24 czerwca, 2018


Katedra informatyki

ul. J. Matejki 22/26,
90-237 Łódź
tel.: 48 42 6355045,
fax: 48 42 6355017


katinful@uni.lodz.pl

  Informacje o Katedrze

Zakład Organizacji Przetwarzania Danych Instytutu Organizacji i Zarządzania został utworzony na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w 1971 roku. W 1981 roku zakład wyodrębnił się z Instytutu i przekształcił w Katedrę Informatyki. Organizatorem i kierownikiem zakładu, a potem katedry był Profesor dr hab. Józef Szczepaniak, który pełnił tę funkcję do 1989 roku. Funkcję tę przejął i pełni do chwili obecnej ( z przerwą w latach 2004-2007) Profesor dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński. W latach 2004-2007 kierownikiem Katedry była dr hab. Gabriela Idzikowska, prof. nadzw. UŁ.

Od 1994 roku Katedra Informatyki jest częścią Wydziału Zarządzania, którego była współzałożycielem. Dr hab. Gabriela Idzikowska, prof. nadzw. UŁ od 1 października 2009 przeszła na emeryturę, ale nadal z nami współpracuje.  

Struktura organizacyjna Katedry obejmuje:

  • Zakład Informatyki w Zarządzaniu,
  • Zakład Sztucznej Inteligencji i Narzędzi Informatyki,
  • Sekretariat.

Zakład Organizacji Przetwarzania Danych Instytutu Organizacji i Zarządzania został utworzony na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w 1971 roku. W 1981 roku zakład wyodrębnił się z Instytutu i przekształcił w Katedrę Informatyki. Organizatorem i kierownikiem zakładu, a potem katedry był Profesor dr hab. Józef Szczepaniak, który pełnił tę funkcję do 1989 roku. Funkcję tę przejął i pełni do chwili obecnej ( z przerwą w latach 2004-2007) Profesor dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński. W latach 2004-2007 kierownikiem Katedry była dr hab. Gabriela Idzikowska, prof. nadzw. UŁ.

Od 1994 roku Katedra Informatyki jest częścią Wydziału Zarządzania, którego była współzałożycielem. Dr hab. Gabriela Idzikowska, prof. nadzw. UŁ od 1 października 2009 przeszła na emeryturę, ale nadal z nami współpracuje.  

Struktura organizacyjna Katedry obejmuje:

  • Zakład Informatyki w Zarządzaniu,
  • Zakład Sztucznej Inteligencji i Narzędzi Informatyki,
  • Sekretariat.
  Drukuj