Zapraszamy na Wydział Zarządzania UŁ!


Zwiedzanie Wydziału


W każdą środę między 9.00 a 14.00 oraz pierwszą sobotę miesiąca w okresie od listopada do czerwca mogą Państwo zwiedzić nasz Wydział i zapoznać się ze szczegółami oferty kierunków studiów.


Przyjmujemy zarówno zgłoszenia indywidualne jak i grupowe. Wymagane wcześniejsze zgłoszenie.


Warsztaty i wykłady


W ramach akcji Uniwersytet Zawsze Otwarty prezentujemy także szeroki wybór zajęć przygotowany przez wydziałowe katedry. Wykłady i warsztaty prowadzone są w ciągu roku szkolnego dla grup zorganizowanych po ustaleniu dogodnego terminu.
Prosimy o zapoznanie się z ofertą zajęć.

Zgłoszenia przyjmuje:


Marta Górecka
Dział Administracji i Komunikacji
Sekcja ds. rekrutacji i monitorowania karier, pokój 114
e-mail: marta.gorecka@uni.lodz.pl
tel.: 42 635 53 68, 601 080 326

 

 

Oferta zajęć

 

Tematyka: Zarządzanie/Zarządzanie zasobami ludzkimi/Planowanie kariery zawodowej

 

Baw się i ucz!

Można się uczyć tak i siak,
Siedząc i leżąc na wznak,
Czytając, pisząc, grając,
Dobrze się bawiąc!

Celem zajęć jest pokazanie sposobów uczenia się, które może wykorzystać każdy uczeń i student, przygotowujący się do sprawdzianów pisemnych i ustnych. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się: czym jest edutainment, jak uczyć się szybko z wykorzystaniem mnemotechnik, map mentalnych, plakatów i posterów, jak zwiększyć skuteczność przyswojonych informacji, poznają rolę odpoczynku podczas nauki, sposoby utrwalania zdobytej wiedzy oraz nauczą się jak pozbyć się poczucia zagrożenia i zmniejszyć poziom stresu na klika dni przed egzaminem i w dniu egzaminu dzięki „stresołapom”.

Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Matura - co dalej? Rozważ - nie szalej! - badanie predyspozycji zawodowych

Wyborów dokonywanie – to niełatwe jest zadanie.
Jakie studia, jaka praca i co robić się opłaca?
Ten poradzi, ta podpowie i mętlik powstaje w głowie…
Pora zacząć planowanie, tego, co się jutro stanie.
Celem zajęć jest ułatwienie dokonania wyboru kierunku kształcenia i przyszłego zawodu. W trakcie warsztatu uczniowie dowiedzą się, co jest ważne, przy planowaniu ścieżki zawodowej i na czym polega zarządzanie własną karierą. Poznają techniki ułatwiające podejmowanie decyzji. Prowadzący warsztaty omówi także kompetencje ważne na współczesnym rynku pracy.
Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Jeśli nie korpo to co?

W czasie spotkania uczniowie będą mieli okazję poznać możliwości podjęcia aktywności zawodowej poza sektorem biznesowym. Szczególna uwaga poświęcona zostanie sektorowi pozarządowemu oraz zakładaniu spółdzielni socjalnych

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Logistyki

Forma zajęć: warsztat/wykład

 

Rynku pracy wymagania – gotów jesteś na wyzwania? O pracy i kompetencjach kilka słów dla otwartych i ciekawskich głów…

W ramach spotkania opowiemy o kompetencjach i pracy w Łodzi, o tym co było, co jest i o tym, co nadchodzi. Zaprosimy na wędrówkę po dawnym mieście przemysłowym, współczesnym i „przyszłościowym”. Przedstawimy jak zmieniały się wymagania rynku pracy, co umieli, co potrafią i co powinni za chwilę umieć łodziacy. Opowiastki ćwiczeniami wzbogacimy i na pewno razem się nie znudzimy.
W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, co będzie miało największy wpływ na kształtowanie się rynku pracy w przyszłości i jakie kompetencje będą potrzebne pracownikom. Prowadzący zajęcia opowiedzą uczniom o specyfice i roli umiejętności społecznych oraz inteligencji intrapersonalnej. Zachęcą do tego, by stawać się nieprzeciętnym, bowiem jak napisał Thomas L. Friedman: “Average is over”. (The New York Times, April 2012).
Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Team-building, czyli co zrobić, aby grupę przekształcić w zespół

Dobry zespół stworzyć – sztuka,
jednak przyda się nauka,
Jak budować, integrować
i jak się komunikować?
Jak problemy rozwiązywać,
by z zespołem móc wygrywać.
Celem zajęć jest przedstawienie sposobów ułatwiających współpracę w zespole. Uczestnicy warsztatu poznają techniki integracji zespołu i sposoby usprawniania komunikacji między członkami zespołu. Dowiedzą, się także, jakie role w zespole mogą pełnić poszczególne osoby i jakie znaczenie przypisuje się poszczególnym rolom.
Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Nie taki stres straszny jak go malują - techniki radzenia sobie ze stresem

Chociaż czasem bywa zły i ma bardzo ostre kły,
My się stresu nie boimy, nieźle sobie z nim radzimy!
Spotkanie podzielone będzie na dwie części. W pierwszej z nich uczestnicy dowiedzą się, czym jest stres i dlaczego go doświadczamy. Uczniowie poznają również motywacyjne aspekty stresu. Druga część spotkania zrealizowana zostanie w formie warsztatowej. Uczestnicy poznają różne techniki radzenia sobie ze stresem: elementy jogi, ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia pozwalające na natychmiastowe uwolnienie napięcia. Ponadto uczniowie dowiedzą się, jakie działania mogą podejmować w zakresie profilaktyki stresu.
Temat przygotowany przez Studenckie Koło Naukowe Personalni i pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Król Artur i rycerze, czyli zespół z liderem na czele

Celem warsztatu jest rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. Program jego realizacji oparty został na analogii do współpracy Króla Artura i Rycerzy Okrągłego Stołu. Młodzież będzie miała za zadanie rozwiązywanie szeregu zadań, które ujawnią im tajniki skutecznej kooperacji, tj. określenie zasad wspólnej pracy, podziału pracy, wspólnej realizacji niestandardowych zadań, itp.

