Zespół z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego od 1 stycznia 2013 realizuje we współpracy z innymi międzynarodowymi parterami projekt ELIEMENTAL: Breaking Down Barriers to Enterprise.

Projekt Eliemental finansowany jest także ze środków finansowych na naukę w latach 2013-2015 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.

Obecnie twa rekrutacja do udziału w szkoleniach z zakresu przełamywania barier dla przedsiębiorczości

Broszura informacyjna nt. szkoleń

Dziękujemy za zainteresowanie projektem Eliemental. Projekt ten poszukuje informacji na temat barier, które utrudniają postawy przedsiębiorcze następującym grupom docelowym:

• osobom reprezentującym mniejszości narodowe,
• kobietom po 40 roku życia nieaktywnym zawodowo,
• ludziom młodym bez wyższego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Dzielimy się z Państwem rezultatem kolejnego warsztatu ELIEMENTAL. Uczestnicy warsztatu w następnych dniach będą realizować badania w postaci wywiadów w terenie.
Wywiady będą koncentrowały się na identyfikowaniu barier dla przedsiębiorczości trzech grup docelowych projektu.

Zachęcamy do lektury i rozsyłania informacji a także do przesyłania własnych spostrzeżeń w zakresie:
• bariery dla przedsiębiorczości dla trzech grup docelowych
• możliwości przełamania zidentyfikowanych barier
• miejsca spotkań grup docelowych – gdzie i jak można trafić do naszych grup z informacją o szkoleniach na temat przełamywania barier i z informacją na temat rozwoju przedsiębiorczości

Workshop for co-researchers [pdf]

Warsztat dla badaczy [pdf]

Projekt koncentruje się na opracowaniu innowacyjnych rozwiązań umożliwiających poszerzanie umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, które mogą zostać wdrożone w krajach Unii Europejskiej po jego zakończeniu. Działania podejmowane w ramach współpracy międzynarodowej pozwolą na identyfikację barier społeczno-kulturowych w rozwoju przedsiębiorczości oraz stworzenie efektywnego narzędzia edukacyjnego wykorzystywanego w szkoleniach z tego zakresu. Praca z grupami docelowymi będzie realizowana z wykorzystaniem platformy Enterprise Learning oraz systemu do mentoringu online.

Jednocześnie nasz projekt ma na celu znalezienie sposobów na przezwyciężenie tych problemów, dlatego zachęcamy do wzięcia w nim udziału badaczy, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz osoby zainteresowane zdobyciem nowych umiejętności przedsiębiorczych.

Weź udział w projekcie:

 • Czy chciałbyś reprezentować swoją grupę społeczną w projekcie ELIEMENTAL? Potrzebujemy osób, które zechcą działać jako badacze w zespole projektowym ELIEMENTAL. To możliwość zdobycia doświadczenia jako badacz, spotkania nowych, ciekawych ludzi i dowiedzenia się więcej na temat swojej społeczności. Czekamy na wszystkich.
 • Czy chciałbyś pomóc jako badacz? Potrzebujemy osób, które opowiedzą nam co dla nich znaczy przedsiębiorczość, jakie bariery uniemożliwiają im otworzenie własnej działalności lub znalezienie pracy, jakie mają umiejętności, które mogły być się częścią nowo opracowanych kwalifikacji. Czekamy na wszystkich.
 • Czy chcesz zdobyć nowe umiejętności w zakresie bycia przedsiębiorczym, uznawane w całej Unii Europejskiej? Pomogą Ci one wykorzystać wszystkie możliwości by stać się przedsiębiorczym i skuteczniej szukać pracy. Zapisz się na szkolenie. Liczba miejsc ograniczona do 25.
 • Czy prowadzisz własną działalność i chcesz pomóc tym, którzy chcieliby otworzyć własny biznes, ale bariery indywidualne i społeczne im to utrudniają? Zostaniesz przeszkolony w tym zakresie i otrzymasz wsparcie merytoryczne. Poszukujemy 10 osób.
   

Jeśli chcesz przyczynić się do rozwoju tego projektu oraz nauczyć się nowych rzeczy podczas naszych szkoleń, zarejestruj się wysyłając na adres gwieteska@uni.lodz.pl poniższe informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres email
 • Najlepszy czas/data by się z Toba skontaktować
   

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają:

Katedra Logistyki
Zakład Doskonalenia Procesów Operacyjnych
Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź

Projekt, którego okres realizacji to 36 miesięcy, jest realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci, będącego częścią programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie. Partnerami w projekcie są uczelnie z Rumunii, Wielkiej Brytanii i Grecji.