Dr hab. Witold Bartkiewicz
Dr hab. Leszek Bohdanowicz, prof. UŁ
Dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ
Dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ
Dr hab. Justyna Danielewicz, prof. UŁ
Dr hab. Justyna Dobroszek, prof. UŁ
Dr hab. Dominik Drzazga
Dr hab. Jacek Gad, prof. UŁ
Dr hab. Beata Glinkowska-Krauze, prof. UŁ
Dr hab. Paweł Głodek, prof. UŁ
Dr hab. Grażyna Golik-Górecka
Prof. dr hab. Bogdan Gregor
Prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk
Dr hab. Edyta Gwarda-Gruszczyńska, prof. UŁ
Dr hab. Radosław Ignatowski, prof. UŁ
Prof. dr hab. Jan Jeżak
Dr hab. Przemysław Kabalski, prof. UŁ
Dr hab. Anna Kaczorowska, prof. UŁ
Dr hab. Tomasz Bartosz Kalinowski, prof. UŁ
Dr hab. Magdalena Kalińska-Kula, prof. UŁ
Dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ
Dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ
Dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
Dr hab. Anna Łaszkiewicz
Prof. dr hab. Tadeusz Markowski
Dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ
Dr hab. Marek Matejun, prof. UŁ
Dr hab. Bożena Matusiak, prof. UŁ
Dr hab. Zbigniew Matyjas, prof. UŁ
Dr hab. Jan Michalak, prof. UŁ
Dr hab. Wojciech Nowak, prof. UŁ
Dr hab. Anna Pamuła, prof. UŁ
Dr hab. Wojciech Popczyk, prof. UŁ
Dr hab. Janusz Reichel, prof. UŁ
Dr hab. Jarosław Ropęga, prof. UŁ
Prof. dr hab. Jerzy Różański
Dr hab. Wawrzyniec Rudolf, prof. UŁ
Prof. dr hab. Czesław Sikorski
Dr hab. Jarosław Sosnowski, prof. UŁ
Prof. dr hab. Danuta Stawasz
Dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ
Dr hab. Małgorzata Striker, prof. UŁ
Prof. dr hab. Anna Szychta
Dr hab. Ewa Śnieżek, prof. UŁ
Dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ
Dr hab. Dariusz Trzmielak, prof. UŁ
Dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ
Dr hab. Mikołaj Turzyński, prof. UŁ
Prof. dr hab. Grzegorz Urbanek
Prof. dr hab. Maciej Urbaniak
Prof. dr hab. Ewa Walińska
Dr hab. Halina Waniak-Michalak, prof. UŁ
Dr hab. Alicja Winnicka-Popczyk, prof. UŁ
Prof. dr hab. Dorota Witkowska
Prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel
Dr hab. Katarzyna Wojtaszczyk, prof. UŁ
Dr hab. Magdalena Zalewska-Turzyńska, prof. UŁ
Dr hab. Ewelina Zarzycka, prof. UŁ
Dr Beata Banachowicz
Dr Izabela Bednarska-Wnuk
Dr Przemysław Czajor
Dr Zuzanna Firkowska-Jakobsze
Dr Beata Gontar
Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska
Dr Małgorzata Kołodziejczak
Dr Paweł Kuźbik
Dr Maciej Malarski
Dr Marcin Michalak
Dr Filip Moterski
Dr Agnieszka Orankiewicz
Dr Magdalena Ratalewska
Dr Agata Rudnicka-Reichel
Dr Dorota Sikora-Fernandez
Dr Błażej Socha
Dr Wojciech Ulrych
Dr Agnieszka Wencel
Dr Magdalena Wiśniewska
Dr Mariusz Woźniakowski
Dr Anna Wronka
Dr Małgorzata Żak-Skwierczyńska
Mgr Aron Axel Wadlewski
Mgr Monika Jung-Pawlak
Mgr Karolina Lewandowska
Mgr Małgorzata Morawczyńska
Mgr inż. Renata Tyrpiał
 

DOKTORANCI

Mgr Bożena Czerkawska
Mgr Agnieszka Drzazga
Mgr Emilian Gwiaździński
Mgr Katarzyna Olak
 

STUDENCI

Tomasz Noga