Czas trwania zajęć: 3 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Zarządzania

Forma zajęć: warsztat

 

Efektywność w nauce, czyli mnemotechniki w procesie uczenia się

Na każdym etapie kształcenia zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności jest kluczowe dla dalszego rozwoju, zgodnie z przyjęta i funkcjonującą koncepcją Lifelong Learning – uczenia się przez całe życie. Dzięki temu możemy kreować własny rozwój indywidualny i społeczny w ramach kształcenia formalnego (w szkołach) i nieformalnego (w domu). 
W ramach nieformalnego uczenia się proponujemy warsztaty z mnemotechnik, czyli narzędzi wspomagających własny rozwój.

W trakcie prowadzonych zajęć młodzież będzie miała okazję poznać skuteczne techniki uczenia się, które umożliwiają w prosty i szybki sposób zapamiętywanie informacji. Podczas warsztatów obalimy mit, że nauka jest nudna i nieprzydatna, oraz pokażemy jak w łatwy i przyjemny sposób podnosić poziom wiedzy. W ramach zadań, wykonywanych indywidualnie każdy z uczestników dowie się jak działa nasz umysł, jakie umiejętności sprzyjają zapamiętywaniu i jak wykorzystać własne predyspozycje, aby znaleźć najlepszą drogę do efektywnej nauki.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Prowadzenie: SKN Public Management

 

Tematyka: Przedsiębiorczość/Innowacyjność/Kreatywność/Społeczna odpowiedzialność w biznesie

 

Od youtubera do milionera? – jak rozwijać karierę zawodową w XXI wieku

W trakcie zajęć uczniowie poznają możliwości kształtowania kariery zawodowej w dynamicznie zmieniających się warunkach rynku pracy. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jakie cechy wyróżniają osoby przedsiębiorcze, poznają przesłanki wpływające na wybór ścieżki rozwoju zawodowego. Jednym z elementów spotkania będzie także prezentacja wybranych przykładów rozwoju zawodowego.
W ramach ćwiczeń w grupach uczniowie będą mogli sprawdzić się w nowych rolach zawodowych, wykazać się kreatywnym podejściem do zadań współczesnych pracowników i przedsiębiorców oraz sprawdzić, w jakich zawodach w przyszłości odniosą sukces.
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
Forma zajęć: warsztat/wykład
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

 

Homoresponsabilis, symulacyjna gra biznesowa

Gra biznesowa dla uczniów starszych klas szkół zawodowych i liceum. Powstała w ramach projektu Leonardo da Vinci „Homoresponsabilis in the Globalized World” wyróżnionego nagrodą Eduinspiracje 2016 w kategorii „Edukacja zawodowa”. Gra pozwala wcielić się w rolę przedsiębiorców. Podczas gry zespoły uczniów działające jako przedsiębiorstwa są wystawione na działanie różnych sytuacji rynkowych wymagających podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Gra pozwala lepiej zrozumieć realia rynkowe, daje materiał do dyskusji na różne tematy przewidziane w programie przedmiotu Przedsiębiorczość oraz innych przedmiotów w tym także zawodowych.
Prowadzenie: wykładowcy Wydziału Zarządzania UŁ przeszkoleni w ramach projektu Leonardo da Vinci „Homoresponsabilis in the globalized world”.
Forma zajęć: gra biznesowa
Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne

 

Inspiracja i innowacja w przedsiębiorczości

W dobie szybkich zmian wiedza na temat przedsiębiorczości i innowacyjności powinna być kształtowana od najmłodszych lat. Te dwa obszary to integralna część naszej rzeczywistości bez których nie możemy się rozwijać. Warsztaty pokażą młodym ludziom gdzie i jak szukać inspiracji na temat pomysłów biznesowych (autodiagnoza) oraz jak weryfikować innowacyjny potencjał swoich rozwiązań.

Temat przygotowany przez pracowników Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Chłopska szkoła biznesu

Gra planszowa o tematyce ekonomicznej dla uczniów szkół średnich, studentów i wszystkich tych, którzy chcą pobawić się w handel. Chłopska Szkoła Biznesu jest oparta o prawdziwe wydarzenia, bawi i uczy. Uczestnicy trenują umiejętność negocjacji, planowania w biznesie, odpowiedniej optymalizacji kosztów i współpracy. Dzięki dużej dynamice gry pomiędzy graczami zachodzi ciągła interakcja, a wzajemna konkurencja i ciągła motywacja do działania nie pozwalają pozostawać biernym uczestnikiem.
Prowadzenie: SKN MarkeTEAM
Rodzaj zajęć: Gra biznesowa
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Aniołowie Biznesu

Celem zajęć będzie kształtowanie u młodzieży postawy przedsiębiorczości, zwrócenie uwagi na jej w wagę w kontekście zmieniającego się rynku pracy, ponadto rozwinięcie umiejętności kreatywnego myślenia oraz umiejętności prezentacji. Cel zostanie zrealizowany poprzez warsztaty mające na celu wymyślenie innowacyjnego pomysłu (z wylosowanej kategorii: do kuchni, do łazienki, dla psa, dla sportowców, do ogrodu) i przekonywującego co, do jego użyteczności zaprezentowania go przez oceniającym jury.

Czas trwania zajęć: 3 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Zarządzania

Forma zajęć: warsztat

 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Zajęcia pozwalają na zdobycie podstawowej wiedzy związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem w sposób odpowiedzialny, uwzględniający potrzeby i oczekiwania społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Logistyki

Forma zajęć: warsztat/wykład

 

Dlaczego etyka jest potrzebna w biznesie?

Spotkanie poświęcone jest wskazaniu istotnego aspektu zarządzania jakim jest etyka w działalności biznesowej. Słuchacze poznają podstawowe wyzwania etyczne stojące przed przedsiębiorcami oraz sposoby radzenia sobie z nimi

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Logistyki

Forma zajęć: warsztat/wykład

 

Prawa człowieka a biznes

Celem spotkania jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi wyzwaniami związanymi z prowadzeniem biznesu przy jednoczesnym uwzględnianiu praw człowieka. Uczniowie poznają podstawowe prawa człowieka oraz sposoby ich przestrzegania w przedsiębiorstwach w tym takich, które funkcjonują w krajach rozwijających się.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Logistyki

Forma zajęć: warsztat/wykład

 

Moje wybory kształtują świat

Zajęcia z edukacji globalnej na temat współczesnych zależności między wyborami jednostki a kształtowaniem warunków społeczno-gospodarczych w krajach Globalnego Południa.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Logistyki

Forma zajęć: warsztat/wykład

 

Tematyka: Logistyka/Transport

 

Rozwój infrastruktury transportowej w Łodzi i regionie

Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak wyglądała do niedawna sieć dróg w regionie, a jak wygląda teraz. Co zmieniło się z perspektywy użytkownika i jak wpłynie to na rozwój regionu i przedsiębiorczości.

Temat przygotowany przez Studenckie Koło Naukowe Uni-Logistics
Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Transport drogowy na przykładzie Polski

Podczas zajęć uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania: Czym jest transport? Jak wpływa on na gospodarkę? Jakie są gałęzi transportu? Jak dobrać odpowiedni środek transportu do przewożonego towaru? Co to jest transport multimodalny? Prowadzący zajęcia dokonają porównania kosztów, czasu i odległości w różnych gałęziach transportu.
Temat przygotowany przez Studenckie Koło Naukowe Uni-Logistics
Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Połączenie kolejowe między Łodzią a Chengdu

W trakcie zajęć zostanie przedstawiony opis terminalu kontenerowego. Elementem zajęć będzie też porównanie terminali w województwie łódzkim z terminalem w Chengdu w Chinach.

Temat przygotowany przez Studenckie Koło Naukowe Uni-Logistics
Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Procesy planowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym

W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawowe a zarazem najistotniejsze procesy występujące w produkcji. Uczniowie będą mieli okazję zobrazować sobie jak proces produkcji wpływa na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Temat przygotowany przez Studenckie Koło Naukowe Uni-Logistics
Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Giełdy Transportowe – przegląd

Uczestnicy zajęć będą mieli szanse zagrać w grę "symulującą firmę transportową" która realizuje transporty na terenie całej Europy w taki sposób żeby osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Logistyki

Forma zajęć: warsztaty

 

Transport i Spedycja

Uczestnicy w trakcie wykładu dowiedzą się o meandrach firm transportowo-spedycyjnych w różnych krajach UE problemach, wadach, zaletach i praktycznym realizowaniu transportu międzynarodowego.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Logistyki

Forma zajęć: wykład

 

Historia, budowa, zasady działania telefonii komórkowej w Polsce

Uczestnicy w trakcie wykładu poznają dokładnie historię, budowę i zasadę działania telefonii komórkowej w Polsce. Będą w stanie zobaczyć jak wyglądały pierwsze telefony komórkowe, będę mogli poznać historię różnych sieci komórkowych - sieci analogowej i cyfrowej. Dowiedzą się również o budowie sieci GSM, charakterystyce sieci bazowych a na końcu - o zaletach i wadach sieci komórkowej i różnych usługach oferowanych przez operatorów telefonii komórkowej.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Logistyki

Forma zajęć: wykład

 

Procesy planowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym

W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawowe a zarazem najistotniejsze procesy występujące w produkcji. Uczniowie będą mieli okazję zobrazować sobie jak proces produkcji wpływa na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Logistyki

Forma zajęć: wykład

 

Tematyka: Zarządzanie publiczne

 

Od fabryki do atrakcji

W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się w pierwszej części jak współcześnie można tworzyć, planować i zarządzać atrakcjami turystycznymi opartymi na posiadanym dziedzictwie, w tym dziedzictwie poprzemysłowym. Druga część będzie miała charakter warsztatowy, której celem jest podkreślenie umiejętności kształtowania produktów w mieście skierowanych do różnych jego użytkowników.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne 
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Zarządzania Miastem i Regionem

Forma zajęć: warsztat

 

Tematyka: Marketing

 

Świadomy klient – dlaczego tak chętnie kupujemy?

Warsztaty i wykład będą miały na celu zaprezentowanie mechanizmów stosowanych w sklepach tradycyjnych i internetowych, które skłaniają klientów do dłuższego w nich pozostania i dokonywania często nieplanowanych zakupów. Zajęcia przede wszystkim będą polegały na prezentacji przykładów praktycznych oraz wspólnym generowaniu pomysłów na utrzymanie klienta w sklepie i zachęcenie go do powtarzania zakupów.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Marketingu

Forma zajęć: warsztat

 

Kupujemy oczami, czyli o tym, jak wygląd produktu i wysokość ceny skłaniają do zakupu

Podczas zajęć zostaną wyjaśnione metody prezentowania ceny i budowania opakowań oraz produktów, które mają skłonić klienta do mniej racjonalnego zakupu. Uczestnicy zajęć poznają metody stosowane przez producentów, a także będą mieli okazję sprawdzić, na ile są podatni na takie rozwiązania.

Czas trwania zajęć: 3 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Marketingu

Forma zajęć: warsztaty z elementami wykładu

 

Bezpieczne zakupy w Internecie

W trakcie zajęć zostaną zaprezentowane najważniejsze zasady dokonywania bezpiecznych zakupów w Internecie oraz prawa konsumenta w tym zakresie. Uczestnicy zajęć będą również mieli okazję ocenić respektowanie praw konsumenta przez sklepy internetowe oraz sprawdzić swoje umiejętności w zakresie dokonywania zakupów w Internecie.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Marketingu

Forma zajęć: wykład i warsztaty

 

Mówienie językiem korzyści – znaczenie wartości dla klienta

Aby przekonać klienta do zakupu, a inne osoby do zainteresowania przekazywaną przez nas informacją, konieczne jest mówienie tzw. „językiem korzyści”. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności identyfikowania i prezentowania korzyści dla osób, do których kierują swoje przekazy. Mówienie językiem korzyści jest bowiem umiejętnością przydatną w życiu zawodowym i prywatnym.

Czas trwania zajęć: 3 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Marketingu

Forma zajęć: warsztaty z elementami wykładu

 

Tematyka: Informatyka w zarządzaniu/Nowoczesne technologie

 

Tradycyjne czy zwinne uczestnictwo w projektach?

Uczestnicy warsztatu nie tylko dowiedzą się jak pracować w zespole zarządzanym zgodnie z podejściem tradycyjnym i zwinnym (Agile) do zarządzania projektami, ale także utworzą grupę projektową i przećwiczą różne role w zespole tradycyjnym i SRUM-owym

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Informatyki

Forma zajęć: warsztat

 

My – Klienci e-administracji

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, z jakich usług elektronicznej administracji mogą korzystać jako klienci indywidualni czy też firmowi. Posiądą również umiejętność zakładania konta na platformie ePUAP, posługiwania się profilem zaufanym ePUAP i załatwiania wybranych spraw elektronicznie (bez osobistego stawiennictwa w urzędzie).

