Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

Wybory w kadencji 2020-2024

 

Komunikat nr XX

załącznik: ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie składu liczbowego i procentowego członków Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz skład osobowy RWZ UŁ w kadencji 2020 – 2024 (będzie ogłoszony w lipcu 2020)

Komunikat nr 29 (wyniki wyborów do RWZ UŁ - przedstawiciele studentów)

Komunikat nr 28 (wyniki wyborów do RWZ UŁ - przedstawiciele doktorantów)

Komunikat nr 27

załącznik: Szczegółowy terminarz czynności wyborczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2020 – 2024 (wraz z wymogami formalnymi dla kandydatów do Kolegium Elektorów UŁ, Senatu UŁ, oraz Rady Wydziału Zarządzania UŁ) (AKTUALNY)

Komunikat nr 26 (wyniki II tury wyborów do RWZ UŁ - przedstawiciele nauczycieli akad. niebędących prof., prof. UŁ i dr hab.)

Komunikat nr 25 (wyniki wyborów do RWZ UŁ - przedstawiciele nauczycieli akad. niebędących prof., prof. UŁ i dr hab.)

Komunikat nr 24 (wyniki wyborów do RWZ UŁ - przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akad.)

Komunikat nr 23 (korzystanie z czynnego i biernego prawa wyborczego pracowników WZ UŁ będących jednocześnie studentami lub doktorantami)

Komunikat nr 22 (wyniki II tury wyborów do Kol. Elektorów UŁ - przedstawiciele nauczycieli akad. niebędących prof., prof. UŁ i dr hab.)

Komunikat nr 21

załącznik: Szczegółowy terminarz czynności wyborczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2020 – 2024 (wraz z wymogami formalnymi dla kandydatów do Kolegium Elektorów UŁ, Senatu UŁ, oraz Rady Wydziału Zarządzania UŁ) (UCHYLONY)

Komunikat nr 20

Zgłoszenie kandydata do Rady WZ UŁ 2016-2020 (doktoranci)
Oświadczenie kandydata do Rady WZ UŁ 2016-2020 (doktoranci)

Komunikat nr 19 (kandydaci w wyborach do RWZ UŁ - przedstawiciele nauczycieli akad. niebędących prof., prof. UŁ i nieposiadających stopnia dra hab.)

Komunikat nr 18 (wyniki wyborów do Senatu UŁ - przedstawiciele nauczycieli akad. niebędących prof. lub prof. UŁ)

Komunikat nr 17 (wyniki wyborów do Senatu UŁ - przedstawiciele nauczycieli akad. będących prof. i prof. UŁ)

Komunikat nr 16 (wyniki wyborów do Kol. Elektorów UŁ - przedstawiciele nauczycieli akad. niebędących prof., prof. UŁ i dr hab.)

Komunikat nr 15 (wyniki wyborów do Kol. Elektorów UŁ - przedstawiciele nauczycieli akad. będących prof., prof. UŁ i dr. hab.)

Komunikat nr 14 (kandydatki w wyborach do RWZ UŁ - przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akad.)

Komunikat nr 13

Komunikat nr 12

Załącznik: Skład liczbowy i udział procentowy członków RWZ UŁ w kadencji 2020 – 2024

Komunikat nr 11

Zgłoszenie kandydata do Rady WZ UŁ 2016-2020 (nauczyciele akad. niebędący prof., prof. UŁ i dr hab.)
Zgłoszenie kandydata do Rady WZ UŁ 2016-2020 (pracownicy niebędący nauczycielami akad.)

Oświadczenie kandydata do Rady WZ UŁ 2016-2020 (nauczyciele akad. niebędący prof., prof. UŁ i dr hab.)
Oświadczenie kandydata do Rady WZ UŁ 2016-2020 (pracownicy niebędący nauczycielami akad.)

