Oferta edukacyjna na rok akademicki 2022/2023

 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie)

   
Grupa kierunków Zarządzanie
W skład grupy wchodzą kierunki:
Grupa kierunków Finanse i Rachunkowość
W skład grupy wchodzą kierunki:
   
   Analityka biznesu      Finanse i inwestycje
             
 

 Automatyzacja procesów biznesowych - BPA

(tylko stacjonarne)

    Rachunkowość
             
 

 Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie

(tylko stacjonarne)

     
             
   Logistyka   Kierunki w języku angielskim
             
   Marketing      Business Management (tylko stacjonarne)
             
   Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami      Management and Finance (tylko stacjonarne)
             
   Zarządzanie     Digital Communication and Social Media for Management (tylko stacjonarne)
           
   Zarządzanie projektami      
             
   Zarządzanie miastem        
             
   Zarządzanie zasobami ludzkimi      Lingwistyka dla biznesu (tylko stacjonarne)

 

Terminarz rekrutacji na studia I stopnia 2022/2023 - przejdź na stronę Zasady rekrutacji

 

Wykaz wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

* Formularz ankiety osobowej

* Oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości

* Zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

 

Kontakt:

E-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

Tel.: 42 635 50 51 w godz. 9.00-13.00 od poniedziałku do piątku

 

Terminy dyżurów podkomisji oraz danych kontaktowych z podkomisjami dla kandydatów dla wszystkich kierunków WZ UŁ >> >>

 


 

Rekrutacja na kierunek Lingwistyka w biznesie - e-mail: katarzyna.pawlowska@uni.lodz.pl

 

 

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2022/2023

 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie)

   
Grupa kierunków Zarządzanie
W skład grupy wchodzą kierunki:
Grupa kierunków Finanse i Rachunkowość
W skład grupy wchodzą kierunki:
   
   Analityka biznesu      Finanse i inwestycje
             
 

 Automatyzacja procesów biznesowych - BPA

(tylko stacjonarne)

    Rachunkowość
             
 

 Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie

(tylko stacjonarne)

     
             
   Logistyka   Kierunki w języku angielskim
             
   Marketing      Business Management (tylko stacjonarne)
             
   Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami      Management and Finance (tylko stacjonarne)
             
   Zarządzanie     Digital Communication and Social Media for Management (tylko stacjonarne)
           
   Zarządzanie projektami      
             
   Zarządzanie miastem        
             
   Zarządzanie zasobami ludzkimi      Lingwistyka dla biznesu (tylko stacjonarne)

 

Terminarz rekrutacji na studia I stopnia 2022/2023 - przejdź na stronę Zasady rekrutacji

 

Wykaz wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

* Formularz ankiety osobowej

* Oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości

* Zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

 

Kontakt:

E-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

Tel.: 42 635 50 51 w godz. 9.00-13.00 od poniedziałku do piątku

 

Terminy dyżurów podkomisji oraz danych kontaktowych z podkomisjami dla kandydatów dla wszystkich kierunków WZ UŁ >> >>

 


 

Rekrutacja na kierunek Lingwistyka w biznesie - e-mail: katarzyna.pawlowska@uni.lodz.pl

 

 

 Drukuj