eCommerce

 

Studia eCommerce prowadzone są przez doświadczonych wykładowców oraz praktyków i obejmują zagadnienia istotne dla uruchomienia i rozwoju działań handlowych w internecie. Partnerem kierunku jest firma Benhauer sp. z o.o., która jest producentem systemu SALESmanago Marketing Automation (salesmanago.pl), jednej z największych na świecie platform klasy marketing automation oraz systemu APPmanago (appmanago.pl) służącego do automatyzacji w kanale mobilnym.

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Studiów dr hab. Anną Łaszkiewicz, tel. 426355069 lub sekretariatem Katedry Marketingu, tel. 426355205. 

 

 

PROWADZĄCY

  

Prof. nadzw. dr hab. Krystyna Iwińska-Knop - od 2006 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania UŁ pełniąc funkcję kierownika Zakładu Podstaw Marketingu. Odbyła liczne staże naukowe m.in w USA, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech. Brała udział w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych, a także w kilkudziesięciu konferencjach naukowych. Jest autorką wielu opinii i ekspertyz na rzecz biznesu i nauki. Jej zainteresowania koncentrują się wokół szeroko rozumianego zarządzania marketingowego a także nowych trendów w handlu i dystrybucji.  Dorobek publikacyjny prof.nadzw. dr hab. K. Iwińskiej-Knop obejmuje przeszło  110 pozycji. 

  

Prof. UŁ dr hab. E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska - od 2010 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania UŁ. Jej zainteresowania koncentrują się wokół marketingowego zarządzania zasobami ludzkimi a także negocjacji handlowych, strategii obsługi klienta, doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Dorobek publikacyjny prof. nadzw. dr hab. E. Jadwigi Biesagi-Słomczewskiej obejmuje przeszło 100 pozycji. Prowadziła prace konsultingowe i popularyzatorskie, m. in., w firmach: „Atlas S.A.,”„Mitex” S.A. Kielce,  Ministerstwo Zdrowia Departament Nadzoru i Kontroli, „Poczta Polska”, „PZU” S.A., „PZU” Życie,  „Zwoltex” SA Zduńska Wola,  „Izolacja” SA Sieradz,  „Energobudowa” S.A. Oddział Sochaczew, „DOSKO Łódź”, Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Łódź.

  

 

dr Kinga Stopczyńska - adiunkt w Katedrze Marketingu. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu komunikacji marketingowej, Public Relations, Social Media i Influencer Marketing w tym autorka książki „Kreowanie wizerunku marki przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji marketingowej” (2016). Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w kreowaniu strategii komunikacyjnych marek i media relations. Dyrektor Działu PR&Marketingu w firmie farmaceutycznej MARINEX International. Na co dzień współpracuje z mediami jako ekspert z zakresu nowoczesnych form komunikacji. Trener i konsultant działań z obszaru Social Media, Marketingu i Public Relations.  

  

dr Bartłomiej Kurzyk – pracownik Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego z ponad 15-letnim doświadczeniem dydaktycznym, zarówno akademickim jak i szkoleniowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z komunikacją marketingową, w szczególności z wykorzystaniem niestandardowych działań w tym zakresie i w psychologii zachowań konsumentów. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego MarkeTEAM. W swojej pracy wykorzystuje nowoczesne, aktywne metody nauczania, w tym studia przypadków, symulacje biznesowe i nauczanie problemowe.

  

dr Mariusz Woźniakowski – adiunkt w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersystetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół komunikacji oraz zarządzania marketingowo-logistycznego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z wymienionej tematyki. Kierownik Podyplomowych Studiów “Zarządzanie procesami logistycznymi”.

  

dr Beata Gotwald-Feja - marketer z wieloletnim doświadczeniem; ekspert i doradca w obszarze nowych mediów, e-marketingu oraz strategii marketingowych; pracownik Uniwersytetu Łódzkiego; autor publikacji na temat wykorzystania marketingu internetowego w różnych branżach gospodarki.

