Studia stacjonarne - rekrutacja krok po kroku

 


KROK 1 - ZAPOZNAJ SIĘ Z PRZEPISAMI I TERMINARZEM


 

KROK 2 - SPRECYZUJ TEMAT PRACY DOKTORSKIEJ I WYBIERZ OPIEKUNA NAUKOWEGO

 
Pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotuj koncepcję pracy doktorskiej, która jest jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji.

 

Wykaz opiekunów oraz tematyki seminariów doktorskich na Wydziale Zarządzania UŁ w roku akademickim 2018/2019 

 

KROK 3 - ZAREJESTRUJ SIĘ W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REKRUTACJI

 

Zapisz się na studia/rejestracja

 

Pamiętaj o wydruku podania z Elektronicznego Systemu Rekrutacji!

 

KROK 4 - SKOMPLETUJ I DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY


  1. Kwestionariusz osobowy na stacjonarne studia doktoranckie
  2. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego
  3. Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego
  4. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - od 1.10.2018 r. wniosek dostępny w systemie Usosweb
  5. Oświadczenie opiekuna naukowego – wymagany tylko podpis opiekuna naukowego
  6. Oświadczenie o afiliacji
  7. Deklaracja mobilności


Dokumenty możesz dostarczyć osobiście, przez osoby trzecie lub pocztą pod adres wskazany w Terminarzu rekrutacji.
Pamiętaj o podpisaniu wszystkich dokumentów: podanie, koncepcja pracy, kwestionariusz osobowy, CV.


KROK 5 - PRZYGOTUJ SIĘ DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ


  • Przeczytaj 2-3 książki z obszaru zarządzania i przygotuj się do rozmowy na ich temat
  • Przygotuj się do zaprezentowania koncepcji rozprawy doktorskiej
  • Dokonaj analizy swoich predyspozycji do pracy naukowej


KROK 6 - ZGŁOŚ SIĘ NA TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Test jest obowiązkowym etapem rekrutacji dla wszystkich Kandydatów, którzy nie posiadają certyfikatu z języka angielskiego wymienionego w Rozporządzeniu MNiSzW.
Termin: 10 września 2018r., godz. 16, sala 3

 

KROK 7 - ZGŁOŚ SIĘ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ


Termin: 11 – 13 września 2018 r. w zależności od liczby kandydatów. Kandydat zostanie poinformowany o terminie w trakcie składania dokumentów oraz drogą elektroniczną.

 

KROK 8 - OCZEKUJ NA DECYZJĘ 


Informacja o przyjęciu na studia jest widoczna w Systemie Elektronicznej Rejestracji na koncie kandydata, a Decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na studia wysyłana jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 Drukuj   

 
 Drukuj