Szkolenie „Budowanie własnego wizerunku w Internecie i świecie rzeczywistym”

 

O szkoleniu


Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy na temat zasad budowania własnego pozytywnego wizerunku w oczach nauczycieli, przyszłych wykładowców akademickich, znajomych oraz podczas zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość nie tylko poznać zasady budowania wizerunku, ale również ocenić umiejętności własne i innych osób w tym zakresie.
 

Temat
Opis
Wymiar czasu
Zasady budowania wizerunku Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, znaczenie słownictwa i otoczenia, zarządzanie treścią w social media i Internecie 0,75 h
Błędy w budowaniu wizerunku Najczęściej popełniane błędy: elementy wskazywane przez pracodawców, publikacja niepotrzebnych informacji i wpisów w Internecie, planowanie krótkookresowe 0,5 h
Elementy składowe wizerunku Planowanie wykorzystania stroju, słownictwa, określonych cech osobowości, treści i zdjęć 0,75 h
Bezpieczeństwo w sieci Niebezpieczeństwa związane z publikowaniem danych w Internecie oraz przesyłaniem ich do nieupoważnionych osób i firm 0,5 h
Zadania praktyczne Analiza własnego wizerunku w Internecie, zadanie zespołowe „O czym chcemy mówić i jak widzą nas inni”? 1,5 h

 

Adresaci szkolenia


Oferta szkolenia jest kierowana do uczniów szkół pozagimnazjalnych, którzy wkrótce będą brali udział w rekrutacji na studia wyższe. Pozyskana wiedza pozwoli im świadomie zarządzać własnym wizerunkiem, co pozwoli im w przyszłości zyskać aprobatę otoczenia i szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy zawodowej.

Zapisz się na szkolenie

 

Prowadzący


dr Kamila Szymańska


Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w zakładzie Strategii Marketingowych. Zainteresowania zawodowe i naukowe koncentrują się wokół nowoczesnych rozwiązań w komunikacji marketingowej, wartości dla klienta oraz marketingu w kulturze. Ponadto zajmuje się projektowaniem i prowadzeniem szkoleń e-learningowych oraz prowadzi szkolenia i konsultacje dla właścicieli i pracowników kin studyjnych.
 

Szkolenie „Budowanie własnego wizerunku w Internecie i świecie rzeczywistym”

 

O szkoleniu


Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy na temat zasad budowania własnego pozytywnego wizerunku w oczach nauczycieli, przyszłych wykładowców akademickich, znajomych oraz podczas zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość nie tylko poznać zasady budowania wizerunku, ale również ocenić umiejętności własne i innych osób w tym zakresie.
 

Temat
Opis
Wymiar czasu
Zasady budowania wizerunku Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, znaczenie słownictwa i otoczenia, zarządzanie treścią w social media i Internecie 0,75 h
Błędy w budowaniu wizerunku Najczęściej popełniane błędy: elementy wskazywane przez pracodawców, publikacja niepotrzebnych informacji i wpisów w Internecie, planowanie krótkookresowe 0,5 h
Elementy składowe wizerunku Planowanie wykorzystania stroju, słownictwa, określonych cech osobowości, treści i zdjęć 0,75 h
Bezpieczeństwo w sieci Niebezpieczeństwa związane z publikowaniem danych w Internecie oraz przesyłaniem ich do nieupoważnionych osób i firm 0,5 h
Zadania praktyczne Analiza własnego wizerunku w Internecie, zadanie zespołowe „O czym chcemy mówić i jak widzą nas inni”? 1,5 h

 

Adresaci szkolenia


Oferta szkolenia jest kierowana do uczniów szkół pozagimnazjalnych, którzy wkrótce będą brali udział w rekrutacji na studia wyższe. Pozyskana wiedza pozwoli im świadomie zarządzać własnym wizerunkiem, co pozwoli im w przyszłości zyskać aprobatę otoczenia i szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy zawodowej.

Zapisz się na szkolenie

 

Prowadzący


dr Kamila Szymańska


Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w zakładzie Strategii Marketingowych. Zainteresowania zawodowe i naukowe koncentrują się wokół nowoczesnych rozwiązań w komunikacji marketingowej, wartości dla klienta oraz marketingu w kulturze. Ponadto zajmuje się projektowaniem i prowadzeniem szkoleń e-learningowych oraz prowadzi szkolenia i konsultacje dla właścicieli i pracowników kin studyjnych.
 

 Drukuj