24 czerwca, 2018


Katedra informatyki

ul. J. Matejki 22/26,
90-237 Łódź
tel.: 48 42 6355045,
fax: 48 42 6355017


katinful@uni.lodz.pl

  Dydaktyka

Info:

Pracownicy Katedry Informatyki prowadzą zajęcia na wszystkich kierunakach na studiach stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych, w tym również w języku angielskim. Oprócz Wydziału Zarządzania pracownicy prowadzą zajęcia na innych wydziałach.
Katedra prowadziła specjalność Informatyka w zarządzaniu oraz uruchomiła w 2008 roku kierunek Informatyka na poziomie inżynierskim. Zajęcia na specjalności obejmowała problematykę projektowania, programowania oraz specjalistycznych zastosowań systemów informatycznych w różnych dziedzinach zarządzania.

Obecnie proponujemy dla studentów specjalności "Analityka systemowa i technologie e-biznesu" (na I stopniu) oraz "Informatyka w logistyce" (na II stopniu).  Programy specjalności obejmują zajęcia obowiązkowe i przedmioty wybieralne z listy .

Analityka systemowa i technologie e-biznesu

Specjalność ukierunkowana jest na zastosowania technologii informatycznych w biznesie i e-gospodarce. Absolwenci będą posiadali znajomość funkcjonowania systemów informatycznych (klasyfikacji, projektowania, budowy, wdrażania i testowania) oraz zarządzania danymi biznesowymi. Ponadto będą przygotowani do uczestniczenia w projektach informatycznych wdrażanych w organizacji. Studenci poznają m.in. narzędzia do wspomagania decyzji, raportowania i prognozowania. Uczą się zarządzać projektem, poznają zagadnienia związane ze społeczeństewm informacyjnym i przedsiębiorstwem wirtualnym. Omawiają problemy związane z wdrażaniem i eksploatacją systemów informatycznych, a także sieci i ochroną danych.
Specjalność kształci w zawodach coraz częściej poszukiwanych na rynku pracy. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z wykorzystaniem systemów informatycznych w podmiotach gospodarczych do analizy danych, raportowania i podejmowania decyzji, np. konsultanta lub wdrożeniowca zintegrowanego systemu informatycznego, specjalisty do spraw informatyki, specjalisty do spraw baz danych, analityka systemów komputerowych czy analityka baz danych. Absolwenci będą również przygotowani do wykonywania zawodu analityka systemowego.

 Informatyka w logistyce

Specjalność dostarcza studentom kompleksowej wiedzy o działaniu i możliwościach efektywnego wykorzystania narzędzi IT w logistyce. Absolwenci tej specjalności będą posiadali dobrą znajomość funkcjonowania systemów teleinformatycznych pozwalających zapewnić bezpieczeństwo informacji w strukturach sieciowych oraz zastosowania najnowszych narzędzi zarządzania łańcuchami logistycznymi.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie na stanowiskach związanych z wykorzystaniem systemów i narzędzi informatycznych w podmiotach gospodarczych, w których zaimplementowano procesy logistyczne. Specjalność przygotowuje logistyków o wysokich kwalifikacjach w zakresie informatyki. Połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu logistyki oraz informatyki daje dodatkowe atuty na rynku pracy.

 

Książki dydaktyczne, opracowane przez pracowników Katedry:

 • „Podstwowe informacje o pracy w arkuszu kalkulacyjnym na przykładzie arkusza QUATTRO PRO”, Tomasz Głuszkowski, Wydawnictwo BROKER, Łódź 1994
 • „Makropolecenia. Excel 4.0 i 5.0”, Anna Leśniak, Wydawnictwo Broker Info, Łódź 1995
 • „Microsoft Works 3.0 PL – kurs podstwowy”, Beata Jęczkowska, Centrum Komputerowe ZETO S.A., Łódź 1995
 • „Word 7.0/6.0”, Beata Jęczkowska, Centrum Komputerowe ZETO S.A., Łódź 1996
 • „Word 97/6.0 – dla zaawansowanych”, Beata Jęczkowska, Centrum Komputerowe ZETO S.A., Łódź 1998
 • „Informatyka. Podręcznik do samodzielnej nauki dla studentów zarządzania.”, K.Ciach, A.Kaczorowska, B.Gontar, Z.Gontar, A.Pamuła, J.Papińska-Kacperek, E.Woźniakowska, R.Czajkowska, Wydawnictwo Gontar, Łódź 1998
 • „Word 2000”, Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Centrum Komputerowe ZETO S.A., Łódź 2000
 • „Arkusz kalkulacyjny w praktyce”, Tomasz Głuszkowski, Wydawnictwo Broker, Łódź 2000
 •  „Informatyka w teorii i praktyce.”, część 1 i 2, K.Ciach, A.Kaczorowska, B.Gontar, Z.Gontar, A.Pamuła, J.Papińska-Kacperek, E.Woźniakowska, R.Czajkowska, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 2000
 • "Prognozowanie i analizy sprzedaży", dr Tomasz Głuszkowski, Wydawnictwo 4TG, Łódź 2008
 •  "Społeczeństwo informacyjne", praca zespołowa pod red. dr inż. J. Papińskiej-Kacperek, PWN,  Warszawa 2008
 • „Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie technologii informacyjnej”,Ciach K., Gontar B., Kaczorowska A., Pamuła A., Papińska-Kacperek J., Tymińska E.: red. B. Gontar, Łódź 2011, ISBN 978-83-931172-0-8.

Umowy i programy z firmami technologicznymi:

 • Microsoft – (uczestnictwo w programie Developer Academy Aliance)
 • Oracle – (umowę dotyczącą uczestnictwa w programie Oracle Academy)
 • IFS
 • SAP

IT Academy Advanced

W związku z podpisaną umową pomiędzy firmą Microsoft a Wydziałem Zarządzania studenci mogą brać udział w szkoleniach informatycznych dotyczących produktów Microsoft. Szkolenia dotyczą głównych obszarów tematycznych w IT tj. sieci, systemów operacyjnych, baz danych oraz zagadnień developerskich. Zakres tematyczny szkoleń obejmuje szereg produktów Microsoft, które są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych i wykorzystanych na świecie. Po ukończeniu szkolenia na Wydziale Zarządzania uczestnicy kursu otrzymują certyfikaty ukończenia oraz wiedzę niezbędną do zdania egzaminów, które umożliwiają zdobycie międzynarodowych certyfikatów. Certyfikaty Microsoft są uznawane i cenione przez pracodawców na całym świecie. Uznawane są za jedne z najbardziej wymagających w branży, jako że kładą one nacisk zarówno na wiedzę techniczną jak i na praktyczne doświadczenie. Osoby, które pomyślnie zdają egzaminy uzyskują kwalifikacje i są postrzegane jako wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach. Więcej informacji o certyfikatach i ich wartości można znaleźć na stronie http://www.microsoft.com/poland/certyfikacje/default.mspx.
Szkolenia na Wydziale Zarządzania prowadzone są przez certyfikowanych specjalistów posiadających tytuły MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer) oraz MCT (Microsoft Certified Trainer). Obejmują one zakresy tematyczne potrzebne do uzyskania tytułów MCP (Microsoft Certified Professional), MCDBA (Microsoft Certified Database Administrator) oraz MCSA (Microsoft Certified System Administrator). Część z prowadzonych szkoleń odbywa się na blokach specjalnościowych w ramach zajęć na 5 roku studiów. W planach jest prowadzenie szkoleń dla zainteresowanych studentów różnych specjalności i kierunków studiów z wydziału, a także dla studentów innych wydziałów UŁ.
Uczestnicy programu mogą również korzystać z szeregu zniżek dostępnych w programie takich jak:
 • zniżki na książki MOC (Microsoft Official Curriculum) i MOAC (Microsoft Official Academic Curriculum),
 • 50% zniżki na egzaminy certyfikujące,
 • darmowy dostęp do materiałów szkoleniowych on-line.

Funkcję administratora Akademii Microsoft na Wydziale Zarządzania pełni dr Grzegorz Podgórski. gpodgorski@wzmail.uni.lodz.pl.

Wyposażenie:

Katedra korzysta z 9 wydziałowych pracowni komputerowych z komputerami kompatybilnymi z IBM PC, pracującymi w środowisku domeny Windows. System operacyjny - MS Windows 7. W salach komputerowych można pracować m.in. na oprogramowaniu:  MS Office, MS Project, Symfonia, IFS, Visual Studio, SQL Server, Oracle, Corel Draw, Enterprise Architect, Select Systems Engineer. 

Z każdego stanowiska można uzyskać dostęp do sieci Internet.
Każda pracownia jest wyposażona w środki multimedialne.

  Drukuj