19 czerwca, 2019


Katedra informatyki

ul. J. Matejki 22/26,
90-237 Łódź
tel.: 48 42 6355045,
fax: 48 42 6355017


katinful@uni.lodz.pl

  Badania

Info:

Katedra od początku swego powstania prowadzi badania związane z zastosowaniem informatyki w organizacjach i przedsiębiorstwach. Badania te były współfinansowane przez Komitet Badań Naukowych. Od początku lat dziewięćdziesiatych rozpoczęto współpracę z europejskimi uniwersytetami w programie TEMPUS, a następnie w badawczych programach europejskich; współpraca ta jest w dalszym ciągu rozwijana. Wyniki prowadzonych badań były podstawą do uzyskania stopni doktora przez pracowników Katedry, a ponadto opublikowane w materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych oraz w monografiach: 

  • Inteligentne systemy w zarządzaniu - W.Bartkiewicz, R.Czajkowska, Z.Gontar, B.Jęczkowska, A.Pamuła, J.S.Zieliński (red); PWN Warszawa 2000.
  • Społeczeństwo informacyjne - W.Bartkiewicz, C.Bolek, A.Kaczorowska, N.Krygier, T.Lech, M.Łuczak, B.Matusiak, A.Pamuła, J.Papińska-Kacperek, G. Podgórski, J.S.Zieliński; PWN Warszawa 2009.

 

Zakład Zastosowań Sztucznej Inteligencji i Narzedzi Informatyki:

Zajmuje się zastosowaniem systemów ekspertowych, sztucznych sieci neuronowych i algorytmów genetycznych zwłaszcza w energetyce. Po raz pierwszy na wydziałach ekonomicznych krajowych uczelni wprowadzono na początku lat dziewięćdziesiątych wykład z zastosowań systemów ekspertowych w zarządzaniu. W tym czasie, w Katedrze powstał pierwszy w Polsce system ekspertowy „Dyspozytor” pracujący przez rok w zakładzie Energetycznym. W latach 1993/94 Zakład wykonał projekt celowy (finansowany przez KBN) dotyczący systemu informatycznego dla kierownictwa zakładu energetycznego. W Zakładzie opracowano system prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną funkcjonujący potem w zakładzie energetycznym. Zakład zajmuje się także ekspertyzami i projektowaniem systemów informatycznych zarządzania.

Zakład brał udział w kilku projektach europejskich, jak SYNERGY+ (rozwinięcie konkurencyjnej inteligencji w europejskim sektorze rozproszonych źródeł energii zakończony w 2007 roku) oraz MORE MICROGRIDS (zakończony w 2009 roku) oraz w programach TEMPUS i SEESGEN-ICT (wsparcie efektywności energetycznej w inteligentnych sieciach ze źródłami energii przez rozwój ICT), który był realizowany w latach 2009-2011.
Obecnie realizowany jest projekt z 7PR - eBalance: „Równoważenie (bilansowanie) konsumpcji i produkcji energii w efektywnym energetycznie inteligentnym sąsiedztwie”.

Dla potrzeb krajowych wykonano m.in.  dedykowany system automatycznego sterowania liniami technologicznymi wytwórni pasz w Agropasz sp. z o.o. Bezledy;  Drobex Pasz, Makowska oraz Ostrowskije Chlieboprijemne Predprijatie, Ożenin (Ukraina).

Profesor Jerzy S. Zieliński od 2006 roku jest zewnętrznym ekspertem oceniającym projekt TEMPUS poświęcony kształceniu doktorów w zakresie elektroenergetyki.

 

Zakład Informatyki w Zarządzaniu:

Zajmuje się szeroko pojętym zastosowaniem technologii informacyjnej w organizacjach, zarówno nastawionych, jak i nie nastawionych na zysk. Głównymi dziedzinami zainteresowań pracowników są:

  • systemy informatyczne zarządzania,
  • problemy inżynierii oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik projektowania,
  • zarządzanie projektami,
  • problemy projektowania baz danych, hurtowni danych oraz systemy zarządzania bazą danych (np. Oracle),
  • ochrona danych i audyt technologii informacyjnej,
  • sieci komputerowej i grafika komputerowa,
  • wykorzystywanie arkuszy kalkulacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Przygotowano szereg publikacji z zakresu przeprowadzonych badań oraz przedstawiono ich wyniki na konferencjach, krajowych i międzynarodowych.

 

  Drukuj