Przewodniczący:

Prof. dr hab. Maciej Urbaniak

Członkowie:

Dr hab. Paweł Bryła, prof. UŁ 

Dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ

Dr hab. Justyna Dobroszek, prof. UŁ

Dr hab. Przemysław Kabalski, prof. UŁ

Dr hab. Tomasz Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

Dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ

Dr hab. Marek Matejun, prof. UŁ

Dr hab. Zbigniew Matyjas, prof. UŁ

Dr hab. Anna Pamuła, prof. UŁ

Dr hab. Wojciech Popczyk, prof. UŁ

Dr hab. Wawrzyniec Rudolf, prof. UŁ

Prof. dr hab. Anna Szychta

Dr hab. Dariusz Trzmielak, prof. UŁ

Dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ

Dr hab. Mikołaj Turzyński, prof. UŁ

Dr hab. Grzegorz Urbanek, prof. UŁ

Dr hab. Halina Waniak-Michalak, prof. UŁ

Prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel

Dr hab. Katarzyna Wojtaszczyk, prof. UŁ

Dr hab. Magdalena Zalewska-Turzyńska, prof. UŁ