Archiwum list czasopism naukowych (2012-2018)

 

Lista czasopism naukowych (UJEDNOLICONA) obowiązująca w latach 2017-2018 (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2017 r.)

 • część A - Journal Citation Reports (JCR)
 • część B - publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
 • część C - European Reference Index for the Humanities (ERIH)"

Lista czasopism naukowych obowiązująca od 2016 roku (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 r.)

 • część A - Journal Citation Reports (JCR)
 • część B - publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
 • część C - European Reference Index for the Humanities (ERIH)"

Lista czasopism naukowych obowiązująca od 2015 roku (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. wraz ze zmianami z dnia 01.07.2016r.):

Lista czasopism naukowych obowiązująca od 2014 roku (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r.):

Lista czasopism naukowych obowiązująca od 2013 roku (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r.):

 • część A - Journal Citation Reports (JCR)
 • część B - publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
 • część C - European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Lista czasopism naukowych obowiązująca w 2012 roku:

 • część A - Journal Citation Reports (JCR)
 • część B - publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor