Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości na posiedzeniu 11 maja 2020 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości dr Magdalenie Kalińskiej-Kuli (Katedra Marketingu).

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości na posiedzeniu 24 lutego 2020 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości dr Grażynie Golik-Góreckiej (Katedra Marketingu).

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości na posiedzeniu 24 lutego 2020 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości dr Iwonie Mendryk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej).

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości na posiedzeniu 24 lutego 2020 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości dr Agnieszce Stachowiak (Politechnika Poznańska).

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości na posiedzeniu 24 lutego 2020 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości dr. Pawłowi Głodkowi (Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej).

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości na posiedzeniu 24 lutego 2020 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości dr. Tomaszowi Bartoszowi Kalinowskiemu(Katedra Logistyki).

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości na posiedzeniu 16 grudnia 2019 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości dr. Jackowi Gadowi (Katedra Rachunkowości).

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości na posiedzeniu 16 grudnia 2019 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości dr Katarzynie Grzybowskiej (Politechnika Poznańska).

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości na posiedzeniu 16 grudnia 2019 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości dr Małgorzacie Karpińskiej-Krakowiak (WSMiP UŁ).

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości na posiedzeniu 21 października 2019 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości dr inż. Magdalenie Zalewskiej-Turzyńskiej (Katedra Zarządzania).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 10 czerwca 2019 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości dr. Januszowi Reichelowi (Katedra Zarządzania Miastem i Regionem).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 13 maja 2019 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości dr Blance Tundys (Uniwersytet Szczeciński).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 18 lutego 2019 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr Katarzynie Januszkiewicz (Katedra Zarządzania).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 14 stycznia 2019 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr Beacie Glinkowskiej (Katedra Zarządzania).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 17 grudnia 2018 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr Agnieszce Piotrowskiej-Piątek (Politechnika Świętokrzyska).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 23 kwietnia 2018 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr. Maciejowi Turale (Katedra Zarządzania Miastem i Regionem).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 26 lutego 2018 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr Małgorzacie Striker (Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 25 września 2017 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr Annie Rogozińskiej-Pawełczyk (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 3 kwietnia 2017 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr.Wawrzyńcowi Rudolfowi (Katedra Zarządzania Miastem i Regionem UŁ).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 13 marca 2017 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr Halinie Sobockiej-Szczapie (Społeczna Akademia Nauk).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 5 grudnia 2016 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr. Leszkowi Bohdanowiczowi (Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa UŁ).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 26 września 2016 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr. inż. Łukaszowi Hadasiowi (Politechnika Poznańska).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 26 września 2016 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr. inż. Piotrowi Cyplikowi (Politechnika Poznańska).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 4 lipca 2016 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie finansów dr. Pawłowi Kosseckiemu (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Teatralna i Telewizyjna w Łodzi).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 4 lipca 2016 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr. Pawłowi Bryle (Wydział Studiów Miedzynarodowych i Politologicznych UŁ).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 20 maja 2016 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr. Witoldowi Bartkiewiczowi (Katedra Informatyki).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 9 maja 2016 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr Annie Kaczorowskiej (Katedra Informatyki).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 4 kwietnia 2016 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr. Adamowi Jabłońskiemu (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 4 kwietnia 2016 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr Annie Pamule (Katedra Informatyki).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 7 marca 2016 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr Annie Adamik (Politechnika Łódzka).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 22 lutego 2016 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr. Markowi Matejunowi (Politechnika Łódzka).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 16 listopada 2015 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr Justynie Danielewicz (Katedra Zarządzania Miastem i Regionem).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 12 października 2015 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr Bożenie Matusiak (Katedra Informatyki).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 15 czerwca 2015 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr Agnieszce Bukowskiej-Piestrzyńskiej (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 18 maja 2015 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr Izabeli Kołodziejczyk-Olczak (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 23 marca 2015 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr. Jackowi Bendkowskiemu (Politechnika Śląska).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 23 marca 2015 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr. Jarosławowi Ropędze (Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej UŁ).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 16 lutego 2015 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr Renacie Lisowskiej (Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej UŁ).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 1 grudnia 2014 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr. Dariuszowi Trzmielakowi (Katedra Marketingu UŁ).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 20 października 2014 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr Ilonie Świątek-Barylskiej (Katedra Zarządzania UŁ).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 20 października 2014 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr Joannie Cewińskiej (Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 13 października 2014 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr. Zbigniewowi Matyjasowi (Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa UŁ).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 13 października 2014 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr Magdalenie Grębosz (Politechnika Łódzka).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 15 września 2014 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr. Wojciechowi Popczykowi (Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa UŁ).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 4 lipca 2014 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr Aleksandrze Laskowskiej-Rutkowskiej (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 9 czerwca 2014 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr Bogusławie Bek-Gaik (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 26 maja 2014 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr. Adamowi Szpaderskiemu (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 24 marca 2014 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr Edycie Gwardzie-Gruszczyńskiej (Katedra Zarządzania UŁ).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 02 grudnia 2013 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie finansów dr. Mikołajowi Turzyńskiemu (Katedra Rachunkowości UŁ).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 25 listopada 2013 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr. Janowi Kaźmierskiemu (Katedra Logistyki UŁ).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 18 listopada 2013 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr Katarzynie Wojtaszczyk (Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 07 października 2013 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie finansów dr. Przemysławowi Kabalskiemu (Katedra Rachunkowości UŁ).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 01 lipca 2013 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie finansów dr. Jackowi Jaworskiemu (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 04 czerwca 2012 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr. Tomaszowi Wnukowi-Pel (Katedra Rachunkowości UŁ).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 16 kwietnia 2012 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr. Tomaszowi Czapli (Katedra Zarządzania UŁ).

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 02 kwietnia 2012 roku, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu dr inż. Agnieszce Zakrzewskiej-Bielawskiej (Politechnika Łódzka).