Komunikat nr 10 (kandydaci w wyborach do Senatu UŁ - przedstawiciele nauczycieli akad. niebędących prof. lub prof. UŁ)

Komunikat nr 9 (kandydaci w wyborach do Senatu UŁ - przedstawiciele nauczycieli akad. będących prof. i prof. UŁ)

Komunikat nr 8 (kandydaci w wyborach do Kol. Elektorów UŁ - przedstawiciele nauczycieli akad. niebędących prof., prof. UŁ i dr hab.)

Komunikat nr 7

załącznik: Szczegółowy terminarz czynności wyborczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2020 – 2024 (wraz z wymogami formalnymi dla kandydatów do Kolegium Elektorów UŁ, Senatu UŁ, oraz Rady Wydziału Zarządzania UŁ) (UCHYLONY)

Komunikat nr 6

Niniejszym zawiadamia się, że uchwałą nr 15 Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ z dn. 02.06.2020 r. wznowione zostały czynności wyborcze w Uniwersytecie Łódzkim.

Niniejszym zawiadamia się, że uchwałą nr 14 Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ z dn. 18.03.2020 r. zawieszone zostały wszystkie czynności wyborcze w Uniwersytecie Łódzkim do odwołania.

Komunikat nr 5

Komunikat nr 4 (uchylenie terminów wyborów wydziałowych określonych w załączniku do komunikatu nr 2)

Komunikat nr 3 (kandydaci w wyborach do Kol. Elektorów UŁ - przedstawiciele nauczycieli akad. będących prof., prof. UŁ i dr. hab.)

Komunikat nr 2

załącznik: Kalendarz wyborów na WZ UŁ na kadencję 2020-2024 (wraz z wymogami formalnymi dla kandydatów do Kolegium Elektorów UŁ, Senatu UŁ, Rady Bibliotecznej UŁ oraz Rady Wydziału Zarządzania UŁ) (UCHYLONY)

Komunikat nr 1 (skład Wydziałowej Komisji Wyborczej)

 

Zgłaszanie kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów UŁ oraz Senatu UŁ

Formularze zgłoszeniowe kandydatów w wyborach do Kolegium Elektorów UŁ oraz do Senatu UŁ, a także wzory  oświadczenia lustracyjnego oraz informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, są dostępne do pobrania na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej UŁ

 

Kandydaci na Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ

"...Zgłoszenie osoby proponowanej na kandydata na dziekana może być dokonane przez członka rady wydziału nie później, niż tydzień przed dniem, w którym ma być podjęta uchwała w sprawie przedstawienia rektorowi kandydata na dziekana..." [Statut UŁ przyjęty uchwałą Senatu UŁ nr 440, z dnia 27 maja 2019 r., § 68, ust. 7].

Termin i miejsce zgłaszania kandydatów na dziekana WZ UŁ: do 09 marca 2020 r. (poniedz.), godz. 15:00, Biuro Dziekana WZ UŁ, pok. 11 (w godz. pracy Biura).

Formularz zgłoszenia osoby - kandydata na stanowisko dziekana WZ UŁ

Termin i miejsce głosowania Rady Wydziału Zarządzania UŁ nad podjęciem uchwały w sprawie przedstawienia Rektorowi UŁ kandydata na Dziekana WZ UŁ: 11 maja 2020 r. (głosowanie z wykorzystaniem technologii informatycznych - w trybie on-line).

 

Informacje o wyborach władz Uniwersytetu Łódzkiego na kadencje 2020-2024

 


 

Archiwum wyborów organów jednoosobowych, kolegialnych i wyborczych na kadencję 2016-2020

 

Komunikat nr 54 (mandaty doktorantów w RWZ UŁ)

Komunikat nr 53 (mandaty studentów w RWZ UŁ)

Komunikat nr 52 (wyniki wyborów uzup. przedstawiciela doktorantów do RWZ UŁ, 2018-04-06)

Komunikat nr 51 (mandaty studentów w RWZ UŁ)

Komunikat nr 50 (mandaty studentów w RWZ UŁ)

Komunikat nr 49 (mandaty doktorantów w RWZ UŁ)

Komunikat nr 48 (wyniki wyborów uzup. przedstawiciela doktorantów do RWZ UŁ, 2017-05-12)

Komunikat nr 47 (wyniki wyborów uzup. przedstawicieli "pomocniczych" nauczycieli akad. do RWZ UŁ, 2017-05-31)

Komunikat nr 46 (kandydatki w wyborach uzupełniających do RWZ UŁ, 2017-05-31)

Komunikat nr 45 (wybory uzupełniające do RWZ UŁ)

Komunikat nr 44 (wyniki wyborów uzup. przedstawicieli "pomocniczych" nauczycieli akad. do RWZ UŁ, 2017-04-26)

Komunikat nr 43 (kandydatki w wyborach uzupełniających do RWZ UŁ, 2017-04-26)

Komunikat nr 42 (wybory uzupełniające do RWZ UŁ)

załącznik: Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie składu liczbowego i procentowego członków Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2016 – 2020 (2017-04-11)

Komunikat nr 41 (mandaty studentów w RWZ UŁ)

Komunikat nr 40 (zmniejszenie składu Kolegium Dziekańskiego WZ UŁ)

Komunikat nr 39

załącznik: Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie składu liczbowego i procentowego członków Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz skład osobowy RWZ UŁ w kadencji 2016 – 2020 (2016-05-30)

Komunikat nr 38 (wyniki wyborów pomocniczych nauczycieli akademickich do RWZ UŁ, VI tura)

Komunikat nr 37 (wyniki wyborów Prodziekanów WZ UŁ)

Komunikat nr 36

Komunikat nr 35 (kandydaci w wyborach prodziekanów)

Komunikat nr 34 (wyniki wyborów pomocniczych nauczycieli akademickich do RWZ UŁ, V tura)

Komunikat nr 33 (wyniki wyborów Dziekana WZ UŁ)

Komunikat nr 32

załącznik: Skład liczbowy, procentowy i osobowy Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2016 – 2020

Komunikat nr 31 (wyniki wyborów przedstawicieli studentów do RWZ UŁ)

Komunikat nr 30 (wyniki wyborów przedstawicieli studentów do Senatu UŁ)

Komunikat nr 29 (wyniki wyborów przedstawicieli studentów do Kol. Elektorów WZ UŁ)

Komunikat nr 28 (kandydat w wyborach dziekana)

Komunikat nr 27 (wyniki wyborów pomocniczych nauczycieli akademickich do RWZ UŁ, IV tura)

Komunikat nr 26 (wyniki wyborów pomocniczych nauczycieli akademickich do Senatu UŁ)

Komunikat nr 25 (wyniki wyborów samodzielnych nauczycieli akademickich do Rady Bibliotecznej UŁ)

Komunikat nr 24 (wyniki wyborów samodzielnych nauczycieli akademickich do Senatu UŁ)

Komunikat nr 23 (wyniki wyborów doktorantów do RWZ UŁ)

Komunkat nr 22 (wyniki wyborów doktorantów do Kolegium Elektorów WZ UŁ)

Komunikat nr 21

załączniki:

Oświadczenie lustracyjne

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Komunikat nr 20 (kandydaci w wyborach wydziałowych w dn. 04 kwietnia 2016 r.)

Komunikat nr 19 (wyniki wyborów pomocniczych nauczycieli akademickich do RWZ UŁ, III tura)

Komunikat nr 18 (wyniki wyborów pomocniczych nauczycieli akademickich do Kolegium Elektorów WZ UŁ, III tura)

Komunikat nr 17 (zmiana podziału mandatów studentów i doktorantów w kolegium Elektorów WZ UŁ i w RWZ UŁ)

załączniki:

Skład liczbowy i procentowy Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2016 – 2020 (2016-03-17)

Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie składu liczbowego i procentowego członków Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2016 – 2020 (2016-03-17)

Komunikat nr 16 (wyniki wyborów pomocniczych nauczycieli akademickich do RWZ UŁ, II tura)

Komunikat nr 15 (wyniki wyborów pomocniczych nauczycieli akademickich do Kolegium Elektorów WZ UŁ, II tura)

Komunikat nr 14 (wyniki wyborów studentów do Kolegium Elektorów UŁ)

