Centrum Jakości Badań Naukowych KNOWBASE zostało powołane w celu wspierania pracowników Wydziału Zarządzania w zakresie osiągania coraz lepszych wyników w realizacji procesów badawczo-naukowych i publikacyjnych. KNOWBASE będzie wspierać pracowników Wydziału Zarządzania w zakresie:

 • Publikowania,
 • Dostępu i wykorzystania baz danych,
 • Wsparcia dla badań naukowych,
 • Pozyskiwania i realizacji projektów badawczych i edukacyjnych.

Do zadań KNOWBASE należą w szczególności:

 1. Określanie możliwości i wspieranie publikowania wyników badań naukowych realizowanych na WZ.
  • analiza możliwości opublikowania konkretnych artykułów – wyszukiwanie czasopism (Lista A i B MNiSW), w których można opublikować określony typ artykułów, badań, etc
  • korekta językowa (j. angielski) artykułów, których opublikowanie możliwe będzie w zagranicznych czasopismach (lista A MNiSW).
 2. Inwentaryzacja i aktualizacja informacji nt. posiadanych naukowych baz danych na WZ i UŁ;
 3. Administrowanie naukowymi bazami danych i udostępnianie ich pracownikom WZ.
 4. Realizacja usług wsparcia dla badań naukowych, w szczególności.:
  • poszukiwanie osób lub jednostek do współpracy w zakresie badań naukowych realizowanych przez pracowników WZ,
  • przygotowywanie baz danych – identyfikacja źródeł oraz gromadzenie danych wtórnych według kryteriów określonych przez pracowników WZ,
  • wsparcie w zakresie analizy wyników badań naukowych – wykonanie analiz statystycznych, ekonometrycznych, etc.
 5. Inwentaryzacja i aktualizacja informacji nt. projektów finansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych na WZ
 6. Pozyskiwanie projektów badawczych i edukacyjnych
 7. Wstępna weryfikacja pod względem formalnym i/lub merytorycznym projektów planowanych do wdrożenia przez pracowników WZ do NCN i NCBiR
 8. Współpraca z Zespołem ds. Projektów w zakresie pozyskiwania projektów badawczych i edukacyjnych
 9. Pozyskiwanie partnerów (z kraju i zagranicy) do realizacji projektów badawczych i edukacyjnych
 10. Udział w realizacji projektów badawczych i edukacyjnych
 11. Współpraca z innymi jednostkami (tj. PAM Center Biurem Programów Badawczych i Strukturalnych, Biurem Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych) w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów badawczych i edukacyjnych
 12. Udzielanie jednostkom organizacyjnym WZ informacji o możliwościach udziału w przedsięwzięciach o wysokim potencjale naukowym i rozwojowym
 13. Określenie i aktualizacja zestawu zasad korzystania z zasobów jednostki
 14. Współpraca w zakresie realizacji przedsięwzięć powstających poza jednostką, które uzyskały akceptację Dziekana
 15. Inicjowanie i utrzymywanie współpracy ze środowiskiem gospodarczym (firmy, organizacje publiczne, etc.) w zakresie realizowanych przedsięwzięć
 16. Rozwijanie współpracy z partnerami (z kraju i zagranicy) poprzez realizowanie wspólnych przedsięwzięć, zgodnie z priorytetami naukowymi i rozwojowymi WZ.

Pracownicy

Centrum Jakości Badań Naukowych KNOWBASE zostało powołane w celu wspierania pracowników Wydziału Zarządzania w zakresie osiągania coraz lepszych wyników w realizacji procesów badawczo-naukowych i publikacyjnych. KNOWBASE będzie wspierać pracowników Wydziału Zarządzania w zakresie:

 • Publikowania,
 • Dostępu i wykorzystania baz danych,
 • Wsparcia dla badań naukowych,
 • Pozyskiwania i realizacji projektów badawczych i edukacyjnych.

Do zadań KNOWBASE należą w szczególności:

 1. Określanie możliwości i wspieranie publikowania wyników badań naukowych realizowanych na WZ.
  • analiza możliwości opublikowania konkretnych artykułów – wyszukiwanie czasopism (Lista A i B MNiSW), w których można opublikować określony typ artykułów, badań, etc
  • korekta językowa (j. angielski) artykułów, których opublikowanie możliwe będzie w zagranicznych czasopismach (lista A MNiSW).
 2. Inwentaryzacja i aktualizacja informacji nt. posiadanych naukowych baz danych na WZ i UŁ;
 3. Administrowanie naukowymi bazami danych i udostępnianie ich pracownikom WZ.
 4. Realizacja usług wsparcia dla badań naukowych, w szczególności.:
  • poszukiwanie osób lub jednostek do współpracy w zakresie badań naukowych realizowanych przez pracowników WZ,
  • przygotowywanie baz danych – identyfikacja źródeł oraz gromadzenie danych wtórnych według kryteriów określonych przez pracowników WZ,
  • wsparcie w zakresie analizy wyników badań naukowych – wykonanie analiz statystycznych, ekonometrycznych, etc.
 5. Inwentaryzacja i aktualizacja informacji nt. projektów finansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych na WZ
 6. Pozyskiwanie projektów badawczych i edukacyjnych
 7. Wstępna weryfikacja pod względem formalnym i/lub merytorycznym projektów planowanych do wdrożenia przez pracowników WZ do NCN i NCBiR
 8. Współpraca z Zespołem ds. Projektów w zakresie pozyskiwania projektów badawczych i edukacyjnych
 9. Pozyskiwanie partnerów (z kraju i zagranicy) do realizacji projektów badawczych i edukacyjnych
 10. Udział w realizacji projektów badawczych i edukacyjnych
 11. Współpraca z innymi jednostkami (tj. PAM Center Biurem Programów Badawczych i Strukturalnych, Biurem Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych) w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów badawczych i edukacyjnych
 12. Udzielanie jednostkom organizacyjnym WZ informacji o możliwościach udziału w przedsięwzięciach o wysokim potencjale naukowym i rozwojowym
 13. Określenie i aktualizacja zestawu zasad korzystania z zasobów jednostki
 14. Współpraca w zakresie realizacji przedsięwzięć powstających poza jednostką, które uzyskały akceptację Dziekana
 15. Inicjowanie i utrzymywanie współpracy ze środowiskiem gospodarczym (firmy, organizacje publiczne, etc.) w zakresie realizowanych przedsięwzięć
 16. Rozwijanie współpracy z partnerami (z kraju i zagranicy) poprzez realizowanie wspólnych przedsięwzięć, zgodnie z priorytetami naukowymi i rozwojowymi WZ.

Pracownicy