2021

Konferencja naukowa z okazji 200-lecia Łodzi przemysłowej „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi”
Sesja: „Przestrzeń miejska Łodzi i jej przekształcenia”

Termin: 10-11 lutego 2021 
Organizator: Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich UŁ

pokaż więcej

 

2020

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Naukowców „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu globalnym”
Termin: 3 listopada 2020
On-line
Organizator: Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej WZ UŁ; SKN Globalni

 

 

Konferencja naukowa z okazji 200-lecia Łodzi przemysłowej „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi”
Termin: 4-5 listopada 2020, 2-3 grudnia 2020, 13-14 stycznia 2021

Organizator:  Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich UŁ

pokaż więcej

 

 

2021

Konferencja naukowa z okazji 200-lecia Łodzi przemysłowej „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi”
Sesja: „Przestrzeń miejska Łodzi i jej przekształcenia”

Termin: 10-11 lutego 2021 
Organizator: Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich UŁ

pokaż więcej

 

2020

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Naukowców „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu globalnym”
Termin: 3 listopada 2020
On-line
Organizator: Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej WZ UŁ; SKN Globalni

 

 

Konferencja naukowa z okazji 200-lecia Łodzi przemysłowej „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi”
Termin: 4-5 listopada 2020, 2-3 grudnia 2020, 13-14 stycznia 2021

Organizator:  Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich UŁ

pokaż więcej

 

MinimalizujArchiwum 2019

 

 

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowości SIGMA MARATON
Termin: 3-5 kwietnia 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: SKNR Sigma

Konferencja Kół Naukowych KOŁOmania.WZ
Termin: 25 kwietnia 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: koła naukowe Wydziału Zarządzania UŁ

Konferencja Creative Vibes
Termin: 8-11 maja 2019
Miejsce: Co\Walk HUB OFF Piotrkowska Center

Organizator: Koło Kreatywności Biznesowej Bzzaktywne

pokaż więcej

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Naukowców „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu globalnym” 
Termin: 14 maja 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, SKN Globalni, Centrum Przedsiębiorczości WZ UŁ, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki oraz Instytut Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Konferencja "Trendy w logistyce i łańcuchu dostaw"
Termin: 9-10 maja 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Koło Naukowe SCM

pokaż więcej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Human potential development"
Termin: 28-30 maja 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ


pokaż więcej

Konferencja „Samorząd terytorialny a ochrona interesu publicznego”
Termin: 11-12 czerwca 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego

pokaż więcej

 

XI Konferencja Naukowa z cyklu Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu pt. "Rozwój metodologii w naukach o zarządzaniu"
Termin: 27 listopada 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania

pokaż więcej

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu zachowania organizacyjne Zachowania organizacyjne w świetle współczesnych koncepcji zarządzania
Termin: 27-28 listopada 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania

pokaż więcej

InterScience-International Conference on Management and Social Sciences
Termin: 29-30 listopada 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania

pokaż więcej

 

 

 

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowości SIGMA MARATON
Termin: 3-5 kwietnia 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: SKNR Sigma

Konferencja Kół Naukowych KOŁOmania.WZ
Termin: 25 kwietnia 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: koła naukowe Wydziału Zarządzania UŁ

Konferencja Creative Vibes
Termin: 8-11 maja 2019
Miejsce: Co\Walk HUB OFF Piotrkowska Center

Organizator: Koło Kreatywności Biznesowej Bzzaktywne

pokaż więcej

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Naukowców „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu globalnym” 
Termin: 14 maja 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, SKN Globalni, Centrum Przedsiębiorczości WZ UŁ, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki oraz Instytut Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Konferencja "Trendy w logistyce i łańcuchu dostaw"
Termin: 9-10 maja 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Koło Naukowe SCM

pokaż więcej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Human potential development"
Termin: 28-30 maja 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ


pokaż więcej

Konferencja „Samorząd terytorialny a ochrona interesu publicznego”
Termin: 11-12 czerwca 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego

pokaż więcej

 

XI Konferencja Naukowa z cyklu Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu pt. "Rozwój metodologii w naukach o zarządzaniu"
Termin: 27 listopada 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania

pokaż więcej

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu zachowania organizacyjne Zachowania organizacyjne w świetle współczesnych koncepcji zarządzania
Termin: 27-28 listopada 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania

pokaż więcej

InterScience-International Conference on Management and Social Sciences
Termin: 29-30 listopada 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania

pokaż więcej

 

 
Minimalizuj Archiwum 2011-2018

2018

SIGMA Maraton
Termin: 11-13 kwietnia 2018
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: SKNR Sigma

pokaż więcej

 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu globalnym"
Termin: 24-25 kwietnia 2018
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ


Organizatorzy: Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej; SKN Globalni

pokaż więcej

  KOŁOmania WZ III edycja
Termin: 26 kwietnia 2018
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: koła naukowe Wydziału Zarządzania UŁ

pokaż więcej

  Konferencja Nadzór korporacyjny - instytucje, standardy, raporty
Termin: 7-8 maja 2018
Miejsce: Tobaco Hotel, Łódź ul. Kopernika 64

Organizatorzy: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Zarządzania UŁ

pokaż więcej

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa CREATIVE VIBES
Termin: 11-12 maja 2018
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ


Organizatorzy: SKN Bizaktywne

pokaż więcej

  CSR TRENDS 2018 – 4th International Conference „Contributing to sustainable development. CSR Trends IV”
Termin: 14-15 czerwca 2018
Miejsce: sala Rady Wydziału

Organizatorzy: CSR Impact; TrainERGY

pokaż więcej

  Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości
Termin: 19-21 września 2018
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ, Hotel Tobacco

Organizator: Katedra Rachunkowości

pokaż więcej

  II Międzynarodowa konferencja naukowa
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw – uwarunkowania, strategie, wyniki badań”
Termin: 9-10 listopada 2018
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Centrum Współpracy Badawczo-Naukowej: Polska-Ukraina

pokaż więcej

  Międzynarodowa konferencja Informatyka w Zarządzaniu/Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej
Termin: 29-30 listopada 2018
Miejsce: Sala Rady Wydziału Zarządzania UŁ

Współorganizator: Katedra Informatyki

pokaż więcej

  Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni przed promilami
Termin: 7 grudnia 2018
Miejsce: aula A, Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Technologii w Logistyce

pokaż więcej

 

2017

Konferencja "Publiczny wymiar zasobów mieszkaniowych"
Termin: 16-17 marca 2017
Miejsce: aula A1 oraz sala 115, Wydział Zarządzania UŁ


Organizatorzy: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

pokaż więcej

Forum in Accounting, Business and Economics for Young Researcher and Academic Staff
Termin: 6 kwietnia 2017
Miejsce: sala Rady Wydziału Zarządzania UŁ


Organizatorzy: Katedra Rachunkowości

pokaż więcej

Konferencja KOŁOmania WZ. II edycja
Termin: 27 kwietnia 2017
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizatorzy: koła naukowe Wydziału Zarządzania UŁ

pokaż więcej

CREATIVE VIBES Kreatywność jako katalizator wiedzy
Termin: 12-13 maja 2017
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizatorzy: SKN Bizaktywne 

pokaż więcej

 

IX Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi: Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy
Termin: 18-20 września 2017
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizatorzy: Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ

pokaż więcej

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku
Termin: 22-23 września 2017
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizatorzy: Katedra Zarządzania UŁ/Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

pokaż więcej

 


III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Zachowania organizacyjne pt.: Heterogeniczność czy unifikacja – zachowania organizacyjne w XXI wieku
Termin: 23–25 listopada 2017 r.
Miejsce: Sulejów

Organizator: Katedra Zarządzania UŁ

 pokaż więcej

3rd International Scientific Conference and Workshop
"Regions of Tomorrow – Hopes & Threats"
Termin: 8-9 grudnia 2017
Miejsce: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Organizator: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Zarządzania UŁ

pokaż więcej

 

2016

Konferencja Naukowa: „Sprawność zarządzania w świetle audytów prowadzonych w jednostkach sektora finansów publicznych”
Termin: 17 marca 2016 
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

pokaż więcej

"Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku"
Termin: 12-13 kwietnia 2016
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Łańcuchem Dostaw SCM

pokaż więcej

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku
Termin: 22-23 kwietnia 2016 
Miejsce: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie


Organizatorzy: Katedra Zarządzania UŁ, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

pokaż więcej

Konferencja Creative Vibes Kreatywnością rozwijamy biznes
Termin: 6-7 maja 2016
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Kreatywności Biznesowej

 pokaż więcej

Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw- uwarunkowania, modele, wyniki badań
Termin: 21-22 listopada 2016
Miejsce: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ, Wydział Zarządzania UŁ

Organizatorzy: Katedra Zarządzania 

pokaż więcej

 

2015

II Konferencja Naukowa SKN SCM "Zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw na miarę wyzwań XXI wieku"
Termin: 21-22 kwietnia 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: SKN Zarządzania Łańcuchem Dostaw

pokaż więcej 

 

CREATIVE VIBES Kreatywnością napędzamy gospodarkę
Termin: 7-8 maja 2015
Miejsce: Łódź

Organizator: Katedra Zarządzania, Koło Kreatywności Biznesowej BIZAKTYWNE

pokaż więcej

Cztery kąty e-biznesu
Termin: 14.05.2015, g. 11.30-16.00
Miejsce: aula A1

Organizator: SKN ProBiz+

pokaż więcej

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku
Termin: 15-16 maja 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania UŁ

pokaż więcej

Komercjalizacja wiedzy i transfer technologii – rola i rozwój kompetencji brokera technologii
Termin: 8 czerwca 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ, sala 115

pokaż więcej

Making a difference. CSR Trends III
Termin: 15-16 czerwca 2015
Miejsce: Łódź

Organizator: Wydział Zarządzania, Fundacja CSR Impact

pokaż więcej

 

I Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Dydaktyków
Termin: 18 września 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania, sala 304

Organizator: Doktoranci Wydziału Zarządzania
Kontakt: ikndwz@gmail.com

pokaż więcej

 

Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego
Termin: 28-29 września 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Wydział Zarządzania UŁ

pokaż więcej 

Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców, Ekonomia i Zarządzanie. Teoria i Praktyka 
Termin: 29-30 września 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów

pokaż więcej

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Zachowania organizacyjne pt.: Relacje w przestrzeni zmian.
Termin: 7-9 października 2015 
Miejsce: Łódź, Wydział Zarządzania UŁ / Hotel Ambasador

Organizator: Katedra Zarządzania UŁ

pokaż więcej 

 

TARC: Trends in Accounting and Research Conference
Termin: 7-9 października 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Rachunkowości UŁ

pokaż więcej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prekariat i Korporacjonizm”
Termin: 19 grudnia 2015, g. 12:30 
Miejsce: Aula A0

Organizator: Studenckie Koło Naukowe ManageTeaM

pokaż więcej

 

Current Economic and Social Topics International Colloquium CEST ic2015
Termin: 16-18 grudnia 2015
Miejsce: Łódź

Organizator: Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa UŁ

pokaż więcej

 

2014

 

Tytuł: Doskonalenie zarządzania łańcuchem dostaw
Termin: 9-10 kwietnia 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Łańcuchem Dostaw

 

Tutuł: Nadzór korporacyjny w dobie przemian modelu sprawozdawczego
Termin: 5-6 maja 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Rachunkowości, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej

Tytuł: Determinanty sprawnego zarządzania w strukturach administracji publicznej
Termin: 8-9 maja 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

Tytuł: Coach, trener, doradca zawodami XXI wieku
Termin: 9-10 maja 2014
Miejsce: Lublin


Organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Zarządzania Wydziału Zarządzania UŁ

Tytuł: Konferencja w ramach projektu "Scouting - aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców"
Termin: 3 czerwca 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Wydział Zarządzania

