Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Uniwersytetu Łódzkiego

zaprasza na konferencję naukową p.t.

„Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi”

 Konferencja stanowić będzie już czwarte spotkanie poświęcone problematyce dysfunkcji i patologii w zarządzaniu zasobami ludzkimi i ma tym razem szczególnych charakter, ponieważ przy tej okazji chcemy uczcić

JUBILEUSZ 45-LECIA PRACY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ

PROF. ZW. DR HAB. ZDZISŁAWY JANOWSKIEJ.

W trakcie  poprzednich edycji, w maju 2004 roku, czerwcu 2007 oraz grudniu 2009 roku, zdefiniowane zostały obszary dysfunkcji i patologii w sferze polityki personalnej, przedstawiono wyniki badań dotyczących nieprawidłowości w zarządzaniu zasobami ludzkimi w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym, a także wskazywano na sposoby przezwyciężania tych patologii w obszarze polityki, gospodarki oraz organizacji działających w sferze budżetowej, tj. w nauce, oświacie, kulturze, ochronie zdrowia oraz sporcie.

 

Serdecznie zapraszamy

Komitet Naukowy Konferencji

Tematyka konferencji:

  • Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi w życiu gospodarczym    

  • Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi w świecie polityki

  • Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sfery budżetowej, tj. w nauce, oświacie, kulturze, ochronie zdrowia oraz sporcie.

 

Komitet Naukowy Konferencji :

Prof. zw. dr hab. Zdzisława Janowska

Prof. zw. dr hab. Witold Kieżun

Prof. dr hab. Anna Kubiak

Prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Zdzisław Chmal, dr Wojciech Ulrych

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

tel.: (0-42) 635 53 79

e-mail: wulrych@uni.lodz.pl

Konferencja odbędzie się w dniach 12-14 maja 2011 roku

w Ośrodku Wypoczynkowo – Hotelowym „Prząśniczka” 

w Łodzi przy ul. Studenckiej 20/24.

 

Terminarz konferencyjny:

·    do 30 listopada 2010 r. – nadsyłanie kart uczestnictwa (drogą elektroniczną na adres: wulrych@uni.lodz.pl) – formularz zamieszczony poniżej w "załącznikach do pobrania" ;

·    do 30 grudnia 2010 r. – nadesłanie treści artykułów (drogą elektroniczną na adres: wulrych@uni.lodz.pl) – wymogi edytorskie są zamieszczone poniżej w "załącznikach do pobrania" ;

·     do 30 stycznia 2011 r. – przesłanie informacji o zakwalifikowaniu artykułów;

·     do 10 lutego 2011 r. - dokonywanie opłat konferencyjnych. Wpłaty prosimy kierować na następujący numer rachunku bankowego Uniwersytetu Łódzkiego:  Bank  PKO S. A. II Oddział w Łodzi, 59 1240 3028 1111 0010 2943 3888, z dopiskiem „KONFERENCJA ZZL”;

·     do 30 kwietnia 2011 r. – przesłanie dokładnego programu Konferencji.

 

Koszt uczestnictwa wynosi:

800 zł i obejmuje: udział w obradach, wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących oraz publikację materiałów konferencyjnych w formie książkowej. Noclegi mogą zostać przez nas zarezerwowane, przy czym opłaty nalezy dokonać po przyjeździe. Cena pokoju wynosi około 100 zł. Po zadeklarowaniu w karcie zgłoszenia rezerwacji noclegu, przekażemy Państwu dokładną informację o cenie pokoju.  

 

Załączniki do pobrania: