Automatyzacja procesów biznesowych - BPA

 

Kierunek przygotowuje wykwalifikowanych specjalistów do realizacji zadań związanych z robotyzacją i automatyzacją procesów biznesowych. Umożliwia poznanie specyfiki pracy w środowisku rzeczywistym i wirtualnym. Przygotowuje studenta do pracy w różnych obszarach w przedsiębiorstwie, w tym do pełnienia ról kierowniczych. Podczas sześciu semestrów studenci poznają odpowiedź, m.in. na następujące pytania:

 

 

• W jaki sposób robot komunikuje się z człowiekiem?
• Czym różni się praca w środowisku rzeczywistym i wirtualnym?
• Czy cyfrowe rozwiązania mogą zastąpić wszystkie czynności wykonywane przez pracowników?
• Na czym polega proces automatyzacji, jak go zaprojektować i wdrożyć?
• Jak wykorzystuje się robotyzację i automatyzację do optymalizacji procesów biznesowych?
• Jak kierować cyfrowym pracownikiem i usprawniać jego działanie?
• Czy rozwój sztucznej inteligencji i digitalizacji otwiera nieograniczone możliwości zmian w organizacjach?
• Jak odnaleźć się w zespole stechnologizowanym?
• Jakie kompetencje są niezbędne, by zarządzać zmianą i wdrażać nowatorskie rozwiązania?
• Do czego służy platforma Blue Prism?
• Jak analizuje się i testuje procesy biznesowe?

 

 

Jeśli ciekawią Cię odpowiedzi na te pytania, Automatyzacja procesów biznesowych – BPA to kierunek dla Ciebie. Powstał on w ścisłej współpracy z biznesem. Partnerem inicjującym jest Nordea, natomiast do grona partnerów należą obecnie: Fujitsu, Digital Workforce, Digital Teammates, DXC Technology, B/S/H, Mindbox. Przedstawiciele tych firm prowadzą zajęcia dla studentów. Opiekę nad kierunkiem sprawują: Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją oraz Centrum Mikser Inteligentnych Technologii. Studenci tego kierunku posiadają darmowy dostęp do programu Blue Prism, pozwalającego automatyzować procesy organizacyjne.

 

Kierunek Automatyzacja Procesów Biznesowych opiera się na trzech komponentach: człowiek i zespół, proces oraz środowisko. W ramach komponentu człowiek i zespół, student poznaje specyfikę pracy w zespole stechnologizowanym, rozwija kompetencje niezbędne do pracy w środowisku rzeczywistym i wirtualnym, zaznajamia się ze specyfiką współpracy człowieka z maszyną, zarządza zmianą oraz konfliktem zespołowym, poznaje technologie pozwalające na szybsze wykonywanie powierzonych mu zadań. W ramach komponentu procesowego, student uczy się analizy, tworzenia, testowania i doskonalenia procesów biznesowych w oparciu o zjawisko automatyzacji. W ramach komponentu środowisko, student poznaje specyfikę funkcjonowania organizacji w dobie sztucznej inteligencji oraz digitalizacji. Na tej podstawie jest w stanie identyfikować źródła zagrożenia dla organizacji, skutecznie komunikować się z jej otoczeniem realnym i wirtualnym oraz zrozumieć dylematy społeczne i etyczne związane z działalnością przedsiębiorstwa automatyzującego swoje procesy biznesowe.

 

 

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

• Cyfrowa transformacja w zarządzaniu
• Komunikacja w środowisku wirtualnym
• Współpraca człowieka z maszyną
• 4 semestry praktycznej nauki Blue Prismi-Management
• Investor speech

 

  

Możliwości zatrudnienia

 

Absolwent kierunku:


• posiada wiedzę na temat procesów i systemów organizacyjnych oraz czynników wpływających na rozwój i doskonalenie procesów
• posługuje się wybranymi programami komputerowymi w celu zautomatyzowania/zrobotyzowania procesu biznesowego
• potrafi współpracować w zespole, w tym zespołach interdyscyplinarnych, w których osią tworzenia relacji staje się technologia
• dostrzega szanse i zagrożenia dla organizacji pod względem etycznym, prawnym i przedsiębiorczym.
 

 

Kierunek Automatyzacja Procesów Biznesowych - BPA pozwala absolwentom znaleźć zatrudnienie na stanowiskach:


• Administrator RPA
• Analityk biznesowy
• Analityk RPA
• Developer RPA
• Konsultant RPA
• Kontroler robotów
• Pasterz robotów (jeden z nowych zawodów na rynku pracy, związanych z rozwojem technologii cyfrowych)
• Specjalista ds. automatyzacji procesów
• Specjalista ds. obsługi procesów (np. procurement, supply chain, HR, itp.)
• Specjalista ds. optymalizacji procesów biznesowych
• Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
• Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji

 

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dzienne) (3-letnie licencjackie)

Orientacyjny limit miejsc - 60 (min. 35)

 

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów [.pdf]

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: dr Artur Modliński - kierownik Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją
Koordynator kierunku: mgr Emilian Gwiaździński
Członkowie Rady Programowej:

 • dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ
 • dr Dominika Kaczorowska-Spychalska - kierownik Centrum Mikser Inteligentnych Technologii

oraz przedstawiciele firm:

 • Agnieszka Belowska Gosławska - Nordea
 • Marek Moczkowski - B/S/H
 • Magdalena Adamczewska - Digital Teammates
 • Kinga Chelińska-Barańska - Digital Workforce
 • Michał Regiński - DXC Technology
 • Jacek Siedlecki, Joanna Sowińska - Fujitsu

 

Poznajcie naszych Partnerów współtworzących kierunek Automatyzacja procesów biznesowych - BPA!

Nordea jest największą skandynawską instytucją finansową, obecną w Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Polsce, Estonii oraz wybranych miastach na świecie, gdzie ma swoje biura reprezentacyjne. 
Centrum Robotyki Banku Nordea jest globalnym zespołem obsługującym wszystkie kraje i linie biznesowe istniejącym od 2017 roku. Skupia specjalistów w zakresie budowania oraz utrzymania kompleksowych rozwiązań automatyzacji procesów biznesowych. Jego misją jest przyspieszenie transformacji w kierunku banku cyfrowego w wyniku automatyzacji robotyki na dużą skalę, dzięki czemu Nordea ma szansę stać się już wkrótce liderem cyfrowym w tym zakresie. Wykorzystywana inteligentna automatyzacja w istniejących i nowych procesach w łańcuchu wartości Banku Nordea, pozwala, w szczególności, na zwiększenie opłacalności, jakości i szybkości realizacji procesów biznesowych oraz ograniczenie ryzyka i wyeliminowanie potencjalnych błędów, co niewątpliwie wpływa na poprawę poziomu obsługi klienta.

 

 


 

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu BSH Home Appliances Group. Firma oferuje na polskim rynku portfolio AGD marek Bosch, Siemens i Gaggenau. Ponadto, firma jest twórca usług cyfrowych oraz ekosystemu Home Connect. BSH posiada w Polsce sześć fabryk. BSH w Polsce oprócz produkcji posiada centra usług wspólnych. Pracują one na potrzeby BSH na całym świecie w takich obszarach jak: usługi informatyczne, księgowe, handel zagraniczny czy centralne zakupy. BSH w Polsce rozwija Centrum Badań i Rozwoju w Łodzi oraz Centrum Kompetencyjne Digital & E-Commerce. 

BSH Home Applianes Group została utworzona w 1967 roku wspólnie przez Robert Bosch GmbH (Stuttgart) oraz Siemens AG (Monachium). Od stycznia 2015 roku w całości należy do Grupy Bosch. Globalnie BSH zatrudnia niemal 58 000 pracowników, a w 2019 firma osiągnęła przychody w wysokości 13,2 miliarda euro. BSH posiada 40 fabryki na świecie, gdzie produkuje pełną gamę nowoczesne urządzenia gospodarstwa domowego.

 


 

Automatyzujemy nudę w pracy – Digital Teammates buduje zaawansowane rozwiązania robotyzacji pracy biurowej. Działamy w modelu Rent-a-Robot, dostarczając roboty klasy RPA (Robotic Process Automation) w sposób podobny do działania agencji pracy tymczasowej. Nasze roboty znajdują zastosowanie praktycznie w każdej branży: od finansowej, przez logistyczną i księgową, aż po produkcję, wspierając Klientów na trzech kontynentach. Jesteśmy kreatorami zawodu przyszłości, nazwanego przez nas Pasterzem Robotów, który pozwala rozwijać kompetencje i umiejętności developerskie wśród osób, nieposiadających wcześniejszego doświadczenia w branży IT. Nasz unikatowy model biznesowy spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem specjalistów z rynków outsourcingu i IT, co zaowocowało szeregiem zdobytych nagród (m.in. Global Sourcing Association UK Awards, Digital Champions przyznane przez Polską Izbę IT i Telekomunikacji, ABSL Diamonds, wyróżnienie podczas Blue Prism World). Dzięki swojemu unikatowemu modelowi Digital Teammates znalazło się również na liście Cool Vendors Gartnera.

 


 

Digital Workforce to zaufany doradca i wiodący na świecie niezależny dostawca usług inteligentnej automatyzacji na skalę przemysłową. Jego klientami są największe instytucje finansowe, jak banki czy firmy ubezpieczeniowe, a także firmy produkcyjne, logistyczne, centra usług wspólnych, instytucje rządowe i szpitale. Digital Workforce przeprowadza pełną analizę procesów biznesowych. Pomaga w zbudowaniu struktur wokół RPA i IPA. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy nie chcą przejmować obowiązków związanych z późniejszą obsługą pracowników cyfrowych, firma posiada platformę w chmurze, dzięki której utrzymuje zautomatyzowane procesy i implementuje zmiany. Wprowadza również własne, innowacyjne rozwiązania, takie jak SAP Automation Creator czy Roboshore. Założona w 2015 roku, firma Digital Workforce zatrudnia obecnie ponad 240 specjalistów IA w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Finlandii, Szwecji, Norwegii i Danii.

 


 

DXC Technology to niezależny, światowy lider w zakresie kompleksowych usług IT, wspierający klientów w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Stworzony przez połączenie firmy CSC oraz działu Enterprise Services wydzielonego z Hewlett Packard Enterprise, DXC Technology obługuje blisko 6000 klientów z sektora prywatnego i publicznego w 70 krajach świata.
Niezależność technologiczna, globalny talent i wielopłaszczyznowe partnerstwo to fundamentalne wartości marki tworzące razem siłę napędową dla usług i rozwiązań IT nowej generacji. DXC Technology jest marką rozpoznawalną wśród najlepszych profesjonalistów na całym świecie, a nasz zespół, nazywany wewnętrznie Automation Factory, tworzą najmocniejsi Programiści, Analitycy oraz Project Managrowie na polskiej mapie Robotic Process Automation.

 


 

Fujitsu dostarcza najnowsze technologie, a także produkty informatyczne i komunikacyjne dla klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie i możliwości w zakresie innowacji, swoją pracę poświęcamy cyfrowemu współtworzeniu wraz z naszymi klientami. Fujitsu dostarcza unikalne cyfrowe usługi, które zaprojektowano tak, żeby wspierać wymianę informacji popartą danymi. Dając klientom do ręki rozwiązania i wartości skoncentrowane na człowieku, wspieramy i wzmacniamy ludzi.
W Fujitsu wierzymy, że technologia może pomóc ludziom w osiągnięciu szczęścia i dobrego samopoczucia. Ponieważ technologia odgrywa obecnie ważniejszą niż kiedykolwiek rolę, w centrum naszych działań stawiamy ludzi. Uważamy, że podejście, według którego człowiek jest traktowany priorytetowo, jest jedynym sposobem na osiągnięcie cyfryzacji i sięgnięcie po pełnię możliwości, jakie niesie technologia.

 

Automatyzacja procesów biznesowych - BPA

 

Kierunek przygotowuje wykwalifikowanych specjalistów do realizacji zadań związanych z robotyzacją i automatyzacją procesów biznesowych. Umożliwia poznanie specyfiki pracy w środowisku rzeczywistym i wirtualnym. Przygotowuje studenta do pracy w różnych obszarach w przedsiębiorstwie, w tym do pełnienia ról kierowniczych. Podczas sześciu semestrów studenci poznają odpowiedź, m.in. na następujące pytania:

 

 

• W jaki sposób robot komunikuje się z człowiekiem?
• Czym różni się praca w środowisku rzeczywistym i wirtualnym?
• Czy cyfrowe rozwiązania mogą zastąpić wszystkie czynności wykonywane przez pracowników?
• Na czym polega proces automatyzacji, jak go zaprojektować i wdrożyć?
• Jak wykorzystuje się robotyzację i automatyzację do optymalizacji procesów biznesowych?
• Jak kierować cyfrowym pracownikiem i usprawniać jego działanie?
• Czy rozwój sztucznej inteligencji i digitalizacji otwiera nieograniczone możliwości zmian w organizacjach?
• Jak odnaleźć się w zespole stechnologizowanym?
• Jakie kompetencje są niezbędne, by zarządzać zmianą i wdrażać nowatorskie rozwiązania?
• Do czego służy platforma Blue Prism?
• Jak analizuje się i testuje procesy biznesowe?

 

 

Jeśli ciekawią Cię odpowiedzi na te pytania, Automatyzacja procesów biznesowych – BPA to kierunek dla Ciebie. Powstał on w ścisłej współpracy z biznesem. Partnerem inicjującym jest Nordea, natomiast do grona partnerów należą obecnie: Fujitsu, Digital Workforce, Digital Teammates, DXC Technology, B/S/H, Mindbox. Przedstawiciele tych firm prowadzą zajęcia dla studentów. Opiekę nad kierunkiem sprawują: Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją oraz Centrum Mikser Inteligentnych Technologii. Studenci tego kierunku posiadają darmowy dostęp do programu Blue Prism, pozwalającego automatyzować procesy organizacyjne.

 

Kierunek Automatyzacja Procesów Biznesowych opiera się na trzech komponentach: człowiek i zespół, proces oraz środowisko. W ramach komponentu człowiek i zespół, student poznaje specyfikę pracy w zespole stechnologizowanym, rozwija kompetencje niezbędne do pracy w środowisku rzeczywistym i wirtualnym, zaznajamia się ze specyfiką współpracy człowieka z maszyną, zarządza zmianą oraz konfliktem zespołowym, poznaje technologie pozwalające na szybsze wykonywanie powierzonych mu zadań. W ramach komponentu procesowego, student uczy się analizy, tworzenia, testowania i doskonalenia procesów biznesowych w oparciu o zjawisko automatyzacji. W ramach komponentu środowisko, student poznaje specyfikę funkcjonowania organizacji w dobie sztucznej inteligencji oraz digitalizacji. Na tej podstawie jest w stanie identyfikować źródła zagrożenia dla organizacji, skutecznie komunikować się z jej otoczeniem realnym i wirtualnym oraz zrozumieć dylematy społeczne i etyczne związane z działalnością przedsiębiorstwa automatyzującego swoje procesy biznesowe.

 

 

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

• Cyfrowa transformacja w zarządzaniu
• Komunikacja w środowisku wirtualnym
• Współpraca człowieka z maszyną
• 4 semestry praktycznej nauki Blue Prismi-Management
• Investor speech

 

  

Możliwości zatrudnienia

 

Absolwent kierunku:


• posiada wiedzę na temat procesów i systemów organizacyjnych oraz czynników wpływających na rozwój i doskonalenie procesów
• posługuje się wybranymi programami komputerowymi w celu zautomatyzowania/zrobotyzowania procesu biznesowego
• potrafi współpracować w zespole, w tym zespołach interdyscyplinarnych, w których osią tworzenia relacji staje się technologia
• dostrzega szanse i zagrożenia dla organizacji pod względem etycznym, prawnym i przedsiębiorczym.
 

 

Kierunek Automatyzacja Procesów Biznesowych - BPA pozwala absolwentom znaleźć zatrudnienie na stanowiskach:


• Administrator RPA
• Analityk biznesowy
• Analityk RPA
• Developer RPA
• Konsultant RPA
• Kontroler robotów
• Pasterz robotów (jeden z nowych zawodów na rynku pracy, związanych z rozwojem technologii cyfrowych)
• Specjalista ds. automatyzacji procesów
• Specjalista ds. obsługi procesów (np. procurement, supply chain, HR, itp.)
• Specjalista ds. optymalizacji procesów biznesowych
• Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
• Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji

 

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dzienne) (3-letnie licencjackie)

Orientacyjny limit miejsc - 60 (min. 35)

 

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów [.pdf]

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: dr Artur Modliński - kierownik Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją
Koordynator kierunku: mgr Emilian Gwiaździński
Członkowie Rady Programowej:

 • dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ
 • dr Dominika Kaczorowska-Spychalska - kierownik Centrum Mikser Inteligentnych Technologii

oraz przedstawiciele firm:

 • Agnieszka Belowska Gosławska - Nordea
 • Marek Moczkowski - B/S/H
 • Magdalena Adamczewska - Digital Teammates
 • Kinga Chelińska-Barańska - Digital Workforce
 • Michał Regiński - DXC Technology
 • Jacek Siedlecki, Joanna Sowińska - Fujitsu

 

Poznajcie naszych Partnerów współtworzących kierunek Automatyzacja procesów biznesowych - BPA!

Nordea jest największą skandynawską instytucją finansową, obecną w Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Polsce, Estonii oraz wybranych miastach na świecie, gdzie ma swoje biura reprezentacyjne. 
Centrum Robotyki Banku Nordea jest globalnym zespołem obsługującym wszystkie kraje i linie biznesowe istniejącym od 2017 roku. Skupia specjalistów w zakresie budowania oraz utrzymania kompleksowych rozwiązań automatyzacji procesów biznesowych. Jego misją jest przyspieszenie transformacji w kierunku banku cyfrowego w wyniku automatyzacji robotyki na dużą skalę, dzięki czemu Nordea ma szansę stać się już wkrótce liderem cyfrowym w tym zakresie. Wykorzystywana inteligentna automatyzacja w istniejących i nowych procesach w łańcuchu wartości Banku Nordea, pozwala, w szczególności, na zwiększenie opłacalności, jakości i szybkości realizacji procesów biznesowych oraz ograniczenie ryzyka i wyeliminowanie potencjalnych błędów, co niewątpliwie wpływa na poprawę poziomu obsługi klienta.

 

 


 

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu BSH Home Appliances Group. Firma oferuje na polskim rynku portfolio AGD marek Bosch, Siemens i Gaggenau. Ponadto, firma jest twórca usług cyfrowych oraz ekosystemu Home Connect. BSH posiada w Polsce sześć fabryk. BSH w Polsce oprócz produkcji posiada centra usług wspólnych. Pracują one na potrzeby BSH na całym świecie w takich obszarach jak: usługi informatyczne, księgowe, handel zagraniczny czy centralne zakupy. BSH w Polsce rozwija Centrum Badań i Rozwoju w Łodzi oraz Centrum Kompetencyjne Digital & E-Commerce. 

BSH Home Applianes Group została utworzona w 1967 roku wspólnie przez Robert Bosch GmbH (Stuttgart) oraz Siemens AG (Monachium). Od stycznia 2015 roku w całości należy do Grupy Bosch. Globalnie BSH zatrudnia niemal 58 000 pracowników, a w 2019 firma osiągnęła przychody w wysokości 13,2 miliarda euro. BSH posiada 40 fabryki na świecie, gdzie produkuje pełną gamę nowoczesne urządzenia gospodarstwa domowego.

 


 

Automatyzujemy nudę w pracy – Digital Teammates buduje zaawansowane rozwiązania robotyzacji pracy biurowej. Działamy w modelu Rent-a-Robot, dostarczając roboty klasy RPA (Robotic Process Automation) w sposób podobny do działania agencji pracy tymczasowej. Nasze roboty znajdują zastosowanie praktycznie w każdej branży: od finansowej, przez logistyczną i księgową, aż po produkcję, wspierając Klientów na trzech kontynentach. Jesteśmy kreatorami zawodu przyszłości, nazwanego przez nas Pasterzem Robotów, który pozwala rozwijać kompetencje i umiejętności developerskie wśród osób, nieposiadających wcześniejszego doświadczenia w branży IT. Nasz unikatowy model biznesowy spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem specjalistów z rynków outsourcingu i IT, co zaowocowało szeregiem zdobytych nagród (m.in. Global Sourcing Association UK Awards, Digital Champions przyznane przez Polską Izbę IT i Telekomunikacji, ABSL Diamonds, wyróżnienie podczas Blue Prism World). Dzięki swojemu unikatowemu modelowi Digital Teammates znalazło się również na liście Cool Vendors Gartnera.

 


 

Digital Workforce to zaufany doradca i wiodący na świecie niezależny dostawca usług inteligentnej automatyzacji na skalę przemysłową. Jego klientami są największe instytucje finansowe, jak banki czy firmy ubezpieczeniowe, a także firmy produkcyjne, logistyczne, centra usług wspólnych, instytucje rządowe i szpitale. Digital Workforce przeprowadza pełną analizę procesów biznesowych. Pomaga w zbudowaniu struktur wokół RPA i IPA. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy nie chcą przejmować obowiązków związanych z późniejszą obsługą pracowników cyfrowych, firma posiada platformę w chmurze, dzięki której utrzymuje zautomatyzowane procesy i implementuje zmiany. Wprowadza również własne, innowacyjne rozwiązania, takie jak SAP Automation Creator czy Roboshore. Założona w 2015 roku, firma Digital Workforce zatrudnia obecnie ponad 240 specjalistów IA w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Finlandii, Szwecji, Norwegii i Danii.

 


 

DXC Technology to niezależny, światowy lider w zakresie kompleksowych usług IT, wspierający klientów w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Stworzony przez połączenie firmy CSC oraz działu Enterprise Services wydzielonego z Hewlett Packard Enterprise, DXC Technology obługuje blisko 6000 klientów z sektora prywatnego i publicznego w 70 krajach świata.
Niezależność technologiczna, globalny talent i wielopłaszczyznowe partnerstwo to fundamentalne wartości marki tworzące razem siłę napędową dla usług i rozwiązań IT nowej generacji. DXC Technology jest marką rozpoznawalną wśród najlepszych profesjonalistów na całym świecie, a nasz zespół, nazywany wewnętrznie Automation Factory, tworzą najmocniejsi Programiści, Analitycy oraz Project Managrowie na polskiej mapie Robotic Process Automation.

 


 

Fujitsu dostarcza najnowsze technologie, a także produkty informatyczne i komunikacyjne dla klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie i możliwości w zakresie innowacji, swoją pracę poświęcamy cyfrowemu współtworzeniu wraz z naszymi klientami. Fujitsu dostarcza unikalne cyfrowe usługi, które zaprojektowano tak, żeby wspierać wymianę informacji popartą danymi. Dając klientom do ręki rozwiązania i wartości skoncentrowane na człowieku, wspieramy i wzmacniamy ludzi.
W Fujitsu wierzymy, że technologia może pomóc ludziom w osiągnięciu szczęścia i dobrego samopoczucia. Ponieważ technologia odgrywa obecnie ważniejszą niż kiedykolwiek rolę, w centrum naszych działań stawiamy ludzi. Uważamy, że podejście, według którego człowiek jest traktowany priorytetowo, jest jedynym sposobem na osiągnięcie cyfryzacji i sięgnięcie po pełnię możliwości, jakie niesie technologia.

 Drukuj