Zarządzanie, specjalność Startup Lab - kreowanie nowoczesnego biznesu

 

Celem studiów na tej specjalności jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów w zakresie przygotowania, realizacji oraz wspierania procesów założycielskich nowej firmy, a także jej wzrostu we wczesnych fazach rozwojowych.
Procesy te wymagają połączenia wiedzy z zakresu procesów przedsiębiorczych z wiedzą odnoszącą się do budowy zespołów i struktur organizacyjnych, które będą w stanie zrealizować ambitne cele biznesowe nowej firmy.
Celem studiów jest rozwijanie zdolności studentów w zakresie wielopłaszczyznowego spojrzenia na procesy założycielskie oraz umiejętności zastosowania pozyskanej wiedzy do rozwiązywania złożonych problemów związanych z budową i wzrostem nowej firmy na poziomie teorii, jak i praktyki zarządzania.
 

Specjalność adresowana jest do studentów zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy naukowej oraz umiejętności praktycznych z zakresu procesów budowania nowej dynamicznej firmy oraz jej rozwoju we wczesnej fazie działalności.
Odnajdą się tutaj osoby, które planują swoją karierę związaną z pracą w zespołach zarządzających startupami oraz w organizacjach komercyjnych i niekomercyjnych, które z nimi współpracują i je wspierają.

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów


Budowa modelu biznesowego startupu
Finansowanie powstania i rozwoju startupu
Startup w ekosystemie cyfrowym
Wprowadzenie do procesu budowy startupu
Budowa zespołu zarządzającego startupem
Ekosystem wsparcia dla startupów
Zarządzanie projektem startupowym
Zarządzanie ryzykiem niepowodzenia biznesowego startupów
Innowacje jako baza nowoczesnego biznesu


Możliwości zatrudnienia


Absolwenci specjalności w zależności od indywidualnych uzdolnień, preferencji i doświadczenia będą mogli podejmować pracę na wielu różnych stanowiskach, takich jak:


  • Kierownik do spraw obsługi biznesu i zarządzania
  • Specjalista ds. organizacji i rozwoju
  • Specjalista ds. konsultingu
  • Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości

 

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Specjalność jest uruchamiana przy min. liczbie 30 chętnych.

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: dr hab. Paweł Głodek, prof. UŁ
Koordynator specjalności: mgr Anna Piotrowska
Członkowie Rady Programowej: dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ oraz dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ

Zarządzanie, specjalność Startup Lab - kreowanie nowoczesnego biznesu

 

Celem studiów na tej specjalności jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów w zakresie przygotowania, realizacji oraz wspierania procesów założycielskich nowej firmy, a także jej wzrostu we wczesnych fazach rozwojowych.
Procesy te wymagają połączenia wiedzy z zakresu procesów przedsiębiorczych z wiedzą odnoszącą się do budowy zespołów i struktur organizacyjnych, które będą w stanie zrealizować ambitne cele biznesowe nowej firmy.
Celem studiów jest rozwijanie zdolności studentów w zakresie wielopłaszczyznowego spojrzenia na procesy założycielskie oraz umiejętności zastosowania pozyskanej wiedzy do rozwiązywania złożonych problemów związanych z budową i wzrostem nowej firmy na poziomie teorii, jak i praktyki zarządzania.
 

Specjalność adresowana jest do studentów zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy naukowej oraz umiejętności praktycznych z zakresu procesów budowania nowej dynamicznej firmy oraz jej rozwoju we wczesnej fazie działalności.
Odnajdą się tutaj osoby, które planują swoją karierę związaną z pracą w zespołach zarządzających startupami oraz w organizacjach komercyjnych i niekomercyjnych, które z nimi współpracują i je wspierają.

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów


Budowa modelu biznesowego startupu
Finansowanie powstania i rozwoju startupu
Startup w ekosystemie cyfrowym
Wprowadzenie do procesu budowy startupu
Budowa zespołu zarządzającego startupem
Ekosystem wsparcia dla startupów
Zarządzanie projektem startupowym
Zarządzanie ryzykiem niepowodzenia biznesowego startupów
Innowacje jako baza nowoczesnego biznesu


Możliwości zatrudnienia


Absolwenci specjalności w zależności od indywidualnych uzdolnień, preferencji i doświadczenia będą mogli podejmować pracę na wielu różnych stanowiskach, takich jak:


  • Kierownik do spraw obsługi biznesu i zarządzania
  • Specjalista ds. organizacji i rozwoju
  • Specjalista ds. konsultingu
  • Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości

 

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Specjalność jest uruchamiana przy min. liczbie 30 chętnych.

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: dr hab. Paweł Głodek, prof. UŁ
Koordynator specjalności: mgr Anna Piotrowska
Członkowie Rady Programowej: dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ oraz dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ

 Print