O Wydziale

Informacje o Wydziale

Wydział Zarządzania jest jednym z największych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego, który stale się rozwija i dopasowuje do potrzeb rynkowych, aktualizując programy oraz wprowadzając nowe kierunki studiów.

Studia na Wydziale Zarządzania pomagają w nabyciu kwalifikacji menedżerskich, kształtują umiejętności przydatne do podjęcia oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej i dają liczne możliwości rozwoju.

Zintensyfikowane działania w obszarze programów nauczania, zacieśnianie relacji z praktyką gospodarczą oraz reagowanie na zmiany płynące z otoczenia stanowią o ugruntowanej pozycji Wydziału Zarządzania i są gwarancją najwyższej jakości kształcenia akademickiego.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął działalność 1 września 1994 roku. Podstawy założenia Wydziału stanowiło sześć jednostek organizacyjnych, zajmujących się szeroko pojętą tematyką zarządzania i działających w ramach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Korzenie Wydziału Zarządzania sięgają działalności Wydziału Prawno-Ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej, włączonej w roku 1961 do struktury Uniwersytetu Łódzkiego.
 

 

__________________________________

Władze

Obecna kadencja trwa od 01.09.2020 r.
 

  

__________________________________

Rada Wydziału, Komisje

Rada Wydziału jest organem kolegialnym podejmującym uchwały we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania Wydziału. 

Komisje Wydziałowe powoływane są w celu realizacji poszczególnych zadań zleconych przez władze Wydziału.
 

  

__________________________________

Wybory Wydziałowe

Co cztery lata na Wydziale Zarządzania odbywają się wybory do władz jednostki. 
 

  

 

__________________________________

Jubileusz 25-lecia Wydziału Zarządzania UŁ

24 września 2019 r. na Wydziale Zarządzania UŁ odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 25-lecia działania. Społeczność akademicka, wraz z partnerami naukowymi i biznesowymi, a także zaproszonymi gośćmi oficjalnie uczciła ćwierć wieku istnienia Wydziału, który wykształcił niemal 24 000 absolwentów.

  

__________________________________

Jubileusz 20-lecia Wydziału Zarządzania UŁ

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego obchodził w roku 2014 Jubileusz 20-lecia. Z tej okazji zaprosiliśmy obecnych i byłych Pracowników, Studentów, Absolwentów oraz wszystkich Przyjaciół naszego Wydziału do udziału w wydarzeniach organizowanych w związku z obchodami tego wyjątkowego dla nas święta.
 

  

__________________________________

Jubileusz 15-lecia Wydziału Zarządzania UŁ

W 2009 roku Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego obchodził jubileusz 15-lecia istnienia. Z tej okazji wydano dwie książki: "The role of management sciences in the knowledge-based economy" pod redakcją Macieja Urbaniaka oraz "Publikacje pracowników Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2005-2008". Ważną częścią obchodów był panel dyskusyjny "Strategie zarządzania przedsiębiorstw w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego" moderowany przez prof. Jana Jeżaka.
 

  

__________________________________

Jubileusz 10-lecia Wydziału Zarządzania UŁ

W 2004 roku Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego obchodził jubileusz 10-lecia istnienia. Z tej okazji wmurowano tablicę pamiątkową, a także wydano książkę “10 lat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego”. Odbyła się również dwudniowa konferencja dotycząca roli nauk o zarządzaniu w kreowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy. 
 

  

 

__________________________________