 

Tytuł: Rachunkowość i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce
Termin: 17 czerwca 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania

 

Tytuł: Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej
Termin: 25-27 września 2014
Miejsce: Słok k. Bełchatowa


Organizator: Katedra Zarządzania

 

Tytuł: Zarządzanie i sport – wzajemny transfer wiedzy
Termin: 1-2 października 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Wydział Zarządzania

Tytuł: Ekonomia i zarządzanie - teoria i praktyka
Termin: 2-3 października 2014
Miejsce: Wiewiórczyn


Organizator: Wydział Zarządzania

Tytuł: Making a difference. CSR Trends II
Termin: 6-7 listopada 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Wydział Zarządzania, Fundacja CSR Impact

2013

Tytuł: Rola systemu rachunkowości w kompleksowym zarządzaniu uczelnią publiczną
Termin: 25-26 marca 2013
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Rachunkowości

 

Tytuł: Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania obszarami miejskimi
Termin: 18-19 kwietnia 2013
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

 

Tytuł: LEAN ACCOUNTING - problemy wdrażania w Polsce
Termin: 24-25 kwietnia 2013
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Rachunkowości

 

Tytuł: Beyond ‘Business as Usual’. CSR Trends.
Termin: 20-21 czerwca 2013
Miejsce: Łódź


Organizator: Wydział Zarządzania, Fundacja CSR Impact


Tytuł: Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce
Termin: 25-26 września 2013
Miejsce: Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Dzikie Wino
w Wiewiórczynie


Organizator: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Wydział Zarządzania

Tytuł: Dylematy Łódzkiej Przestrzeni
Termin: 28 listopada 2013
Miejsce: Łódź


Organizator: Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział Łódzki; Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

 

Tytuł: Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi
Termin: 2-3 grudnia 2013
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

2012 

 

Tytuł: Konferencja Lean Accounting – Problemy wdrażania w Polsce 
Termin: 25-26 kwietnia 2012
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Rachunkowości

2011

Tytuł: VIII konferencja z cyklu RACHUNKOWOŚĆ-ZARZĄDZANIE-GLOBALIZACJA 
Termin: 26-27 maja 2011
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Rachunkowości

 

Tytuł: Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi
Termin: 12-14 maja 2011 roku
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 

2018

SIGMA Maraton
Termin: 11-13 kwietnia 2018
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: SKNR Sigma

pokaż więcej

 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu globalnym"
Termin: 24-25 kwietnia 2018
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ


Organizatorzy: Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej; SKN Globalni

pokaż więcej

  KOŁOmania WZ III edycja
Termin: 26 kwietnia 2018
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: koła naukowe Wydziału Zarządzania UŁ

pokaż więcej

  Konferencja Nadzór korporacyjny - instytucje, standardy, raporty
Termin: 7-8 maja 2018
Miejsce: Tobaco Hotel, Łódź ul. Kopernika 64

Organizatorzy: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Zarządzania UŁ

pokaż więcej

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa CREATIVE VIBES
Termin: 11-12 maja 2018
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ


Organizatorzy: SKN Bizaktywne

pokaż więcej

  CSR TRENDS 2018 – 4th International Conference „Contributing to sustainable development. CSR Trends IV”
Termin: 14-15 czerwca 2018
Miejsce: sala Rady Wydziału

Organizatorzy: CSR Impact; TrainERGY

pokaż więcej

  Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości
Termin: 19-21 września 2018
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ, Hotel Tobacco

Organizator: Katedra Rachunkowości

pokaż więcej

  II Międzynarodowa konferencja naukowa
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw – uwarunkowania, strategie, wyniki badań”
Termin: 9-10 listopada 2018
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Centrum Współpracy Badawczo-Naukowej: Polska-Ukraina

pokaż więcej

  Międzynarodowa konferencja Informatyka w Zarządzaniu/Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej
Termin: 29-30 listopada 2018
Miejsce: Sala Rady Wydziału Zarządzania UŁ

Współorganizator: Katedra Informatyki

pokaż więcej

  Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni przed promilami
Termin: 7 grudnia 2018
Miejsce: aula A, Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Technologii w Logistyce

pokaż więcej

 

2017

Konferencja "Publiczny wymiar zasobów mieszkaniowych"
Termin: 16-17 marca 2017
Miejsce: aula A1 oraz sala 115, Wydział Zarządzania UŁ


Organizatorzy: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

pokaż więcej

Forum in Accounting, Business and Economics for Young Researcher and Academic Staff
Termin: 6 kwietnia 2017
Miejsce: sala Rady Wydziału Zarządzania UŁ


Organizatorzy: Katedra Rachunkowości

pokaż więcej

Konferencja KOŁOmania WZ. II edycja
Termin: 27 kwietnia 2017
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizatorzy: koła naukowe Wydziału Zarządzania UŁ

pokaż więcej

CREATIVE VIBES Kreatywność jako katalizator wiedzy
Termin: 12-13 maja 2017
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizatorzy: SKN Bizaktywne 

pokaż więcej

 

IX Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi: Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy
Termin: 18-20 września 2017
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizatorzy: Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ

pokaż więcej

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku
Termin: 22-23 września 2017
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizatorzy: Katedra Zarządzania UŁ/Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

pokaż więcej

 


III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Zachowania organizacyjne pt.: Heterogeniczność czy unifikacja – zachowania organizacyjne w XXI wieku
Termin: 23–25 listopada 2017 r.
Miejsce: Sulejów

Organizator: Katedra Zarządzania UŁ

 pokaż więcej

3rd International Scientific Conference and Workshop
"Regions of Tomorrow – Hopes & Threats"
Termin: 8-9 grudnia 2017
Miejsce: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Organizator: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Zarządzania UŁ

pokaż więcej

 

2016

Konferencja Naukowa: „Sprawność zarządzania w świetle audytów prowadzonych w jednostkach sektora finansów publicznych”
Termin: 17 marca 2016 
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

pokaż więcej

"Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku"
Termin: 12-13 kwietnia 2016
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Łańcuchem Dostaw SCM

pokaż więcej

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku
Termin: 22-23 kwietnia 2016 
Miejsce: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie


Organizatorzy: Katedra Zarządzania UŁ, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

pokaż więcej

Konferencja Creative Vibes Kreatywnością rozwijamy biznes
Termin: 6-7 maja 2016
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Kreatywności Biznesowej

 pokaż więcej

Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw- uwarunkowania, modele, wyniki badań
Termin: 21-22 listopada 2016
Miejsce: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ, Wydział Zarządzania UŁ

Organizatorzy: Katedra Zarządzania 

pokaż więcej

 

2015

II Konferencja Naukowa SKN SCM "Zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw na miarę wyzwań XXI wieku"
Termin: 21-22 kwietnia 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: SKN Zarządzania Łańcuchem Dostaw

pokaż więcej 

 

CREATIVE VIBES Kreatywnością napędzamy gospodarkę
Termin: 7-8 maja 2015
Miejsce: Łódź

Organizator: Katedra Zarządzania, Koło Kreatywności Biznesowej BIZAKTYWNE

pokaż więcej

Cztery kąty e-biznesu
Termin: 14.05.2015, g. 11.30-16.00
Miejsce: aula A1

Organizator: SKN ProBiz+

pokaż więcej

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku
Termin: 15-16 maja 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania UŁ

pokaż więcej

Komercjalizacja wiedzy i transfer technologii – rola i rozwój kompetencji brokera technologii
Termin: 8 czerwca 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ, sala 115

pokaż więcej

Making a difference. CSR Trends III
Termin: 15-16 czerwca 2015
Miejsce: Łódź

Organizator: Wydział Zarządzania, Fundacja CSR Impact

pokaż więcej

 

I Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Dydaktyków
Termin: 18 września 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania, sala 304

Organizator: Doktoranci Wydziału Zarządzania
Kontakt: ikndwz@gmail.com

pokaż więcej

 

Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego
Termin: 28-29 września 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Wydział Zarządzania UŁ

pokaż więcej 

Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców, Ekonomia i Zarządzanie. Teoria i Praktyka 
Termin: 29-30 września 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów

pokaż więcej

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Zachowania organizacyjne pt.: Relacje w przestrzeni zmian.
Termin: 7-9 października 2015 
Miejsce: Łódź, Wydział Zarządzania UŁ / Hotel Ambasador

Organizator: Katedra Zarządzania UŁ

pokaż więcej 

 

TARC: Trends in Accounting and Research Conference
Termin: 7-9 października 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Rachunkowości UŁ

pokaż więcej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prekariat i Korporacjonizm”
Termin: 19 grudnia 2015, g. 12:30 
Miejsce: Aula A0

Organizator: Studenckie Koło Naukowe ManageTeaM

pokaż więcej

 

Current Economic and Social Topics International Colloquium CEST ic2015
Termin: 16-18 grudnia 2015
Miejsce: Łódź

Organizator: Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa UŁ

pokaż więcej

 

2014

 

Tytuł: Doskonalenie zarządzania łańcuchem dostaw
Termin: 9-10 kwietnia 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Łańcuchem Dostaw

 

Tutuł: Nadzór korporacyjny w dobie przemian modelu sprawozdawczego
Termin: 5-6 maja 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Rachunkowości, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej

Tytuł: Determinanty sprawnego zarządzania w strukturach administracji publicznej
Termin: 8-9 maja 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

Tytuł: Coach, trener, doradca zawodami XXI wieku
Termin: 9-10 maja 2014
Miejsce: Lublin


Organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Zarządzania Wydziału Zarządzania UŁ

Tytuł: Konferencja w ramach projektu "Scouting - aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców"
Termin: 3 czerwca 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Wydział Zarządzania

 

Tytuł: Rachunkowość i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce
Termin: 17 czerwca 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania

 

Tytuł: Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej
Termin: 25-27 września 2014
Miejsce: Słok k. Bełchatowa


Organizator: Katedra Zarządzania

 

Tytuł: Zarządzanie i sport – wzajemny transfer wiedzy
Termin: 1-2 października 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Wydział Zarządzania

Tytuł: Ekonomia i zarządzanie - teoria i praktyka
Termin: 2-3 października 2014
Miejsce: Wiewiórczyn


Organizator: Wydział Zarządzania

Tytuł: Making a difference. CSR Trends II
Termin: 6-7 listopada 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Wydział Zarządzania, Fundacja CSR Impact

2013

Tytuł: Rola systemu rachunkowości w kompleksowym zarządzaniu uczelnią publiczną
Termin: 25-26 marca 2013
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Rachunkowości

 

Tytuł: Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania obszarami miejskimi
Termin: 18-19 kwietnia 2013
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

 

Tytuł: LEAN ACCOUNTING - problemy wdrażania w Polsce
Termin: 24-25 kwietnia 2013
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Rachunkowości

 

Tytuł: Beyond ‘Business as Usual’. CSR Trends.
Termin: 20-21 czerwca 2013
Miejsce: Łódź


Organizator: Wydział Zarządzania, Fundacja CSR Impact


Tytuł: Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce
Termin: 25-26 września 2013
Miejsce: Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Dzikie Wino
w Wiewiórczynie


Organizator: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Wydział Zarządzania

Tytuł: Dylematy Łódzkiej Przestrzeni
Termin: 28 listopada 2013
Miejsce: Łódź


Organizator: Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział Łódzki; Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

 

Tytuł: Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi
Termin: 2-3 grudnia 2013
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

2012 

 

Tytuł: Konferencja Lean Accounting – Problemy wdrażania w Polsce 
Termin: 25-26 kwietnia 2012
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Rachunkowości

2011

Tytuł: VIII konferencja z cyklu RACHUNKOWOŚĆ-ZARZĄDZANIE-GLOBALIZACJA 
Termin: 26-27 maja 2011
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Rachunkowości

 

Tytuł: Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi
Termin: 12-14 maja 2011 roku
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi