Konferencja:

Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej

Prezentacja analiz teoretycznych i badań praktycznych ukierunkowanych na analizę trendów i kierunków rozwoju jakie zachodzą we współczesnej teorii i metodach organizacji i zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości praktycznego ich wykorzystania w funkcjonowaniu organizacji i podmiotów gospodarczych.

Ang.: Presentation of the theoretical analysis and practical research aimed to analyze the trends and directions taking place in the contemporary theories and methods of organization and management, with particular reference to its practical use in the functioning of organizations and businesses.

Więcej informacji:

Adres organizatora: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
tel.: + 48 42 635 52 34, fax: +48 42 665 56 32, e-mail: katzarz@uni.lodz.pl
Kierownik naukowy: Prof. UŁ dr hab. Tomasz Czapla
Sekretarz naukowy: Dr Paweł Kuźbik, Mgr Maria Szymankiewicz