  

dr hab. Anna Łaszkiewicz – od 2003 roku wykłada na Wydziale Zarządzania UŁ łącząc pracę naukową i dydaktyczną z praktyką biznesową. Jej zainteresowania koncentrują się głównie na wykorzystaniu nowoczesnych technologii w obszarze marketingu i zarządzania. Zarządzała działami marketingu oraz business development m. in. dla MultiBank SA (obecnie mBank SA), Komfort SA, ŁARR SA, 38PR. Obecnie kieruje Akademickim Centrum Designu. Autorka i współautorka publikacji z obszaru problematyki e-commerce, digital marketing i kreowania wartości.

 

dr Dominika Kaczorowska-Spychalska - Dyrektor Centrum Mikser Inteligentnych Technologii (CMIT) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Pasjonuje ją wpływ technologii na zachowania człowieka (Homo cyber vs. Homo roboticus) oraz zakres i charakter interakcji między nim a technologią, w tym problematyka Digital Ethics. Była w grupie ekspertów zewnętrznych Ministerstwa Cyfryzacji zaangażowanych w prace nad przygotowaniem „Założeń do strategii AI w Polsce”, a w 2020 roku znalazła się wśród laureatek rankingu Perspektyw Top 15 Women in 5G. Jest ekspertem Instytutu Kościuszki, kluczowego think-tanku w tej części Europy, zajmującego się m.in. rozwojem społeczno-gospodarczym w ramach UE i NATO. Jest autorką (w części współautorką) ponad 60 publikacji wydanych zarówno w wydawnictwach polskich, jak i zagranicznych, w tym czasopismach branżowych skierowanych do praktyków. Aktywnie wspiera i propaguje kwestie roli transformacji cyfrowej i związanych z nią technologii w wymiarze biznesowym i społecznym.  

 

  

Izabela Wisłocka – zawodowo zajmuje się łączeniem technologii i biznesu w obszarach customer experience, digital transformation, e-Commerce oraz digital marketing. Aktualnie związana z PwC, gdzie zajmuje się doradztwem biznesowo-technologicznym. Wcześniej zdobywała doświadczenie w Atos Polska, Agora SA i Benefit Systems SA. Jest fanką Customer Effort Score i wierzy w moc produktu. Współautorka książki „Biblia e-biznesu 2. Nowy Testament”.

Prywatnie: internet native, instagram foodie, cat&dog keeper.

więcej: www.linkedin.com/in/iwislocka/

 

Maciej Macias - ppierwsze kroki zawodowe w branży IT stawiał pracując przy powstaniu mBanku w 2000 roku. Od tego czasu projektował i dostarczał rozwiązania portalowe oraz ecommerce dla takich marek jak Generali, Provident, Raiffeisen, Komfort, Rossmann, Siemens, LOT oraz Polkomtel i Cyfrowy Polsat. Aktualnie doradza i projektuje systemy ecommerce, selfcare oraz marketing automation dla firm działających na rynku konsumenckim w sektorach takich jak telekomunikacja, handel oraz dostawcy energii. W wolnym czasie pływa na kitesurfingu.

 

Rafał Skonieczka - pasjonat strategii rozwoju przedsiębiorstw, efektywności, wskaźników oraz ich wykorzystania w praktyce. Od kilkunastu lat skutecznie opracowuje i wdraża praktyczne rozwiązania z zakresu zarządzania i marketingu internetowego dla przedsiębiorstw w kraju i za granicą. Współpracował m.in. z firmami takimi jak: Siemens, JTI, Masterlease, Dermedic, Gameta, Salve czy  ZAP Sznajder Batterien. Właściciel firmy EVILLAGE.PL, członek zarządu spółek prawa handlowego, były żołnierz zawodowy. W wolnym czasie pasjonat sportów wyczynowych i podroży.