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Informatyki

Forma zajęć: warsztat

 

Kierownik projektów jako profesja przyszłości

Słuchacze dowiedzą się, jakie perspektywy ma profesjonalne zarządzanie projektami w Polsce oraz jakie korzyści wynikają z wykonywania zawodu kierownik projektu (project manager).

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Informatyki

Forma zajęć: wykład

 

Anonimowość w sieci – czy Internet gwarantuje anonimowość?

Czy korzystając z Internetu rzeczywiście jesteśmy anonimowi? Słuchacze wykładu dowiedzą się, jak rzeczywiście wygląda anonimowość w sieci. Na co zwracać uwagę i jak zapewnić sobie odpowiedni poziom prywatności w sieci.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Informatyki

Forma zajęć: wykład

 

Moje ciało moją przepustką – jak systemy biometryczne wspomagają systemy bezpieczeństwa

Czy nasze cechy biometryczne mogą służyć do naszej identyfikacji w systemach informatycznych? Słuchaczom wykładu zaprezentowane zostaną metody biometryczne, które są wykorzystywane w systemach informatycznych do uwierzytelniania użytkowników. Przedstawione zostaną ich główne charakterystyki, wady i zalety oraz zniesione zostaną mity z nimi związane

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Informatyki

Forma zajęć: wykład

 

Wielki brat patrzy – co wie o mnie Internet?

Korzystając z Internetu zostawiamy w nim wiele informacji związanych ze swoją osobą. Czasem robimy to świadomie. Częściej nie mamy pojęcia o tym, jakie informacji są o nas gromadzone i kto oraz w jakim celu je wykorzystuje. Wykład przedstawia główne metody gromadzenie informacji o użytkownikach w sieci. Słuchacze poznają przykładowe rodzaje gromadzonych informacji. Przedstawione zostaną negatywne oraz pozytywne aspekty procederu gromadzenia informacji.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Informatyki

Forma zajęć: wykład

 

Smart City – miasto przyszłości

Słuchacze wykładu poznają technologie informacyjno-komunikacyjne, które zwiększają interaktywność infrastruktury miejskiej.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Informatyki

Forma zajęć: wykład

 

Infografika – graficzna strona informacji

Uczestnicy zapoznają się z zasadami i narzędziami do tworzenia infografik. Będą mogli w ramach warsztatu stworzyć swoją infografikę na zadany temat za pomocą darmowych narzędzi dostępnych w Internecie.

Odbiorcy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Czas trwania: 4 godziny lekcyjne

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Informatyki

Forma: warsztat

 

Tematyka: Rachunkowość

 

SIGMA w Szkole

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu podstawowej rachunkowości. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy nabędą świadomość przydatności tej dziedziny w życiu codziennym, zdobędą wiedzę i rozwiną umiejętność dysponowania własnym budżetem. Ważnym elementem szkolenia jest również rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia, która w dzisiejszych czasach cieszy się wyjątkowo dużym zainteresowaniem wśród pracodawców.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

Temat przygotowany przez SKNR SIGMA

Forma zajęć: warsztaty

 

 

Rekomendacje zrealizowanych w szkołach zajęć


"Warsztaty, w których brali udział uczniowie naszego gimnazjum to doskonała forma zdobywania wiedzy i doskonalenia kluczowych umiejętności. Zajęcia prowadzone były w sposób fachowy. Prowadzące były świetnie przygotowane do spotkania z młodzieżą. Miały bardzo dobry, bezpośredni kontakt z gimnazjalistami. Aktywność uczniów, chęć podejmowania przez nich dyskusji świadczyła o ich zaangażowaniu i zainteresowaniu omawianymi tematami. Prowadzące potrafiły zachęcić uczniów do własnych przemyśleń. Bogate pod względem treści i perfekcyjne poprowadzone warsztaty są wysoko oceniane przez uczniów. Dla szkoły natomiast stanowią urozmaicenie oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów, którzy realizują innowację programową „Zaprzyjaźnij się z ekonomią”. Rekomendujemy zarówno warsztaty "Team-building", jak i "Aniołowie Biznesu".

Dorota Wyrzykowska, Jolanta Kuropatwa, nauczycielki z Gimnazjum w Topoli Królewskiej
 

"Oba warsztaty, w których mieliśmy zaszczyt i  przyjemność uczestniczyć (a była to ogromna przyjemność), zasługują na najwyższe oceny. Obie Panie prowadzące – Pani mgr Marta Górecka i Pani mgr Patrycja Mizera-Pęczek, to osoby super przygotowane do warsztatów, przemyślany sposób ich poprowadzenia, mnóstwo inspirujących, kreatywnych ćwiczeń, wspaniały, bezpośredni kontakt z młodzieżą. Jednym słowem przesympatyczne Panie prowadzące, rzetelnie i profesjonalnie wykonujące swoje obowiązki o wysokiej kulturze osobistej. Jesteśmy zachwyceni zajęciami i z ogromną przyjemnością ponownie przyjedziemy na warsztaty do Państwa".
Izabela Jarzecka, nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie

 

"Zajęcia  przeprowadzone na Wydziale Zarządzania UŁ okazały się nie tylko interesującym, ale także miłym sposobem na spędzenia czasu. Przedstawione rozwiązania dotyczące transportu kolejowego w bezpośrednim połączeniu Polski i Chin zaciekawiły wszystkich uczestników spotkania. Dlatego wszyscy uczniowie wyrazili chęć ponownych odwiedzin w Państwa uczelni".
Agnieszka Błaszczyk, nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim


"Wraz z uczniami klasy I A uczestniczyłam na Wydziale Zarządzania na warsztatach ,,Homoresponsabilis - Gra biznesowa dotycząca przedsiębiorczości". Uczniowie bardzo pozytywnie ocenili te zajęcia. Dzięki grze zdobyli podstawowe informacje na temat funkcjonowania przedsiębiorstw. W trakcie gry musieli podejmować różne decyzje biznesowe, uczyli się prowadzenia negocjacji, a także współpracy w grupie. Serdecznie zachęcam innych do skorzystania z tej oferty".
Magda Matuszewska, nauczyciel przedsiębiorczości z XXXII LO w Łodzi

 

Zapraszamy na Wydział Zarządzania UŁ!


Zwiedzanie Wydziału


W każdą środę między 9.00 a 14.00 oraz pierwszą sobotę miesiąca w okresie od listopada do czerwca mogą Państwo zwiedzić nasz Wydział i zapoznać się ze szczegółami oferty kierunków studiów.


Przyjmujemy zarówno zgłoszenia indywidualne jak i grupowe. Wymagane wcześniejsze zgłoszenie.


Warsztaty i wykłady


W ramach akcji Uniwersytet Zawsze Otwarty prezentujemy także szeroki wybór zajęć przygotowany przez wydziałowe katedry. Wykłady i warsztaty prowadzone są w ciągu roku szkolnego dla grup zorganizowanych po ustaleniu dogodnego terminu.
Prosimy o zapoznanie się z ofertą zajęć.

Zgłoszenia przyjmuje:


Marta Górecka
Dział Administracji i Komunikacji
Sekcja ds. rekrutacji i monitorowania karier, pokój 114
e-mail: marta.gorecka@uni.lodz.pl
tel.: 42 635 53 68, 601 080 326

 

 

Oferta zajęć

 

Tematyka: Zarządzanie/Zarządzanie zasobami ludzkimi/Planowanie kariery zawodowej

 

Baw się i ucz!

Można się uczyć tak i siak,
Siedząc i leżąc na wznak,
Czytając, pisząc, grając,
Dobrze się bawiąc!

Celem zajęć jest pokazanie sposobów uczenia się, które może wykorzystać każdy uczeń i student, przygotowujący się do sprawdzianów pisemnych i ustnych. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się: czym jest edutainment, jak uczyć się szybko z wykorzystaniem mnemotechnik, map mentalnych, plakatów i posterów, jak zwiększyć skuteczność przyswojonych informacji, poznają rolę odpoczynku podczas nauki, sposoby utrwalania zdobytej wiedzy oraz nauczą się jak pozbyć się poczucia zagrożenia i zmniejszyć poziom stresu na klika dni przed egzaminem i w dniu egzaminu dzięki „stresołapom”.

Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Matura - co dalej? Rozważ - nie szalej! - badanie predyspozycji zawodowych

Wyborów dokonywanie – to niełatwe jest zadanie.
Jakie studia, jaka praca i co robić się opłaca?
Ten poradzi, ta podpowie i mętlik powstaje w głowie…
Pora zacząć planowanie, tego, co się jutro stanie.
Celem zajęć jest ułatwienie dokonania wyboru kierunku kształcenia i przyszłego zawodu. W trakcie warsztatu uczniowie dowiedzą się, co jest ważne, przy planowaniu ścieżki zawodowej i na czym polega zarządzanie własną karierą. Poznają techniki ułatwiające podejmowanie decyzji. Prowadzący warsztaty omówi także kompetencje ważne na współczesnym rynku pracy.
Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Jeśli nie korpo to co?

W czasie spotkania uczniowie będą mieli okazję poznać możliwości podjęcia aktywności zawodowej poza sektorem biznesowym. Szczególna uwaga poświęcona zostanie sektorowi pozarządowemu oraz zakładaniu spółdzielni socjalnych

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Logistyki

Forma zajęć: warsztat/wykład

 

Rynku pracy wymagania – gotów jesteś na wyzwania? O pracy i kompetencjach kilka słów dla otwartych i ciekawskich głów…

W ramach spotkania opowiemy o kompetencjach i pracy w Łodzi, o tym co było, co jest i o tym, co nadchodzi. Zaprosimy na wędrówkę po dawnym mieście przemysłowym, współczesnym i „przyszłościowym”. Przedstawimy jak zmieniały się wymagania rynku pracy, co umieli, co potrafią i co powinni za chwilę umieć łodziacy. Opowiastki ćwiczeniami wzbogacimy i na pewno razem się nie znudzimy.
W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, co będzie miało największy wpływ na kształtowanie się rynku pracy w przyszłości i jakie kompetencje będą potrzebne pracownikom. Prowadzący zajęcia opowiedzą uczniom o specyfice i roli umiejętności społecznych oraz inteligencji intrapersonalnej. Zachęcą do tego, by stawać się nieprzeciętnym, bowiem jak napisał Thomas L. Friedman: “Average is over”. (The New York Times, April 2012).
Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Team-building, czyli co zrobić, aby grupę przekształcić w zespół

Dobry zespół stworzyć – sztuka,
jednak przyda się nauka,
Jak budować, integrować
i jak się komunikować?
Jak problemy rozwiązywać,
by z zespołem móc wygrywać.
Celem zajęć jest przedstawienie sposobów ułatwiających współpracę w zespole. Uczestnicy warsztatu poznają techniki integracji zespołu i sposoby usprawniania komunikacji między członkami zespołu. Dowiedzą, się także, jakie role w zespole mogą pełnić poszczególne osoby i jakie znaczenie przypisuje się poszczególnym rolom.
Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Nie taki stres straszny jak go malują - techniki radzenia sobie ze stresem

Chociaż czasem bywa zły i ma bardzo ostre kły,
My się stresu nie boimy, nieźle sobie z nim radzimy!
Spotkanie podzielone będzie na dwie części. W pierwszej z nich uczestnicy dowiedzą się, czym jest stres i dlaczego go doświadczamy. Uczniowie poznają również motywacyjne aspekty stresu. Druga część spotkania zrealizowana zostanie w formie warsztatowej. Uczestnicy poznają różne techniki radzenia sobie ze stresem: elementy jogi, ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia pozwalające na natychmiastowe uwolnienie napięcia. Ponadto uczniowie dowiedzą się, jakie działania mogą podejmować w zakresie profilaktyki stresu.
Temat przygotowany przez Studenckie Koło Naukowe Personalni i pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Król Artur i rycerze, czyli zespół z liderem na czele

Celem warsztatu jest rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. Program jego realizacji oparty został na analogii do współpracy Króla Artura i Rycerzy Okrągłego Stołu. Młodzież będzie miała za zadanie rozwiązywanie szeregu zadań, które ujawnią im tajniki skutecznej kooperacji, tj. określenie zasad wspólnej pracy, podziału pracy, wspólnej realizacji niestandardowych zadań, itp.

Czas trwania zajęć: 3 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Zarządzania

Forma zajęć: warsztat

 

Efektywność w nauce, czyli mnemotechniki w procesie uczenia się

Na każdym etapie kształcenia zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności jest kluczowe dla dalszego rozwoju, zgodnie z przyjęta i funkcjonującą koncepcją Lifelong Learning – uczenia się przez całe życie. Dzięki temu możemy kreować własny rozwój indywidualny i społeczny w ramach kształcenia formalnego (w szkołach) i nieformalnego (w domu). 
W ramach nieformalnego uczenia się proponujemy warsztaty z mnemotechnik, czyli narzędzi wspomagających własny rozwój.

W trakcie prowadzonych zajęć młodzież będzie miała okazję poznać skuteczne techniki uczenia się, które umożliwiają w prosty i szybki sposób zapamiętywanie informacji. Podczas warsztatów obalimy mit, że nauka jest nudna i nieprzydatna, oraz pokażemy jak w łatwy i przyjemny sposób podnosić poziom wiedzy. W ramach zadań, wykonywanych indywidualnie każdy z uczestników dowie się jak działa nasz umysł, jakie umiejętności sprzyjają zapamiętywaniu i jak wykorzystać własne predyspozycje, aby znaleźć najlepszą drogę do efektywnej nauki.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Prowadzenie: SKN Public Management

 

Tematyka: Przedsiębiorczość/Innowacyjność/Kreatywność/Społeczna odpowiedzialność w biznesie

 

Od youtubera do milionera? – jak rozwijać karierę zawodową w XXI wieku

W trakcie zajęć uczniowie poznają możliwości kształtowania kariery zawodowej w dynamicznie zmieniających się warunkach rynku pracy. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jakie cechy wyróżniają osoby przedsiębiorcze, poznają przesłanki wpływające na wybór ścieżki rozwoju zawodowego. Jednym z elementów spotkania będzie także prezentacja wybranych przykładów rozwoju zawodowego.
W ramach ćwiczeń w grupach uczniowie będą mogli sprawdzić się w nowych rolach zawodowych, wykazać się kreatywnym podejściem do zadań współczesnych pracowników i przedsiębiorców oraz sprawdzić, w jakich zawodach w przyszłości odniosą sukces.
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
Forma zajęć: warsztat/wykład
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

 

Homoresponsabilis, symulacyjna gra biznesowa

Gra biznesowa dla uczniów starszych klas szkół zawodowych i liceum. Powstała w ramach projektu Leonardo da Vinci „Homoresponsabilis in the Globalized World” wyróżnionego nagrodą Eduinspiracje 2016 w kategorii „Edukacja zawodowa”. Gra pozwala wcielić się w rolę przedsiębiorców. Podczas gry zespoły uczniów działające jako przedsiębiorstwa są wystawione na działanie różnych sytuacji rynkowych wymagających podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Gra pozwala lepiej zrozumieć realia rynkowe, daje materiał do dyskusji na różne tematy przewidziane w programie przedmiotu Przedsiębiorczość oraz innych przedmiotów w tym także zawodowych.
Prowadzenie: wykładowcy Wydziału Zarządzania UŁ przeszkoleni w ramach projektu Leonardo da Vinci „Homoresponsabilis in the globalized world”.
Forma zajęć: gra biznesowa
Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne

 

Inspiracja i innowacja w przedsiębiorczości

W dobie szybkich zmian wiedza na temat przedsiębiorczości i innowacyjności powinna być kształtowana od najmłodszych lat. Te dwa obszary to integralna część naszej rzeczywistości bez których nie możemy się rozwijać. Warsztaty pokażą młodym ludziom gdzie i jak szukać inspiracji na temat pomysłów biznesowych (autodiagnoza) oraz jak weryfikować innowacyjny potencjał swoich rozwiązań.

Temat przygotowany przez pracowników Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Chłopska szkoła biznesu

Gra planszowa o tematyce ekonomicznej dla uczniów szkół średnich, studentów i wszystkich tych, którzy chcą pobawić się w handel. Chłopska Szkoła Biznesu jest oparta o prawdziwe wydarzenia, bawi i uczy. Uczestnicy trenują umiejętność negocjacji, planowania w biznesie, odpowiedniej optymalizacji kosztów i współpracy. Dzięki dużej dynamice gry pomiędzy graczami zachodzi ciągła interakcja, a wzajemna konkurencja i ciągła motywacja do działania nie pozwalają pozostawać biernym uczestnikiem.
Prowadzenie: SKN MarkeTEAM
Rodzaj zajęć: Gra biznesowa
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Aniołowie Biznesu

Celem zajęć będzie kształtowanie u młodzieży postawy przedsiębiorczości, zwrócenie uwagi na jej w wagę w kontekście zmieniającego się rynku pracy, ponadto rozwinięcie umiejętności kreatywnego myślenia oraz umiejętności prezentacji. Cel zostanie zrealizowany poprzez warsztaty mające na celu wymyślenie innowacyjnego pomysłu (z wylosowanej kategorii: do kuchni, do łazienki, dla psa, dla sportowców, do ogrodu) i przekonywującego co, do jego użyteczności zaprezentowania go przez oceniającym jury.

Czas trwania zajęć: 3 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Zarządzania

Forma zajęć: warsztat

 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Zajęcia pozwalają na zdobycie podstawowej wiedzy związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem w sposób odpowiedzialny, uwzględniający potrzeby i oczekiwania społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Logistyki

Forma zajęć: warsztat/wykład

 

Dlaczego etyka jest potrzebna w biznesie?

Spotkanie poświęcone jest wskazaniu istotnego aspektu zarządzania jakim jest etyka w działalności biznesowej. Słuchacze poznają podstawowe wyzwania etyczne stojące przed przedsiębiorcami oraz sposoby radzenia sobie z nimi

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Logistyki

Forma zajęć: warsztat/wykład

 

Prawa człowieka a biznes

Celem spotkania jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi wyzwaniami związanymi z prowadzeniem biznesu przy jednoczesnym uwzględnianiu praw człowieka. Uczniowie poznają podstawowe prawa człowieka oraz sposoby ich przestrzegania w przedsiębiorstwach w tym takich, które funkcjonują w krajach rozwijających się.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Logistyki

Forma zajęć: warsztat/wykład

 

Moje wybory kształtują świat

Zajęcia z edukacji globalnej na temat współczesnych zależności między wyborami jednostki a kształtowaniem warunków społeczno-gospodarczych w krajach Globalnego Południa.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Logistyki

Forma zajęć: warsztat/wykład

 

Tematyka: Logistyka/Transport

 

Rozwój infrastruktury transportowej w Łodzi i regionie

Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak wyglądała do niedawna sieć dróg w regionie, a jak wygląda teraz. Co zmieniło się z perspektywy użytkownika i jak wpłynie to na rozwój regionu i przedsiębiorczości.

Temat przygotowany przez Studenckie Koło Naukowe Uni-Logistics
Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Transport drogowy na przykładzie Polski

Podczas zajęć uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania: Czym jest transport? Jak wpływa on na gospodarkę? Jakie są gałęzi transportu? Jak dobrać odpowiedni środek transportu do przewożonego towaru? Co to jest transport multimodalny? Prowadzący zajęcia dokonają porównania kosztów, czasu i odległości w różnych gałęziach transportu.
Temat przygotowany przez Studenckie Koło Naukowe Uni-Logistics
Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Połączenie kolejowe między Łodzią a Chengdu

W trakcie zajęć zostanie przedstawiony opis terminalu kontenerowego. Elementem zajęć będzie też porównanie terminali w województwie łódzkim z terminalem w Chengdu w Chinach.

Temat przygotowany przez Studenckie Koło Naukowe Uni-Logistics
Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Procesy planowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym

W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawowe a zarazem najistotniejsze procesy występujące w produkcji. Uczniowie będą mieli okazję zobrazować sobie jak proces produkcji wpływa na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Temat przygotowany przez Studenckie Koło Naukowe Uni-Logistics
Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Giełdy Transportowe – przegląd

Uczestnicy zajęć będą mieli szanse zagrać w grę "symulującą firmę transportową" która realizuje transporty na terenie całej Europy w taki sposób żeby osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Logistyki

Forma zajęć: warsztaty

 

Transport i Spedycja

Uczestnicy w trakcie wykładu dowiedzą się o meandrach firm transportowo-spedycyjnych w różnych krajach UE problemach, wadach, zaletach i praktycznym realizowaniu transportu międzynarodowego.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Logistyki

Forma zajęć: wykład

 

Historia, budowa, zasady działania telefonii komórkowej w Polsce

Uczestnicy w trakcie wykładu poznają dokładnie historię, budowę i zasadę działania telefonii komórkowej w Polsce. Będą w stanie zobaczyć jak wyglądały pierwsze telefony komórkowe, będę mogli poznać historię różnych sieci komórkowych - sieci analogowej i cyfrowej. Dowiedzą się również o budowie sieci GSM, charakterystyce sieci bazowych a na końcu - o zaletach i wadach sieci komórkowej i różnych usługach oferowanych przez operatorów telefonii komórkowej.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Logistyki

Forma zajęć: wykład

 

Procesy planowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym

W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawowe a zarazem najistotniejsze procesy występujące w produkcji. Uczniowie będą mieli okazję zobrazować sobie jak proces produkcji wpływa na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Logistyki

Forma zajęć: wykład

 

Tematyka: Zarządzanie publiczne

 

Od fabryki do atrakcji

W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się w pierwszej części jak współcześnie można tworzyć, planować i zarządzać atrakcjami turystycznymi opartymi na posiadanym dziedzictwie, w tym dziedzictwie poprzemysłowym. Druga część będzie miała charakter warsztatowy, której celem jest podkreślenie umiejętności kształtowania produktów w mieście skierowanych do różnych jego użytkowników.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne 
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Zarządzania Miastem i Regionem

Forma zajęć: warsztat

 

Tematyka: Marketing

 

Świadomy klient – dlaczego tak chętnie kupujemy?

Warsztaty i wykład będą miały na celu zaprezentowanie mechanizmów stosowanych w sklepach tradycyjnych i internetowych, które skłaniają klientów do dłuższego w nich pozostania i dokonywania często nieplanowanych zakupów. Zajęcia przede wszystkim będą polegały na prezentacji przykładów praktycznych oraz wspólnym generowaniu pomysłów na utrzymanie klienta w sklepie i zachęcenie go do powtarzania zakupów.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Marketingu

Forma zajęć: warsztat

 

Kupujemy oczami, czyli o tym, jak wygląd produktu i wysokość ceny skłaniają do zakupu

Podczas zajęć zostaną wyjaśnione metody prezentowania ceny i budowania opakowań oraz produktów, które mają skłonić klienta do mniej racjonalnego zakupu. Uczestnicy zajęć poznają metody stosowane przez producentów, a także będą mieli okazję sprawdzić, na ile są podatni na takie rozwiązania.

Czas trwania zajęć: 3 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Marketingu

Forma zajęć: warsztaty z elementami wykładu

 

Bezpieczne zakupy w Internecie

W trakcie zajęć zostaną zaprezentowane najważniejsze zasady dokonywania bezpiecznych zakupów w Internecie oraz prawa konsumenta w tym zakresie. Uczestnicy zajęć będą również mieli okazję ocenić respektowanie praw konsumenta przez sklepy internetowe oraz sprawdzić swoje umiejętności w zakresie dokonywania zakupów w Internecie.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Marketingu

Forma zajęć: wykład i warsztaty

 

Mówienie językiem korzyści – znaczenie wartości dla klienta

Aby przekonać klienta do zakupu, a inne osoby do zainteresowania przekazywaną przez nas informacją, konieczne jest mówienie tzw. „językiem korzyści”. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności identyfikowania i prezentowania korzyści dla osób, do których kierują swoje przekazy. Mówienie językiem korzyści jest bowiem umiejętnością przydatną w życiu zawodowym i prywatnym.

Czas trwania zajęć: 3 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Marketingu

Forma zajęć: warsztaty z elementami wykładu

 

Tematyka: Informatyka w zarządzaniu/Nowoczesne technologie

 

Tradycyjne czy zwinne uczestnictwo w projektach?

Uczestnicy warsztatu nie tylko dowiedzą się jak pracować w zespole zarządzanym zgodnie z podejściem tradycyjnym i zwinnym (Agile) do zarządzania projektami, ale także utworzą grupę projektową i przećwiczą różne role w zespole tradycyjnym i SRUM-owym

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Temat przygotowany przez pracownika Katedry Informatyki

Forma zajęć: warsztat

 

My – Klienci e-administracji

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, z jakich usług elektronicznej administracji mogą korzystać jako klienci indywidualni czy też firmowi. Posiądą również umiejętność zakładania konta na platformie ePUAP, posługiwania się profilem zaufanym ePUAP i załatwiania wybranych spraw elektronicznie (bez osobistego stawiennictwa w urzędzie).