Komunikat nr 13 (wyniki wyborów pracowników niebędących nauczycielami akad. do RWZ UŁ)

Komunikat nr 12 (wyniki wyborów pomocniczych nauczycieli akademickich do RWZ UŁ, I tura)

Komunikat nr 11 (wyniki wyborów pracowników niebędących nauczycielami akad. do Kolegium Elektorów WZ UŁ)

Komunikat nr 10 (wyniki wyborów pomocniczych nauczycieli akademickich do Kolegium Elektorów WZ UŁ, I tura)

Komunikat nr 9 (wyniki wyborów pomocniczych nauczycieli akademickich do Kolegium Elektorów UŁ)

Komunikat nr 8 (wyniki wyborów samodzielnych nauczycieli akademickich do Kolegium Elektorów UŁ)

Komunikat nr 7 (kandydci w wyborach wydziałowych w dn. 07 marca 2016 r.)

Komunikat nr 6 (zmiana składu liczbowego i procentowego kolegium Elektorów WZ UŁ)

załącznik: Skład liczbowy i procentowy Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2016 – 2020 (2016-03-02)

Komunikat nr 5 (uchylenie uchwały WKW WZ UŁ i komunikatu nr 2 z dn. 26.II.2016 r.)

Komunikat nr 4 (tryb i forma zgłoszeń kandydatów w wyborach na WZ UŁ, składanie oświadczeń o zgodzie na kandydowanie; zakres dokumentacji z głosowań wyborczych)

załączniki:

 
 
 
 
 

Komunikat nr 3

załączniki:

Kalendarium wyborów organów jednoosobowych, kolegialnych i wyborczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2016 – 2020

Skład liczbowy i procentowy Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2016 – 2020 (2016-02-26)

Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie składu liczbowego i procentowego członków Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2016 – 2020 (2016-02-26)

Komunikat nr 2 (uchwała WKW WZ UŁ dot. czynnego i biernego prawa wyborczego pracowników WZ UŁ będących jednocześnie studentami lub doktorantami na WZ UŁ)

Komunikat nr 1 (skład Wydziałowej Komisji Wyborczej)

 


  

Archiwum wyborów organów jednoosobowych, kolegialnych i wyborczych na kadencję 2012 - 2016:

 

Komunikat nr 65

Komunikat nr 64

Komunikat nr 63

Komunikat nr 62

Komunikat nr 61

Komunikat nr 60

Komunikat nr 59

Komunikat nr 58

Komunikat nr 57

Komunikat nr 56

załącznik: Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie rozszerzenia składu liczbowego i aktualizacji udziału procentowego członków Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2012-2016 (2014-10-27)

Komunikat nr 55

Komunikat nr 54

Komunikat nr 53

Komunikat nr 52

Komunikat nr 51

Akty wyboru Kolegium Dziekańskiego

Komunikat nr 50

załącznik: Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie aktualizacji składu liczbowego i procentowego członków Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2012-2016 oraz aktualizacji składu osobowego RWZ UŁ w kadencji 2012-2016 (2012-06-27)

Komunikat nr 49

załączniki:

Karta wyników głosowania - wybory studentów do Rady WZ UŁ z dn. 03.06.2012 r.

Karta wyników głosowania - wybory studentów do Rady WZ UŁ z dn. 16.04.2012 r.

Komunikat nr 1 WRSS WZ UŁ z dnia 6.05.2012

Komunikat nr 48

Komunikat nr 47

Komunikat nr 46

Komunikat nr 45

załącznik: Skład osobowy Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2012 – 2016 (2012-05-20)

Komunikat nr 44

Komunikat nr 43

Komunikat nr 42

Komunikat nr 41

Komunikat nr 40

załącznik: Skład osobowy Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2012 – 2016 (2012-04-28)

Komunikat nr 39

załącznik: Protokół wybory uzupełniające doktorantów do RWZ UŁ (II tura)

Komunikat nr 38

załącznik: Protokół wybory uzupełniające doktorantów do Kolegium Elektorów WZ UŁ

Komunikat nr 37

Komunikat nr 36

załącznik: Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie składu liczbowego i procentowego członków Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2012-2016 oraz skład osobowy RWZ UŁ w kadencji 2012-2016 (2012-04-24)

Komunikat nr 35

załącznik: Skład liczbowy i procentowy oraz osobowy Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2012 – 2016 (2012-04-24)

Komunikat nr 34

załącznik: Skład osobowy Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2012 – 2016 (2012-04-17)

Komunikat nr 33

załącznik: Komunikat nr 2 WRSS WZ UŁ z dn. 15.04.2012 r.

