Szkolenie "Rodowici cyfrowcy w szkole-technologie przyszłości jako pomost między nauczycielem a uczniem"


O szkoleniu

 

Od kilku lat do szkół napływają rodowici cyfrowcy – pokolenie wyjątkowe, bo nie znające świata bez komputerów, internetu i telefonów komórkowych. Czy cyfrowi imigranci mają szanse znaleźć nić porozumienia z rodowitymi cyfrowcami? Celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat uwarunkowań uczenia się reprezentantów pokolenia rodowitych cyfrowców i cyfrowych imigrantów. Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnicy nie tylko poszerzą swoją świadomość dotyczącą potrzeb przedstawicieli różnych pokoleń w zakresie stosowanych technik i metod przekazywania wiedzy, lecz również zrozumieją jak wykorzystać nowe technologie w procesie przekazywania wiedzy.

 

Program szkolenia

 

Proces uczenia się Cykl Kolba 0,5h
Przemiany społeczne i technologiczne oraz ich wpływ na człowieka Przemiany społeczne, postęp technologiczny, generacje (pokolenia) pracowników. Potrzeby poszczególnych generacji oraz ich wpływ na przekazywanie wiedzy 1 h
Nowoczesne techniki przekazywania wiedzy i doskonalenia umiejętności Metody i techniki szkoleń adekwatne dla poszczególnych pokoleń 2 h
Podsumowanie Podsumowanie zajęć i dyskusja 0,5h

 

Adresaci szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. 

Zapisz się na szkolenie

 

Prowadzący

 

mgr Paweł Łuczak

 

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich z zakresu zarządzania na Wydziale Zarządzania UŁ oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy na UMCS. Asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z nowoczesnymi technikami szkoleń. Prowadzi zajęcia m.in z zakresu rozwoju, szkolenia pracowników i rozwoju zasobów ludzkich w organizacji.

 

 

Szkolenie "Rodowici cyfrowcy w szkole-technologie przyszłości jako pomost między nauczycielem a uczniem"


O szkoleniu

 

Od kilku lat do szkół napływają rodowici cyfrowcy – pokolenie wyjątkowe, bo nie znające świata bez komputerów, internetu i telefonów komórkowych. Czy cyfrowi imigranci mają szanse znaleźć nić porozumienia z rodowitymi cyfrowcami? Celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat uwarunkowań uczenia się reprezentantów pokolenia rodowitych cyfrowców i cyfrowych imigrantów. Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnicy nie tylko poszerzą swoją świadomość dotyczącą potrzeb przedstawicieli różnych pokoleń w zakresie stosowanych technik i metod przekazywania wiedzy, lecz również zrozumieją jak wykorzystać nowe technologie w procesie przekazywania wiedzy.

 

Program szkolenia

 

Proces uczenia się Cykl Kolba 0,5h
Przemiany społeczne i technologiczne oraz ich wpływ na człowieka Przemiany społeczne, postęp technologiczny, generacje (pokolenia) pracowników. Potrzeby poszczególnych generacji oraz ich wpływ na przekazywanie wiedzy 1 h
Nowoczesne techniki przekazywania wiedzy i doskonalenia umiejętności Metody i techniki szkoleń adekwatne dla poszczególnych pokoleń 2 h
Podsumowanie Podsumowanie zajęć i dyskusja 0,5h

 

Adresaci szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. 

Zapisz się na szkolenie

 

Prowadzący

 

mgr Paweł Łuczak

 

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich z zakresu zarządzania na Wydziale Zarządzania UŁ oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy na UMCS. Asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z nowoczesnymi technikami szkoleń. Prowadzi zajęcia m.in z zakresu rozwoju, szkolenia pracowników i rozwoju zasobów ludzkich w organizacji.

 

 

 Drukuj