Centrum Współpracy Badawczo-Naukowej: Polska-Ukraina

Kierownik: dr Beata Glinkowska


Centrum Współpracy Badawczo-Naukowej: Polska- Ukraina, pok. 362
Imię i nazwisko Pokój Telefon Konsultacje
Dr Beata Glinkowska
kierownik
362   
 
Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Kaczmarek 327      

Prof. Viacheslav Chebotarov- życiorys 

Urodził się 9 marca 1960 r. w m. Dowżanśk w obwodzie ługańskim (Ukraina). W 1982 r. ukończył Państwowy Uniwersytet w Rostowie (były Uniwersytet Warszawski) z dziedziny "ekonomia polityczna" (kwalifikacja "ekonomista", "wykładowca ekonomii politycznej”).

W latach 1984-2005 - asystent, docent Katedry Ekonomicznej Teorii i Marketingu Ługańskiego Instytutu Rolniczego. Od 2005 roku docent w Katedrze Gospodarki i Managementu. Ługańskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. W latach 1992 - 1995 godził nauczycielską działalność z przedsiębiorczością: był dyrektorem małego przedsiębiorstwa świadczącego ajencyjne usługi firmom zagranicznym w Ukrainie- w sferze zagranicznej działalności gospodarczej.  W 2006 r. otrzymał grant Unii Europejskiej i przy poparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polski, odbył szkolenia w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. W latach 2010 - 2012 odbywał studia doktoranckie w Instytucie Gospodarki Przemysłu Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Od 2015 r. po teraźniejszy czas jest kierownikiem Katedry Ekonomicznej Teorii, Marketingu i Przedsiębiorczości Ługańskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki.

W 2013 r. w Narodowej Akademii Państwowego Kierowania przy Prezydencie Ukrainy obronił dysertację doktora nauk ekonomicznych na temat: Państwowa regulacja strukturalnej transformacji w spożywczym i przetwarzającym przemyśle.

W 2016 roku otrzymał  naukowy tytuł profesora.  Jest członkiem Naukowej Rady Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Od 2015 roku jest kierownikiem i ekspertem doradczej grupy międzynarodowej pozarządowej dobroczynnej organizacji Mercy Corps, przy poparciu której do obwodu ługańskiego na początek 2017 r. przyciągnięto blisko 600 tys. dolarów USA dla likwidacji skutków wojskowego konfliktu na Donbasie (od 2016 r. wskutek decyzji międzynarodowych Darczyńców grupa początkuje swoją działalność także w obwodzie donieckim). W 2016 roku był Visiting Professorem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego RP w Łodzi (zajęcia: Doskonalenie organizacji i Cross – cultural communication dla magistrantów krajów Zachodniej i Wschodniej Europy według Programu ERASMUS).

Zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół naukowo- praktycznych opracowań dla innowacyjnego modelu gospodarowania, wprowadzeniu czołowych metodyk nauczania do oświatowego procesu, kształtowaniu przyjaznego i sprzyjającego instytucjonalnego otoczenia i realizacji „euro integracyjnego” kierunku Ukrainy.

Jest autorem ponad 100 naukowych, naukowo-praktycznych i naukowo-metodycznych prac (niektóre we współautorstwie z uczonymi i praktykami z Polski, USA, Federacji Rosyjskiej). Jako jeden z pierwszych na Ukrainie i na postradzieckim obszarze (w latach 2003-2004) założył podstawy naukowo-praktycznych badań rolniczych holdingów.

Za opracowanie innowacyjno-strukturowych problemów procesów otrzymał dwa świadectwa (certyfikaty) Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy (№ 38516 i № 38517); odpowiednio do nich są zarejestrowane jego prawa do obiektów intelektualnej własności, analogów (opracowania te są oznaczone jako pierwsze na świecie). Jest kierownikiem i współuczestnikiem państwowych tematów w głównych problemach społeczno-ekonomicznego rozwoju gospodarczego. Jego opracowania są wykorzystane w działalności czołowych naukowych instytucji Ukrainy (Instytut Gospodarki Przemysłu, Instytut Agrarnej Gospodarki, Naukowo-badawczy Instytut Ukrainy Ministerstwa Ekonomicznego Rozwoju i Handlu) i innych głównych przedsiębiorczych kształtowań kraju.

W 2015 r. Viacheslav Chebotarov za istotny osobisty wkład w przygotowanie wysokokwalifikowanych fachowców i za owocną naukowo-pedagogiczną działalność został odznaczony „Wdzięcznością Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy”. Jest promotorem aspirantów (asystentów) prac kandydackich w specjalności "Gospodarka" i "Management". Jest członkiem redakcyjnego kolegium czasopisma "Ekonomiczny zwiastun Donbasu", który jest odniesiony do naukowych specjalistycznych edycji. Jego opracowania i propozycje są przyjęte do wdrożenia w ogólnopaństwowych i regionalnych organach administracyjnych: Ługańskiej i Donieckiej; Ministerstwie Regionalnego Rozwoju, Budownictwa i Mieszkaniowo-komunalnego Gospodarstwa Ukrainy; Ministerstwie Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy; Ministerstwie Ekonomicznego Rozwoju i Handlu Ukrainy; Radzie Najwyższej Ukrainy.