniu organizacjami, promocji firm w Internecie, a także zakładania własnej firmy na przykładzie start-upów.
3 kwietnia 2014 Inauguracyjne posiedzenie Rady Menedżerów Publicznych przy Wydziale Zarządzania UŁ
  Celem Rady jest zacieśnienie współpracy administracji publicznej (rządowej i samorządowej) i organizacji sektora użyteczności publicznej z Wydziałem Zarządzania UŁ w zakresie potrzeb dydaktycznych oraz badawczych.
22 i 29 marca 2014 Szkolenie Excel Advanced
  W ramach współpracy z firmą Infosys BPO odbyło się bezpłatne szkolenie przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania pracujących w arkuszu Excel. W warsztatach praktycznych wzięło udział 12 studentów, którzy pod okiem trenerów z firmy Infosys doskonalili umiejętności zaawansowanej obsługi arkusza kalkulacyjnego.
26 marca 2014 Spotkanie z Martą Szwed
  "Wszyscy kłamią", zwykł mawiać Dr House. Robiąc badania należy zawsze i wszędzie pamiętać o ludzkiej skłonności do składania pustych deklaracji. Niestety często o tym zapominamy, a nawet lekceważymy. Uczestnicy spotkania rozmawiali o umiejętności prowadzenia badań pozadeklaracyjnych z Martą Szwed, przedstawicielką firmy "Izmałkowa Consulting " - w pracy badaczką ludzkiej natury, w czasie wolnym pasjonatką muzyki, tańca i górskich szlaków.
20 marca 2014 Spotkanie informacyjne dotyczące programu stypendialnego Niemieckiego Bundestagu
  Spotkanie poprowadziła dr Monika Fabińska, była stypendystka programu, która zachęcała studentów do aplikowania. Główną częścią programu jest 15 tygodniowy staż w biurze jednego z deputowanych do Bundestagu.
20 marca 2014 Ósme spotkanie z cyklu NetworKING na Wydziale Zarządzania UŁ
  Gościem spotkania był Paweł Gadomski, dziennikarz Telewizji Polsat, który podzielił się swoimi doświadczeniami w pracy dziennikarza, opowiedział o umiejętności zarządzania coraz większą liczbą kontaktów, wykorzystaniu networkingu w szukaniu pracy i realizowaniu pasji zawodowych.
18 marca 2014 Spotkanie z cyklu Zawód Absolwent Wydziału Zarządzania
  Studenckie Koło Naukowe Stratolog zaprosiło wszystkich studentów na spotkanie, którego tematem były sekrety pracy tradera oraz strategie inwestowania w instrumenty finansowe. Gośćmi spotkania byli p. Jakub Gryczyński i p. Piotr Wojtczak – senior traderzy firmy OSTC.
10 marca 2014 Wykład otwarty prezesa firmy Atlas pana Henryka Siodmoka. Spotkanie pt. "Zarządzanie relacjami z klientem - CRM"
4 marca 2014 Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich
  Na patio Wydziału Zarządzania zostały rozstawione stoiska informacyjne, na których przedstawiciele kół prezentowali ich ofertę, przybliżali szczegóły działalności oraz udzielali niezbędnych informacji o rekrutacji do poszczególnych kół naukowych.
1 marca 2014, 6 marca 2014 Spotkania z przedstawicielami Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie oraz Izby Skarbowej w Łodzi
  System e-Deklaracje przyjął do końca grudnia 2013 roku ponad 39 mln. dokumentów w formie elektronicznej. Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania się z Administracją Podatkową w formie elektronicznej. Nasi goście opowiedzieli o korzyściach płynących z szybkiego i poprawnego składania deklaracji podatkowych oraz ich składaniu drogą elektroniczną, udzielili również odpowiedzi na pytania dotyczące rozliczeń.
28 lutego 2014 Spotkanie inaugurujące prace na rzecz opracowania Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej oraz Strategii Łódzko-Warszawskiego obszaru funkcjonalnego
  W spotkaniu wzięli udział Marszałkowie województw łódzkiego i mazowieckiego, Rektorzy Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Akademii Medycznej, przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także naukowcy, planiści, samorządowcy oraz przedsiębiorcy z regionów łódzkiego i mazowieckiego. 
Strategia Łódzko-Warszawskiego obszaru funkcjonalnego przygotowywana jest przez Wydział Zarządzania UŁ w ramach projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” realizowanego wspólnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz partnerów merytorycznych m.in. przez Uniwersytet Łódzki. Opiekę merytoryczną nad pracami w ramach strategii sprawuje prof. Tadeusz Markowski, kierownik projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” na Wydziale Zarządzania UŁ. Strategia powstaje przy współpracy przedstawicieli świata nauki, w tym zwłaszcza pracowników Wydziału Zarządzania UŁ, przedstawicieli administracji samorządowej, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.
27 lutego 2014 Seminarium „Dzień dobry biznes”
  Na spotkanie, skierowane do studentów i absolwentów, zaprosili Wydział Zarządzania UŁ oraz Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego.
Uczestnicy seminarium spotkali się z założycielami firmy Listonic, rozmawiali o możliwościach finansowania własnych firm ze środków unijnych w ramach inicjatywy JEREMIE. Studenci i absolwenci mogli także wziąć udział w bezpłatnych warsztatach: „Załóż swój własny biznes już dziś - czyli co, gdzie, kiedy?” oraz „10 doświadczeń, dzięki którym unikniesz błędów i zostaniesz skutecznym przedsiębiorcą”.
27 lutego 2014 Spotkanie „Zawodowe negocjacje”
  Otwarte spotkanie poprowadził p. Krzysztof Sarnecki. Organizatorem spotkania była firma Akados we współpracy z Wydziałem Zarządzania UŁ.
16 stycznia 2014 r. Wykład Rektorski „Od wartości do działania. Przywództwo i zarządzanie w czasach przełomowych”
  Szesnasty Wykład Rektorski wygłosił pan Sławomir Lachowski, twórca mBanku i MultiBanku, a obecnie p.o. Prezesa Zarządu FM Bank PBP.
8 stycznia 2014 Wykład otwarty poświęcony tematyce i roli kodów kreskowych
  Wykład organizowany przez prestiżowy Instytut Logistyki i Magazynowania z Poznania, we współpracy z SKN Uni Logistics poprowadził Jakub Lewandowski Specjalista ds. Systemu GS1 Instytutu Logistyki i Magazynowania IB. „Wyobraźmy sobie świat bez kodów kreskowych… godziny stania w kolejkach sklepowych, błędnie zidentyfikowane produkty, przesyłki trafiające do niewłaściwych odbiorców, niezgodności na magazynie… a to tylko część problemów, z którymi musielibyśmy się zmagać gdyby nie kody kreskowe.”
13 grudnia 2013 Warsztaty „Praktyki ograniczające konkurencję we współpracy z UOKIK
  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów zorganizował dwuczęściowe warsztaty edukacyjne „Praktyki ograniczające konkurencję” skierowane do wszystkich studentów Wydziału Zarządzania zainteresowanych tematyką prawa konkurencji. W ramach dwóch wykładów (6 i 13 grudnia 2013) uczestnicy nabyli praktyczną wiedzę o istocie i konsekwencjach antykonkurencyjnych praktyk stosowanych przez przedsiębiorców. Eksperci z Łódzkiej Delegatury UOKiK omówili podstawowe pojęcia związane z problematyką nielegalnych porozumień oraz nadużywania pozycji dominującej, wybrane orzecznictwo Prezesa UOKiK w tym zakresie, jak również kwestie dotyczące odpowiedzialności za złamanie prawa antymonopolowego. Zajęcia składały się z teoretycznego wprowadzenia oraz części praktycznej obejmującej analizę studiów przypadku i dyskusję.
12 grudnia 2013 Konferencja “HR Stream. ManAGEment and Technologies” na Wydziale Zarządzania UŁ
  Konferencja jako jedno z działań upowszechniających metodykę zarządzania wiekiem została zorganizowana wspólnie z HRP Group oraz Manpower w ramach projektu „Metodyka zarządzania wiekiem jako innowacyjne rozwiązanie wspierające aktywność zawodową pracowników 50+”.
Konferencja była skierowana do pracowników działów HR, dyrektorów, menedżerów, pracowników 45/50+. W trakcie konferencji odbyły się dwa panele tematyczne oraz czternaście warsztatów, dzięki którym ich uczestnicy poznali nowe techniki zarządzania, korzyści płynące z pracy w grupach zróżnicowanych wiekowo oraz dowiedzieli się jak wykorzystać potencjał pracowników dla efektywnego funkcjonowania firmy.
9 grudnia 2013 Spotkanie z cyklu NetworKING „New Warsaw – przekuj pasję w karierę”.
  Gościem siódmego spotkania z cyklu NetworKING był Michał Koziołek z projektu New Warsaw, który opowiedział o roli pasji w kształtowaniu kariery zawodowej i rozwoju kontaktów biznesowych i osobistych.
26 listopada 2013 Wykład o tematyce kontraktów terminowych
  W ramach współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie na Wydziale Zarządzania UŁ odbył się wykład na temat kontraktów terminowych, który poprowadził p. Marcin Kwaśniewski z Zespołu Rynku Terminowego akcji Giełdy Papierów Wartościowych.
Podczas spotkania ekspert GPW przedstawił między innymi specyfikę tych instrumentów finansowych, omówił mechanizmy rządzące transakcjami, sposoby inwestowania oraz wykorzystanie zleceń zaawansowanych.
Współpraca z Giełdą Papierów Wartościowych będzie kontynuowana w postaci organizacji warsztatów dla studentów Wydziału Zarządzania UŁ.
26 listopada 2013 Dzień Erasmusa na Wydziale Zarządzania UŁ
  26 listopada 2013 na Wydziale Zarządzania UŁ odbyło się wydarzenie promujące mobilność zagraniczną studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Na patio zostały rozstawione stoiska z ofertami wyjazdu na studia do uczelni partnerskich w ramach programów Erasmus, Campus Europa oraz Mobility Direct. Nad całością wydarzenia czuwało Biuro Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego, zaś wsparcia udzielali stypendyści programu Erasmus oraz studenci zagraniczni przebywający na stypendium w Uniwersytecie Łódzkim.
14 listopada 2013 Spotkanie z Rafałem Baranem z cyklu „Goście MarkeTEAM”
  SKN MarkeTEAM zorganizował spotkanie z Rafałem Baranem pt.” Po co są agencje reklamowe w dzisiejszych czasach?” z cyklu „Goście MarkeTEAM”.
Podczas spotkania poruszone zostały zagadnienia pomagające zrozumieć uczestnikom, po co, tak naprawdę, w dzisiejszych czasach funkcjonują agencje reklamowe, jak wygląda storytelling w praktyce oraz czym jest zjawisko lovebrands i jak sama agencja może je kreować.
13 listopada 2013 Spotkanie z profesorem Grzegorzem Kołodko
  Gościem Wydziału Zarządzania na zaproszenie SKN Stratolog był prof. Grzegorz Kołodko, który wygłosił wykład pt. "Ćwierć wieku transformacji i co dalej?".
22 października 2013 IX edycja Uniwersyteckich Targów Pracy
  W IX Edycji Uniwersyteckich Targów Pracy organizowanych przez Akademickie Biuro Karier Zawodowych na Wydziale Zarządzania UŁ swoją ofertę zaprezentowało 38 firm i instytucji. Sponsorem Głównym Targów została firma OSTC Poland. W roli Sponsorów wystąpiły również firmy: KPMG, SouthWestern BPS Poland oraz Grupa PZU. Podczas targów studenci mieli okazję, aby poznać oferty kluczowych firm z wielu branż, a także uzyskać informacje dotyczące wymagań rekrutacyjnych czy też złożyć dokumenty aplikacyjne.
10 października 2013 Spotkanie z p. Konradem Pokutyckim Prezesem Zarządu BSH
  Prezes Zarządu BSH p. Konrad Pokutycki opowiedział o perspektywach rozwoju zawodowego w BSH. Prezes BSH, który jest absolwentem naszego Wydziału, scharakteryzował specyfikę działalności firmy i przedstawił w krótkiej prezentacji możliwości kariery zawodowej, jakie daje praca w BSH. Na koniec spotkania odpowiedział na pytania, jakie zadawali mu uczestnicy prelekcji.
9 października 2013 Inauguracja ścieżki kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość z akredytacją ACCA
  Podczas wydarzenia przedstawiciele ACCA opowiedzieli o korzyściach wynikających z programu oraz przedstawili ścieżkę rozwoju zawodowego.
Akredytacja, jaką uzyskał Wydział Zarządzania UŁ, zwalnia absolwentów II stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość, którzy zaliczyli przedmioty operacyjna rachunkowość zarządcza i strategiczna rachunkowość zarządcza z egzaminów F1, F2, F3, F4, F5 w ramach kwalifikacji ACCA. Akredytacja przyznana Wydziałowi Zarządzania UŁ przez ACCA jest pierwszą w Polsce dla kierunku prowadzonego bezpłatnie w jęz. polskim.
9 października 2013   Spotkanie z Karolem Okrasą - "Budowa marki osobistej" - szóste spotkanie z serii NetworKING
  Tematem spotkania z Karolem Okrasą była "Budowa marki osobistej". Podczas spotkania skoncentrowano się na zagadnieniu budowy silnej i rozpoznawalnej marki osobistej. Nasz gość podzielił się praktycznymi doświadczeniami konsekwentnej budowy wizerunku zawodowego, poruszył także zagadnienia związane z życiowymi pasjami, uczeniem się od innych, otwartością na dzielenie się wiedzą i rolą mentorów w rozwoju osobistym. Na koniec spotkania miała miejsce sesja pytań i odpowiedzi.
28 czerwca 2013 Podsumowanie IV Pleneru Malarskiego na Wydziale Zarządzania
  W IV edycji Pleneru malarskiego wzięło udział 143 artystów, którzy z pasją i zaangażowaniem oddali się pracy twórczej na terenie Wydziału Zarządzania. Różnorodne techniki w sposobie obrazowania Wydziału Zarządzania oraz jego okolic zaowocowały powstaniem niepowtarzalnych dziel malarskich. Jury, oceniające złożone podczas pleneru prace konkursowe, przyznało 3 nagrody główne i 17 wyróżnień. Nagrodzeni zostali: Roksana Bykowska, Aneta Proszowska oraz Iwo Kozubal. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 28 czerwca o godz. 10.00 w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.
26 czerwca 2013 Nagrody im. prof. Skrzywana dla pracowników i studentów Wydziału Zarządzania UŁ
  Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznała nagrodę główną im. prof. dr hab. Stanisława Skrzywana dla prof. nadzw. dr hab. Tomaszowi Wnuk-Pel za pracę habilitacyjną pt.: „Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce". Nagrody III stopnia otrzymali: dr Michał Wiatr za pracę doktorską pt.: „Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej - propozycja modelu", napisaną pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Ewy Śnieżek oraz mgr Żaneta Pietrzak za pracę magisterską pt.: „Tradycyjne podejście do budżetowania a budżetowanie zgodnie z koncepcją ABC w przedsiębiorstwie", której promotorem była dr Halina Waniak - Michalak. Dodatkowo wyróżnienia otrzymały: mgr Ewelina Nitecka - Burzawa za pracę magisterską pt.: „Wykorzystanie rachunku kosztów działań (ABC) i rachunku kosztów działań sterowanego czasem (TDABC) do oceny rentowności produktów firmy Bramex", której promotorem była dr Halina Waniak - Michalak oraz Agata Gieraga za pracę dyplomową pt.: „Prezentacja wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym a oczekiwania inwestorów", której promotorem był dr Jacek Gad.
30 maja 2013 Podsumowanie II edycji konkursu "Praktyczne studia"
  W II edycji konkursu "Praktyczne studia" nagrodami były płatne praktyki w łódzkich przedsiębiorstwach: Atlas, Infosys i PKO Bank Polski. Studenci Wydziału Zarządzania mogli rozwiązywać zadania przygotowane przez Fundatorów praktyk. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń konkursowych najlepsi kandydaci zostali zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w siedzibach Fundatorów praktyk. W wyniku tych rozmów zostali wyłonieni zwycięzcy II edycji konkursu: Mariusz Skonieczny, kierunek Zarządzanie, studia stacjonarne II stopnia, Paula Syty, kierunek Zarządzanie, studia stacjonarne II stopnia (praktyki w Atlas), Maciej Puszcz, kierunek Finanse i Rachunkowość, studia stacjonarne I stopnia (praktyki w PKO Bank Polski), Bettina Kolano, kierunek Zarządzanie, studia stacjonarne II stopnia, kierunek Logistyka, studia stacjonarne I stopnia (praktyki w Infosys).
23 maja 2013 Akredytacja ACCA dla Wydziału Zarządzania UŁ
  Wydział Zarządzania UŁ otrzymał akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). ACCA - Association of Chartered Certified Accountants (Międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości) jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z dziedziny rachunkowości. Akredytacja, jaką uzyskał Wydział Zarządzania UŁ, zwalnia absolwentów II stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość, którzy zaliczyli przedmioty operacyjna rachunkowość zarządcza i strategiczna rachunkowość zarządcza z egzaminów F1, F2, F3, F4, F5 w ramach kwalifikacji ACCA.
22 maja 2013 Piąte spotkanie z cyklu NetworKING
  Wydarzenie poświęcono rozwijaniu umiejętności profesjonalnych i ich praktycznemu zastosowaniu w życiu zawodowym. Podczas spotkania organizowanego przez SKN MarkeTEAM przedstawiona została wartość networkingu z punktu widzenia otwierania własnej firmy.
22 maja 2013 Spotkanie z cyklu "Zawód absolwenta Wydziału Zarządzania"
  Gośćmi spotkania organizowanego przez SKN Stratolog byli: Janusz Budzyński - biegły rewident, członek zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Łodzi, wieloletni wykładowca oraz Elżbieta Rzucidło - właścicielka firmy prowadzącej profesjonalne kursy z zakresu rachunkowości, finansów, zarządzania i prawa.
16 maja 2013 Hiperaktywny marketing - co o nim wiesz?
  Uczestnicy spotkania organizowanego przez SKN AIDA dowiedzieli się m.in.: na czym polega Brand Advertising, jak stworzyć skuteczną kampanię reklamową czy też jak wykorzystać Internet w promocji marki. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele znanej łódzkiej firmy – MOSQI.TO, która specjalizuje się w przygotowaniu kreacji, strategii kampanii zarówno wizerunkowych, reklamowych, jak i sprzedażowych.
15 maja 2013 Dzień Controllera z SKNR Sigma
  SKNR Sigma zorganizowało już po raz drugi wydarzenie poświęcone Rachunkowości zarządczej i controllingowi. Uczestnicy spotkania mogli poznać opinie specjalistów w tej dziedzinie i dowiedzieć się więcej o perspektywach kariery zawodowej.
11 maja 2013 7 edycja Marketing Challenge
  Marketing Challenge to nietuzinkowa studencka gra miejska organizowana przez SKN MarkeTEAM, jej celem jest sprawdzenie wiedzy uczestników poprzez rozwiązywanie zadań marketingowych w różnych częściach miasta. Zwycięstwo wymaga, więc od uczestników zintegrowania wiedzy i umiejętności z danego zakresu marketingowego, z orientacją w terenie miasta Łodzi oraz dobrą organizacją czasu.
Siódma edycja Marketing Challenge została poświęcona modern marketingowi. Organizatorom turnieju po raz kolejny udało się w sposób niebanalny połączyć dwa odległe, na co dzień aspekty: dobrą zabawę oraz naukę. Trzyosobowe zespoły wzięły udział w grze, która zaznajomiła ich z marketingiem przyszłości oraz rozwijającymi się w szybkim tempie innowacjami marketingowych narzędzi. Na zwycięzców zmagań czekały atrakcyjne nagrody ufundowane przez partnerów wydarzenia.
9 maja 2013 Dzień z PKO Bankiem Polskim na Wydziale Zarządzania UŁ
  W ramach akcji: Jeden Bank Wiele Pasji na Wydziale Zarządzania UŁ gościli Pracownicy PKO Banku Polskiego. W programie spotkania znalazły się prezentacja banku jako pracodawcy, prezentacja aktualnych ofert staży i praktyk, spotkanie z Dyrektorem ds. Sprzedaży w regionie łódzkim, który opowiedział o czynnikach sukcesu w życiu zawodowym, ścieżce kariery w PKO Banku Polskim i o tym co tak naprawdę oznacza słowo „sprzedaż”.
24 kwietnia 2013 Czwarte spotkanie z cyklu NetworKING
  Kolejne spotkanie z cyklu NetworKING organizowane przez SKN MarkeTEAM poświęcono rozwijaniu umiejętności profesjonalnych i ich praktycznemu zastosowaniu w życiu zawodowym, a konkretnie networkingowi w dziennikarstwie. Gościem spotkania była Magdalena Michalak, dziennikarka TVP3 Łódź, która przedstawiła swoje doświadczenie w tworzeniu i utrzymywaniu relacji na szczeblu zawodowym.
10 kwietnia 2013 Trzecie spotkanie z cyklu NetworKING
  Trzecie spotkanie z cyklu NetworKING otworzyło jednocześnie subcykl, który ma za zadanie ukazać uczestnikom różne odsłony networkingu, charakterystyczne dla danej branży. Gościem otwierającym tę część projektu NetworKING była Katarzyna Bara, właścicielka firmy Makafima.
21-22 marca 2013 II Konferencja Jungle Web na Wydziale Zarządzania
  Konferencja Jungle Web 2013 organizowana przez Studenckie Koło Naukowe MarkeTEAM, przyciągnęła na Wydział Zarządzania najpopularniejszych przedstawicieli marketingu internetowego: Google, Microsoft, IAB Polska, Nk.pl, Havas Worldwide Digital, IAB Polska, Brand24, Ericpol i Listonic. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Mariusz Gąsiewski, CEE Mobile Solutions z Google Polska, który opowiedział, jak wykorzystać nowe technologie w rozwijaniu i promocji firmy oraz Rafał Madycki, Developer Specialist z Microsoft, który podczas warsztatów przedstawił nowe możliwości tworzenia aplikacji dla systemu Windows 8. O tym, jak vlog staje się sposobem na życie opowiedział Łukasz Jakóbiak, twórca i prowadzący pierwszy internetowy talk-show „20m2 Łukasza”. Natomiast podczas warsztatów z Joanną Berlińską, właścicielką agencji Żarówka PR i Marketing, uczestnicy przekonali się czy warto „kłamać” w sieci.
Konferencja skierowana była do ambitnych i kreatywnych ludzi, interesujących się marketingiem i nowymi technologiami, a także tematyką social mediów i reklamą w Internecie.
25-26 marca 2013 Konferencja "Rola systemu rachunkowości w kompleksowym zarządzaniu uczelnią publiczną"
  Konferencja poświęcona była metodom i narzędziom rachunkowości wykorzystywanym w kompleksowym zarządzaniu uczelnią publiczną. Podczas obrad i paneli dyskusyjnych przedstawione zostały podstawowe założenia autorskiego projektu Kompleksowego Systemu Informacyjnego (KSI) dla potrzeb zarządzania Uniwersytetem Łódzkim.
9 marca 2013 II Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Dziekana WZ
  Zainteresowanie udziałem w Turnieju, nad którym patronat medialny objęła Polskapresse Oddział Prasa Łódzka, po raz kolejny przerosło oczekiwania organizatorów. Studenci Wydziału Zarządzania pokazali, że potrafią skutecznie łączyć dobrą zabawę z rywalizacją sportową na boisku piłkarskim. Spośród dwudziestu ośmiu zespołów, jakie zgłosiły chęć udziału w zawodach, drogą dwóch rund meczów eliminacyjnych wyłoniono sześć. Dodatkowo w zmaganiach finałowych udział wzięli obrońcy tytułu, drużyna FC United Team oraz Drużyna WZ, składająca się z pracowników Wydziału Zarządzania.
Zacięta rywalizacja na boisku Hali Sportowej w Centrum Sportu Uniwersytetu Łódzkiego trwała od wczesnych godzin porannych. Zmagania w dwóch grupach obserwowali kibice, którzy wspierali zaprzyjaźnione drużyny. W ostatecznej konfrontacji zwycięzcą okazała się bardzo równo grająca w całym Turnieju drużyna Teletubisi, która pokonała zespół Kac Team 3:1.
Dla uczestników zmagań finałowych zostały przygotowane pamiątkowe dyplomy, koszulki sportowe oraz gadżety Wydziału Zarządzania, zdobywcy miejsc na podium zostali ponadto obdarowani medalami. Dla zwycięzców Turnieju zostały także ufundowane przez Organizatora Turnieju - Wydział Zarządzania UŁ – nagrody w postaci bonów na zakupy w sklepie sportowym. Drużyna zwycięska otrzymała z rąk Dziekana Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Ewy Walińskiej puchar przechodni, zaś nagrodzeni indywidualnie piłkarze statuetki dla króla strzelców i najlepszego bramkarza.
6 marca 2013 Warsztaty Talent BAT Game na Wydziale Zarządzania UŁ
  Uczestnicy warsztatów Talent BAT Game razem ze specjalistami z British American Tobacco wzięli udział m.in. w symulacji rozmowy rekrutacyjnej, marketingowych case study oraz grze strategicznej Supply Chain Game, w której mogli przekonać się, jak wygląda zarządzanie fabryką.
6 marca 2013 Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich na Wydziale Zarządzania
  Na patio zostały rozstawione stoiska informacyjne, gdzie przedstawiciele kół i organizacji prezentowali ich ofertę, przybliżali szczegóły działalności oraz udzielali niezbędnych informacji o procesie rekrutacji.
W prezentacji wzięły udział następujące koła i organizacje reprezentujące Wydział Zarządzania:
 • SKN AIDA
 • SKN Globalni
 • IAESTE
 • SKN MarkeTEAM
 • SKN Multi Level Marketing
 • SKN Personalni
 • SKNR SIGMA
 • SKN Stratolog
 • SKNL Uni-Logistics
 • SKN Wirtualni
 • WRSS WZ
5 marca 2013 Profesor Leszek Balcerowicz gościem Wydziału Zarządzania UŁ
  Uczestnicy wykładu otwartego prof. Leszka Balcerowicza mogli wysłuchać jego prelekcji z cyklu "Odkrywając wolność".
28 lutego 2013 Drugie spotkanie z cyklu NetworKING
  Gościem spotkania był ekspert w dziedzinie etykiety w relacjach biznesowych – Krzysztof Barszcz, który już od 14 lat jest związany z branżą rozrywkową i z mediami. Marketing manager, koordynator ogólnopolski wszystkich działań o charakterze PR oraz marketingowych spółki Casinos Poland, trener etykiety biznesu oraz wystąpień publicznych, od 8 lat związany z InteriaTV i Uniwersytetem Jagielloński wprowadził uczestników spotkania w tajniki etykiety biznesowej.
31 stycznia 2013 Podsumowanie I edycji konkursu "Praktyczne studia"
  W II edycji konkursu "Praktyczne studia" nagrodami były płatne praktyki w łódzkich przedsiębiorstwach: Atlas, HRP Group oraz Infosys. Studenci Wydziału Zarządzania mogli rozwiązywać zadania przygotowane przez Fundatorów praktyk. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń konkursowych najlepsi kandydaci zostali zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w siedzibach Fundatorów praktyk. W wyniku tych rozmów zostali wyłonieni zwycięzcy:
Michał Burzyński, kierunek - Logistyka, studia stacjonarne I stopnia, Damian Kubik, kierunek Logistyka, studia stacjonarne II stopnia (praktyki w Atlas), Monika Klimczak, kierunek Business Management, studia stacjonarne I stopnia (praktyki w HRP Group), Martyna Żydziak, kierunek Finanse i inwestycje, studia stacjonarne I stopnia (praktyki w Infosys).
10 stycznia 2013 Prezes Grupy Integer.pl gościem MarkeTEAM na Wydziale Zarządzania
  Uczestnicy spotkania z cyklu “Goście MarkeTEAM” mogli porozmawiać z Rafałem Brzoską - Prezesem Zarządu Grupy Integer.pl. oraz dowiedzieć się wszystkiego na temat paczkomatów. Podczas spotkania Rafał Brzoska - jeden ze 100 najbogatszych Polaków 2012 roku wg rankingu Forbes - zdradzał tajniki branży przesyłkowej.
13 grudnia 2012
Releasing innovation – leveraging technology” – lecture for Grand Opening of Infosys Green Horizon
  Wykład zorganizowany przez Wydział Zarządzania UŁ we współpracy z Infosys BPO prowadził Anantha RAdhakrishnan - wiceprezes Infosys BPO Ltd, nadzorujący działy transformacji procesów biznesowych, obsługi klienta oraz IT, a jednocześnie Członek Zarządu odpowiedzialny za strategiczne kierunki rozwoju firmy. Anantha Radhakrishnan łączy technologię IT z zarządzaniem procesami biznesowymi. Tworzy nowoczesne modele operacyjne oparte o platformy biznesowe oraz unowocześnia procesy biznesowe klientów w oparciu o modele zarządzania w chmurze.
12 grudnia 2012
Spotkanie na temat Aromamarketingu
  Uczestnicy spotkania przygotowywanego przez SKN AIDA mogli dowiedzieć się więcej o marketingu sensorycznym, poznać firmę, która stosuje taki rodzaj reklamy, a także przekonać się o sile działania zapachów na własnej skórze. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele znanej, warszawskiej firmy – Internet Media Services S.A., która specjalizuje się w marketingu sensorycznym oraz muzycznym.
7 grudnia 2012
Konferencja "Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach spowolnienia gospodarczego"
  Konferencja została zorganizowana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów Oddział Regionalny w Łodzi we współpracy z Wydziałem Zarządzania. W ramach tego spotkania zostały przybliżone zagadnienia najistotniejsze z punktu widzenia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem m.in: narzędzia IT wspierające efektywne zarządzanie, znaczenie monitoringu ryzyka bankructwa w warunkach spowolnienia gospodarczego, optymalizacja podatkowa. Główne tezy konferencji koncentrowały się wokół dostosowania organizacji do zmieniających się warunków otoczenia prawnego, podatkowego i finansowego oraz sposobach uzyskania przewagi konkurencyjnej w okresie dekoniunktury.
28 listopada 2012
Reklamowy gigant na Wydziale Zarządzania
  Spotkanie z prezesem Aflofarm p. Jackiem Furmanem zostało zorganizowane przez SKN MarkeTEAM. Wydarzenie, z cyklu spotkań realizowanych na zlecenie Sekcji ds. promocji i kontaktów z biznesem, przyciągnęło studentów zainteresowanych modern marketing. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się więcej na temat sposobów dostosowywania firmy do sytuacji rynkowej oraz odpowiedzi na indywidualne potrzeby klientów.
27 listopada 2012
Tydzień Mobilności na Wydziale Zarządzania UŁ
  Na Wydziale Zarządzania odbył się cykl wydarzeń związanych z Tygodniem Mobilności m.in.: Infomarket ze stoiskami Biura Współpracy z Zagranicą oraz organizacji Erasmus Student Network, narodowe stoiska zagranicznych studentów a także flashmob. Osoby zainteresowane wyjazdem na studia i praktyki z programów Erasmus oraz Comenius miały także okazję uczestniczyć w prezentacjach, na temat organizacyjnych aspektów udziału w tych programach, prowadzonych przez pracowników Biura Współpracy z Zagranicą.
22 listopada 2012
II Łódzki Dzień CSR na Wydziale Zarządzania
  II Łódzki Dzień CSR został poświęcony tematowi partnerstwa biznesu z organizacjami pozarządowymi. Wydarzenie adresowane do przedstawicieli świata biznesu i organizacji pozarządowych przyciągnęło wszystkich zainteresowanych problematyką społecznej odpowiedzialności. Spotkanie było okazją do rozmowy o wyzwaniach stojących przed partnerami, sposobnością do zaprezentowania dobrych praktyk i podzielenia się doświadczeniami związanymi z budową relacji międzysektorowych.
14 listopada 2012
Spotkanie „Marketing + własny biznes=sukces!”
  Uczestnicy spotkania, organizowanego przez SKN AIDA we współpracy z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, dowiedzieli się, jak wiele korzyści może przynieść założenie własnego biznesu na studiach, w ramach start-up. Zaproszeni goście opowiedzieli o swoich sukcesach, porażkach oraz przybliżyli uczestnikom wielki świat biznesu, jakie formy promocji i marketingu są niezbędne na początku własnej działalności, a także na czym polega storytelling – rzadka forma marketingu.
12-18 listopada 2012
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania
  W dniach 12-18 listopada 2012 miały miejsce wydarzenia przygotowywane przez Łódzkie Forum Lewiatan, we współpracy z Wydziałem Zarządzania UŁ, w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Na Wydziale Zarządzania odbywały się szkolenia przygotowujące do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, (rekrutacja, marketing, pisanie biznes planu itp.), zaś najważniejszym elementem akcji był ogólnopolski konkurs na najlepszy pomysł biznesowy pod hasłem „Start-up Boat”. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości zakończyła konferencja nawiązująca do tematyki wydarzenia, w której wzięły udział osoby związane ze środowiskiem startupów.
25 października 2012
VIII edycja Uniwersyteckich Targów Pracy
  W tegorocznej edycji targów, organizowanych przez Akademickie Biuro Karier Zawodowych, udział wzięły 43 instytucje i firmy m.in. z branży finansów, bankowości, BPO, HR, IT. Głównym sponsorem wydarzenia była firma HP, która zainicjowała swoją działalność w Łodzi. Podczas targów studenci mieli okazję, aby poznać oferty kluczowych firm z wielu branż, a także uzyskać informacje dotyczące wymagań rekrutacyjnych czy też złożyć dokumenty aplikacyjne.
22 października 2012
Spotkanie z cyklu NetworKING
  Umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów są dzisiaj jednym z najważniejszych elementów decydujących o sukcesie w rozwoju zawodowym, dlatego też SKN MarkeTEAM wraz z agencją reklamową VibeMatters zorganizowali cykl spotkań pod wspólnym tytułem NetworKING. Studenci mogli poznać dobre praktyki i dowiedzieć się jak kształtować pozytywne nawyki profesjonalnego i etycznego wykorzystywania kontaktów. Spotkanie, jako pierwsze w serii, miało zadanie przekazać uczestnikom podstawową wiedzę na temat potrzeby świadomego nawiązywania i utrzymywania kontaktów dla celów zawodowych. Organizatorzy skoncentrowali się na możliwych do uzyskania efektach i prezentacji korzyści z rozwoju umiejętności networkingu.
11 września 2012
Spotkanie - świadome inwestycje na rynku kapitałowym
  Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu Akcjonariat Obywatelski przez Ministerstwo Skarbu we współpracy z Domem Maklerskim BZ WBK. Temat spotkania, które poprowadził Robert Raszczyk, ekspert Domu Maklerskiego BZ WBK, dotyczył podstaw oraz świadomego inwestowania na rynku kapitałowym.
5 czerwca 2012
Wykład otwarty "Zarządzanie portfelem produktów w praktyce Atlas sp. z o.o".
  Wykład, który odbył się 5 czerwca 2012r na Wydziale Zarządzania poprowadził prezes Atlas sp. z o.o. pan dr Henryk Siodmok.
4 czerwca 2012
Seminarium „Liczbami w Excelu zmieniamy rzeczywistość”
  Seminarium, zorganizowane przez SKNI Wirtualni, poprowadził specjalista z zakresu zastosowań MS Excel dr Tomasz Głuszkowski. Celem spotkania było wskazanie na możliwości poprawy wydajności pracy dla osób, które wykonując swoją pracę używają programu MS Excel. Wielu użytkowników Excela nie zdaje sobie sprawy z potencjału tego programu i wykorzystuje tylko niewielką część jego możliwości.
1 czerwca 2012
Podsumowanie III Pikniku Wiedzy i Nauki Uniwersytetu Łódzkiego
  Tegoroczny Piknik Uniwersytetu Łódzkiego pod hasłem „Univers&Ty” odbył się na terenie campusu uniwersyteckiego pomiędzy Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej a Wydziałem Zarządzania. Ponadto na Wydziałach Zarządzania, Matematyki i Informatyki, Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Biologii i Ochrony Środowiska uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli okazję wziąć udział w różnorodnych zajęciach przygotowanych specjalnie z myślą o nich.

