Nasi doktoranci biorą udział w grupowych pracach badawczych realizowanych w poszczególnych Katedrach. Uczestniczą w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych zarówno przez Wydział Zarządzania, jaki i inne jednostki naukowe w kraju i zagranicą. Korzystają z programów mobilności, które umożliwiają im realizowanie zainteresowań naukowych poza macierzystą Uczelnią. Program MOST realizowany jest w niemal 30 uczelniach wyższych. W ramach programu ERASMUS Wydział Zarządzania  ma podpisane umowy z 96 uczelniami europejskimi.

Organizacją studiów doktoranckich  na Wydziale Zarządzania UŁ zajmuje się Dział Nauki i Studiów Doktoranckich.

 

 

 

 

Kierownik Studiów Doktoranckich - konsultacje

Podział roku akademickiego 2019/2020 - Zarządzenie Rektora UŁ nr 71 z dnia 31.05.2019 r.

Podział roku akademickiego 2020/2021 - Zarządzenie Rektora UŁ nr 154 z dnia 4.08.2020 r.

 
 
 

Zarządzenie nr 130 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 5.06.2020 r. w sprawie: zmiany zarzadzenia nr 113 Rektora UŁ z dnia 23.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2

Zasady zaliczania sesji w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 123 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 25.05.2020 r. w sprawie: zasad organizacji pracy administracji Uniwersytetu Łódzkiego w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 123 Rektora UŁ z dnia 25.05.2020 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 123 Rektora UŁ z dnia 25.05.2020 r.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ Nr 12/2020 z dnia 8.06.2020 r. w sprawie organizacji pracy osób pracujących w Działach: Jakości Kształcenia i Obsługi Studenta, Nauki i Studiów Doktoranckich, Administracji i Komunikacji, Sekcji ds. informatyki, PAM Center, Bibliotece na Wydziale Zarządzania UŁ

Zarządzenie nr 134 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 17.06.2020 r. w sprawie: elektronicznego obiegu dokumentacji dla uczestników studiów doktoranckich i doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego

Komunikat Rektora UŁ z dnia 28.07.2020 r. w sprawie terminu rozliczenia roku akademickiego 2019/2020 dla osób,które wyczerpały możliwość przedłużenie studiów doktoranckich 

Nasi doktoranci biorą udział w grupowych pracach badawczych realizowanych w poszczególnych Katedrach. Uczestniczą w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych zarówno przez Wydział Zarządzania, jaki i inne jednostki naukowe w kraju i zagranicą. Korzystają z programów mobilności, które umożliwiają im realizowanie zainteresowań naukowych poza macierzystą Uczelnią. Program MOST realizowany jest w niemal 30 uczelniach wyższych. W ramach programu ERASMUS Wydział Zarządzania  ma podpisane umowy z 96 uczelniami europejskimi.

Organizacją studiów doktoranckich  na Wydziale Zarządzania UŁ zajmuje się Dział Nauki i Studiów Doktoranckich.

 

 

 

 

Kierownik Studiów Doktoranckich - konsultacje

Podział roku akademickiego 2019/2020 - Zarządzenie Rektora UŁ nr 71 z dnia 31.05.2019 r.

Podział roku akademickiego 2020/2021 - Zarządzenie Rektora UŁ nr 154 z dnia 4.08.2020 r.

 
 
 

Zarządzenie nr 130 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 5.06.2020 r. w sprawie: zmiany zarzadzenia nr 113 Rektora UŁ z dnia 23.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2

Zasady zaliczania sesji w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 123 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 25.05.2020 r. w sprawie: zasad organizacji pracy administracji Uniwersytetu Łódzkiego w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 123 Rektora UŁ z dnia 25.05.2020 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 123 Rektora UŁ z dnia 25.05.2020 r.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ Nr 12/2020 z dnia 8.06.2020 r. w sprawie organizacji pracy osób pracujących w Działach: Jakości Kształcenia i Obsługi Studenta, Nauki i Studiów Doktoranckich, Administracji i Komunikacji, Sekcji ds. informatyki, PAM Center, Bibliotece na Wydziale Zarządzania UŁ

Zarządzenie nr 134 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 17.06.2020 r. w sprawie: elektronicznego obiegu dokumentacji dla uczestników studiów doktoranckich i doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego

Komunikat Rektora UŁ z dnia 28.07.2020 r. w sprawie terminu rozliczenia roku akademickiego 2019/2020 dla osób,które wyczerpały możliwość przedłużenie studiów doktoranckich