Prodziekanem ds. Studenckich i Internacjonalizacji Programów Kształcenia
jest dr Maciej Turała