Wybrane konkursy na najlepsze prace dyplomowe

Nazwa  Zakres tematyczny Rodzaj pracy Strona www
Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu – etyka biznesu
– zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych
– społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
– ład korporacyjny
– innowacyjność społeczna w gospodarce
– dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance
– przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym
 • licencjackie
 • inżynierskie
 • magisterskie
 • podyplomowe
 • MBA
 • doktorskie
kpf.pl/etyka/konkurs-verba-veritatis/o-konkursie/
Konkurs na najlepszą pracę badawczą poświęconą ruchowi spółdzielczemu - promocja ruchu spółdzielczego
- pozycja spółdzielczośći w społeczeństwie
 • licencjacka
 • magisterksa
 • doktorska
 • habilitacyjna
https://www.krs.org.pl/index.php/promocja-2/konkursy/konkurs-na-najlepsz-prac-badawcz-powicon-ruchowi-spodzielczemu
Konkurs Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

- systemy gwarantowania depozytów,
- restrukturyzacja lub uporządkowana likwidacja instytucji finansowych,
- infrastruktura regulacyjna systemu finansowego,
- problematyka bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej

 • licencackie
 • magisterskie
 • doktorskie
https://www.bfg.pl/konkurs-na-prace-naukowe/
Konkurs im. hm. O. Fietkiewicza na  Prace naukowe o tematyce harcerskiej
 • licencackie
 • magisterskie
 • doktorskie
https://zhp.pl/konkurs/
Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego Tematyka prac związana z województwem łódzkim
 • licencackie
 • magisterskie
 • doktorskie
 • habilitacyjne
www.intelektualne.lodzkie.pl
Konkurs na najlepsze prace w zakresie zarządzania projektami Zarządzanie projektami
 • licencackie
 • magisterskie
 • podyplomowe
 • doktorskie
http://www.projectmaster.ipma.pl/
Konkurs na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej Temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem
 • licencjackie
 • magisterskie
 • doktorskie
 • habilitacyjne oraz cykle publikacji powiązanych tematycznie, stanowiące podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego

https://www.uprp.pl/xvi-edycja-konkursu-na-najlepsza-prace-naukowa-na-temat-wlasnosci-intelektualnej-2018/Lead14,60,19598,7,index,pl,text/
Konkurs Teraz Polska • Wspieranie wzrostu gospodarczego oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski,
• Innowacyjność i przedsiębiorczość,
• Promocja Polski i polskich osiągnięć
 • magisterskie
http://www.terazpolska.pl/pl/konkurs-teraz-polska-promocja
Konkurs Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego Do Konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie przygotowane i obronione w poprzednim roku akademickim w ramach seminariów na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich Wydziałów UŁ
 • magisterskie
www.fundacjaul.pl/praca-magisterska
Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP

Nauki ekonomiczne: 
Makroekonomia i finanse, w szczególności polityka pieniężna oraz rynki finansowe

 • magisterskie
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2017/magisterska/main.html
IKAR JAKOŚCI  Tematyka prac związana z zarządzaniem jakością
 • magisterskie
europeanquality.eu/ikar-jakosci/
Konkurs Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych Praca i polityka socjalna
 • mag­is­ter­skie
 • dok­torskie
www.ipiss.com.pl/
Ogólnopolski Konkurs Otwarte Drzwi Problematyka niepełnosprawności
 • mag­is­ter­skie
 • dok­torskie
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/konkursy/magisterski/edycja-konkursu-w-2018-r/
Konkurs UOKIK Ochrona konsumentów  
 • mag­is­ter­skie
 • dok­torskie
https://www.uokik.gov.pl/konkurs_dla_studentow.php
Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych
Zamówienia publiczne i finanse publiczne
 •  magisterskie
www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/przedsiewziecia-edukacyjne/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-zamowien-publicznych/ogloszenie-o-konkursie-na-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-zamowien-publicznych-2018-r.
Konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat rynków walutowych – kantory internetowe w Polsce,
– kantory stacjonarne w Polsce,
– platformy forex,
– międzybankowy rynek wymiany walut,
– bankowe platformy wymiany walut,
– transfery międzynarodowe,
– systemy rozliczeń transakcji walutowych,
– analiza fundamentalna i techniczna związana z rynkiem walutowym,
– regulacyjne aspekty dla rynku kantorów stacjonarnych i internetowych w Polsce
 • magisterskie
www.walutomat.pl/aktualnosci/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska/
Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF  Rynek finansowy
 • doktorskie
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy/?articleId=53959&p_id=18

 

Wybrane konkursy na najlepsze prace dyplomowe

Nazwa  Zakres tematyczny Rodzaj pracy Strona www
Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu – etyka biznesu
– zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych
– społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
– ład korporacyjny
– innowacyjność społeczna w gospodarce
– dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance
– przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym
 • licencjackie
 • inżynierskie
 • magisterskie
 • podyplomowe
 • MBA
 • doktorskie
kpf.pl/etyka/konkurs-verba-veritatis/o-konkursie/
Konkurs na najlepszą pracę badawczą poświęconą ruchowi spółdzielczemu - promocja ruchu spółdzielczego
- pozycja spółdzielczośći w społeczeństwie
 • licencjacka
 • magisterksa
 • doktorska
 • habilitacyjna
https://www.krs.org.pl/index.php/promocja-2/konkursy/konkurs-na-najlepsz-prac-badawcz-powicon-ruchowi-spodzielczemu
Konkurs Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

- systemy gwarantowania depozytów,
- restrukturyzacja lub uporządkowana likwidacja instytucji finansowych,
- infrastruktura regulacyjna systemu finansowego,
- problematyka bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej

 • licencackie
 • magisterskie
 • doktorskie
https://www.bfg.pl/konkurs-na-prace-naukowe/
Konkurs im. hm. O. Fietkiewicza na  Prace naukowe o tematyce harcerskiej
 • licencackie
 • magisterskie
 • doktorskie
https://zhp.pl/konkurs/
Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego Tematyka prac związana z województwem łódzkim
 • licencackie
 • magisterskie
 • doktorskie
 • habilitacyjne
www.intelektualne.lodzkie.pl
Konkurs na najlepsze prace w zakresie zarządzania projektami Zarządzanie projektami
 • licencackie
 • magisterskie
 • podyplomowe
 • doktorskie
http://www.projectmaster.ipma.pl/
Konkurs na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej Temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem
 • licencjackie
 • magisterskie
 • doktorskie
 • habilitacyjne oraz cykle publikacji powiązanych tematycznie, stanowiące podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego

https://www.uprp.pl/xvi-edycja-konkursu-na-najlepsza-prace-naukowa-na-temat-wlasnosci-intelektualnej-2018/Lead14,60,19598,7,index,pl,text/
Konkurs Teraz Polska • Wspieranie wzrostu gospodarczego oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski,
• Innowacyjność i przedsiębiorczość,
• Promocja Polski i polskich osiągnięć
 • magisterskie
http://www.terazpolska.pl/pl/konkurs-teraz-polska-promocja
Konkurs Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego Do Konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie przygotowane i obronione w poprzednim roku akademickim w ramach seminariów na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich Wydziałów UŁ
 • magisterskie
www.fundacjaul.pl/praca-magisterska
Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP

Nauki ekonomiczne: 
Makroekonomia i finanse, w szczególności polityka pieniężna oraz rynki finansowe

 • magisterskie
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2017/magisterska/main.html
IKAR JAKOŚCI  Tematyka prac związana z zarządzaniem jakością
 • magisterskie
europeanquality.eu/ikar-jakosci/
Konkurs Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych Praca i polityka socjalna
 • mag­is­ter­skie
 • dok­torskie
www.ipiss.com.pl/
Ogólnopolski Konkurs Otwarte Drzwi Problematyka niepełnosprawności
 • mag­is­ter­skie
 • dok­torskie
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/konkursy/magisterski/edycja-konkursu-w-2018-r/
Konkurs UOKIK Ochrona konsumentów  
 • mag­is­ter­skie
 • dok­torskie
https://www.uokik.gov.pl/konkurs_dla_studentow.php
Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych
Zamówienia publiczne i finanse publiczne
 •  magisterskie
www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/przedsiewziecia-edukacyjne/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-zamowien-publicznych/ogloszenie-o-konkursie-na-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-zamowien-publicznych-2018-r.
Konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat rynków walutowych – kantory internetowe w Polsce,
– kantory stacjonarne w Polsce,
– platformy forex,
– międzybankowy rynek wymiany walut,
– bankowe platformy wymiany walut,
– transfery międzynarodowe,
– systemy rozliczeń transakcji walutowych,
– analiza fundamentalna i techniczna związana z rynkiem walutowym,
– regulacyjne aspekty dla rynku kantorów stacjonarnych i internetowych w Polsce
 • magisterskie
www.walutomat.pl/aktualnosci/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska/
Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF  Rynek finansowy
 • doktorskie
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy/?articleId=53959&p_id=18