Przewodniczący:

Prof. dr hab. Maciej Urbaniak

Członkowie:

Dr hab. Paweł Bryła, prof. UŁ 

Dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ

Dr hab. Przemysław Kabalski, prof. UŁ

Dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ

Dr hab. Marek Matejun, prof. UŁ

Dr hab. Zbigniew Matyjas, prof. UŁ

Dr hab. Anna Pamuła, prof. UŁ

Dr hab. Wojciech Popczyk, prof. UŁ

Dr hab. Wawrzyniec Rudolf, prof. UŁ

Dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ

Dr hab. Dariusz Trzmielak, prof. UŁ

Dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ

Dr hab. Mikołaj Turzyński, prof. UŁ

Dr hab. Grzegorz Urbanek, prof. UŁ

Dr hab. Tomasz Wnuk-Pel, prof. UŁ

Dr hab. Katarzyna Wojtaszczyk, prof. UŁ