Prezydent RP 9 lipca 2018r. nadał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych dr hab. Danucie Stawasz.

Prezydent RP 14 sierpnia 2014r. nadał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych dr. hab. Jackowi Otto (PŁ).

Prezydent RP 14 sierpnia 2014r. nadał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych dr hab. Irenie Sobańskiej.

Prezydent RP 01 sierpnia 2011r. nadał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych dr. hab. Maciejowi Urbaniakowi.

Prezydent RP 15 lipca 2011r. nadał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych dr. hab. Janowi Jeżakowi.

Prezydent RP 12 maja 2011r. nadał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych dr hab. Ewie Walińskiej.

Prezydent RP 12 maja 2011r. nadał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych dr. hab. Jerzemu Różańskiemu.