Analityka biznesu


Umiejętność przeprowadzania wszechstronnych analiz biznesowych dotyczących bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa i jego perspektyw rozwojowych, w tym analizy sytuacji finansowej i pozycji rynkowej, jest warunkiem koniecznym do  podejmowanie właściwych decyzji operacyjnych i strategicznych w firmach. Szeroko pojęta analiza biznesowa znajduje zastosowanie w każdej firmie, zarówno w przedsiębiorstwie rodzinnym, jak i w spółce giełdowej.

 

Dzięki studiom na kierunku Analityka biznesu zdobędziecie wiedzę i umiejętności niezbędne do dokonywania kompleksowej oceny sytuacji przedsiębiorstwa. Studia na tym kierunku przygotują Was do pracy na stanowiskach analityków w dużych i małych firmach produkcyjnych i usługowych, a także w firmach konsultingowych oraz funduszach inwestycyjnych. Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych zdobędziecie również kompetencje przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Prognozy zatrudnienia do 2022 roku, oparte na nowym zintegrowanym systemie badającym podaż i popyt na rynku pracy, przewidują wzrost zapotrzebowania na takie zawody jak analityk finansowy czy analityk biznesowy. Działy analiz i planowania, gdzie analitycy znajdują zatrudnienie, stanowią bardzo często trzon organizacji, zapewniają płynne funkcjonowanie firmy i oszczędności, a dzięki profesjonalnym prognozom ułatwiają planowanie strategii rozwoju danej jednostki biznesowej. (źródło: badania prowadzone przez Uniwersytet Łódzki w ramach projektu „System prognozowania polskiego rynku pracy”)


Wśród kadry, która opracowała treści programowe i prowadzi zajęcia na kierunku, obok nauczycieli akademickich, występują również  praktycy gospodarczy – osoby mające doświadczenie  jako menedżerowie, konsultanci, członkowie zarządów dużych spółek.

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Planowanie finansowe
Metody pomiaru i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Analiza branży i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Prawo cywilne i handlowe
Psychologia biznesu
Przygotowanie biznes planu

 

Możliwości zatrudnienia

 

Po ukończeniu kierunku Analityka biznesu absolwenci potrafią sporządzać projekcje finansowe dla firm, dokonywać analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, analizować opłacalność projektów inwestycyjnych, przygotować plan marketingowy związany z wprowadzaniem nowego produktu na rynek, określić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa w branży. Ponadto są przygotowani do pracy na samodzielnych stanowiskach analityków, doradców finansowych, specjalistów ds. analizy rynku jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dzienne) (3-letnie licencjackie)

Orientacyjny limit miejsc - 60 (min. 35)

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (zaoczne ) (3-letnie licencjackie)

Kierunek Analityka biznesu należy do grupy kierunków ZARZĄDZANIE.
Przez pierwszy rok wszyscy studenci grupy kierunków uczęszczają na zajęcia wspólne z dziedziny zarządzania. Na II semestrze wybierany jest kierunek studiów.

Kierunek jest uruchamiany przy min. liczbie 30 chętnych.

 

 

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: prof. dr hab. Grzegorz Urbanek
Koordynator kierunku: dr hab. Leszek Bohdanowicz, prof. UŁ
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Jan Jeżak, dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ, Michał Zawisza (praktyk)

 

Opinia Prezesa Zarządu firmy Avallon

o kierunku Analiza i zarządzanie w biznesie 

Opinia Wiceprezesa Zarządu firmy Avallon

o kierunku Analiza i zarządzanie w biznesie

 

 

Analityka biznesu


Umiejętność przeprowadzania wszechstronnych analiz biznesowych dotyczących bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa i jego perspektyw rozwojowych, w tym analizy sytuacji finansowej i pozycji rynkowej, jest warunkiem koniecznym do  podejmowanie właściwych decyzji operacyjnych i strategicznych w firmach. Szeroko pojęta analiza biznesowa znajduje zastosowanie w każdej firmie, zarówno w przedsiębiorstwie rodzinnym, jak i w spółce giełdowej.

 

Dzięki studiom na kierunku Analityka biznesu zdobędziecie wiedzę i umiejętności niezbędne do dokonywania kompleksowej oceny sytuacji przedsiębiorstwa. Studia na tym kierunku przygotują Was do pracy na stanowiskach analityków w dużych i małych firmach produkcyjnych i usługowych, a także w firmach konsultingowych oraz funduszach inwestycyjnych. Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych zdobędziecie również kompetencje przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Prognozy zatrudnienia do 2022 roku, oparte na nowym zintegrowanym systemie badającym podaż i popyt na rynku pracy, przewidują wzrost zapotrzebowania na takie zawody jak analityk finansowy czy analityk biznesowy. Działy analiz i planowania, gdzie analitycy znajdują zatrudnienie, stanowią bardzo często trzon organizacji, zapewniają płynne funkcjonowanie firmy i oszczędności, a dzięki profesjonalnym prognozom ułatwiają planowanie strategii rozwoju danej jednostki biznesowej. (źródło: badania prowadzone przez Uniwersytet Łódzki w ramach projektu „System prognozowania polskiego rynku pracy”)


Wśród kadry, która opracowała treści programowe i prowadzi zajęcia na kierunku, obok nauczycieli akademickich, występują również  praktycy gospodarczy – osoby mające doświadczenie  jako menedżerowie, konsultanci, członkowie zarządów dużych spółek.

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Planowanie finansowe
Metody pomiaru i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Analiza branży i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Prawo cywilne i handlowe
Psychologia biznesu
Przygotowanie biznes planu

 

Możliwości zatrudnienia

 

Po ukończeniu kierunku Analityka biznesu absolwenci potrafią sporządzać projekcje finansowe dla firm, dokonywać analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, analizować opłacalność projektów inwestycyjnych, przygotować plan marketingowy związany z wprowadzaniem nowego produktu na rynek, określić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa w branży. Ponadto są przygotowani do pracy na samodzielnych stanowiskach analityków, doradców finansowych, specjalistów ds. analizy rynku jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dzienne) (3-letnie licencjackie)

Orientacyjny limit miejsc - 60 (min. 35)

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (zaoczne ) (3-letnie licencjackie)

Kierunek Analityka biznesu należy do grupy kierunków ZARZĄDZANIE.
Przez pierwszy rok wszyscy studenci grupy kierunków uczęszczają na zajęcia wspólne z dziedziny zarządzania. Na II semestrze wybierany jest kierunek studiów.

Kierunek jest uruchamiany przy min. liczbie 30 chętnych.

 

 

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: prof. dr hab. Grzegorz Urbanek
Koordynator kierunku: dr hab. Leszek Bohdanowicz, prof. UŁ
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Jan Jeżak, dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ, Michał Zawisza (praktyk)

 

Opinia Prezesa Zarządu firmy Avallon

o kierunku Analiza i zarządzanie w biznesie 

Opinia Wiceprezesa Zarządu firmy Avallon

o kierunku Analiza i zarządzanie w biznesie

 

 Drukuj