Kolegium Dziekańskie


Dziekan Wydziału Zarządzania  

dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ

 

Konsultacje dziekańskie:

pokój 11

 

     
Prodziekan ds. Rozwoju i Nauki   

 

prof. dr hab. Ewa Walińska

Konsultacje dziekańskie:

pokój 10

 

 

     
Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej  

 

 

dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ

Konsultacje dziekańskie: 

pokój 19

 

     
Prodziekan ds. Studenckich  

 

dr hab. Małgorzata Striker, prof. UŁ

Konsultacje dziekańskie:

Poniedziałek

14-15:30  (MS Teams)- proszę o wcześniejszy kontakt mailowy

Sobota

9-10:30 (MS Teams) - proszę o wcześniejszy kontakt mailowy

  

 

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Współpracy z Otoczeniem  

 

dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ

Konsultacje dziekańskie:

pokój 10

 

 

Pełnomocnicy Dziekana


Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Badań Naukowych

dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ

 

   

Pełnomocnik Dziekana ds. Kształcenia w Języku Angielskim

dr Jerzy S. Czarnecki

 
   

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Programów Wymiany Międzynarodowej

dr hab. Bogna Kaźmierska-Jóźwiak

 
   

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

dr hab. Beata Glinkowska-Krauze, prof. UŁ

 
   

Pełnomocnik Dziekana ds. Rozwoju Edukacji Menedżerskiej

dr Maciej Malarski

 

Kierownicy

Kierownik Stacjonarnych i Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich

dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ

 

 

Koordynatorzy

Koordynatorzy kierunkowi ds. ECTS na Wydziale Zarządzania:

 
   

dr Małgorzata Kołodziejczak

dr hab. Jan Michalak, prof. UŁ

dr Agata Rudnicka-Reichel