 

Kierownik studiów:

dr hab. Anna Łaszkiewicz
Katedra Marketingu
pokój 231, II piętro

tel. 426355069
anna.laszkiewicz@uni.lodz.pl

 

Sekretariat studiów:

Aleksandra Twardowska

90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26, pok. 236, II piętro

email: km.wz@uni.lodz.pl

 

tel.: 0 42 635 52 05

wtorki i czwartki, godz. 09:00-13:00

 

 

Adresaci studiów:

Osoby, które chcą rozwinąć swoją dotychczasową działalność handlową w internecie lub wprowadzić tradycyjne sklepy do rzeczywistości wirtualnej. 

 • Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Menadżerowie i pracownicy działów eCommerce,  
 • Osoby zainteresowane problematyką eCommerce oraz poszerzeniem wiedzy z tego zakresu.

 

Cel studiów:

 • przekazanie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania w obszarze e-commerce i kierunków rozwoju,
 • rozwój umiejętności posługiwania się metodami, technikami i narzędziami w obszarze e-commerce i promocji on-line,
 • kształtowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem projektami e-commerce i ich promocją

 

Po zakończeniu studiów:

Absolwenci studiów uzyskają pogłębioną wiedzę oraz umiejętności z zakresu handlu w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia wyróżników gospodarki elektronicznej i zmian w niej zachodzących, tworzenia modeli i opracowywania strategii e-commerce oraz rozumienia zachowań konsumentów on-line. 

 

Uczestnicy studiów podyplomowych posiądą wiedzę w zakresie:

planowania strategicznego na potrzeby e-commerce, 

zarządzania projektami i procesami sprzedażowymi, logistycznymi i marketingowymi

projektowania i rozwoju serwisów internetowych

 • m-biznesu, 
 • myślenia projektowego, 
 • analityki biznesowej, 
 • marketingu internetowego oraz social media 
 • prawno-finansowych aspektów e-handlu. 

 

Program studiów:

 

 

Sem. Nazwa przedmiotu Forma
zajęć
Egzamin Zal./
ocena
Godziny ECTS
1 Biznes 4.0 Wykład Z Z zal. 8 1
1 Modele i strategie e-commerce Warsztaty Z zal. 10 2
1 Zachowanie konsumenta online Wykład P E   8 2
1 Budowa i zarządzanie relacjami z klientami online Warsztaty Z zal. 12 3
1 Planowanie strategiczne w e-commerce Wykład P E   8 2
1 Design thinking w e-commerce Warsztaty Z zal. 8 2
1 Prawno-finansowe aspekty w e-commerce Wykład Z Z zal. 12 1
1 Zarządzanie projektami w e-commerce Warsztaty Z ocena 8 2
1 Projektowanie i programowanie serwisów e-commerce Warsztaty Z zal. 18 4
1 m-commerce Wykład P Z zal. 8 2
2 Controlling i Business Intelligence Warsztaty Z ocena 10 2
2 Atomatyzacja marketingu Wykład P Z zal. 10 2
2 Zarządzanie procesami, sprzedażą i logistyką Warsztaty Z zal. 15
2 Zarządzanie e-marketingiem Wykład Z Z zal.  15 2
2 Content i e-mail marketing Warsztaty Z zal. 10 2
2 Social media Warsztaty Z zal. 10 2
2 Seminarium Warsztaty Z ocena 10 2
2 Instrumenty finansowania transakcji handlowych
w e-comerce (Trande Finance)
Wykład Z Z ocena 6 1
  Suma       186 38

 

 

Organizacja studiów:

Zjazdy odbywać się będą w soboty i niedziele w budynku Wydziału Zarządzania, przy ul. Matejki 22/26.

W przypadku zamknięcia uczelni w związku z zagrożeniem epidemicznym zajęcia realizowane będą zdalnie w trybie online z wykorzystaniem platformy MS Teams.

  

Czas trwania studiów:

Studia trwają od października 2021 r. do września 2022 r. i obejmują dwa semestry. Zajęcia kończą się w czerwcu 2022 r. Łącznie planowane jest 16 zjazdów.

Rekrutacja trwa od 23 czerwca 2021 r.

 

Wymagane dokumenty:

 

Szanowni Państwo, w związku z brakiem możliwości osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w budynku Wydziału Zarządzania wynikającego z sytuacji epidemicznej w kraju, prosimy o ich przesłanie tradycyjną pocztą listem poleconym na dane sekretariatu odpowiedzialnego za obsługę danego kierunku.

 

 

Dodatkowo do pobrania

 


Koszty uczestnictwa

Koszt uczestnictwa w studiach to 4900 zł. Płatności za uczestnictwo w studiach będą miały miejsce w czterech transzach. Pierwsza transza, w wysokości 1225 zł, płatna przy zapisach na studia, tj. do 30 września, druga, w wysokości 1225 zł – do 30 listopada, trzecia, w wysokości 1225 zł – do 30 stycznia, czwarta, w wysokości 1225 zł – do 30 kwietnia. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia oraz dokonanie opłat w wymaganej wysokości. Płatności dokonujemy na indywidualny numer konta, który otrzymają państwo wraz z decyzją o przyjęciu wysłaną drogą pocztową.

Dokumenty można składać w sekretariacie Katedry Marketingu, pok. 236 lub przesłać pocztą na adres Katedry Marketingu.


Informacja telefoniczna i mailowa udzielana jest w godzinach pracy sekretariatu. 

Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 16 osób.

 

 

Sekretariat studiów:

Wydział Zarządzania UŁ 
ul. J. Matejki 22/26, 
sekretariat Katedry Marketingu, II piętro, pokój 236, tel. (0-42) 635 52 05

 

wtorek i czwartek, godz. 9:00 – 13:00

 

Kierownik Studiów dr hab. Anna Łaszkiewicz 

Tel. 426355069

 

E-mail: anna.laszkiewicz@uni.lodz.pl

eCommerce

 

Studia eCommerce prowadzone są przez doświadczonych wykładowców oraz praktyków i obejmują zagadnienia istotne dla uruchomienia i rozwoju działań handlowych w internecie. Partnerem kierunku jest firma Benhauer sp. z o.o., która jest producentem systemu SALESmanago Marketing Automation (salesmanago.pl), jednej z największych na świecie platform klasy marketing automation oraz systemu APPmanago (appmanago.pl) służącego do automatyzacji w kanale mobilnym.

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Studiów dr hab. Anną Łaszkiewicz, tel. 426355069 lub sekretariatem Katedry Marketingu, tel. 426355205. 

 

 

PROWADZĄCY

  

Prof. nadzw. dr hab. Krystyna Iwińska-Knop - od 2006 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania UŁ pełniąc funkcję kierownika Zakładu Podstaw Marketingu. Odbyła liczne staże naukowe m.in w USA, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech. Brała udział w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych, a także w kilkudziesięciu konferencjach naukowych. Jest autorką wielu opinii i ekspertyz na rzecz biznesu i nauki. Jej zainteresowania koncentrują się wokół szeroko rozumianego zarządzania marketingowego a także nowych trendów w handlu i dystrybucji.  Dorobek publikacyjny prof.nadzw. dr hab. K. Iwińskiej-Knop obejmuje przeszło  110 pozycji. 

  

Prof. UŁ dr hab. E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska - od 2010 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania UŁ. Jej zainteresowania koncentrują się wokół marketingowego zarządzania zasobami ludzkimi a także negocjacji handlowych, strategii obsługi klienta, doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Dorobek publikacyjny prof. nadzw. dr hab. E. Jadwigi Biesagi-Słomczewskiej obejmuje przeszło 100 pozycji. Prowadziła prace konsultingowe i popularyzatorskie, m. in., w firmach: „Atlas S.A.,”„Mitex” S.A. Kielce,  Ministerstwo Zdrowia Departament Nadzoru i Kontroli, „Poczta Polska”, „PZU” S.A., „PZU” Życie,  „Zwoltex” SA Zduńska Wola,  „Izolacja” SA Sieradz,  „Energobudowa” S.A. Oddział Sochaczew, „DOSKO Łódź”, Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Łódź.

  

 

dr Kinga Stopczyńska - adiunkt w Katedrze Marketingu. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu komunikacji marketingowej, Public Relations, Social Media i Influencer Marketing w tym autorka książki „Kreowanie wizerunku marki przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji marketingowej” (2016). Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w kreowaniu strategii komunikacyjnych marek i media relations. Dyrektor Działu PR&Marketingu w firmie farmaceutycznej MARINEX International. Na co dzień współpracuje z mediami jako ekspert z zakresu nowoczesnych form komunikacji. Trener i konsultant działań z obszaru Social Media, Marketingu i Public Relations.  

  

dr Bartłomiej Kurzyk – pracownik Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego z ponad 15-letnim doświadczeniem dydaktycznym, zarówno akademickim jak i szkoleniowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z komunikacją marketingową, w szczególności z wykorzystaniem niestandardowych działań w tym zakresie i w psychologii zachowań konsumentów. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego MarkeTEAM. W swojej pracy wykorzystuje nowoczesne, aktywne metody nauczania, w tym studia przypadków, symulacje biznesowe i nauczanie problemowe.

  

dr Mariusz Woźniakowski – adiunkt w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersystetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół komunikacji oraz zarządzania marketingowo-logistycznego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z wymienionej tematyki. Kierownik Podyplomowych Studiów “Zarządzanie procesami logistycznymi”.

  

dr Beata Gotwald-Feja - marketer z wieloletnim doświadczeniem; ekspert i doradca w obszarze nowych mediów, e-marketingu oraz strategii marketingowych; pracownik Uniwersytetu Łódzkiego; autor publikacji na temat wykorzystania marketingu internetowego w różnych branżach gospodarki.

  

dr hab. Anna Łaszkiewicz – od 2003 roku wykłada na Wydziale Zarządzania UŁ łącząc pracę naukową i dydaktyczną z praktyką biznesową. Jej zainteresowania koncentrują się głównie na wykorzystaniu nowoczesnych technologii w obszarze marketingu i zarządzania. Zarządzała działami marketingu oraz business development m. in. dla MultiBank SA (obecnie mBank SA), Komfort SA, ŁARR SA, 38PR. Obecnie kieruje Akademickim Centrum Designu. Autorka i współautorka publikacji z obszaru problematyki e-commerce, digital marketing i kreowania wartości.

 

dr Dominika Kaczorowska-Spychalska - Dyrektor Centrum Mikser Inteligentnych Technologii (CMIT) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Pasjonuje ją wpływ technologii na zachowania człowieka (Homo cyber vs. Homo roboticus) oraz zakres i charakter interakcji między nim a technologią, w tym problematyka Digital Ethics. Była w grupie ekspertów zewnętrznych Ministerstwa Cyfryzacji zaangażowanych w prace nad przygotowaniem „Założeń do strategii AI w Polsce”, a w 2020 roku znalazła się wśród laureatek rankingu Perspektyw Top 15 Women in 5G. Jest ekspertem Instytutu Kościuszki, kluczowego think-tanku w tej części Europy, zajmującego się m.in. rozwojem społeczno-gospodarczym w ramach UE i NATO. Jest autorką (w części współautorką) ponad 60 publikacji wydanych zarówno w wydawnictwach polskich, jak i zagranicznych, w tym czasopismach branżowych skierowanych do praktyków. Aktywnie wspiera i propaguje kwestie roli transformacji cyfrowej i związanych z nią technologii w wymiarze biznesowym i społecznym.  

 

  

Izabela Wisłocka – zawodowo zajmuje się łączeniem technologii i biznesu w obszarach customer experience, digital transformation, e-Commerce oraz digital marketing. Aktualnie związana z PwC, gdzie zajmuje się doradztwem biznesowo-technologicznym. Wcześniej zdobywała doświadczenie w Atos Polska, Agora SA i Benefit Systems SA. Jest fanką Customer Effort Score i wierzy w moc produktu. Współautorka książki „Biblia e-biznesu 2. Nowy Testament”.

Prywatnie: internet native, instagram foodie, cat&dog keeper.

więcej: www.linkedin.com/in/iwislocka/

 

Maciej Macias - ppierwsze kroki zawodowe w branży IT stawiał pracując przy powstaniu mBanku w 2000 roku. Od tego czasu projektował i dostarczał rozwiązania portalowe oraz ecommerce dla takich marek jak Generali, Provident, Raiffeisen, Komfort, Rossmann, Siemens, LOT oraz Polkomtel i Cyfrowy Polsat. Aktualnie doradza i projektuje systemy ecommerce, selfcare oraz marketing automation dla firm działających na rynku konsumenckim w sektorach takich jak telekomunikacja, handel oraz dostawcy energii. W wolnym czasie pływa na kitesurfingu.

 

Rafał Skonieczka - pasjonat strategii rozwoju przedsiębiorstw, efektywności, wskaźników oraz ich wykorzystania w praktyce. Od kilkunastu lat skutecznie opracowuje i wdraża praktyczne rozwiązania z zakresu zarządzania i marketingu internetowego dla przedsiębiorstw w kraju i za granicą. Współpracował m.in. z firmami takimi jak: Siemens, JTI, Masterlease, Dermedic, Gameta, Salve czy  ZAP Sznajder Batterien. Właściciel firmy EVILLAGE.PL, członek zarządu spółek prawa handlowego, były żołnierz zawodowy. W wolnym czasie pasjonat sportów wyczynowych i podroży.

 

Kierownik studiów:

dr hab. Anna Łaszkiewicz
Katedra Marketingu
pokój 231, II piętro

tel. 426355069
anna.laszkiewicz@uni.lodz.pl

 

Sekretariat studiów:

Aleksandra Twardowska

90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26, pok. 236, II piętro

email: km.wz@uni.lodz.pl

 

tel.: 0 42 635 52 05

wtorki i czwartki, godz. 09:00-13:00

 

 

Adresaci studiów:

Osoby, które chcą rozwinąć swoją dotychczasową działalność handlową w internecie lub wprowadzić tradycyjne sklepy do rzeczywistości wirtualnej. 

 • Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Menadżerowie i pracownicy działów eCommerce,  
 • Osoby zainteresowane problematyką eCommerce oraz poszerzeniem wiedzy z tego zakresu.

 

Cel studiów:

 • przekazanie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania w obszarze e-commerce i kierunków rozwoju,
 • rozwój umiejętności posługiwania się metodami, technikami i narzędziami w obszarze e-commerce i promocji on-line,
 • kształtowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem projektami e-commerce i ich promocją

 

Po zakończeniu studiów:

Absolwenci studiów uzyskają pogłębioną wiedzę oraz umiejętności z zakresu handlu w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia wyróżników gospodarki elektronicznej i zmian w niej zachodzących, tworzenia modeli i opracowywania strategii e-commerce oraz rozumienia zachowań konsumentów on-line. 

 

Uczestnicy studiów podyplomowych posiądą wiedzę w zakresie:

planowania strategicznego na potrzeby e-commerce, 

zarządzania projektami i procesami sprzedażowymi, logistycznymi i marketingowymi

projektowania i rozwoju serwisów internetowych

 • m-biznesu, 
 • myślenia projektowego, 
 • analityki biznesowej, 
 • marketingu internetowego oraz social media 
 • prawno-finansowych aspektów e-handlu. 

 

Program studiów:

 

 

Sem. Nazwa przedmiotu Forma
zajęć
Egzamin Zal./
ocena
Godziny ECTS
1 Biznes 4.0 Wykład Z Z zal. 8 1
1 Modele i strategie e-commerce Warsztaty Z zal. 10 2
1 Zachowanie konsumenta online Wykład P E   8 2
1 Budowa i zarządzanie relacjami z klientami online Warsztaty Z zal. 12 3
1 Planowanie strategiczne w e-commerce Wykład P E   8 2
1 Design thinking w e-commerce Warsztaty Z zal. 8 2
1 Prawno-finansowe aspekty w e-commerce Wykład Z Z zal. 12 1
1 Zarządzanie projektami w e-commerce Warsztaty Z ocena 8 2
1 Projektowanie i programowanie serwisów e-commerce Warsztaty Z zal. 18 4
1 m-commerce Wykład P Z zal. 8 2
2 Controlling i Business Intelligence Warsztaty Z ocena 10 2
2 Atomatyzacja marketingu Wykład P Z zal. 10 2
2 Zarządzanie procesami, sprzedażą i logistyką Warsztaty Z zal. 15
2 Zarządzanie e-marketingiem Wykład Z Z zal.  15 2
2 Content i e-mail marketing Warsztaty Z zal. 10 2
2 Social media Warsztaty Z zal. 10 2
2 Seminarium Warsztaty Z ocena 10 2
2 Instrumenty finansowania transakcji handlowych
w e-comerce (Trande Finance)
Wykład Z Z ocena 6 1
  Suma       186 38

 

 

Organizacja studiów:

Zjazdy odbywać się będą w soboty i niedziele w budynku Wydziału Zarządzania, przy ul. Matejki 22/26.

W przypadku zamknięcia uczelni w związku z zagrożeniem epidemicznym zajęcia realizowane będą zdalnie w trybie online z wykorzystaniem platformy MS Teams.

  

Czas trwania studiów:

Studia trwają od października 2021 r. do września 2022 r. i obejmują dwa semestry. Zajęcia kończą się w czerwcu 2022 r. Łącznie planowane jest 16 zjazdów.

Rekrutacja trwa od 23 czerwca 2021 r.

 

Wymagane dokumenty:

 

Szanowni Państwo, w związku z brakiem możliwości osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w budynku Wydziału Zarządzania wynikającego z sytuacji epidemicznej w kraju, prosimy o ich przesłanie tradycyjną pocztą listem poleconym na dane sekretariatu odpowiedzialnego za obsługę danego kierunku.

 

 

Dodatkowo do pobrania

 


Koszty uczestnictwa

Koszt uczestnictwa w studiach to 4900 zł. Płatności za uczestnictwo w studiach będą miały miejsce w czterech transzach. Pierwsza transza, w wysokości 1225 zł, płatna przy zapisach na studia, tj. do 30 września, druga, w wysokości 1225 zł – do 30 listopada, trzecia, w wysokości 1225 zł – do 30 stycznia, czwarta, w wysokości 1225 zł – do 30 kwietnia. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia oraz dokonanie opłat w wymaganej wysokości. Płatności dokonujemy na indywidualny numer konta, który otrzymają państwo wraz z decyzją o przyjęciu wysłaną drogą pocztową.

Dokumenty można składać w sekretariacie Katedry Marketingu, pok. 236 lub przesłać pocztą na adres Katedry Marketingu.


Informacja telefoniczna i mailowa udzielana jest w godzinach pracy sekretariatu. 

Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 16 osób.

 

 

Sekretariat studiów:

Wydział Zarządzania UŁ 
ul. J. Matejki 22/26, 
sekretariat Katedry Marketingu, II piętro, pokój 236, tel. (0-42) 635 52 05

 

wtorek i czwartek, godz. 9:00 – 13:00

 

Kierownik Studiów dr hab. Anna Łaszkiewicz 

Tel. 426355069

 

E-mail: anna.laszkiewicz@uni.lodz.pl

 Drukuj