Studia niestacjonarne - rekrutacja krok po kroku

 


KROK 1 - ZAPOZNAJ SIĘ Z PRZEPISAMI I TERMINARZEM


 

KROK 2 - SPRECYZUJ TEMAT PRACY DOKTORSKIEJ I WYBIERZ OPIEKUNA NAUKOWEGO

 
Pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotuj koncepcję pracy doktorskiej, która jest jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji.

 

Wykaz opiekunów oraz tematyki seminariów doktorskich na Wydziale Zarządzania UŁ w roku akademickim 2018/2019  

 

KROK 3 - ZAREJESTRUJ SIĘ W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REKRUTACJI

 

Zapisz się na studia/rejestracja

 

Pamiętaj o wydruku podania z Elektronicznego Systemu Rekrutacji!

 

KROK 4 - SKOMPLETUJ I DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY


 1. Kwestionariusz osobowy na niestacjonarne studia doktoranckie
 2. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - od 1.10.2018 r. wniosek dostępny w systemie Usosweb
 3. Oświadczenie opiekuna naukowego – wymagany tylko podpis opiekuna naukowego
 4. Oświadczenie o afiliacji
 5. Deklaracja mobilności


Dokumenty możesz dostarczyć osobiście, przez osoby trzecie lub pocztą pod adres wskazany w Terminarzu rekrutacji.
Pamiętaj o podpisaniu wszystkich dokumentów: podanie, koncepcja pracy, kwestionariusz osobowy, CV.

 

KROK 5 - PRZYGOTUJ SIĘ DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ


 • Przeczytaj 2-3 książki z obszaru zarządzania i przygotuj się do rozmowy na ich temat
 • Przygotuj się do zaprezentowania koncepcji rozprawy doktorskiej
 • Dokonaj analizy swoich predyspozycji do pracy naukowej

KROK 6 - ZGŁOŚ SIĘ NA TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Test jest obowiązkowym etapem rekrutacji dla wszystkich Kandydatów, którzy nie posiadają certyfikatu z języka angielskiego wymienionego w Rozporządzeniu MNiSzW.
I termin: 10 września 2018r., godz. 16, sala 3

II termin: zostanie podany do informacji publicznej w późniejszym czasie

 

KROK 7 - ZGŁOŚ SIĘ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ


I termin: 14 - 15 września 2018 r. w zależności od liczby kandydatów. Kandydat zostanie poinformowany o terminie w trakcie składania dokumentów.

II termin: 5 października 2018 r. Kandydat zostanie poinformowany o terminie w trakcie składania dokumentów.

 

KROK 8 - OCZEKUJ NA DECYZJĘ 


Informacja o przyjęciu na studia jest widoczna w Systemie Elektronicznej Rejestracji na koncie kandydata, a Decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na studia wysyłana jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

Studia niestacjonarne - rekrutacja krok po kroku

 


KROK 1 - ZAPOZNAJ SIĘ Z PRZEPISAMI I TERMINARZEM


 

KROK 2 - SPRECYZUJ TEMAT PRACY DOKTORSKIEJ I WYBIERZ OPIEKUNA NAUKOWEGO

 
Pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotuj koncepcję pracy doktorskiej, która jest jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji.

 

Wykaz opiekunów oraz tematyki seminariów doktorskich na Wydziale Zarządzania UŁ w roku akademickim 2018/2019  

 

KROK 3 - ZAREJESTRUJ SIĘ W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REKRUTACJI

 

Zapisz się na studia/rejestracja

 

Pamiętaj o wydruku podania z Elektronicznego Systemu Rekrutacji!

 

KROK 4 - SKOMPLETUJ I DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY


 1. Kwestionariusz osobowy na niestacjonarne studia doktoranckie
 2. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - od 1.10.2018 r. wniosek dostępny w systemie Usosweb
 3. Oświadczenie opiekuna naukowego – wymagany tylko podpis opiekuna naukowego
 4. Oświadczenie o afiliacji
 5. Deklaracja mobilności


Dokumenty możesz dostarczyć osobiście, przez osoby trzecie lub pocztą pod adres wskazany w Terminarzu rekrutacji.
Pamiętaj o podpisaniu wszystkich dokumentów: podanie, koncepcja pracy, kwestionariusz osobowy, CV.

 

KROK 5 - PRZYGOTUJ SIĘ DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ


 • Przeczytaj 2-3 książki z obszaru zarządzania i przygotuj się do rozmowy na ich temat
 • Przygotuj się do zaprezentowania koncepcji rozprawy doktorskiej
 • Dokonaj analizy swoich predyspozycji do pracy naukowej

KROK 6 - ZGŁOŚ SIĘ NA TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Test jest obowiązkowym etapem rekrutacji dla wszystkich Kandydatów, którzy nie posiadają certyfikatu z języka angielskiego wymienionego w Rozporządzeniu MNiSzW.
I termin: 10 września 2018r., godz. 16, sala 3

II termin: zostanie podany do informacji publicznej w późniejszym czasie

 

KROK 7 - ZGŁOŚ SIĘ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ


I termin: 14 - 15 września 2018 r. w zależności od liczby kandydatów. Kandydat zostanie poinformowany o terminie w trakcie składania dokumentów.

II termin: 5 października 2018 r. Kandydat zostanie poinformowany o terminie w trakcie składania dokumentów.

 

KROK 8 - OCZEKUJ NA DECYZJĘ 


Informacja o przyjęciu na studia jest widoczna w Systemie Elektronicznej Rejestracji na koncie kandydata, a Decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na studia wysyłana jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 Drukuj   

 

 
 Drukuj