Wydział Zarządzania był najliczniej reprezentowanym Wydziałem Uniwersytetu Łódzkiego, studenci z kół naukowych: MarkeTEAM, Stratolog, Globalni, Personalni, IAESTE i Uni-Logistics opowiadali uczestnikom o możliwościach rozwoju w dziedzinach marketingu, logistyki, finansów i zarządzania. Na stoisku Wydziału Zarządzania odwiedzający mogli sprawdzić się zakładając własną firmę, zagrać w autorskie wersje gry Monopoly, przetestować swoją wiedzę finansową, mieli także okazję do pilotowania mini-wózków widłowych, puszczania ogromnych baniek mydlanych oraz brali udział w teście ze znajomości marek i „ślepym teście” produktów nieoznaczonych. Szczególnym powodzeniem cieszyła się strefa gier na Wydziale Zarządzania, gdzie studenci z SKN Personalni zachęcali do zabawy w twistera, Unipoly i bule.
31 maja 2012
Rozstrzygnięcie III Pleneru malarskiego na Wydziale Zarządzania
  W tegorocznym Plenerze wzięła udział rekordowa liczba 93 uczestników, którzy nie zważając na zmienne warunki atmosferyczne oddali się swojej pasji artystycznej. Uczestnicy podzielili się na tych, którzy postanowili tworzyć na zewnątrz i tych, którzy zdecydowali się na zobrazowanie tętniącego życiem wnętrza budynku. Efektem III edycji Pleneru malarskiego są różnorodne prace przedstawiające budynek, malownicze okolice Wydziału Zarządzania oraz jego inspirujące wnętrza. Jury oceniając złożone podczas pleneru prace konkursowe przyznało trzy nagrody główne i siedemnaście wyróżnień. Nagrodzeni zostali: I miejsce Monika Gregulska; II miejsce Mariusz Gosławski; III miejsce Piotr Gasiński. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 29 czerwca o godz. 10.00 w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.
22 maja 2012
Spotkanie: Euro 2012 a marketing sportowy
  SKN AIDA zorganizowało spotkanie z przedstawicielami świata sportu, marketingu i biznesu. Jego uczestnicy mogli dowiedzieć się: na czym polega marketing sportowy, jak buduje się wizerunek sportowców, jakie działania realizowane są w zakresie: sport management, event entertainment, jak na marketing oraz rynek wpływa Euro 2012, jakie plany związane z Euro mają zaproszeni goście.

Gośćmi debaty byli:
 • Piotr Matecki – prezes zarządu SportWin z Poznania – twórca i organizator Gali Sportu i Biznesu, przez 7 lat budował i rozwijał marketing w KKS Lech Poznań. Odbył staże w klubach: FC Barcelona, Eintracht Frankfurt, Hamburger SV. Wydał 8 książek na temat marketingu sportowego, od lat wykłada na uczelniach wyższych oraz prowadzi szkolenia, consulting z zakresu marketingu i zarządzania w sporcie.
 • Łukasz Raj – Sysko Sport Marketing z Łodzi – firma zajmuje się sponsoringiem sportowym, sport entertainment, sport management i event marketingiem. W 2011 r., jako pierwsza polska firma zawarli kontrakt na organizację strategii oprawy artystycznej oraz jej realizację na imprezie sportowej poza Polską (Puchar Świata w skokach narciarskich Trentino 2012, Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym Trentino 2013).
21 maja 2012
Gala finałowa konkursu Postaw na rozwój - wybierz studia!
  W trakcie uroczystej Gali Finałowej podsumowane zostały wyniki konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Postaw na rozwój - wybierz studia!, ponadto podczas wydarzenia zaprezentowano filmy laureatów zmagań konkursowych oraz wręczono nagrody zwycięzcom. Gościem specjalnym Gali był łódzki biznesmen Paweł Brzeziński, który opowiedział uczestnikom wydarzenia o swoich doświadczeniach związanych z tematyką przedsiębiorczości i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
18 maja 2012
Profesor Leszek Balcerowicz gościem Finance Week VI na Wydziale Zarządzania UŁ
  Temat wykładu: "Stan finansów publicznych, stabilność makroekonomiczna, wzrost gospodarki".
16 maja 2012
Spotkanie z cyklu goście MarkeTEAM
  W trakcie kolejnego spotkania z cyklu „Goście MarkeTEAM” poruszono temat marketingu gier komputerowych. Gościem spotkania był szef marketingu CD Projekt Red S.A. Michał Platkow-Gilewski – a osią spotkania – światowy sukces polskiej gry „Wiedźmin”. Pierwsza jej część wydana w 2007 r. sprzedała się w 1,8 mln egzemplarzy na całym świecie. Druga, której premiera miała miejsce 17 maja 2011 r. sprzedaje się o 30% lepiej. Ich najnowsze osiągnięcie to wydanie 17 kwietnia 2012 r. Wiedźmina 2: Zabójcy Królów Edycja Rozszerzona na Xbox 360 i komputery PC, który jest jedną z najlepiej sprzedających się gier w Wielkiej Brytanii.
16 maja 2012
Debata - Wizerunek miasta, drogą do sukcesu firm
  W trakcie debaty organizowanej przez SKN AIDA słuchacze mogli dowiedzieć się, jak Łódź, jako marka jest postrzegana na tle innych województw, jakie są mocne strony miasta, gdzie znajdują się szanse na jego rozwój, jak przedstawiciele naszego miasta widzą jego przyszłość oraz jak promować ośrodki miejskie. Znana firma PR-owa pokazała, jak współczesny PR promuje ośrodki miejskie, na czym polega taka promocja i jakie może ona przynieść korzyści dla firm.

