Wybrane konkursy na najlepsze prace dyplomowe

Nazwa  Zakres tematyczny Rodzaj pracy Strona www
Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu – etyka biznesu
– zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych
– społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
– ład korporacyjny
– innowacyjność społeczna w gospodarce
– dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance
– przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym
 • licencjackie
 • inżynierskie
 • magisterskie
 • podyplomowe
 • MBA
 • doktorskie
bit.ly/2T9tagG
Konkurs o Nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy  prace magisterskie, doktorskie oraz licencjackie i inżynierskie, związane z Bydgoszczą i obronione w roku akademickim 2017/2018.
 • licencjackie
 • inżynierskie
 • magisterskie
 • doktorskie
bit.ly/2iEljaA
Konkurs na najlepszą pracę badawczą poświęconą ruchowi spółdzielczemu - promocja ruchu spółdzielczego
- pozycja spółdzielczośći w społeczeństwie
 • licencjacka
 • magisterksa
 • doktorska
 • habilitacyjna
bit.ly/2Mvj3Al
Konkurs Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

- systemy gwarantowania depozytów,
- restrukturyzacja lub uporządkowana likwidacja instytucji finansowych,
- infrastruktura regulacyjna systemu finansowego,
- problematyka bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej

 • licencjackie
 • magisterskie
 • doktorskie
bit.ly/2sF6Waw
Konkurs CloudNine  - tematyka ekologiczna, w szczególności rozwiązania sprzyjające ograniczaniu emisji CO2 i/lub ilości odpadów
 • licencjackie
 • magisterskie
 • doktorskie
bit.ly/2Hr0qwJ 
Konkurs im. hm. O. Fietkiewicza na  Prace naukowe o tematyce harcerskiej
 • licencjackie
 • magisterskie
 • doktorskie
bit.ly/2CDBAWe
Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego Tematyka prac związana z województwem łódzkim
 • licencjackie
 • magisterskie
 • doktorskie
 • habilitacyjne
bit.ly/2sGpKGw
Konkurs na najlepsze prace w zakresie zarządzania projektami Zarządzanie projektami
 • licencjackie
 • magisterskie
 • podyplomowe
 • doktorskie
bit.ly/2AVITsq
Konkurs na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej Temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem
 • licencjackie
 • magisterskie
 • doktorskie
 • habilitacyjne oraz cykle publikacji powiązanych tematycznie, stanowiące podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego
bit.ly/2NjeVCw
Konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Nauki ekonomiczne
 • magisterskie 
bit.ly/2N0npzp 
Konkurs Teraz Polska • Wspieranie wzrostu gospodarczego oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski,
• Innowacyjność i przedsiębiorczość,
• Promocja Polski i polskich osiągnięć
 • magisterskie
bit.ly/1owVxTI
Konkurs Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego Do Konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie przygotowane i obronione w poprzednim roku akademickim w ramach seminariów na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich Wydziałów UŁ
 • magisterskie
bit.ly/2RGJBnR
Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP

Nauki ekonomiczne: 
Makroekonomia i finanse, w szczególności polityka pieniężna oraz rynki finansowe

 • magisterskie
bit.ly/2R4bWzq
IKAR JAKOŚCI  Tematyka prac związana z zarządzaniem jakością
 • magisterskie
bit.ly/2tZAYqs
Konkurs Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych Praca i polityka socjalna
 • mag­is­ter­skie
 • dok­torskie
bit.ly/2T7bHFA
Ogólnopolski Konkurs Otwarte Drzwi Problematyka niepełnosprawności
 • mag­is­ter­skie
 • dok­torskie
bit.ly/2Mmnz41
Konkurs UOKIK Ochrona konsumentów  
 • mag­is­ter­skie
 • dok­torskie
bit.ly/2MnNZlO
Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych
Zamówienia publiczne i finanse publiczne
 •  magisterskie
bit.ly/2CE9muL
Konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat rynków walutowych – kantory internetowe w Polsce,
– kantory stacjonarne w Polsce,
– platformy forex,
– międzybankowy rynek wymiany walut,
– bankowe platformy wymiany walut,
– transfery międzynarodowe,
– systemy rozliczeń transakcji walutowych,
– analiza fundamentalna i techniczna związana z rynkiem walutowym,
– regulacyjne aspekty dla rynku kantorów stacjonarnych i internetowych w Polsce
 • magisterskie
bit.ly/2CzpCNE
Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF  Rynek finansowy
 • doktorskie
bit.ly/2AVJnyK

 

Wybrane konkursy na najlepsze prace dyplomowe

Nazwa  Zakres tematyczny Rodzaj pracy Strona www
Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu – etyka biznesu
– zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych
– społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
– ład korporacyjny
– innowacyjność społeczna w gospodarce
– dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance
– przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym
 • licencjackie
 • inżynierskie
 • magisterskie
 • podyplomowe
 • MBA
 • doktorskie
bit.ly/2T9tagG
Konkurs o Nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy  prace magisterskie, doktorskie oraz licencjackie i inżynierskie, związane z Bydgoszczą i obronione w roku akademickim 2017/2018.
 • licencjackie
 • inżynierskie
 • magisterskie
 • doktorskie
bit.ly/2iEljaA
Konkurs na najlepszą pracę badawczą poświęconą ruchowi spółdzielczemu - promocja ruchu spółdzielczego
- pozycja spółdzielczośći w społeczeństwie
 • licencjacka
 • magisterksa
 • doktorska
 • habilitacyjna
bit.ly/2Mvj3Al
Konkurs Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

- systemy gwarantowania depozytów,
- restrukturyzacja lub uporządkowana likwidacja instytucji finansowych,
- infrastruktura regulacyjna systemu finansowego,
- problematyka bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej

 • licencjackie
 • magisterskie
 • doktorskie
bit.ly/2sF6Waw
Konkurs CloudNine  - tematyka ekologiczna, w szczególności rozwiązania sprzyjające ograniczaniu emisji CO2 i/lub ilości odpadów
 • licencjackie
 • magisterskie
 • doktorskie
bit.ly/2Hr0qwJ 
Konkurs im. hm. O. Fietkiewicza na  Prace naukowe o tematyce harcerskiej
 • licencjackie
 • magisterskie
 • doktorskie
bit.ly/2CDBAWe
Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego Tematyka prac związana z województwem łódzkim
 • licencjackie
 • magisterskie
 • doktorskie
 • habilitacyjne
bit.ly/2sGpKGw
Konkurs na najlepsze prace w zakresie zarządzania projektami Zarządzanie projektami
 • licencjackie
 • magisterskie
 • podyplomowe
 • doktorskie
bit.ly/2AVITsq
Konkurs na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej Temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem
 • licencjackie
 • magisterskie
 • doktorskie
 • habilitacyjne oraz cykle publikacji powiązanych tematycznie, stanowiące podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego
bit.ly/2NjeVCw
Konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Nauki ekonomiczne
 • magisterskie 
bit.ly/2N0npzp 
Konkurs Teraz Polska • Wspieranie wzrostu gospodarczego oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski,
• Innowacyjność i przedsiębiorczość,
• Promocja Polski i polskich osiągnięć
 • magisterskie
bit.ly/1owVxTI
Konkurs Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego Do Konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie przygotowane i obronione w poprzednim roku akademickim w ramach seminariów na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich Wydziałów UŁ
 • magisterskie
bit.ly/2RGJBnR
Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP

Nauki ekonomiczne: 
Makroekonomia i finanse, w szczególności polityka pieniężna oraz rynki finansowe

 • magisterskie
bit.ly/2R4bWzq
IKAR JAKOŚCI  Tematyka prac związana z zarządzaniem jakością
 • magisterskie
bit.ly/2tZAYqs
Konkurs Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych Praca i polityka socjalna
 • mag­is­ter­skie
 • dok­torskie
bit.ly/2T7bHFA
Ogólnopolski Konkurs Otwarte Drzwi Problematyka niepełnosprawności
 • mag­is­ter­skie
 • dok­torskie
bit.ly/2Mmnz41
Konkurs UOKIK Ochrona konsumentów  
 • mag­is­ter­skie
 • dok­torskie
bit.ly/2MnNZlO
Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych
Zamówienia publiczne i finanse publiczne
 •  magisterskie
bit.ly/2CE9muL
Konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat rynków walutowych – kantory internetowe w Polsce,
– kantory stacjonarne w Polsce,
– platformy forex,
– międzybankowy rynek wymiany walut,
– bankowe platformy wymiany walut,
– transfery międzynarodowe,
– systemy rozliczeń transakcji walutowych,
– analiza fundamentalna i techniczna związana z rynkiem walutowym,
– regulacyjne aspekty dla rynku kantorów stacjonarnych i internetowych w Polsce
 • magisterskie
bit.ly/2CzpCNE
Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF  Rynek finansowy
 • doktorskie
bit.ly/2AVJnyK