Komunikat nr 32

załacznik: Karta wyników głosowania - wybory studentów do Senatu UŁ

Komunikat nr 31

załącznik: Karta wyników głosowania - wybory studentów do Kolegium Elektorów WZ UŁ

Komunikat nr 30

załącznik: Komunikat WRSS WZ UŁ w spr. wyborów studentów do: Kol.Elekt. WZ UŁ, RWZ UŁ i Senatu UŁ

Komunikat nr 29

Do pobrania: „Oświadczenie lustracyjne” lub „Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”

Komunikat nr 28

Komunikat nr 27

Komunikat nr 26

Komunikat nr 25

Komunikat nr 24

Komunikat nr 23

Komunikat nr 22

załącznik: Protokół wybory uzupełniające doktorantów do RWZ UŁ

Komunikat nr 21

załącznik: Protokół wybory studentów WZ UŁ do Kolegium Elektorów UŁ

Komunikat nr 20

Komunikat nr 19

załączniki:

Komunikat WRSS WZ UŁ nr 1 z dn. 16.03.2012 r.

Komunikat WRSS WZ UŁ nr 2 z dn. 16.03.2012 r.

Komunikat nr 18

Komunikat nr 17

Komunikat nr 16

Komunikat nr 15

załącznik: Protokół wybory doktorantów do Rady WZ UŁ

Komunikat nr 14

załącznik: Protokół wybory doktorantów do Kolegium Elektorów WZ UŁ

Komunikat nr 13

Komunikat nr 12

Komunikat nr 11

Komunikat nr 10

Komunikat nr 9

Komunikat nr 8 (skład osobowy Wydziałowej Komisji Wyborczej - rozszerzony)

Komunikat nr 7

Komunikat nr 6

Komunikat nr 5 (skład osobowy Wydziałowej Komisji Wyborczej - zmieniony)

Komunikat nr 4

załączniki:

Zgłoszenie kandydatury w wyborach do Kolegium Elektorów UŁ (samodzielni)
Zgłoszenie kandydatury w wyborach do Kolegium Elektorów UŁ (pomocniczy)
Zgłoszenie kandydatury w wyborach do Kolegium Elektorów UŁ (studenci)

Zgłoszenie kandydatury w wyborach do Kolegium Elektorów WZ UŁ (pomocniczy)
Zgłoszenie kandydatury w wyborach do Kolegium Elektorów WZ UŁ (administracyjni)
Zgłoszenie kandydatury w wyborach do Kolegium Elektorów WZ UŁ (doktoranci)
Zgłoszenie kandydatury w wyborach do Kolegium Elektorów WZ UŁ (studenci)

Zgłoszenie kandydatury w wyborach na stanowisko Dziekana WZ UŁ
Zgłoszenie kandydatury w wyborach na stanowisko Prodziekana WZ UŁ

Zgłoszenie kandydatury w wyborach do Senatu UŁ (samodzielni)
Zgłoszenie kandydatury w wyborach do Senatu UŁ (pomocniczy)
Zgłoszenie kandydatury w wyborach do Senatu UŁ (studenci)

Zgłoszenie kandydatury w wyborach do Rady WZ UŁ (pomocniczy)
Zgłoszenie kandydatury w wyborach do Rady WZ UŁ (administracyjni)
Zgłoszenie kandydatury w wyborach do Rady WZ UŁ (doktoranci)
Zgłoszenie kandydatury w wyborach do Rady WZ UŁ (studenci)

Zgłoszenie kandydatury w wyborach do Rady Bibliotecznej UŁ (samodzielni)

Komunikat nr 3

Komunikat nr 2

załączniki:

Kalendarium wyborów organów jednoosobowych, kolegialnych i wyborczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2012 – 2016

Skład liczbowy i procentowy Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2012 – 2016

Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie składu liczbowego i procentowego członków Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2012 – 2016

Komunikat nr 1 (skład osobowy Wydziałowej Komisji Wyborczej)

 

 

  


  

Archiwum wyborów organów jednoosobowych, kolegialnych i wyborczych na kadencję 2008 - 2012:

 

Komunikat nr 1

załączniki:

Skład liczbowy Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2008 - 2012 w poszczególnych grupach osób określony przez Wydziałową Komisję Wyborczą na podstawie przepisów Statutu Uniwersytetu Łódzkiego §78 i §26

Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie liczby członków Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2008 - 2012 w poszczególnych grupach osób

Kalendarium wyborów organów jednoosobowych, kolegialnych i wyborczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2008 - 2012

Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie liczby członków Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2008 – 2012 w poszczególnych grupach osób z dnia 26 kwietnia 2010 r.

Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie liczby członków Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2008 – 2012 w poszczególnych grupach osób z dnia 09 grudnia 2010 r.

Komunikat nr 2

Komunikat nr 3

Komunikat nr 4

załączniki:

Zgłoszenie kandydatury w wyborach do Kolegium Elektorów UŁ (pomocniczy)

Zgłoszenie kandydatury w wyborach do Kolegium Elektorów WZ UŁ (pomocniczy)

Zgłoszenie kandydatury w wyborach do Kolegium Elektorów WZ UŁ (doktoranci)

Zgłoszenie kandydatury w wyborach do Kolegium Elektorów WZ UŁ (administracyjni)

Zgłoszenie kandydatury w wyborach na stanowisko Dziekana WZ UŁ

Zgłoszenie kandydatury w wyborach na stanowiska Prodziekanów WZ UŁ

Zgłoszenie kandydatury w wyborach do Senatu UŁ (pomocniczy)

Zgłoszenie kandydatury w wyborach do Rady WZ UŁ (pomocniczy)

Zgłoszenie kandydatury w wyborach do Rady WZ UŁ (doktoranci)

Zgłoszenie kandydatury w wyborach do Rady WZ UŁ (administracyjni)

Komunikat nr 5

załącznik: Protokół z wyborów do Kolegium Elektorów UŁ z grona studentów Wydziału Zarządzania UŁ

Komunikat nr 6

Komunikat nr 7

Komunikat nr 8

Komunikat nr 9

Komunikat nr 10

Komunikat nr 11

załączniki:

Oświadczenie lustracyjne

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Komunikat nr 12

załącznik: Protokół z wyborów przedstawiciela doktorantów do Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Komunikat nr 13

załącznik: Protokół z wyborów przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Komunikat nr 14

załącznik: Protokół z wyborów przedstawicieli studentów do Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Komunikat nr 15

załącznik: Protokół z wyborów przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Komunikat nr 16

Komunikat nr 17

Komunikat nr 18

Komunikat nr 19

Komunikat nr 20

załączniki:

Skład osobowy Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2008 - 2012

Skład osobowy Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2008 - 2012

Komunikat nr 21

Komunikat nr 22

Komunikat nr 23

Akty wyboru Kolegium Dziekańskiego Wydziału Zarządzania UŁ 2008-2012

Komunikat nr 24

Komunikat nr 25

Komunikat nr 26

Komunikat nr 27

Komunikat nr 28

Komunikat nr 29

załącznik: Skład osobowy Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2008 - 2012

Komunikat nr 30

Komunikat nr 31

Komunikat nr 32

załącznik: Zgłoszenie kandydatury w wyborach do Rady WZ UŁ (pomocniczy)

Komunikat nr 33

Komunikat nr 34

Komunikat nr 35

Komunikat nr 36

Komunikat nr 37

Komunikat nr 38