Co to jest?
 
USOS - Uniwersytecki Systemu Obsługi Studiów to kompleksowe oprogramowanie wspomagające proces obsługi toku studiów. System zawiera wszelkie informacje o oferowanych przez Uczelnię przedmiotach, prowadzonych zajęciach, programach studiów, przechowuje dane pracowników i studentów, wystawione oceny i zaliczenia, plany zajęć, płatności studentów, informacje kadrowe i inne.

Serwis USOSweb umożliwi Państwu dostęp do niektórych z tych informacji za pośrednictwem strony internetowej:
https://usosweb.uni.lodz.pl/.
 
Do czego służy studentom serwis USOSweb?
 
Każdy student ma obowiązek uczestniczyć w organizowanych na Wydziale zapisach na przedmioty, specjalności, bloki specjalizacyjne, seminaria za pośrednictwem serwisu USOSweb, czyli w REJESTRACJACH. Do obowiązku każdego studenta należy śledzenie informacji, zwłaszcza dotyczących terminów i zasad rejestracji na zajęcia.

Dzięki serwisowi każdy student UŁ może również:
  •  
sprawdzić zajęcia na jakie został zapisany w danym semestrze oraz nazwiska i tytuły osób prowadzących
  •  
sprawdzić otrzymane przez siebie oceny i zaliczenia
  •  
uzyskać informacje na temat prowadzonych przez Uczelnię przedmiotów
  •  
uczestniczyć w ankietowej ocenie nauczycieli na koniec każdego semestru
  •  
uzyskać inne informacje dotyczące toku studiów, np. które przedmioty są konieczne do zaliczenia odpowiedniego etapu programu studiów czy jaka jest wymagana ilość punktów ECTS
  •  
uzyskać informacje na temat ewentualnych należności finansowych wobec Uczelni, numerze konta bankowego, na które trzeba dokonać wpłaty
 
Jak i kiedy korzystać z USOSweba?
 
Do ogólnych informacji serwisu USOSweb pod adresem https://usosweb.uni.lodz.pl/ ma dostęp każdy użytkownik Internetu. Do szczegółowych informacji osobowych i programowych mają dostęp jedynie zalogowani użytkownicy, przy czym każdy może oglądać jedynie swoje dane w serwisie. Informacje na USOSwebie są aktualizowane 3 razy dziennie.
Aby móc zalogować się do USOSweba i mieć dostęp do większej ilości informacji należy użyć do tego celu identyfikatora (PESEL) oraz uzyskanego w dziekanacie hasła.

Logowanie do USOSweb

UWAGA! Otrzymane hasło jest jednorazowe i należy je zmienić podczas pierwszego logowania do serwisu. Jeśli ktoś zapomni lub zgubi swoje hasło, powinien skorzystać z "przypominacza" na stronie USOSweba lub udać się do właściwego dziekanatu celem wygenerowania i otrzymania nowego hasła.

Rejestracje na zajęcia oraz ankietowe oceny zajęć odbywają się tylko w określonym czasie, a terminy zapisów podawane są do ogólnej wiadomości. Należy ściśle przestrzegać tych terminów, gdyż po ich przekroczeniu rejestracja na zajęcia lub ich ocena nie będą już możliwe.
Informacje na temat aktualnych rejestracji czy ankiet ocen nauczycieli można uzyskać na stronie USOSweba, pod linkiem: Wydział Zarządzania, na stronie internetowej Wydziału oraz na tablicy informacyjnej przy dziekanatach (na przeciwko pok. 17).
Aby uzyskać dostęp do wszelkich informacji dotyczących aktualnych rejestracji dla studentów naszego Wydziału oraz ankiet ocen nauczycieli, na stronie głównej USOSweba należy kliknąć na "Wydział Zarządzania".

Informacje na temat aktualnych rejestracji
 
Dlaczego warto logować się do USOSweba?
 
  •  
Uczestnicząc terminowo w organizowanych rejestracjach na zajęcia, samodzielnie decydujecie Państwo o wyborze specjalności, bloków specjalizacyjnych, przedmiotów do wyboru czy seminariów. Brak udziału w rejestracji powoduje administracyjne przypisanie do zajęć!
  •  
Logując się, macie Państwo większy dostęp do informacji związanych z tokiem studiów i Uczelnią
  •  
Uzyskujecie Państwo możliwość wcześniejszego zweryfikowania poprawności wpisanych do systemu zajęć, ocen i zaliczeń
  •  
Biorąc udział w ankietowej ocenie zajęć, przyczyniacie się Państwo do poprawy jakości prowadzonych zajęć
 
 
Ważne informacje
 
Rejestracje
 
Istnieją dwa rodzaje rejestracji: zwykła i żetonowa.

Rejestracja zwykła polega na możliwości zapisania się na przedmioty oraz w kolejnym etapie do grup zajęciowych. Rejestracja możliwa jest po zalogowaniu i dostępna jest ze strony głównej USOSweb, z menu REJESTRACJA, a następnie PRZEDMIOTY W REJESTRACJI. Zapisując się na przedmiot, należy dodać go do koszyka. Rejestracja może być zaakceptowana lub odrzucona przez administratora zapisów. W przypadku odrzucenia, należy postępować zgodnie z instrukcją rejestracji.

Rejestracja żetonowa dostępna jest pod adresem: http://ul.uni.lodz.pl/. Link do niej umieszczony jest na stronie głównej USOSweba. Każdy student uprawniony do zapisów otrzymuje tu określoną liczbę żetonów, którymi "płaci" za zajęcia, na które chce się zarejestrować. Studenci mogą zapisywać się aż do wyczerpania limitów przyjętych na dany przedmiot.

W przypadku obowiązywania rejestracji internetowej, zapisów na zajęcia należy dokonywać wyłącznie poprzez USOSweba. Zapisy w katedrach lub u osób prowadzących nie będą honorowane.

Rejestracji na zajęcia należy dokonywać tylko w ściśle ustalonych terminach. Obie rejestracje mogą przebiegać w kilku etapach, dlatego bardzo istotne jest, aby stosować się do instrukcji zamieszczonych na stronie USOSweba.
 
Ankiety ocen nauczycieli
 
Oceny zajęć nauczycieli dokonywać można pod koniec każdego semestru. Dotyczy to zajęć, które odbyły się w danym semestrze. System zapewnia, że student ma możliwość oceny jedynie tych zajęć, w których uczestniczył oraz że ocena jest w pełni anonimowa!
Informacje o terminach, w których można dokonywać ocen zajęć nauczycieli, będą podawane do ogólnej wiadomości za pośrednictwem USOSweba, strony internetowej Wydziału oraz tablicy informacyjnej przy dziekanatach.