24 czerwca, 2018


Katedra informatyki

ul. J. Matejki 22/26,
90-237 Łódź
tel.: 48 42 6355045,
fax: 48 42 6355017


katinful@uni.lodz.pl

  Wybrane publikacje

 

Wybrane publikacje z lat 2014 - 2015

 

 • J.S. Zieliński,  Prąd stały czy przemienny? (a może razem). Biuletyn techniczno-informacyjny SEP, Oddział Łódzki, 1/2014 (64), ISSN 2082-7377, 18-19.
 • J.S. Zieliński, B.Matusiak, Internet of Things in Smart Grid Environment. Rynek Energii, 3/(112)-2014, 115-119.
 • J.S. Zieliński, K. Piotrowski, J.J. Peralta, N. Jimenez-Redondo, B.E. Matusiak, A. Casaca, W. Ciemniewski, K. Krejtz, J. Kowalski , How to Balance the Energy Production and Consumption in Energy Efficient Smart, Neighbourhood, MedPower 2014, Athens
 • J.S. Zieliński, P. Czerwonka, B.E. Matusiak, G. Podgórski, Bariery regulacyjne w rozwoju Smart Grids w Polsce na przykładzie projektowanej platformy e-balance,  Konferencja Naukowa „Energetyka Prosumencka w Wymiarach Zrównoważonego Rozwoju” 03.11.2014 Gliwice.
 • B. Matusiak, K. Piotrowski, Jerzy S. Zieliński Internet of Things in the e-balance project. Rynek Energii 1/116 2015, 98-103.  
 • J.S. Zieliński, Internet of Things (IoT) and Internet of Everything (IoE) in Management. Knowledge Management, Learning, Information Technology, UE in Katowice, 24-27 June 2015.
 • J.S. Zieliński, Internet of Everything (IoE) in Smart Grid. Przegląd Elektrotechniczny 3/2015, 157-293.
 • J.S. Zieliński, A. Kaczorowska, S. Motyka, Management of Projects Realization Process in Enterprises of ICT Sector. Kazimierz Dolny, 27-28.05.2015.
 • J.S. Zieliński, DC in Microgrids and Distribution Grids. Konferencja Naukowa “Energetyka Prosumencka w Wymiarach Zrównoważonego Rozwoju”, 21.102015, Koszęcin.
 • B. Matusiak, K. Piotrkowski, F. Melo; Energy management using the business model approach, European Energy Market (EEM), 2015 12th International Conference on the Year: 2015, Pages: 1 - 5, Publisher: IEEE: conference paper,  DOI: 10.1109/EEM.2015.7216612
 •  B. Matusiak, Efektywność energetyczna na rynku ciepła, w: Rynek Energii (1/2014), ss. 60-65, Kaprint, 2014,

 • B.Gontar, Z.Gontar, Potencjał ekonomiczny społecznej odpowiedzialności klastrów innowacyjnych, BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN, 0079-3493, 2014.
 • B.Gontar, Z.Gontar, A.Pamuła, Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji XXI wieku, The proposal of the platform for online tests to evaluate the ICT proficiency level, 978-8-3620-2528-2, Lublin 2014.
 • Z.Gontar, A Crooss-Border innovation clustering economical potential , Local Productions Systems and Regional Economic Development, 978-5-8966-5277-9, Novosibirsk, 2014.
 • B.Gontar, E-Tourism As An Impact on a regional Development, , Local Productions Systems and Regional Economic Development, 978-5-8966-5277-9, Novosibirsk, 2014.
 • B. Matusiak, Modele biznesowe i zarządzanie na rynku energii, w: Energetyka Prosumencka Pierwsza próba konsolidacji, red. Jan Popczyk, Robert Kucęba, Krzysztof Debowski, Waldemar Jędrzejczyk, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, ss. 193-201,
 • B. Matusiak, J.S. Zieliński, K. Piotrowski, J. J. Peralta, N. Jiménez-Redondo, A. Casaca, K. Krejtz, W. Ciemniewski, J. Kowalski, How to Balance the Energy Production and Consumption in Energy Efficient Smart Neighborhood page 33 (8 .), Proceedings of MED-POWER 2014 (9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion) .2-5 Nov. 2014, ISBN: 978-1-78561-146-9 Conference number: CP665, published in IET digital library, DOI:  10.1049/cp.2014.1666
 • J. Papińska-Kacperek, Portale administracji publicznej w wybranych krajach UE, „Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług”  (852), ss. 551-559, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015,
 • J. Kowalczyk-Anioł, J. Papińska-Kacperek ,Wykorzystanie mediów elektronicznych w turystyce kulturowej na przykładzie muzeów i miejskich aplikacji mobilnych, „ Turystyka Kulturowa”, ss. 6-20, 2015,
 • J. Papińska-Kacperek, K. Polańska, Modele współdziałania społecznościowego w erze Web 2.0, ”Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług”113/I, ss. 141-149, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014,
 • C. Bolek, J. Papińska-Kacperek, E. Szafrańska, Ł. Zakonnik, Wybrane usługi mobilne i ich akceptacja przez młodzież akademicką, w: Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług (113/II), ss. 177-185, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014,
 • J. Papińska-Kacperek, Nowe zjawiska powodujące obawy klientów e-handlu, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management” (71), ss. 150-161, Polskie Stowarzyszenie Zarzadzania Wiedzą, 2014,
 • J. Papińska-Kacperek, K. Polańska , Obecność administracji publicznej w mediach społecznościowych , w: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych (33), ss. 437-453, SGG, 2014,
 • J. Papińska-Kacperek, The Influence of Electronic Filing Income Tax Returns on the Tax Administration Boundaries, w: Within and Beyond Boundaries of Management , red. Zbigniew Dworzecki, Mirosław Jarosiński, Warsaw School of Economics Press, 2014, ss. 299-310,
 • C. Bolek , J. Papińska-Kacperek , Modern IT tools supporting individual tourist projects,  “European Scientific Journal”, 9 (2) 2014, ss. 443-448.
 • J. Papińska-Kacperek, Web 2.0 for Public Administration: practices and trends, Proceedings of 13th International Conference WWW/INTERNET, red. P. Isaias, H. White, IADIS 2014, ISBN: 978-989-8533-24-1 ss. 235-242
 • J. Papińska-Kacperek, Analysis of Reasons for Citizens Low Interest in E-government Services in Poland: E-filing Case Study, “Information Systems in Management”, ISSN: 2084-5537, Vol 2, 2013, Zeszyt 1, ss. 47-59
 •  A. Grudzińska-Kuna, J. Papińska-Kacperek, C. Bolek, Ocena poziomu zaawansowania informatycznego przedsiębiorstwa, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” 287, Wydawnictwo UŁ, 2013, ss. 27-40,
 
 
Wybrane publikacje z 2012
 • Jerzy S. Zieliński, Smart Distribution Grids Importance in Smart Grids Development, w: Rynek Energii, Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Lublin, 2012
 • Witold Bartkiewicz: Prediction Intervals for Short-Term Load Forecasting Neuro-Fuzzy Models. Przegląd Elektrotechniczny, nr 10b, 2012, ss. 284 – 287
 • Tomasz Głuszkowski: Optymalizacja decyzji inwestycyjnych związanych ze sprzedażą lub zakupem akcji, w: Controlling i Rachunkowość Zarządcza, INFOR, 2012
 • Beata Gontar, Zbigniew Gontar: Eksploracja procesów, w: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012
 • Beata Gontar, Zbigniew Gontar: Process Mining Algorithms: A Survey, w: Theory of Management 5, ISBN 978-80-554-0590-2, 2012
 • Zbigniew Gontar , Centrum usług wspólnych a wdrażanie systemów Smart Grid Analytics, Budownictwo i inżynieria środowiska, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, ISSN 0209-2646
 • Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Agnieszka Grudzińska-Kuna: Modelowanie choreografii procesów biznesowych - analiza wybranych aspektów i języków, w: Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012
 • Agnieszka Grudzińska-Kuna: Wspomaganie modelowania procesów współpracy, w: Systemy Wspomagania Organizacji, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012, ss. 105-128
 • Agnieszka Grudzińska-Kuna, Joanna Papińska-Kacperek: Usługi elektronicznej administracji dla obywateli w Polsce – wybrane aspekty , w: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza SGH, 2012
 • Anna Kaczorowska: Analiza amerykańskiej i europejskiej koncepcji zarządzania projektami, w: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012
 • Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Smart Power Grids Development- Needs and Limitations of ICT, w: Computer Science in Novel Applications. Human-Centered Interdisciplinary Applications, Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2012, ss. 257-265
 • Norbert Krygier, Zastosowanie technologii agentowej w zarządzaniu procesami biznesowymi, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Społecznej Akademii Nauk, 2012
 • Bożena Matusiak, Energy Market as a Virtual Organisation and Communication-Oriented Smartgrid, w: Rynek Energii, Kaprint, 2012
 • Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Smart Power grids Development- Needs and Limitations of ICT, w: Computer Science in Novel Applications. Human-Centered Interdisciplinary Applications, Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2012, ss. 257-265
 • Bożena Matusiak, 2012 - Perspektywy uwolnienia rynku gazu w Polsce, w: Rynek gazu 2012, Kaprint, 2012, ss. 41-48
 • Anna Pamuła, Usługi DSM w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych, w: Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012
 •  Anna Pamuła, Funkcjonalność rozwiązań ICT dla sterowania popytem na energię odbiorców indywidualnych, w: Systemy Wspomagania Organizacji, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012, ss. 321-338
 • Joanna Papińska-Kacperek, Analiza wybranych modeli biznesowych gospodarki elektronicznej XXI wieku, w: Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012
 • Joanna Papińska-Kacperek, Popyt i podaż wybranych cyfrowych usług w Polsce, w: Systemy Wspomagania Organizacji, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012, ss. 189-206
 

Pozostałe publikacje

 •  Matusiak B.E.,  Pamuła A.; Barriers to DER Aggregation Business Related to Different ICT Tools –TwoEuropean Countries Review;  w monografii: Information Systems in Management vol. 8, Konferencja ISIM Warszawa 2010, International Conference;  WULS Press Warsaw 2011; ISBN 978-83-7583-263-1, str. 70-80
 •  Matusiak B.E., Zieliński J. S., Renewable Energy Resources – Partners in Virtual Energy Market, Nałęczów 2011, Rynek energii nr 1 2011 ISSN1425-5960 str. 133-137
 • Matusiak B.E.,  Pamuła A., Zieliński J. S.,  Odnawialne źródła energii i ich rola w bilansie energetycznym, Jurata 2011, Tom III w: Aktualne problemy w energoelektryce; ISBN: 978-83-931317-0-9, str. 27-34
 • Matusiak B. E.; Liberalizacja  rynku gazu w krajach Unii i w Polsce; Kazimierz Dolny 2011, publikacja w: Rynek Energii nr 3 2011; ISSN1425-5960, str. 21-25.
 • Matusiak B.E.,  Pamuła A., Zieliński J. S., Inteligentne sieci rozdzielcze i energetyka odnawialna. w: Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Konferencja „Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej”. Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów 2010, s. 39-53.
 • Matusiak B.E.,  Pamuła A., Zieliński J. S.,  Narzędzia ICT w sterowaniu zachowaniem klienta w inteligentnych sieciach energetycznych. w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. II, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011, s. 88-97.
 • Matusiak B.E.,  Pamuła A., Zieliński J. S.,  Smart Grids for Digital Society. w: Acta Universitas Lodziensis, Folia Economica, 2011, s. 107-120.
 • Matusiak B.E., Zieliński J. S.,  Renewable Energy urces Intrusion into Smart Grids – Selected Problems. w: Przegląd  Elektrotechniczny (Electrical Review) 9a/2011, s. 206-209
 • Pamuła A.: General requirements for a Smart Grid architecture – remarks on standards for implementation. w: Przegląd  Elektrotechniczny (Electrical Review) 9a/2011, s.230-233.
 • Zieliński J.S., Informatyka w zarządzaniu. w: Acta Universitas Lodziensis, Folia Economica, 2010, s. 147-152.
 • Jabłońska M., Zieliński J.S.: Rozwój odnawialnych źródeł na poziomie gminy. Śląskie Wiadomości 4’2011, s. 22-25.
 • Bartkiewicz W., Metody określania niepewności prognoz krótkoterminowego obciążenia sieci dla modeli neuronowych i neuronowo-rozmytych. w: Rynek Energii,  luty 2011, s. 41-46.
 • Bartkiewicz W.: Short-term load forecasting with neuro-fuzzy models. w: Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, Katedra Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk-Jurata, 2011, vol. 3, s. 65-72.
 • Papińska-Kacperek J.: Przykłady zastosowań serwisów społecznościowych, w: ZESZYTY NAUKOWE NR 656 STUDIA INFORMATICA NR 28, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SZCZECIN 2011, Red. prof. dr hab. A. Szewczyk, ISSN 1640-6818 ISSN 0867-1753, s. 369 – 380
 • Gontar B., Papińska-Kacperek J.: Wyszukiwarki semantyczne w: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna. red. M. Pańkowska, Wydawnictwo UE, Katowice 2011, ISBN 978-83-7246-683-9, s. od: 134 do: 149
 • Pamuła A., Papińska-Kacperek J.: Rozwiązania ICT niezbędne dla skutecznego i bezpiecznego wykorzystania informacji dostępnej dzięki inteligentnemu opomiarowaniu  w: Zarządzanie Energią i Teleinformatyką ZET 2011, red. H. Kapronia, KAPRINT 2011, ss. 57-68, ISBN 978-83-927680-9-8, s. od: 57 do: 68 
 • Grudzińska-Kuna A., Papińska-Kacperek J.: Gotowość polskich naukowców do publikacji materiałów dydaktycznych w Internecie na tle koncepcji Web 2.0 w szkolnictwie wyższym w: Technologie Informacyjne w Warsztacie Nauczyciela, 2011, s. od: 237 do: 250
 • Papińska-Kacperek J.: Wpływ cyfryzacji na społeczne funkcjonowanie wartości w: Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych, red. M. Uliński, Aureus, Kraków, 2010, str. 133-146, ISBN 978-83-60741-28-3, s. od: 133 do: 146.
 • Ciach K., Gontar B., Kaczorowska A., Pamuła A., Papińska-Kacperek J., Tymińska E.: Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie technologii informacyjnej, red. B. Gontar, Łódź 2011, ISBN 978-83-931172-0-8.
 • Kaczorowska A., Polskie e-usługi jako wynik zarządzania poprzez projekty w sektorze administracji publicznej. w: Innowacje 2011. Nowoczesna administracja Województwa Łódzkiego, Łódź 2011. Rozdz. 3., s. 41-49.
 • Kaczorowska A., Pamuła A.CATALYSTS AND DEREGULATORS OF POLISH E-GOVERNMENT. w: ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA OECONOMICA, v. 257, nr 1, 2011, s. 203-218.
 • Kaczorowska A., Audyt i kontrole systemów teleinformatycznych oraz projektów IT w sektorze administracji publicznej. w: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, tom I, Opole 2011, s. 444-453.
 • Kaczorowska A., Electronics Contacts Between the Applicant and Offices After Amendment of the Act on Informatization of Activities Curried out by the Public Tack Performing entities. w: ICT - from Theory to Practice, Lublin 2010, s. 129-148. 
 • Kaczorowska A., Pamuła A., Management of It Projects in Public administration Sector. w: ICT - from Theory to Practice, Lublin 2010, s. 8-32.
 • Kaczorowska A., Papińska-Kacperek J.Polskie e-usługi w roku nowelizacji ustawy o informatyzacji administracji publicznej. w: Współczesne systemy informatyczne i ich zastosowania, Katowice 2010, s. 85-98.
 • Matusiak B. E., Pamuła A., Zieliński J. S.Technologiczne i inne bariery dla wdrażania OZE i tworzenia nowych modeli biznesowych na krajowym rynku energii, PEE 2010 Wisła 2010, wyd. : Rynek Energii nr 4 2010 ISSN 1425-5960 str. 31-35
 • Matusiak B. E., Pamuła A., Zieliński J. SNew Idea in Power Networks Development. Selected Problems, PEE 2010 Wisła,  w: PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 87 NR 2/2011 str. 148-150.
 • Matusiak B. E., Pamuła A., Koncepcje modeli biznesowych z wykorzystaniem rozproszonych źródeł energii, Lublin, wydawnictwo Kaprint: Rynek Energii nr 1 2010, ISSN 1425-5960, Nałęczów 2010 str: 85-90
 • dr Tomasz Głuszkowski, Prognozowanie i analizy sprzedażyWydawnictwo 4TG., Łódź 2008
 • Społeczeństwo informacyjne, praca zespołowa pod red. dr inż. J. Papińskiej-Kacperek, PWN Warszawa 2008
 • dr inż. Cezary Bolek, dr inż. Joanna Papińska-Kacperek, Wybrane aspekty dystrybucji treści elektronicznych w społeczeństwie informacyjnym, w: Fenomen Internetu, red. Szewczyk A., Hogben, Szczecin 2008, str. 428-335.
 • dr Bożena Ewa Matusiak, dr Anna Pamuła, prof. Jerzy S. Zieliński, Rola Zarządzania Informacją i Wiedzą w Procesie Kreowania Wirtualnego Rynku Elektroenergetycznego, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, red. R. Knosala, , Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania  Produkcją 2008, tom 2, str. 113-123
 • dr Anna Kaczorowska, E-government w polskich jednostkach publicznych w: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, red. Knosala R., Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją 2008, tom I, str.488-495.
 • dr Anna Pamuła, prof. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński: Katedra Informatyki UŁ w projektach europejskich poświęconych źródłom energii odnawialnej. Biuletyn Techniczno-Informacyjny O/Ł SEP, 1/2008 (40), 7-9.
   W artykule opisano udział Katedry Informatyki w projektach europejskich poświęconych energii odnawialnej.
 • mgr inż. Grzegorz Jagoda, dr Anna Pamuła , prof. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński: Some remarks on Polish experiences in DER intrusion into distribution grid. Konferencja zorganizowana przez Politechnikę Ateńską, Clyfada, czerwiec 2008 (materiały konferencyjne).
 • prof. nadzw. dr hab. Gabriela Idzikowska, Badanie sprawozdań finansowych jako szczególny rodzaj kontroli, w: Meritum 2008 Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2008, str. 2144-2157.
 • dr Bożena Ewa Matusiak, Od potrzeb biznesowych w firmie do technologii „maschup” w:  Aplikacje internetowe – od teorii do praktyki, wyd. PTI, 2008, str. 29-36.
 • prof. nadzw. dr hab. Gabriela Idzikowska, Krzysztof Burnas, Zapewnienie niezależności w systemie badania sprawozdań finansowych w aspekcie regulacji międzynarodowych i projektu regulacji polskich w: Zeszyty 

 

  Drukuj