Warsztaty "Rachunkowość i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce"

17 czerwca 2014r. odbyły się warsztaty "Rachunkowość i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce". Na warsztaty przybyli pracownicy sektora finansów publicznych, biegli rewidenci oraz pracownicy naukowi Uniwersytetów z Łodzi, Poznania, Wrocławia, Katowic. Warsztaty były współorganizowane przez Katedrę Rachunkowości Wydział Zarządzania UŁ oraz Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

W ramach warsztatów zostały wygłoszone prezentacje w trzech blokach tematycznych:

  • Sesja I. Regulacje rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze publicznym
  • Sesja II. Rachunkowość zarządcza a kontrola zarządcza w sektorze publicznym
  • Sesja III. Kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny i audyt finansowy w sektorze finansów publicznych

Więcej szczegółów na stronie Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ.