Konferencja Lean Accounting - Problemy wdrażania w Polsce


Celem konferencji jest popularyzowanie wiedzy o nowym podejściu z zakresu rachunkowości, jakim jest Lean Accounting, wśród praktyków rachunkowości i menadżerów oraz w środowisku akademickim.
Zarówno w praktyce, jak i na poziomie akademickim, są coraz częściej stawiane pytania dotyczące problemów związanych z implementacją nowych metod w obszarze rachunkowości, a także pytania o korzyści, jakie wnoszą one do efektywności organizacji działających w warunkach dynamicznego otoczenia globalnego. Konferencja umożliwi wymianę doświadczeń dotyczących wdrożenia i stosowania Lean Accounting poprzez prezentację studiów przypadku oraz konsultacje prowadzone przez praktyków korporacji działających w Polsce.
Konferencja będzie także stwarzała okazję do kompleksowego spojrzenia na problematykę Lean Accounting z perspektywy praktyków biznesu, przedstawicieli sektora publicznego i pracowników nauki.

Ulotka informacyjna

Program

Tradycyjny formularz rejestracji

Formularz rejestracji elektronicznej