Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji pt. „Determinanty sprawnego zarządzania w strukturach administracji publicznej” organizowanej przez Katedrę Zarządzania Miastem i Regionem, Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Łódzkiego, która odbędzie się w dniach 8 - 9 maja 2014 roku w Łodzi.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń, a także zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania sprawami publicznymi oraz zarządzania w obszarach funkcjonalnych. Konferencja dedykowana będzie także integracji środowiska naukowego i praktyki w sferze zarządzania publicznego. Szczególną uwagę poświęcimy promowaniu innowacji sektora publicznego oraz zintegrowanych planów rozwoju.

Spotkanie połączone będzie z III Ogólnopolskim Zjazdem Katedr i Zakładów Zarządzania Publicznego, które chcemy poświęcić wymianie poglądów i wyników badań dotyczących sprawnego i innowacyjnego zarządzania w sektorze publicznym.

Problematyka konferencji:

  • Wyzwania w zakresie nauczania zarządzania publicznego w kontekście pogłębiającej się ułomności funkcjonowania administracji publicznej
  • Najlepsze praktyki w sferze nauczania zarządzania publicznego w kontekście treści kształcenia i metod dydaktycznych
  • Wyznaczniki / uwarunkowania / determinanty sprawności w administracji publicznej w świetle wyzwań współczesnych procesów gospodarczych i społecznych
  • Innowacyjność w zarządzaniu jst
  • Wielopoziomowe zarządzanie w obszarach funkcjonalnych

Pragniemy poinformować, że konferencja będzie współsfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”, Zadanie 3 „Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych” i Zadanie 6 „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego”.