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Informatyki

Forma zajęć: warsztat

 

Kierownik projektów jako profesja przyszłości

Słuchacze dowiedzą się, jakie perspektywy ma profesjonalne zarządzanie projektami w Polsce oraz jakie korzyści wynikają z wykonywania zawodu kierownik projektu (project manager).

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Informatyki

Forma zajęć: wykład

 

Anonimowość w sieci – czy Internet gwarantuje anonimowość?

Czy korzystając z Internetu rzeczywiście jesteśmy anonimowi? Słuchacze wykładu dowiedzą się, jak rzeczywiście wygląda anonimowość w sieci. Na co zwracać uwagę i jak zapewnić sobie odpowiedni poziom prywatności w sieci.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Informatyki

Forma zajęć: wykład

 

Moje ciało moją przepustką – jak systemy biometryczne wspomagają systemy bezpieczeństwa

Czy nasze cechy biometryczne mogą służyć do naszej identyfikacji w systemach informatycznych? Słuchaczom wykładu zaprezentowane zostaną metody biometryczne, które są wykorzystywane w systemach informatycznych do uwierzytelniania użytkowników. Przedstawione zostaną ich główne charakterystyki, wady i zalety oraz zniesione zostaną mity z nimi związane

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Informatyki

Forma zajęć: wykład

 

Wielki brat patrzy – co wie o mnie Internet?

Korzystając z Internetu zostawiamy w nim wiele informacji związanych ze swoją osobą. Czasem robimy to świadomie. Częściej nie mamy pojęcia o tym, jakie informacji są o nas gromadzone i kto oraz w jakim celu je wykorzystuje. Wykład przedstawia główne metody gromadzenie informacji o użytkownikach w sieci. Słuchacze poznają przykładowe rodzaje gromadzonych informacji. Przedstawione zostaną negatywne oraz pozytywne aspekty procederu gromadzenia informacji.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Informatyki

Forma zajęć: wykład

 

Smart City – miasto przyszłości

Słuchacze wykładu poznają technologie informacyjno-komunikacyjne, które zwiększają interaktywność infrastruktury miejskiej.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Informatyki

Forma zajęć: wykład

 

Infografika – graficzna strona informacji

Uczestnicy zapoznają się z zasadami i narzędziami do tworzenia infografik. Będą mogli w ramach warsztatu stworzyć swoją infografikę na zadany temat za pomocą darmowych narzędzi dostępnych w Internecie.

Odbiorcy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Czas trwania: 4 godziny lekcyjne

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Informatyki

Forma: warsztat

 

Tematyka: Rachunkowość

 

SIGMA w Szkole

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu podstawowej rachunkowości. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy nabędą świadomość przydatności tej dziedziny w życiu codziennym, zdobędą wiedzę i rozwiną umiejętność dysponowania własnym budżetem. Ważnym elementem szkolenia jest również rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia, która w dzisiejszych czasach cieszy się wyjątkowo dużym zainteresowaniem wśród pracodawców.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

Temat przygotowany przez SKNR SIGMA

Forma zajęć: warsztaty

 

 

Rekomendacje zrealizowanych w szkołach zajęć


"Warsztaty, w których brali udział uczniowie naszego gimnazjum to doskonała forma zdobywania wiedzy i doskonalenia kluczowych umiejętności. Zajęcia prowadzone były w sposób fachowy. Prowadzące były świetnie przygotowane do spotkania z młodzieżą. Miały bardzo dobry, bezpośredni kontakt z gimnazjalistami. Aktywność uczniów, chęć podejmowania przez nich dyskusji świadczyła o ich zaangażowaniu i zainteresowaniu omawianymi tematami. Prowadzące potrafiły zachęcić uczniów do własnych przemyśleń. Bogate pod względem treści i perfekcyjne poprowadzone warsztaty są wysoko oceniane przez uczniów. Dla szkoły natomiast stanowią urozmaicenie oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów, którzy realizują innowację programową „Zaprzyjaźnij się z ekonomią”. Rekomendujemy zarówno warsztaty "Team-building", jak i "Aniołowie Biznesu".

Dorota Wyrzykowska, Jolanta Kuropatwa, nauczycielki z Gimnazjum w Topoli Królewskiej
 

"Oba warsztaty, w których mieliśmy zaszczyt i  przyjemność uczestniczyć (a była to ogromna przyjemność), zasługują na najwyższe oceny. Obie Panie prowadzące – Pani mgr Marta Górecka i Pani mgr Patrycja Mizera-Pęczek, to osoby super przygotowane do warsztatów, przemyślany sposób ich poprowadzenia, mnóstwo inspirujących, kreatywnych ćwiczeń, wspaniały, bezpośredni kontakt z młodzieżą. Jednym słowem przesympatyczne Panie prowadzące, rzetelnie i profesjonalnie wykonujące swoje obowiązki o wysokiej kulturze osobistej. Jesteśmy zachwyceni zajęciami i z ogromną przyjemnością ponownie przyjedziemy na warsztaty do Państwa".
Izabela Jarzecka, nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie

 

"Zajęcia  przeprowadzone na Wydziale Zarządzania UŁ okazały się nie tylko interesującym, ale także miłym sposobem na spędzenia czasu. Przedstawione rozwiązania dotyczące transportu kolejowego w bezpośrednim połączeniu Polski i Chin zaciekawiły wszystkich uczestników spotkania. Dlatego wszyscy uczniowie wyrazili chęć ponownych odwiedzin w Państwa uczelni".
Agnieszka Błaszczyk, nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim


"Wraz z uczniami klasy I A uczestniczyłam na Wydziale Zarządzania na warsztatach ,,Homoresponsabilis - Gra biznesowa dotycząca przedsiębiorczości". Uczniowie bardzo pozytywnie ocenili te zajęcia. Dzięki grze zdobyli podstawowe informacje na temat funkcjonowania przedsiębiorstw. W trakcie gry musieli podejmować różne decyzje biznesowe, uczyli się prowadzenia negocjacji, a także współpracy w grupie. Serdecznie zachęcam innych do skorzystania z tej oferty".
Magda Matuszewska, nauczyciel przedsiębiorczości z XXXII LO w Łodzi

 

 Drukuj