Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Uniwersytetu Łódzkiego
zaprasza na konferencję naukową p.t.


„Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi”

Konferencja stanowić będzie już piąte spotkanie poświęcone problematyce dysfunkcji i patologii w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W trakcie poprzednich edycji, w maju 2004 roku, czerwcu 2007, grudniu 2009 oraz maju 2011 roku, zdefiniowane zostały obszary dysfunkcji i patologii w sferze polityki personalnej, przedstawiono wyniki badań dotyczących nieprawidłowości w zarządzaniu zasobami ludzkimi w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym, a także wskazywano na sposoby przezwyciężania tych patologii w obszarze polityki, gospodarki oraz organizacji działających w sferze budżetowej, tj. w nauce, oświacie, kulturze, ochronie zdrowia oraz sporcie.

Serdecznie zapraszamy
Komitet Naukowy Konferencji
 

Tematyka konferencji:
• Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi w życiu gospodarczym
• Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi w świecie polityki
• Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sfery budżetowej, tj. w nauce, oświacie, kulturze, ochronie zdrowia oraz sporcie.

Komitet Naukowy Konferencji :
Prof. zw. dr hab. Zdzisława Janowska
Prof. zw. dr hab. Witold Kieżun
Prof. dr hab. Anna Kubiak
Prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj

Komitet Organizacyjny Konferencji:
dr Marzena Syper-Jędrzejak, dr Wojciech Ulrych
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź , e-mail: personel@uni.lodz.pl
e-mail konferencji: dysfunkcje.konferencja2013@gmail.com

Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2013 roku
w Centrum Konferencyjnym
Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 16/18.


Terminarz konferencyjny:

UWAGA - zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń!

• do 15 lutego 2013 r. – nadsyłanie kart uczestnictwa drogą elektroniczną
na adres: dysfunkcje.konferencja2013@gmail.com;
• do 15 kwietnia 2013 r. – nadesłanie treści artykułów drogą elektroniczną
na adres: dysfunkcje.konferencja2013@gmail.com;
• do 30 czerwca 2013 r. – przesłanie informacji o zakwalifikowaniu artykułów;
• do 15 kwietnia 2013 r. - dokonywanie opłat konferencyjnych. Wpłaty prosimy kierować na następujący numer rachunku bankowego Uniwersytetu Łódzkiego:
Bank PKO S. A. II Oddział w Łodzi, 59 1240 3028 1111 0010 2943 3888, z dopiskiem „KONFERENCJA ZZL”;
• do 15 listopada 2013 r. – przesłanie dokładnego programu Konferencji.

UWAGA - w związku z pewnym opóźnieniem w pracy Recenzentów, prosimy Autorów referatów konferencyjnych o wyrozumiałość. Niezwłocznie po otrzymaniu kompletu recenzji będziemy Państwu przesyłać informację zwrotną. Przepraszamy za opóźnienie.

Koszt uczestnictwa wynosi:
950 zł i obejmuje: udział w obradach, wyżywienie oraz publikację
zakwalifikowanych materiałów konferencyjnych. Publikacja artykułu bez uczestnictwa –
700 zł. Noclegi mogą zostać przez nas zarezerwowane, przy czym opłaty należy dokonać po przyjeździe. Cena pokoju jednoosobowego wynosi około 130 zł. Po zadeklarowaniu w karcie zgłoszenia rezerwacji noclegu, przekażemy Państwu dokładną informację o cenie pokoju.
Materiały konferencyjne zostaną wydane przed Konferencją w
A c t a U n i v e r s i t a t i s L o d z i e n s i s . F o l i a O e c o n o m i c a
( 5 p k t . )

Załączniki:

Karta zgłoszeniowa
Wymogi redakcyjne