Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców: "EKONOMIA I ZARZĄDZANIE W TEORII I PRAKTYCE" 
organizowana przez Wydział Zarządzania oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja odbędzie się w dniach: 25-26 września 2013r. w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Dzikie Wino
w Wiewiórczynie (koło Łasku).

Jest to już czwarta konferencja organizowana przez doktorantów Wydziałów Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Zarządzania. Podobnie jak w ubiegłych latach ma ona stanowić szerokie, naukowe forum służące wymianie poglądów, doświadczeń oraz koncepcji rozwiązywania współczesnych dylematów dotyczących tej sfery naukowo-badawczej oraz przyczyniać się do rozwoju polskiej myśli ekonomicznej.

Więcej informacji można znaleźć na facebooku konferencji.