W panelu wzięli udział:
 • Bartłomiej Wojdak – dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ – przez 11 lat piastował funkcję kierownika działu promocji „Gazety Wyborczej”, autor książek z serii „Spacerownik”. Obecnie prowadzi działania w ramach programu „Promocja marki Łódź – Centrum Przemysłów Kreatywnych”.
 • Agnieszka Pietrzak – Biuro Promocji UMŁ – zwyciężczyni konkursu wiedzy i umiejętności zw. z marketingiem miejsc. Dzięki niej kampania promocyjna Łodzi będzie realizowana na antenach oraz portalach Grupy TVN do końca 2012 roku.
 • Renata Toczyska-Seliga – Ciszewski MSL Agencja PR – dyrektor działu Transportu i Turystyki. Swoje doświadczenie zdobywała w Polskich Liniach Lotniczych LOT, gdzie pełniła funkcję dyrektora Biura Komunikacji Korporacyjnej. Od 2000r. związana z Ciszewski MSL, jedną z najstarszych agencji PR w Polsce, specjalizującej się w marketingu sportowym, social media i ePR, kampaniach społecznych. Firma w 2010 oraz 2011 roku została wybrana „Agencją Roku”, wg konkursu IMPACTOR.
 • Lech Kaniuk – Pizzaportal – dyrektor zarządzający największego portalu w Polsce do zamawiania jedzenia przez Internet, a także współwłaściciel OnlinePizza Norden Group, działającej w 4 krajach. Niedawno przejęta przez Niemieckiego inwestora Delivery Hero za 120 mln zł.
27 kwietnia 2012
Chwyć za ster swojej kariery i obierz kurs na Finance Week
  Pod takim hasłem odbyła się kolejna, już szósta edycja Finance Week’u, projektu realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Progress w maju bieżącego roku. To sukcesywnie realizowane przedsięwzięcie, skierowane do studentów, od sześciu lat cieszy się nieustającym zainteresowaniem, które ciągle wzrasta. Projekt Finance Week jest realizowany z myślą o studentach, którzy interesują się tematyką szeroko pojętej ekonomii, finansów, marketingu, rynku kapitałowego, rachunkowości, audytu oraz umiejętności miękkich. Również studenci, którzy planują założyć własną działalność gospodarczą zdobywali na warsztatach FW informacje potrzebne do realizacji tego celu.

Tegoroczna edycja projektu została przeprowadzona w oparciu o sześć tematycznych bloków: „Zostań rekinem giełdowym”, „Potrzeba źródłem sukcesu”, „Grunt to solidne fundamenty”, „Własna firma”, „Zainwestuj w siebie” oraz „Miej wszystko pod kontrolą”.

Oprócz szkoleń i warsztatów odbyły się prelekcje znanych osobistości, autorytetów w danej dziedzinie tematycznej. W tym roku gośćmi FW byli profesor Leszek Balcerowicz oraz dr Adam Czyżewski – główny ekonomista PKN Orlen.
25 - 26 kwietnia 2012
Konferencja Lean Accounting - problemy wdrażania w Polsce
  Na Wydziale Zarządzania odbyła się pierwsza w Polsce konferencja na temat Lean Accounting, której organizatorem była Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania.
Celem konferencji było popularyzowanie wiedzy o nowym podejściu z zakresu rachunkowości, jakim jest Lean Accounting, wśród praktyków rachunkowości i menadżerów oraz w środowisku akademickim. Zarówno w praktyce, jak i na poziomie akademickim, są coraz częściej stawiane pytania dotyczące problemów związanych z implementacją nowych metod w obszarze rachunkowości, a także pytania o korzyści, jakie wnoszą one do efektywności organizacji działających w warunkach dynamicznego otoczenia globalnego. Konferencja umożliwiła wymianę doświadczeń dotyczących wdrożenia i stosowania Lean Accounting poprzez prezentację studiów przypadku oraz konsultacje prowadzone przez praktyków korporacji działających w Polsce. Konferencja stwarzała także okazję do kompleksowego spojrzenia na problematykę Lean Accounting z perspektywy praktyków biznesu, przedstawicieli sektora publicznego i pracowników nauki.
23 kwietnia 2012
Studia.... i co dalej? Oto jest pytanie. Poznaj swoją ścieżkę kariery.
  Spotkanie z przedsiębiorcą z firmy Listonic - Kamilem Janiszewskim odbyło się 23 kwietnia 2012r. na Wydziale Zarządzania UŁ. Organizatorem seminarium było SKN Stratolog. "Zawód Absolwenta Wydziału Zarządzania" to projekt mający na celu pomoc w dokonywaniu kluczowych wyborów w życiu zawodowym oraz przybliżenie ścieżki kariery studentów naszego Wydziału.
24 kwietnia 2012
Łódzki Dzień CSR
  Fundacja CSR Impact, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Wydział Zarządzania UŁ zorganizowały wydarzenie pod hasłem Łódzki Dzień CSR połączony z prezentacją "Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2011. Dobre Praktyki". Spotkanie adresowano do przedstawicieli świata biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką społecznej odpowiedzialności z regionu łódzkiego. Podczas seminarium zaprezentowano opublikowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu Raport Dobrych Praktyk. Uczestnicy poszerzyli także swoją wiedzę na temat jednego z najczęściej dyskutowanych obecnie standardów społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Spotkanie było świetną okazją do wymiany doświadczeń oraz poznania dobrych praktyk, które mogą zainspirować do podejmowania działań na rzecz społecznej odpowiedzialności we własnym otoczeniu. W trakcie wydarzenia skupiono się również na trendach, jakie widoczne są w obszarze społecznym i środowiskowym organizacji.
23 kwietnia 2012
Dzień Wolters Kluwer Polska na Wydziale Zarządzania UŁ
  Na uczestników wydarzenia czekały porady trenerów rozwoju osobistego, warsztaty, konkursy z nagrodami, stoisko z publikacjami Wolters Kluwer.

Harmonogram wydarzenia:
 • 10:30-11:15 - „Biznes w nowych czasach czyli dlaczego Facebook musi umrzeć?" Prof. dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ: wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Warszawskim, SGH, studiach Executive MBA, twórca pierwszego w Polsce ośrodka szkoleniowo-egzaminacyjnego The Chartered Institute of Marketing, założyciel firmy Questus-Centrum akredytowanego przez Instytut Londyński, autor ponad 100 publikacji z zakresu działalności rynkowej, wydawanych w Polsce i za granicą.
 • 11:30-12:15 - „Jak zarobić współpracując z wydawnictwem on-line?” Małgorzata Tłuchowska: dyrektor ds. Personalnych Wolters Kluwer Polska, Członek Zarządu Wolters Kluwer Polska
 • 12:30-13:30 - "Dlaczego warto postawić na swoim?" Fabian Rzadkiewicz: przedsiębiorca, inwestor, właściciel agencji marketingu społecznościowego Social Image, student ekonomii
18 kwietnia 2012
Spotkanie z Alexem Barszczewskim na Wydziale Zarządzania
  Spotkanie dyskusyjne z Alexem Barszczewskim pt. "Co robić na studiach, aby potem żyć lepiej niż dobrze?" było kolejnym z cyklu „Goście MarkeTEAM”.

Alex Barszczewski – trener, coach i mentor od lat dzieli się swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem na blogu www.alexba.eu, gdzie pisze o rozwoju osobistym, karierze, zarządzaniu i marketingu dla młodych menadżerów. Swoje doświadczenie zdobywał pracując dla takich firm jak: Agora, Allianz, Deutsche Bank, Nissan, Unilever czy Volvo. Na co dzień zajmuje się indywidualnym coachingiem i mentoringiem dla osób na wysokich szczeblach (do CEO włącznie), a także przygotowuje topowe zespoły menadżerskie i sprzedażowe B2B.
29 marca 2012
Serce i rozum na zakupach, czyli o nowoczesnej psychologii w reklamie
  Jak wpływa nowoczesna psychologia na świat marketingu? W jaki sposób zmieniła myślenie o naturze człowieka, a tym samym pozwoliła lepiej zrozumieć, jak postrzegamy otaczającą nas rzeczywistość; co leży u podstaw naszych procesów decyzyjnych, na co chętnie wydajemy pieniądze i co nas do tego skłania? Naukowcy – psychologowie, a także neurobiolodzy i neurofizjologowie udowodnili, że człowiek w dużej mierze kieruje się emocjami, myśli w sposób automatyczny, a ogromna część jego zachowań i motywów jest sterowana poza świadomością. Wiedza ta jest niezbędna przy tworzeniu komunikacji marketingowej, w świecie, który coraz bardziej krzyczy do konsumenta i walczy o pozyskanie jego uwagi. Ten interesujący temat zaprezentowała Eliza Puda z Growth Service Agency - Manager, psycholog, doktorantka UE w Poznaniu.
28 marca 2012
Debata: Nowa marka na rynku w dobie kryzysu
  Celem projektu organizowanego przez SKN AIDA było dotarcie do jak największej rzeszy studentów, by zachęcić ich do działania na rzecz własnego rozwoju, jak i obrania odpowiedniej ścieżki kariery. W tym też celu grupa młodych ludzi zorganizowała debatę pomiędzy przedstawicielem uczelni – badaczem, naukowcem, a przedsiębiorcą – realizującym teorię w praktyce.
W dyskusji wzięli udział łódzcy ludzie sukcesu:
 • Prof. nadzw. dr hab. Robert Kozielski - pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego (Katedra Marketingu), wykładowca na studiach Executive MBA w Łodzi oraz Warszawie oraz wybitny specjalista w dziedzinie działalności marketingowej firm, analizy i planowania marketingowych strategii rozwoju oraz działań reklamowych. Współpracował m. in. z mBankiem, LOTOS-em, Danone, Wólczanką, Redanem, Merck, Aflofarmem, doradzając w zakresie strategii i działań marketingowych.
 • Adam Przymusiała – młody właściciel portalu academio.pl, firmy założonej w 2010 r. Jego ciężka praca, pasja oraz wiedza pozwoliły firmie w krótkim czasie osiągnąć sukces w biznesie oraz zyskać rozpoznawalność marki na rynku.
19 marca 2012
Projekt Piramida na Wydziale Zarządzania
  W czerwcu 2012r. w Rio de Janeiro odbyła się konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęcona rozwojowi zrównoważonemu. Celem konferencji był przede wszystkim kontekst zielonej gospodarki jako sposobu na zwalczanie ubóstwa oraz ram instytucjonalnych na rzecz rozwoju zrównoważonego. Na całym świecie organizowane są różne wydarzenia towarzyszące szczytowi. Jednym z nich jest Piramida 2012 zainicjowana przez AtKisson Group. Ideą Piramidy 2012 jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych w działania na rzecz rozwoju zrównoważonego. Studenci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego także mieli okazję włączyć się w to wydarzenie.
21 - 22 marca 2012
Konferencja Jungle Web
  Pierwsza edycja wydarzenia organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe MarkeTEAM, była poświęcona budowaniu wizerunku w Internecie. Konferencja została skierowana do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami z obszaru marketingu i Public Relations, choć w programie znalazły się również zagadnienia ciekawe z punktu widzenia studentów kierunków biznesowych (np. zarządzania, finansów, ekonomii) oraz grafików, webmasterów i programistów.

Wśród zaproszonych gości, którzy poprowadzą warsztaty i prelekcje, znaleźli się m.in. blogerzy, przedstawiciele agencji public relations i interaktywnych, specjaliści ds. mediów społecznościowych oraz pracownicy banków, m.in.: Maciej Budzich (bloger, Mediafun), Lidia Mączyńska (PR Manager, Telma Group Communications), Krzysztof Zalasa (Szef działu IT, Kamikaze), Krzysztof Dobrzyński (Head of Social Ads and Application Department, NK.pl), Leszek Piekut (Internet Sales Manager, mBank). Podczas dwudniowej konferencji zostały poruszone takie tematy jak:
 • tworzenie stron internetowych, ich użyteczność oraz design,
 • blogi,
 • optymalizacja stron pod wyszukiwarki internetowe (SEO),
 • reklama w Internecie,
 • działania w serwisach społecznościowych (np.: NK.pl, Facebook),
 • e-mail marketing,
 • media i dziennikarstwo internetowe,
 • e-PR,
 • video, foto, grafika,
 • projektowanie oraz skuteczność aplikacji (mobile, Facebook).
W trakcie Łódź Jungle Web 2012 odbyło się 21 prelekcji, 16 warsztatów, debata zorganizowana wspólnie z magazynem Brief, a także wydarzenia towarzyszące.
6 marca 2012 Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich na Wydziale Zarządzania
  Na patio zostały rozstawione stoiska informacyjne, na których przedstawiciele kół i organizacji prezentowali ich ofertę, przybliżali szczegóły działalności oraz udzielali niezbędnych informacji o procesie rekrutacji.W prezentacji udział wzięły następujące koła i organizacje reprezentujące Wydział Zarządzania:
 • SKN GP CIVITAS
 • SKN Globalni
 • IAESTE
 • SKN MarkeTEAM
 • SKN Personalni
 • SKNR SIGMA
 • SKN Stratolog
 • SKNL Uni-Logistics
 • SKN Wirtualni
 • Samorząd Studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
oraz koła i organizacje - przedstawiciele pozostałych Wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego:
 • AIESEC
 • Koło Naukowe Centrum Nauk Informatycznych UŁ
 • Łódzkie Studenckie Forum Business Centre Club
 • SIFE Uniwersytet Łódzki
 • SKN Investor
 • SKN Progress
 • SKN SFI
7 marca 2012
Spotkanie z Grzegorzem Jaroszem
  Każdy kto połknął bakcyla marketingu wie, że w tej dziedzinie nie ma żartów… Bez ciągłego rozwoju i poszerzania swojej wiedzy oraz umiejętności nikt nie jest w stanie przetrwać. Dlatego też SKN Marketingu MarkeTEAM nieprzerwanie proponuje studentom wydarzenia, które mają pomóc w osiąganiu ich celów rozwojowych.
Tym razem była to okazja do zapoznania się z tematem lokowania produktów w serialach oraz filmach. Product placement dopiero niedawno zagościł zupełnie legalnie w naszych telewizorach. I choć dzisiaj biały napis na pomarańczowym tle: „Audycja zawiera lokowanie produktu” znany jest większości odbiorców to wciąż pozostaje wiele wątpliwości, które należy niezwłocznie rozwiać. Kiedy właściwie wszystko się zaczęło? Jak przebiega przygotowanie scenariusza zawierającego promocję znanych marek? I co najważniejsze: jak skutecznie wykorzystywać to narzędzie? Na te i wiele innych pytań odpowiedzieli przedstawiciele firmy Aldentro zajmującej się kwestią lokowania produktów w swojej codziennej pracy.
29 lutego 2012
Spotkanie z Moniką Synoradzką
  Na kolejnym spotkaniu, organizowanym przez MarkeTEAM Monika Synoradzka opowiedziała o tym, jak patrzy się dzisiaj na różnicę między kobietami a mężczyznami i pokazała, jak wartościowy jest gender marketing. Pasją Moniki Synoradzkiej jest marketing skierowany do kobiet. Od kilku lat prowadzi ona bloga poświęconego tej tematyce, który cieszy się dużą popularnością wśród menadżerek i menadżerów. Na co dzień autorka bloga jest PR-owcem w poznańskiej agencji Creative PR. Organizuje spotkania z branży marketingowej, a także TEDx Poznań. W trakcie spotkania Monika Synoradzka opowiedziała także o tym, jak zmieniają się kobiety i jakimi są konsumentkami.
18 stycznia 2012
Wykład "Przywództwo. Władza. Polska i Świat"
  W ramach projektu Uniwersytet Łódzki dla pracodawców na Wydziale Zarządzania odbył się wykład ekspercki pt. Przywództwo. Władza. Polska i Świat. Wykład poprowadził prof. dr hab. Cezary Wójcik.
16 grudnia 2011 Seminarium New Connect – bilans zysków i strat
  Seminarium zostało przygotowane we współpracy z naszym partnerem z Rady Biznesu – firmą PKF oraz spółką MakoLab, która jest notowana na rynku New Connect.

New Connect jako narzędzie rozwoju powstał z myślą o młodych spółkach z sektora tzw. innowacyjnych technologii, dysponujących wysokim potencjałem wzrostu. Zaproszony przez nas ekspert z PKF opowiedział o inwestycjach na rynku New Connect, przybliżył specyfikę jego funkcjonowania i rolę, jaką pełni autoryzowany doradca w procesie emisji.Z kolei prezes MakoLab podzielił się doświadczeniami spółki z punktu widzenia przedsiębiorstwa notowanego na New Connect.
14 grudnia 2011 Spotkanie "Piękni czy mądrzy?" z Andrzejem Walczakiem
  W ramach cyklu spotkań z praktykami odbyło się wystąpienie Andrzeja Walczaka, który przybliżył swoją wizję rozwoju Łodzi oraz jej wpływ na mieszkańców. Przedstawił również, jak w perspektywie lat rozwijała się Grupa Atlas, miasto Łódź i on sam, jako człowiek biznesu i artysta.

Andrzej Walczak – z wykształcenia architekt, współwłaściciel Grupy Atlas – jednej z najbardziej rozpoznawanych polskich marek. Jednocześnie udziela się artystycznie, wystawiając swoje prace malarskie w galeriach w kraju i za granicą. Jest również autorem kilku książek. Zawsze silnie związany z Łodzią – współpracował przy wielu projektach, których celem był rozwój kulturalny miasta.
29 listopada 2011 Dzień z Infosys na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego „Dziś student, jutro manager”
  29 listopada 2011 roku na Wydziale Zarządzania zrealizowano z firmą Infosys projekt skierowany do studentów poszukujących pracy, a w szczególności zainteresowanych jej podjęciem w sektorze BPO.

W trakcie wydarzenia studenci mogli skorzystać z konsultacji CV u ekspertów w dziedzinie rekrutacji firmy Infosys. W ramach specjalnie zorganizowanych stanowisk mieli też okazję odbycia próbnej rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym. Integralną część przedsięwzięcia stanowiły warsztaty: „Controlling w praktyce” oraz „Zastosowanie Business Balance Score Card (BBS)”, przygotowane z myślą o studentach Wydziału Zarządzania. Uczestnicy wydarzenia mogli także sprawdzić aktualne oferty pracy i praktyk, jakie czekają na nich w firmie Infosys.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem studentów, którzy skorzystali z możliwości lepszego przygotowania się do procesu rekrutacyjnego oraz aktywnie uczestniczyli w warsztatach.
24 listopada 2011 I Studenckie Forum Finansowe na Wydziale Zarządzania
  Celem spotkania było przekazanie praktycznej wiedzy finansowej zgodnie ze standardami Europejskiej Akademii Planowania Finansowego. Spotkanie poprowadził absolwent Wydziału Zarządzania - Kamil Partyka.

Uczestnicy forum dowiedzieli się m.in.: jak w nowoczesny sposób prowadzić działalność gospodarczą, aby optymalizować koszty i generować dzięki temu o wiele większe zyski, jak wykorzystać wiedzę o mechanizmie działania kredytów, jak uniezależnić się od ZUS-u wykorzystując strukturę RK, jak dużo będzie można zarobić na obecnej sytuacji rynku finansowego w Polsce i na świecie, jakie jest 7 kłamstw dotyczących „pieniędzy” i jak wykorzystać wiedzę o tym, aby unikać najczęstszych pułapek finansowych i zarabiać jeszcze więcej.
17 listopada 2011 Seminarium pt. „Polski rynek PR – etyka i etykieta w zawodzie PR-owca” na Wydziale Zarządzania
  Spotkanie z prezesem Telma Group Communications - panią Joanną Delbar spotkało się z dużym zainteresowaniem początkujących adeptów public relations.

Pani Joanna Delbar wprowadziła uczestników spotkania w meandry PR-u rozpoczynając seminarium od krótkiej charakterystyki tego rynku w Polsce. Według prowadzącej spotkanie unikatową cechą PR jest przedstawienie w rzetelny sposób faktów, co stoi w sprzeczności z funkcjonującym w naszym społeczeństwie pojęciem „czarny PR”. W trakcie dyskusji, jaka wywiązała się podczas spotkania, ciekawość uczestników wzbudził zwłaszcza proces przygotowania do wykonywania zawodu PR-owca. Pani Joanna Delbar wskazała na zestaw istotnych cech nierozerwalnie związanych z tą profesją, zaznaczyła także, że kompletny PR-owiec to osoba oczytana, kreatywna, komunikatywna, odporna na stres i dysponująca tzw. „lekkim piórem”.

Cenne dla przyszłych PR-owców okazały się zapewne wskazówki dotyczące błędów najczęściej popełnianych w tej branży oraz krótkie charakterystyki kampanii PR-owych zakończonych sukcesami. W podsumowaniu istotne jest przytoczenie opinii prowadzącej seminarium, która podkreśliła, że najważniejsza w zawodzie PR-owca jest pokora oraz umiejętność takiego sformułowania informacji by spotkała się z odzewem ostatecznego odbiorcy, jakim jest opinia publiczna.
26 października 2011 Seminarium w ramach projektu Tec Toniq
  26 października 2011 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się seminarium w ramach projektu Tec Toniq na temat możliwości wykorzystania narzędzi oceny kwalifikacji zawodowych. Organizatorami seminarium byli prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Maciej Urbaniak (kierujący projektem) oraz Kierownik Biura Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego Pani Agnieszka Ciszewska.
11 października 2011 Prezentacja kół naukowych Wydziału Zarządzania sKOŁOwanie
  11 października 2011 parter Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego został zaadaptowany na potrzeby kół naukowych działających na Wydziale Zarządzania. Członkowie kół przygotowali stoiska informacyjne na których prezentowali swoją ofertę działalności, przybliżali jej szczegóły oraz udzielali niezbędnych informacji o rekrutacji do poszczególnych kół naukowych.

W prezentacji udział wzięły następujące koła:
 • Globalni
 • MarkeTEAM
 • Personalni
 • SIGMA
 • Stratolog
 • Uni-Logistics
 • Wirtualni
3 czerwca 2011 Piknik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego na terenie Wydziału Zarządzania
  Poszczególne wydziały przygotowały dla przyszłych studentów i ich opiekunów szereg atrakcji pomyślanych jako interaktywne formy łączące edukację poprzez zabawę.
Wydział Zarządzania reprezentowały dwa koła naukowe: SKN MarkeTeam oraz SKN Personalni. Na stoisku Wydziału Zarządzania odwiedzający mogli wziąć udział m.in. w teście ze znajomości marek czy też w „ślepym teście” produktów nieoznaczonych.
Piknik cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród przyszłych studentów, którzy przyglądali się prezentowanym ciekawostkom z wypiekami na twarzach i chętnie angażowali się w zaproponowane formy rozrywki.
2 czerwca 2011 Dzień z PZU na Wydziale Zarządzania: Bo nigdy nie wiesz, czy kiedyś czyjeś życie nie będzie zależało od Ciebie!
  W trakcie wydarzenia odbywały się pokazy i ćwiczenia z zakresu:
 • resuscytacji
 • udzielania pomocy w przypadku urazów
 • rozpoznawania stanów zagrożenia życia
 • pierwszej pomocy w wypadkach drogowych
 • Ponadto przeprowadzony został konkurs, a osoby, które najlepiej odpowiedziały na pytania konkursowe otrzymały nagrodę w postaci uczestnictwa w kursie Basic Life Support AED certyfikowanym przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji.
31 maja 2011 Accenture Day "Przywitaj lato z Accenture!"
  W ramach wydarzenia odbywającego się pod hasłem „Zagraj z nami i zjedz pyszne lody" zorganizowane zostały warsztaty: Java Web Start – automatyczna instalacja i upgrade aplikacji Java oraz Instalacja i konfiguracja MsOffice SharePoint Server 2007. Uczestnicy warsztatów mogli wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania były atrakcyjne nagrody, takie jak: iPad, Netbook, iPod, gadżety firmowe.
26 maja 2011 Plener malarski na Wydziale Zarządzania
  26 maja br. już po raz drugi stanęli w szranki młodzi ludzie, którzy przy pięknej, słonecznej pogodzie wcielali w życie swoje artystyczne umiejętności.
Inspirację stanowił tętniący życiem, nowoczesny budynek Wydziału Zarządzania. Uczestnicy pleneru podeszli do tematu poważnie, w większości prezentując budynek w różnorodnych pod względem formy i techniki wykonania pracach. Niektórych poniosły wodze fantazji i pokusili się o różnobarwne wariacje na temat wydziału, inni portretowali na jego tle przyszłych menedżerów, zaś dla miłośników martwej natury wymarzonym obiektem do utrwalenia na płótnie stały się malownicze okolice Wydziału.
Jury miało w tym roku bardzo trudne zadanie – złożono ponad 90 prac konkursowych. Nagrodzeni zostali: I miejsce przyznano Aleksandrze Skupieńskiej, II miejsce przyznano Kamilowi Szałkowi, III miejsce przyznano Roksanie Bykowskiej. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 22 czerwca o godz. 11 w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.
25 maja 2011 Wykład prof. Stepehna A. Zeff z Rice University
  Wykład prof.  Stepehna A. Zeff z Rice University (Houston, Texas, USA) zatytułowany The Various Guises of Jurisdictions' “Adoption” of IFRS Around the World, który miał miejsce na zaproszenie Katedry Rachunkowości.
20 maja 2011 I Juwenalia Sportowe dla Pracowników UŁ w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
  Przedstawiciele poszczególnych wydziałów rywalizowali ze sobą w kilkunastu konkurencjach sportowych. Reprezentacja Wydziału Zarządzania wzięła udział w takich dyscyplinach jak: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, tenis stołowy, nordic walking, rehabilitacja ruchowa, sporty walki i ćwiczenia aerobowe. Nasi reprezentanci zdobyli Puchar Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla Najlepszej Jednostki Organizacyjnej w I Juwenaliach Sportowych Pracowników UŁ, święcąc ponadto indywidualne triumfy w kilku konkurencjach. Sportowcy z Wydziału Zarządzania zostawili konkurencję daleko w tyle po raz kolejny pokazując, że sportowe sukcesy odnoszone w trakcie rywalizacji w duchu fair play idealnie współgrają z biznesem.
Gratulując zwycięzcom chcielibyśmy podkreślić zaangażowanie naszych partnerów z Rady Biznesu Wydziału Zarządzania i skierować szczególne podziękowania do firm Dachser, PKO BP oraz PZU. Przedsiębiorstwa te ufundowały nagrody dla uczestników poszczególnych konkurencji, udowadniając tym samym, że kooperacja z nimi obejmuje swoim zasięgiem także obszar sportowej rywalizacji.
17 maja 2011 III konferencja z cyklu ‘ZAWÓD ABSOLWENTA WZ’
  Organizator konferencji Studenckie Koło Naukowe STRATOLOG zaprosił na Wydział Zarządzania Darię Muzykę oraz Martę Zentel, które opowiedziały o zawodzie coach’a i psychologa społecznego. Na spotkaniu zgłębiano również sztukę dobrej autoprezentacji, aby dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej.
17 maja 2011 Finał I edycji ogólnopolskiego konkursu Accounting Competition
  17 maja 2011r. na Wydziale Zarządzania odbył się finał I edycji ogólnopolskiego konkursu z obszaru rachunkowości Accounting Champions WANTED „Zaksięguj swój sukces”. Konkurs zorganizowany został przez SKNR SIGMA przy pomocy Katedry Rachunkowości WZ.

W czasie finału 5 trzyosobowych drużyn walczyło o jak najlepsze miejsce, rozwiązując zespołowo zadania. Do wygrania było wiele cennych nagród: bony szkoleniowe, płatne praktyki, ipody, ebooki readery, pamięć zewnętrzna, a także inne drobne nagrody rzeczowe i książkowe.

Ideą konkursu było wzbudzenie zainteresowania młodych ludzi problematyką rachunkowości, a także stworzenie niepowtarzalnej okazji dla studentów do konfrontacji zdobytej wiedzy z praktyką.
 • I miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny z Krakowa
 • II miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny z Krakowa
 • III miejsce: Uniwersytet Łódzki (Wydział Zarządzania)
W finale znaleźli się także studenci z Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.  
31 marca 2011 Wykład prof. Magnusa Taube
  Profesor Taube, z Jonkoping International Business School (Szwecja), rozpoczął swoją działalność biznesową od pracy w małym rodzinnym biznesie, a po 14 latach został dyrektorem zarządzającym w przedsiębiorstwie zatrudniającym 360 osób. Tematem prowadzonego przez niego wykładu była działalność małych przedsiębiorstw rodzinnych jako nowej formy organizacyjnej. W jego trakcie zostały poruszone następujące kwestie: rozwój małych form przedsiębiorczości oraz sposoby transformacji małych i średnich przedsiębiorstw w nowe formy organizacyjne.
21 marca 2011  Wykłady prof. Dennisa A. Phita
  22 i 24 marca na Wydziale Zarządzania gościł prof. Dennis A. Phita, z University of Baltimore, który wygłosił dwa wykłady. Ich tematyka dotyczyła marketingu, strategii marketingowych, segmentacji rynku, zachowań konsumentów, dystrybucji oraz nowych mediów.
16 grudnia 2010 Wykład prof. Davida Smallbone: „Entrepreneurship in China.”
   
27 listopada 2010 Gala Absolwenta Wydziału Zarządzania
  W Gali wzięło udział ponad 300 studentów jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich oraz studiów magisterskich II stopnia. Po raz pierwszy również w Gali wzięli udział absolwenci studiów I – go stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). Podczas uroczystości wręczenia dyplomów tytuł Partnera Roku 2010 otrzymała firma PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
19 listopada 2010
Wykład prof. Gerharda Rebera: „Cultural Differences in Leadership Behaviour.”
  W trakcie wykładu zostały podjęte następujące kwestie: porównanie zachowań liderów biznesowych z 12 kręgów kulturowych: koncentracja na Polsce, Czechach, Niemczech, Austrii i USA. Analiza zmian zachowań biznesowych wywołanych treningiem i odmiennym podejściem organizacyjnym oraz efektywnym wdrażaniem takich instrumentów.
18 listopada 2010 Seminarium nt. społecznej odpowiedzialności
  Na Wydziale Zarządzania odbyło się seminarium informacyjne, którego celem było przedstawienie głównych założeń przewodnika po społecznej odpowiedzialności ISO 26000.
W seminarium uczestniczyli przedstawiciele świata biznesu, organizacji pozarządowych i administracji publicznej oraz zainteresowani problematyką społecznej odpowiedzialności.
Spotkanie poprowadzili dr Janusz Reichel oraz mgr Agata Rudnicka - członkowie komitetu technicznego KT305 ds. społecznej odpowiedzialności w Polskim Komitecie Normalizacyjnym z ramienia UŁ.
17 listopada 2010 Tydzień edukacji globalnej
  17 listopada na Wydziale Zarządzania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej odbyło się spotkanie na temat sprawiedliwego handlu (Fair Trade). W programie znalazły się m. in. projekcja filmu: My kupujemy, kto płaci?, warsztat o nadkonsumpcji „Świat na moim talerzu” oraz gra symulacyjna Trampki z Peru.
16 listopada 2010 Spotkanie z Markiem Cieślakiem
  SKN MarkeTEAM zorganizował spotkanie z Markiem Cieślakiem, prezesem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Podczas spotkania gość opowiedział o przyczynach sukcesu Strefy, która plasuje się na 11 miejscu wśród stref ekonomicznych na świecie i podzielił się swoją wiedzą na temat budowania marki na rynku B2B.
10 listopada 2010 Debata z kandydatami na urząd Prezydenta Miasta Łodzi o łódzkim sporcie
  W spotkaniu wzięli udział: Zdzisława Janowska, Hanna Zdanowska, Dariusz Joński oraz Włodzimierz Tomaszewski. W trakcie debaty poruszano następujące tematy: wysokość budżetu na kulturę fizyczną i sport, strategie organizacji w Łodzi imprez sportowych, założenia co do przyszłości infrastruktury sportowej.
Debatę zorganizowali działacze skupieni w Grupie Łódzki Sport, czyli: Jakub Urbanowicz, prezes Łódzkiego Klubu Sportowego, Marcin Animucki, prezes Widzewa, Witold Skrzydlewski, sternik Orła Łódź, i Marcin Chudzik, szef Organiki Budowlanych Łódź.
9 listopada 2010 Otwarcie e-kiosku bankowego na Wydziale Zarządzania
  Na Wydziale Zarządzania odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego w Polsce
e-Kiosku bankowego zlokalizowanego bezpośrednio na uczelni wyższej. Inicjatywami towarzyszącymi były:
 • Przedstawienie planu aktywności społecznych, które Bank Zachodni WBK przygotował dla pracowników naukowych i studentów w najbliższych dwóch semestrach
 • Przedstawienie nowego programu grantowego Fundacji Banku Zachodniego WBK - Bank Ambitnej Młodzieży
 • Wykład połączony z panelem dyskusyjnym Tajniki inwestycji fundamentalnych – prowadzony przez Krzysztofa Samotij – Prezesa Zarządu BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Wykład połączony z panelem dyskusyjnym Nowoczesne technologie
  w sektorze bankowym - prowadzony przez Adama Matyaszek - Członka Zarządu - Dyrektora Pionu Banking Wincor Nixdorf w Polsce
29 października 2010 Wykład dr Davida Gibsona: „Accelerated Knowledge-Based Growth at the Regional Level.”
  Tematyka wykładu dotyczyła gospodarczej rywalizacji regionów, które zostały zakwalifikowane do potencjalnych obszarów wzrostu bądź zagrożenia brakiem rozwoju.
Dr Gibson wskazał na różnice w poziomie rozwoju regionów i pokusił się na sformułowanie opinii, iż tzw. bieguny wzrostu zaostrzają i uwypuklają problem nierównomiernego rozkładu sił ekonomicznych.
26 października 2010 Wykład prof. Jana Jonkera: „Sustainability - Yesterday, Today & Tomorrow.”
  Wykład specjalisty z Uniwersytetu w Nijmegen w dziedzinie społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu poruszał tematy nowych zadań biznesu we współczesnym społeczeństwie. Uczestnicy wykładu otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w spotkaniu.
7 października 2010 Wykład gościnny Stig Enevoldsen: "Key issues in global accounting standarization and harmonization.”
  Stig Enevoldsen - światowej sławy i formatu ekspert w dziedzinie rachunkowości, w tym sprawozdawczości finansowej partner Deloitte i były przewodniczący Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej poprowadził wykład koncentrujący się wokół następujących obszarów: odpowiedzialności za powstające standardy rachunkowości, harmonizacji rachunkowości międzynarodowej oraz roli, jaką pełni Rada Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości w procesie powstawania MSR i MSSF.
12 października 2010 Wykład prof. David J. Storey: „Assessing the Impact of Public Policies to Support New and Small Enterprises.”
  Wykład poprowadził professor David Storey z University of Sussex, ekspert projektu IPREG (Innovative Policy Research for Economic Growth). Projekt ten tworzy międzynarodową sieć skoncentrowaną na poszukiwaniu w 3 sferach: polityki, badań naukowych i gospodarki innowacyjnych rozwiązań dla lepszego wykorzystania potencjału gospodarczego krajów europejskich. Członkami sieci IPREG są uczelnie, agendy rządowe oraz instytucje otoczenia biznesu z całej Europy.
22 - 23 lipca 2010 Warsztaty Trinity Capital Business Network Pozyskiwanie kapitału na biznes
  Interaktywne warsztaty skierowane do ludzi, którzy chcą się dowiedzieć jak wygląda zakładanie i prowadzenie własnej firmy w praktyce. Uczestnictwo w warsztatach stanowiło niebywałą okazję do zdobycia wsparcia od praktyków zajmujących się analizą biznesów oraz pozyskania cennych kontaktów biznesowych. Główne tematy warsztatów to:
 • Networking, czyli budowanie relacji
 • Twoja pierwsza firma
 • Źródła pozyskania kapitału
 • Kontakt z inwestorem
 • Biznesplan bez tajemnic
 • Dotacje unijne na start up
25 - 26 czerwca 2010 Konferencja naukowa "Partnerstwo publiczno - prywatne w Polsce. Teoria a praktyka."
  Konferencja stanowiła szerokie forum dla wymiany poglądów, doświadczeń oraz koncepcji realizacji zadań publicznych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, a w rezultacie przyczyniła się do upowszechniania tej formy wzrostu efektywności zarządzania publicznego zarówno w środowiskach samorządowych, jak i wśród potencjalnych partnerów prywatnych.
Zaproszenie do udziału w Konferencji skierowane zostało zarówno do środowisk naukowych, samorządowych, jak i biznesowych.
Konferencja stanowiła próbę podsumowania badań naukowych prowadzonych na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Partnerstwo publiczno – prywatne w Polsce i jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych projektów”.
20 maja 2010 Wykład prof. Nhung T. Nguyen: “Perception of business ethics: Can ethics be taught?”
  Why do we teach business ethics? Is it too late to teach students to differentiate "right" from "wrong"? Can ethics even be taught? If you find yourself asking any of these questions, you will find the answers in this presentation. Nhung T. Nguyen, Ph.D. will discuss different view points concerning business ethics in higher education using the ethical decision making model that includes ethical awareness, ethical judgment, ethical intent, and ethical behavior. She will review empirical evidence from her research of undergraduate business students in the United States. She will also offer recommendations for teaching business ethics.
19 maja 2010 Organizatorzy Kongresu ERSA sadzą drzewa
  Organizatorzy Kongresu posadzili przy budynku Wydziału Zarządzania szpaler drzew, który będzie przez długie lata zdobił uniwersytecki teren oraz przypominał o tym, że zeszłoroczny Kongres ERSA miał charakter zielonej konferencji.
12 maja 2010 Spotkanie z Wiceministrem Finansów Ludwikiem Koteckim: "Strefa Euro: przyszłość Polski czy porażka Europy?"
   
10 maja 2010 II Konferencja z cyklu "Zawód Absolwenta WZ - menedżer sprzedaży"
  Spotkanie zostało zorganizowane z myślą o wszystkich, którzy nie wiedzą, co chcą robić po studiach i mają ochotę dowiedzieć się więcej o wybranym zawodzie. W jego ramach wystąpili następujący prelegenci:
 • Marcin Ślawski – Dyrektor Przedstawicielstwa AEGON w Łodzi
 • Przemysław Czas – Menedżer Sprzedaży AEGON
Opowiedzieli oni o perspektywach rynku pracy po studiach na rynku polskim
i globalnym, tendencjach organizacyjnych w firmie, zawodzie menedżera sprzedaży.
30 kwietnia 2010 Wykład prof. Rayan Bagchi: “Risk Analysis as Risk Visualization.”
   
28 kwietnia 2010 Pięć umiejętności lidera - V edycja Akademii Liderów Rynku Kapitałowego
  Warsztaty zostały pomyślane dla wszystkich studentów trzeciego, czwartego lub piątego roku oraz absolwentów, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia oraz zainteresowanych rynkiem kapitałowym i finansami. Akademia Liderów Rynku Kapitałowego to dwa tygodnie wyjątkowych szkoleń w czasie Szkoły Letniej i wyjątkowy dwumiesięczny staż w wybranej Firmie Partnerskiej na rynku kapitałowym.
22 - 23 kwietnia 2010 Wykład prof. Rayan Bagchi: “Risk Analysis as Risk Visualization.”
   
19 kwietnia 2010 Seminarium "Rola gwiazd w strategiach komunikacji marketingowej firm"
  Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Bank Zachodni WBK oraz Studenckie Koło Naukowe Marketingu MarkeTEAM. W trakcie seminarium przeprowadzone zostały wykłady: Jędrzeja Marciniaka, dyrektora Obszaru Zarządzania Marką i Relacji Inwestorskich Banku Zachodniego WBK pt.: „Czy kreatywna reklama bankowa może być skuteczna?” oraz Marka Staniszewskiego, członka zarządu ds. strategii w Grupie Young&Rubicam Brands, BAV Consulting, pt.: „Narzędzie BrandAsset Valuator w ocenie dopasowania wizerunków gwiazdy i reklamowanej marki”.
29 marca 2010 Konferencja "Kierunki inwestowania po kryzysie światowym w Polsce i na świecie"
  Projekt ten został zrealizowany we współpracy z PKO TFI. W konferencji udział wzięli:
Marcin Ślawski, AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., który wygłosił wykład pt.: „ Strategie inwestowania w instrumenty finansowe”, dr Paweł Sekuła, Uniwersytet Łódzki, z wystąpieniem pt.: „ Źródła kryzysu na rynkach finansowych” oraz dr Jakub Marszałek, Uniwersytet Łódzki, zaś tematem jego wykładu była: „Aktywność inwestycyjna na rynkach finansowych w czasie kryzysu.”
21 stycznia 2010 Wykład prof. Tobin Porterfield:Supply Chain Management.”
  The business practice of supply chain management recognizes that firm performance is affected by many organizations both within and outside of a specific firm. In full-spectrum, the supply chain extends from the ram materials supplier all the way to the end customer. Along this supply chain flow physical products, information and money. Firms that take an active role in managing their supply chain have recognized efficiencies that improve profitability and competitiveness.
Prof. Porterfield’s research has focused primarily on the flow of information in the supply chain. Results indicate that information can have both positive and negative effects on firm performance. This new study currently in development addresses the under-researched area of supplier responsiveness with respect to information availability.  Supplier responsiveness is recognized as a significant performance measure in buyer-supplier relationships and will increase in importance as firms expand their use of outsourcing strategies.  This study brings together research from multiple disciplines to develop hypotheses and a research model to identify conditions and capabilities that enable supplier responsiveness.
8 stycznia 2010 Wykład dr Williama Bradleya Zehnera: „Technology Commercialization and Innovation.”
  Dr Wiliam Bradley Zehner wieloletni Dyrektor Instytutu IC2 (Innovation, Creativity, and Capital) Institute – University of Texas at Austin oraz Associate Professor of Global Management St. Edward's University poprowadził dla studentów oraz pracowników Wydziału wykład z zakresu komercjalizacji technologii, zarządzania i innowacji. Dr Zehner był pierwszym na świecie dyrektorem programu studiów magisterskich komercjalizacji technologii. Obok doświadczenia dydaktycznego posiada bogate doświadczenie w biznesie jako zarządzający, a także konsultant na całym świecie, m.in. dla firm: Ericsson, Intel, Symantec.
29 października 2009 Wykład profesora Gerharda Rebera
  Wykład profesora Gerharda Rebera z Johann Kepler University w Linzu oraz Ryerson Polytechnical University w Toronto pod tytułem LEADERSHIP, którego częścią była analiza nadesłanych przez uczestników rozwiązań przypadków. Profesor przybył na zaproszenie Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem.
15 października 2009 Spotkanie z cyklu 15 wspaniałych: Wykład Aleksandra Gudzowatego „ O wartościach”
   
16 października 2009 Wykład Meg Wilson z University of Texas at Austin: “Globalization - Technology Opportunities.”