Komisja UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości

Dr hab. Bohdanowicz Leszek, prof. UŁ

Dr hab. Bryła Paweł, prof. UŁ

Dr hab. Cewińska Joanna, prof. UŁ

Dr hab. Czapla Tomasz, prof. UŁ

Dr hab. Danielewicz Justyna, prof. UŁ

Dr hab. Dobroszek Justyna, prof. UŁ

Prof. dr hab. Domański Tomasz

Dr hab. Gad Jacek  prof. UŁ

Dr hab. Glinkowska-Krauze Beata, prof. UŁ

Dr hab. Głodek Paweł, prof. UŁ

Dr hab. Gwarda-Gruszczyńska Edyta, prof. UŁ

Dr hab. Ignatowski Radosław, prof. UŁ

Dr hab. Kabalski Przemysław, prof. UŁ

Dr hab. Kaczorowska Anna, prof. UŁ

Dr hab. Kalinowski Tomasz Bartosz, prof. UŁ

Dr hab. Kalińska-Kula Magdalena, prof. UŁ

Dr hab. Karpińska-Krakowiak Małgorzata, prof. UŁ

Dr hab. Kozielski Robert, prof. UŁ

Dr hab. Kozłowski Remigiusz, prof. UŁ

Dr hab. Lisowska Renata, prof. UŁ

Dr hab. Marszałek Jakub, prof. UŁ

Dr hab. Matejun Marek, prof. UŁ

Dr hab. Matusiak Bożena, prof. UŁ

Dr hab. Matyjas Zbigniew, prof. UŁ

Dr hab. Michalak Jan, prof. UŁ

Dr hab. Pamuła Anna, prof. UŁ

Dr hab. Popczyk Wojciech, prof. UŁ

Dr hab. Reichel Janusz, prof. UŁ

Dr hab. Ropęga Jarosław, prof. UŁ

Dr hab. Rudolf Wawrzyniec, prof. UŁ

Dr hab. Sadowski Adam, prof. UŁ

Dr hab. Striker Małgorzata, prof. UŁ

Prof. dr hab. Szychta Anna

Dr hab. Śnieżek Ewa, prof. UŁ

Dr hab. Świątek-Barylska Ilona, prof. UŁ

Dr hab. Trzmielak Dariusz, prof. UŁ

Dr hab. Turała Maciej, prof. UŁ

Dr hab. Turzyński Mikołaj, prof. UŁ

Prof. dr hab. Urbanek Grzegorz

Prof. dr hab. Urbaniak Maciej

Prof. dr hab. Walińska Ewa

Dr hab. Waniak-Michalak Halina, prof. UŁ

Prof. dr hab. Wnuk-Pel Tomasz

Dr hab. Wojtaszczyk Katarzyna, prof. UŁ

Dr hab. Zalewska-Turzyńska Magdalena, prof. UŁ

Dr hab. Zarzycka Ewelina, prof. UŁ