Przewodniczący:

Prof. dr hab. Maciej Urbaniak

Członkowie:

Dr hab. Paweł Bryła, prof. UŁ 

Dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ

Dr hab. Justyna Dobroszek, prof. UŁ

Dr hab. Przemysław Kabalski, prof. UŁ

Dr hab. Tomasz Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Dr hab. Magdalena Kalińska-Kula, prof. UŁ

Dr hab. Małgorzata Karpińska-Krakowiak, prof. UŁ

Dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ

Dr hab. Marek Matejun, prof. UŁ

Dr hab. Zbigniew Matyjas, prof. UŁ

Dr hab. Anna Pamuła, prof. UŁ

Dr hab. Wojciech Popczyk, prof. UŁ

Dr hab. Wawrzyniec Rudolf, prof. UŁ

Prof. dr hab. Anna Szychta

Dr hab. Dariusz Trzmielak, prof. UŁ

Dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ

Dr hab. Mikołaj Turzyński, prof. UŁ

Prof. dr hab. Grzegorz Urbanek

Dr hab. Halina Waniak-Michalak, prof. UŁ

Prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel

Dr hab. Katarzyna Wojtaszczyk, prof. UŁ

Dr hab. Magdalena Zalewska-Turzyńska, prof. UŁ