2021

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Naukowców „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu globalnym”

Termin: 7 grudnia 2021

Online
Organizator: Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej WZ UŁ, PI "Instytut Badań Regionalnych im. M.I.Doliszniego NAN Ukrainy", SKN Globalni, Centrum Przedsiębiorczości WZ UŁ, Rada Młodych Naukowców PI, “Instytut Regionalistyki”, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

pokaż więcej

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uczelnie wyższe wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”
Termin: 1 marca 2022
Online
Organizator: Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju

pokaż więcej

 

Archiwum 2021

Konferencja naukowa z okazji 200-lecia Łodzi przemysłowej „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi”
Sesja: „Przestrzeń miejska Łodzi i jej przekształcenia”

Termin: 10-11 lutego 2021 
Organizator: Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich UŁ

pokaż więcej

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Badawcza w obszarze Zarządzania, Ekonomii, Marketingu i Socjologii w perspektywie wielokulturowości

Termin: 27 kwietnia 2021
Organizator: Studenckie Koło Naukowe ManageTeaM

pokaż więcej

 

Konferencja naukowa "Wybrane problemy nowoczesnej logistyki"

Termin: 12 maja 2021
Organizator: Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce UŁ wraz z Kołem Naukowym Logistyki "Uni-Logistics"

pokaż więcej

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania dla współczesnej przedsiębiorczości a rozwój regionów”

Termin: 19 maja 2021
Organizator: Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej WZ UŁ,
PI "Instytut Badań Regionalnych im. M.I.Doliszniego NAN Ukrainy", Centrum Przedsiębiorczości WZ UŁ, Instytut Technologii Energetyki Węglowej NAN Ukrainy, Instytut Ekonomiki Przemysłu NAN Ukrainy

pokaż więcej

  Konferencja naukowa „Pokolenie Z na łódzkim rynku pracy”

Termin: 27 maja 2021
Organizator: SKN Personalni

pokaż więcej

   

 

Archiwum 2020

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Naukowców „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu globalnym”

Termin: 3 listopada 2020
Online
Organizator: Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej WZ UŁ; SKN Globalni

 

 

Konferencja naukowa z okazji 200-lecia Łodzi przemysłowej „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi”

Termin: 4-5 listopada 2020, 2-3 grudnia 2020, 13-14 stycznia 2021
Organizator: Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich UŁ

pokaż więcej

 

 

2021

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Naukowców „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu globalnym”

Termin: 7 grudnia 2021

Online
Organizator: Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej WZ UŁ, PI "Instytut Badań Regionalnych im. M.I.Doliszniego NAN Ukrainy", SKN Globalni, Centrum Przedsiębiorczości WZ UŁ, Rada Młodych Naukowców PI, “Instytut Regionalistyki”, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

pokaż więcej

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uczelnie wyższe wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”
Termin: 1 marca 2022
Online
Organizator: Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju

pokaż więcej

 

Archiwum 2021

Konferencja naukowa z okazji 200-lecia Łodzi przemysłowej „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi”
Sesja: „Przestrzeń miejska Łodzi i jej przekształcenia”

Termin: 10-11 lutego 2021 
Organizator: Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich UŁ

pokaż więcej

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Badawcza w obszarze Zarządzania, Ekonomii, Marketingu i Socjologii w perspektywie wielokulturowości

Termin: 27 kwietnia 2021
Organizator: Studenckie Koło Naukowe ManageTeaM

pokaż więcej

 

Konferencja naukowa "Wybrane problemy nowoczesnej logistyki"

Termin: 12 maja 2021
Organizator: Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce UŁ wraz z Kołem Naukowym Logistyki "Uni-Logistics"

pokaż więcej

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania dla współczesnej przedsiębiorczości a rozwój regionów”

Termin: 19 maja 2021
Organizator: Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej WZ UŁ,
PI "Instytut Badań Regionalnych im. M.I.Doliszniego NAN Ukrainy", Centrum Przedsiębiorczości WZ UŁ, Instytut Technologii Energetyki Węglowej NAN Ukrainy, Instytut Ekonomiki Przemysłu NAN Ukrainy

pokaż więcej

  Konferencja naukowa „Pokolenie Z na łódzkim rynku pracy”

Termin: 27 maja 2021
Organizator: SKN Personalni

pokaż więcej

   

 

Archiwum 2020

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Naukowców „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu globalnym”

Termin: 3 listopada 2020
Online
Organizator: Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej WZ UŁ; SKN Globalni

 

 

Konferencja naukowa z okazji 200-lecia Łodzi przemysłowej „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi”

Termin: 4-5 listopada 2020, 2-3 grudnia 2020, 13-14 stycznia 2021
Organizator: Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich UŁ

pokaż więcej

 

MinimalizujArchiwum 2019

 

 

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowości SIGMA MARATON
Termin: 3-5 kwietnia 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: SKNR Sigma

Konferencja Kół Naukowych KOŁOmania.WZ
Termin: 25 kwietnia 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: koła naukowe Wydziału Zarządzania UŁ

Konferencja Creative Vibes
Termin: 8-11 maja 2019
Miejsce: Co\Walk HUB OFF Piotrkowska Center

Organizator: Koło Kreatywności Biznesowej Bzzaktywne

pokaż więcej

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Naukowców „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu globalnym” 
Termin: 14 maja 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, SKN Globalni, Centrum Przedsiębiorczości WZ UŁ, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki oraz Instytut Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Konferencja "Trendy w logistyce i łańcuchu dostaw"
Termin: 9-10 maja 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Koło Naukowe SCM

pokaż więcej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Human potential development"
Termin: 28-30 maja 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ


pokaż więcej

Konferencja „Samorząd terytorialny a ochrona interesu publicznego”
Termin: 11-12 czerwca 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego

pokaż więcej

 

XI Konferencja Naukowa z cyklu Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu pt. "Rozwój metodologii w naukach o zarządzaniu"
Termin: 27 listopada 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania

pokaż więcej

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu zachowania organizacyjne Zachowania organizacyjne w świetle współczesnych koncepcji zarządzania
Termin: 27-28 listopada 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania

pokaż więcej

InterScience-International Conference on Management and Social Sciences
Termin: 29-30 listopada 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania

pokaż więcej

 

 

 

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowości SIGMA MARATON
Termin: 3-5 kwietnia 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: SKNR Sigma

Konferencja Kół Naukowych KOŁOmania.WZ
Termin: 25 kwietnia 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: koła naukowe Wydziału Zarządzania UŁ

Konferencja Creative Vibes
Termin: 8-11 maja 2019
Miejsce: Co\Walk HUB OFF Piotrkowska Center

Organizator: Koło Kreatywności Biznesowej Bzzaktywne

pokaż więcej

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Naukowców „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu globalnym” 
Termin: 14 maja 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, SKN Globalni, Centrum Przedsiębiorczości WZ UŁ, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki oraz Instytut Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Konferencja "Trendy w logistyce i łańcuchu dostaw"
Termin: 9-10 maja 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Koło Naukowe SCM

pokaż więcej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Human potential development"
Termin: 28-30 maja 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ


pokaż więcej

Konferencja „Samorząd terytorialny a ochrona interesu publicznego”
Termin: 11-12 czerwca 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego

pokaż więcej

 

XI Konferencja Naukowa z cyklu Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu pt. "Rozwój metodologii w naukach o zarządzaniu"
Termin: 27 listopada 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania

pokaż więcej

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu zachowania organizacyjne Zachowania organizacyjne w świetle współczesnych koncepcji zarządzania
Termin: 27-28 listopada 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania

pokaż więcej

InterScience-International Conference on Management and Social Sciences
Termin: 29-30 listopada 2019
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania

pokaż więcej

 

 
Minimalizuj Archiwum 2011-2018

2018

SIGMA Maraton
Termin: 11-13 kwietnia 2018
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: SKNR Sigma

pokaż więcej

 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu globalnym"
Termin: 24-25 kwietnia 2018
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ


Organizatorzy: Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej; SKN Globalni

pokaż więcej

  KOŁOmania WZ III edycja
Termin: 26 kwietnia 2018
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: koła naukowe Wydziału Zarządzania UŁ

pokaż więcej

  Konferencja Nadzór korporacyjny - instytucje, standardy, raporty
Termin: 7-8 maja 2018
Miejsce: Tobaco Hotel, Łódź ul. Kopernika 64

Organizatorzy: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Zarządzania UŁ

pokaż więcej

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa CREATIVE VIBES
Termin: 11-12 maja 2018
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ


Organizatorzy: SKN Bizaktywne

pokaż więcej

  CSR TRENDS 2018 – 4th International Conference „Contributing to sustainable development. CSR Trends IV”
Termin: 14-15 czerwca 2018
Miejsce: sala Rady Wydziału

Organizatorzy: CSR Impact; TrainERGY

pokaż więcej

  Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości
Termin: 19-21 września 2018
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ, Hotel Tobacco

Organizator: Katedra Rachunkowości

pokaż więcej

  II Międzynarodowa konferencja naukowa
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw – uwarunkowania, strategie, wyniki badań”
Termin: 9-10 listopada 2018
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Centrum Współpracy Badawczo-Naukowej: Polska-Ukraina

pokaż więcej

  Międzynarodowa konferencja Informatyka w Zarządzaniu/Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej
Termin: 29-30 listopada 2018
Miejsce: Sala Rady Wydziału Zarządzania UŁ

Współorganizator: Katedra Informatyki

pokaż więcej

  Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni przed promilami
Termin: 7 grudnia 2018
Miejsce: aula A, Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Technologii w Logistyce

pokaż więcej

 

2017

Konferencja "Publiczny wymiar zasobów mieszkaniowych"
Termin: 16-17 marca 2017
Miejsce: aula A1 oraz sala 115, Wydział Zarządzania UŁ


Organizatorzy: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

pokaż więcej

Forum in Accounting, Business and Economics for Young Researcher and Academic Staff
Termin: 6 kwietnia 2017
Miejsce: sala Rady Wydziału Zarządzania UŁ


Organizatorzy: Katedra Rachunkowości

pokaż więcej

Konferencja KOŁOmania WZ. II edycja
Termin: 27 kwietnia 2017
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizatorzy: koła naukowe Wydziału Zarządzania UŁ

pokaż więcej

CREATIVE VIBES Kreatywność jako katalizator wiedzy
Termin: 12-13 maja 2017
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizatorzy: SKN Bizaktywne 

pokaż więcej

 

IX Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi: Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy
Termin: 18-20 września 2017
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizatorzy: Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ

pokaż więcej

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku
Termin: 22-23 września 2017
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizatorzy: Katedra Zarządzania UŁ/Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

pokaż więcej

 


III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Zachowania organizacyjne pt.: Heterogeniczność czy unifikacja – zachowania organizacyjne w XXI wieku
Termin: 23–25 listopada 2017 r.
Miejsce: Sulejów

Organizator: Katedra Zarządzania UŁ

 pokaż więcej

3rd International Scientific Conference and Workshop
"Regions of Tomorrow – Hopes & Threats"
Termin: 8-9 grudnia 2017
Miejsce: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Organizator: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Zarządzania UŁ

pokaż więcej

 

2016

Konferencja Naukowa: „Sprawność zarządzania w świetle audytów prowadzonych w jednostkach sektora finansów publicznych”
Termin: 17 marca 2016 
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

pokaż więcej

"Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku"
Termin: 12-13 kwietnia 2016
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Łańcuchem Dostaw SCM

pokaż więcej

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku
Termin: 22-23 kwietnia 2016 
Miejsce: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie


Organizatorzy: Katedra Zarządzania UŁ, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

pokaż więcej

Konferencja Creative Vibes Kreatywnością rozwijamy biznes
Termin: 6-7 maja 2016
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Kreatywności Biznesowej

 pokaż więcej

Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw- uwarunkowania, modele, wyniki badań
Termin: 21-22 listopada 2016
Miejsce: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ, Wydział Zarządzania UŁ

Organizatorzy: Katedra Zarządzania 

pokaż więcej

 

2015

II Konferencja Naukowa SKN SCM "Zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw na miarę wyzwań XXI wieku"
Termin: 21-22 kwietnia 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: SKN Zarządzania Łańcuchem Dostaw

pokaż więcej 

 

CREATIVE VIBES Kreatywnością napędzamy gospodarkę
Termin: 7-8 maja 2015
Miejsce: Łódź

Organizator: Katedra Zarządzania, Koło Kreatywności Biznesowej BIZAKTYWNE

pokaż więcej

Cztery kąty e-biznesu
Termin: 14.05.2015, g. 11.30-16.00
Miejsce: aula A1

Organizator: SKN ProBiz+

pokaż więcej

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku
Termin: 15-16 maja 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania UŁ

pokaż więcej

Komercjalizacja wiedzy i transfer technologii – rola i rozwój kompetencji brokera technologii
Termin: 8 czerwca 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ, sala 115

pokaż więcej

Making a difference. CSR Trends III
Termin: 15-16 czerwca 2015
Miejsce: Łódź

Organizator: Wydział Zarządzania, Fundacja CSR Impact

pokaż więcej

 

I Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Dydaktyków
Termin: 18 września 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania, sala 304

Organizator: Doktoranci Wydziału Zarządzania
Kontakt: ikndwz@gmail.com

pokaż więcej

 

Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego
Termin: 28-29 września 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Wydział Zarządzania UŁ

pokaż więcej 

Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców, Ekonomia i Zarządzanie. Teoria i Praktyka 
Termin: 29-30 września 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów

pokaż więcej

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Zachowania organizacyjne pt.: Relacje w przestrzeni zmian.
Termin: 7-9 października 2015 
Miejsce: Łódź, Wydział Zarządzania UŁ / Hotel Ambasador

Organizator: Katedra Zarządzania UŁ

pokaż więcej 

 

TARC: Trends in Accounting and Research Conference
Termin: 7-9 października 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Rachunkowości UŁ

pokaż więcej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prekariat i Korporacjonizm”
Termin: 19 grudnia 2015, g. 12:30 
Miejsce: Aula A0

Organizator: Studenckie Koło Naukowe ManageTeaM

pokaż więcej

 

Current Economic and Social Topics International Colloquium CEST ic2015
Termin: 16-18 grudnia 2015
Miejsce: Łódź

Organizator: Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa UŁ

pokaż więcej

 

2014

 

Tytuł: Doskonalenie zarządzania łańcuchem dostaw
Termin: 9-10 kwietnia 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Łańcuchem Dostaw

 

Tutuł: Nadzór korporacyjny w dobie przemian modelu sprawozdawczego
Termin: 5-6 maja 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Rachunkowości, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej

Tytuł: Determinanty sprawnego zarządzania w strukturach administracji publicznej
Termin: 8-9 maja 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

Tytuł: Coach, trener, doradca zawodami XXI wieku
Termin: 9-10 maja 2014
Miejsce: Lublin


Organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Zarządzania Wydziału Zarządzania UŁ

Tytuł: Konferencja w ramach projektu "Scouting - aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców"
Termin: 3 czerwca 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Wydział Zarządzania

 

Tytuł: Rachunkowość i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce
Termin: 17 czerwca 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania

 

Tytuł: Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej
Termin: 25-27 września 2014
Miejsce: Słok k. Bełchatowa


Organizator: Katedra Zarządzania

 

Tytuł: Zarządzanie i sport – wzajemny transfer wiedzy
Termin: 1-2 października 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Wydział Zarządzania

Tytuł: Ekonomia i zarządzanie - teoria i praktyka
Termin: 2-3 października 2014
Miejsce: Wiewiórczyn


Organizator: Wydział Zarządzania

Tytuł: Making a difference. CSR Trends II
Termin: 6-7 listopada 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Wydział Zarządzania, Fundacja CSR Impact

2013

Tytuł: Rola systemu rachunkowości w kompleksowym zarządzaniu uczelnią publiczną
Termin: 25-26 marca 2013
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Rachunkowości

 

Tytuł: Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania obszarami miejskimi
Termin: 18-19 kwietnia 2013
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

 

Tytuł: LEAN ACCOUNTING - problemy wdrażania w Polsce
Termin: 24-25 kwietnia 2013
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Rachunkowości

 

Tytuł: Beyond ‘Business as Usual’. CSR Trends.
Termin: 20-21 czerwca 2013
Miejsce: Łódź


Organizator: Wydział Zarządzania, Fundacja CSR Impact


Tytuł: Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce
Termin: 25-26 września 2013
Miejsce: Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Dzikie Wino
w Wiewiórczynie


Organizator: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Wydział Zarządzania

Tytuł: Dylematy Łódzkiej Przestrzeni
Termin: 28 listopada 2013
Miejsce: Łódź


Organizator: Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział Łódzki; Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

 

Tytuł: Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi
Termin: 2-3 grudnia 2013
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

2012 

 

Tytuł: Konferencja Lean Accounting – Problemy wdrażania w Polsce 
Termin: 25-26 kwietnia 2012
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Rachunkowości

2011

Tytuł: VIII konferencja z cyklu RACHUNKOWOŚĆ-ZARZĄDZANIE-GLOBALIZACJA 
Termin: 26-27 maja 2011
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Rachunkowości

 

Tytuł: Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi
Termin: 12-14 maja 2011 roku
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 

2018

SIGMA Maraton
Termin: 11-13 kwietnia 2018
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: SKNR Sigma

pokaż więcej

 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu globalnym"
Termin: 24-25 kwietnia 2018
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ


Organizatorzy: Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej; SKN Globalni

pokaż więcej

  KOŁOmania WZ III edycja
Termin: 26 kwietnia 2018
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: koła naukowe Wydziału Zarządzania UŁ

pokaż więcej

  Konferencja Nadzór korporacyjny - instytucje, standardy, raporty
Termin: 7-8 maja 2018
Miejsce: Tobaco Hotel, Łódź ul. Kopernika 64

Organizatorzy: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Zarządzania UŁ

pokaż więcej

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa CREATIVE VIBES
Termin: 11-12 maja 2018
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ


Organizatorzy: SKN Bizaktywne

pokaż więcej

  CSR TRENDS 2018 – 4th International Conference „Contributing to sustainable development. CSR Trends IV”
Termin: 14-15 czerwca 2018
Miejsce: sala Rady Wydziału

Organizatorzy: CSR Impact; TrainERGY

pokaż więcej

  Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości
Termin: 19-21 września 2018
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ, Hotel Tobacco

Organizator: Katedra Rachunkowości

pokaż więcej

  II Międzynarodowa konferencja naukowa
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw – uwarunkowania, strategie, wyniki badań”
Termin: 9-10 listopada 2018
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Centrum Współpracy Badawczo-Naukowej: Polska-Ukraina

pokaż więcej

  Międzynarodowa konferencja Informatyka w Zarządzaniu/Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej
Termin: 29-30 listopada 2018
Miejsce: Sala Rady Wydziału Zarządzania UŁ

Współorganizator: Katedra Informatyki

pokaż więcej

  Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni przed promilami
Termin: 7 grudnia 2018
Miejsce: aula A, Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Technologii w Logistyce

pokaż więcej

 

2017

Konferencja "Publiczny wymiar zasobów mieszkaniowych"
Termin: 16-17 marca 2017
Miejsce: aula A1 oraz sala 115, Wydział Zarządzania UŁ


Organizatorzy: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

pokaż więcej

Forum in Accounting, Business and Economics for Young Researcher and Academic Staff
Termin: 6 kwietnia 2017
Miejsce: sala Rady Wydziału Zarządzania UŁ


Organizatorzy: Katedra Rachunkowości

pokaż więcej

Konferencja KOŁOmania WZ. II edycja
Termin: 27 kwietnia 2017
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizatorzy: koła naukowe Wydziału Zarządzania UŁ

pokaż więcej

CREATIVE VIBES Kreatywność jako katalizator wiedzy
Termin: 12-13 maja 2017
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizatorzy: SKN Bizaktywne 

pokaż więcej

 

IX Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi: Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy
Termin: 18-20 września 2017
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizatorzy: Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ

pokaż więcej

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku
Termin: 22-23 września 2017
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizatorzy: Katedra Zarządzania UŁ/Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

pokaż więcej

 


III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Zachowania organizacyjne pt.: Heterogeniczność czy unifikacja – zachowania organizacyjne w XXI wieku
Termin: 23–25 listopada 2017 r.
Miejsce: Sulejów

Organizator: Katedra Zarządzania UŁ

 pokaż więcej

3rd International Scientific Conference and Workshop
"Regions of Tomorrow – Hopes & Threats"
Termin: 8-9 grudnia 2017
Miejsce: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Organizator: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Zarządzania UŁ

pokaż więcej

 

2016

Konferencja Naukowa: „Sprawność zarządzania w świetle audytów prowadzonych w jednostkach sektora finansów publicznych”
Termin: 17 marca 2016 
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

pokaż więcej

"Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku"
Termin: 12-13 kwietnia 2016
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Łańcuchem Dostaw SCM

pokaż więcej

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku
Termin: 22-23 kwietnia 2016 
Miejsce: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie


Organizatorzy: Katedra Zarządzania UŁ, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

pokaż więcej

Konferencja Creative Vibes Kreatywnością rozwijamy biznes
Termin: 6-7 maja 2016
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Kreatywności Biznesowej

 pokaż więcej

Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw- uwarunkowania, modele, wyniki badań
Termin: 21-22 listopada 2016
Miejsce: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ, Wydział Zarządzania UŁ

Organizatorzy: Katedra Zarządzania 

pokaż więcej

 

2015

II Konferencja Naukowa SKN SCM "Zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw na miarę wyzwań XXI wieku"
Termin: 21-22 kwietnia 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: SKN Zarządzania Łańcuchem Dostaw

pokaż więcej 

 

CREATIVE VIBES Kreatywnością napędzamy gospodarkę
Termin: 7-8 maja 2015
Miejsce: Łódź

Organizator: Katedra Zarządzania, Koło Kreatywności Biznesowej BIZAKTYWNE

pokaż więcej

Cztery kąty e-biznesu
Termin: 14.05.2015, g. 11.30-16.00
Miejsce: aula A1

Organizator: SKN ProBiz+

pokaż więcej

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku
Termin: 15-16 maja 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Zarządzania UŁ

pokaż więcej

Komercjalizacja wiedzy i transfer technologii – rola i rozwój kompetencji brokera technologii
Termin: 8 czerwca 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ, sala 115

pokaż więcej

Making a difference. CSR Trends III
Termin: 15-16 czerwca 2015
Miejsce: Łódź

Organizator: Wydział Zarządzania, Fundacja CSR Impact

pokaż więcej

 

I Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Dydaktyków
Termin: 18 września 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania, sala 304

Organizator: Doktoranci Wydziału Zarządzania
Kontakt: ikndwz@gmail.com

pokaż więcej

 

Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego
Termin: 28-29 września 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Wydział Zarządzania UŁ

pokaż więcej 

Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców, Ekonomia i Zarządzanie. Teoria i Praktyka 
Termin: 29-30 września 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów

pokaż więcej

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Zachowania organizacyjne pt.: Relacje w przestrzeni zmian.
Termin: 7-9 października 2015 
Miejsce: Łódź, Wydział Zarządzania UŁ / Hotel Ambasador

Organizator: Katedra Zarządzania UŁ

pokaż więcej 

 

TARC: Trends in Accounting and Research Conference
Termin: 7-9 października 2015
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ

Organizator: Katedra Rachunkowości UŁ

pokaż więcej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prekariat i Korporacjonizm”
Termin: 19 grudnia 2015, g. 12:30 
Miejsce: Aula A0

Organizator: Studenckie Koło Naukowe ManageTeaM

pokaż więcej

 

Current Economic and Social Topics International Colloquium CEST ic2015
Termin: 16-18 grudnia 2015
Miejsce: Łódź

Organizator: Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa UŁ

pokaż więcej

 

2014

 

Tytuł: Doskonalenie zarządzania łańcuchem dostaw
Termin: 9-10 kwietnia 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Łańcuchem Dostaw

 

Tutuł: Nadzór korporacyjny w dobie przemian modelu sprawozdawczego
Termin: 5-6 maja 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Rachunkowości, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej

Tytuł: Determinanty sprawnego zarządzania w strukturach administracji publicznej
Termin: 8-9 maja 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

Tytuł: Coach, trener, doradca zawodami XXI wieku
Termin: 9-10 maja 2014
Miejsce: Lublin


Organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Zarządzania Wydziału Zarządzania UŁ

Tytuł: Konferencja w ramach projektu "Scouting - aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców"
Termin: 3 czerwca 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Wydział Zarządzania

 

Tytuł: Rachunkowość i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce
Termin: 17 czerwca 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania

 

Tytuł: Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej
Termin: 25-27 września 2014
Miejsce: Słok k. Bełchatowa


Organizator: Katedra Zarządzania

 

Tytuł: Zarządzanie i sport – wzajemny transfer wiedzy
Termin: 1-2 października 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Wydział Zarządzania

Tytuł: Ekonomia i zarządzanie - teoria i praktyka
Termin: 2-3 października 2014
Miejsce: Wiewiórczyn


Organizator: Wydział Zarządzania

Tytuł: Making a difference. CSR Trends II
Termin: 6-7 listopada 2014
Miejsce: Łódź


Organizator: Wydział Zarządzania, Fundacja CSR Impact

2013

Tytuł: Rola systemu rachunkowości w kompleksowym zarządzaniu uczelnią publiczną
Termin: 25-26 marca 2013
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Rachunkowości

 

Tytuł: Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania obszarami miejskimi
Termin: 18-19 kwietnia 2013
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

 

Tytuł: LEAN ACCOUNTING - problemy wdrażania w Polsce
Termin: 24-25 kwietnia 2013
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Rachunkowości

 

Tytuł: Beyond ‘Business as Usual’. CSR Trends.
Termin: 20-21 czerwca 2013
Miejsce: Łódź


Organizator: Wydział Zarządzania, Fundacja CSR Impact


Tytuł: Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce
Termin: 25-26 września 2013
Miejsce: Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Dzikie Wino
w Wiewiórczynie


Organizator: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Wydział Zarządzania

Tytuł: Dylematy Łódzkiej Przestrzeni
Termin: 28 listopada 2013
Miejsce: Łódź


Organizator: Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział Łódzki; Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

 

Tytuł: Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi
Termin: 2-3 grudnia 2013
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

2012 

 

Tytuł: Konferencja Lean Accounting – Problemy wdrażania w Polsce 
Termin: 25-26 kwietnia 2012
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Rachunkowości

2011

Tytuł: VIII konferencja z cyklu RACHUNKOWOŚĆ-ZARZĄDZANIE-GLOBALIZACJA 
Termin: 26-27 maja 2011
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Rachunkowości

 

Tytuł: Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi
Termin: 12-14 maja 2011 roku
Miejsce: Łódź


Organizator: Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi