Katedra Marketingu

   
Kierunki badań:

 

  • Strategie marketingowe w budowaniu wartości dla klienta i konkurencyjności organizacji – badania dotyczą narzędzi kreowania wartości dla klienta wewnętrznego i zewnętrznego oraz budowania pozycji konkurencyjnej organizacji.
  • Badania rynkowe i marketingowe w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem - badania koncentrują się na identyfikacji roli tych badań oraz wykorzystaniu zintegrowanych systemów informacji marketingowej w podejmowaniu decyzji menedżerskich.
  • Współczesna komunikacja marketingowa - badanie potencjału, skuteczności i efektywności poszczególnych narzędzi, kanałów i metod zintegrowanej komunikacji marketingowej.
  • e-marketing i e-commerce - badania dotyczą wykorzystania narzędzi e-marketingu oraz zachowań e- konsumenta w dobie wirtualizacji handlu.
  • Marketing na rynkach międzynarodowych - badania koncentrują się na procesie ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne oraz stosowanych na nich strategiach marketingowych. 
   
Adres:

Wydział Zarządzania
Katedra Marketingu
ul. Matejki 22/26
90 - 237 Łódź
tel.: + 48 42 635 5205
e-mail: km.wz@uni.lodz.pl

   
Zobacz też: