Matura zbliża się wielkimi krokami! Potrzebujesz powtórki materiału? 

 

Jeszcze we wrześniu miałeś dobre chęci, a w głowie cały plan przygotowań do matury, który po drodze musiałeś zmienić. W grudniu przecież są święta, więc odłożyłeś powtarzanie na styczeń, koniec semestru i ferie zimowe zahamowały Twój zapał do pracy. W lutym już miałeś siadać do nauki, ale.... Kwiecień za pasem, matura z matematyki tuż, tuż. Zaczynasz zadawać pytanie: Jak ogarnąć matmę do matury?

 

Mamy dla Ciebie rozwiązanie: kurs powtórzeniowy dla uczniów ostatnich klas szkoły średniej opracowany przez doświadczonych dydaktyków uniwersyteckich. Prowadzący odpowiedzą na Twoje pytania i w przystępny sposób przekażą wiedzę z wybranych obszarów podstawy programowej z matematyki. Bez wychodzenia z domu powtórzysz najważniejsze zagadnienia,, które mogą pojawić się na egzaminie maturalnym.

 

Wszystkie zagadnienia zostały omówione w formie filmów video, dostępnych z dowolnego urządzenia, dzięki czemu możesz w wybranym przez Ciebie miejscu, w dogodnym czasie przyswoić tematy przygotowujące Cię do matury z matematyki na poziomie podstawowym.

 

Korzyści:

 

 • Bez wychodzenia z domu powtórzysz materiał i usystematyzujesz wiedzę przed maturą
 • Otrzymasz dostęp do:
  - Materiałów wideo do wszystkich zagadnień (ponad 140 sekwencji wideo)
  - Teorii niezbędnej do prawidłowego rozwiązania zadań
  - Plansz do ćwiczeń
  - Testów sprawdzających wiedzę po każdym module – 6 testów po 15 zadań 
  - 40 zadań do samodzielnego rozwiązania wraz z wzorcowymi rozwiązaniami opatrzonymi komentarzami prowadzących
  - Słownika pojęć kursu

  - Forum dyskusyjnego

 • Uzyskasz wsparcie merytoryczne i technologiczne autorów kursu 

 

Program:

 

I. Logika i zbiory - 3 godz.
1. Elementy logiki, kwantyfikatory.
2. Zbiory i operacje na nich.
3. Przedziały otwarte i domknięte.
4. Wyznaczanie podzbiorów zbioru liczb rzeczywistych spełniających określone warunki.

 

II. Liczby i wyrażenia algebraiczne – 3 godz.
1. Liczby naturalne - zasada indukcji matematycznej.
2. Liczby rzeczywiste - potęgi i logarytmy.
3. Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie.

 

III. Funkcje – 6 godz.
1. Definicja funkcji, dziedzina i przeciwdziedzina.
2. Przykłady funkcji. Wykres funkcji.
3. Monotoniczność i różnowartościowość funkcji.
4. Wartość najmniejsza i największa funkcji. Miejsce zerowe funkcji.
5. Działania na funkcjach. Funkcje parzyste i nieparzyste.
6. Funkcje elementarne (własności i wykresy):
• liniowa,
• kwadratowa,
• homograficzna,
• wykładnicza,
• logarytmiczna,
• trygonometryczne.

 

IV. Ciągi – 3 godz.
1. Pojęcie ciągu liczbowego, wyraz ogólny ciągu.
2. Monotoniczność i ograniczoność ciągu.
3. Ciąg arytmetyczny i geometryczny.


V. Równania, nierówności i układy równań – 7 godz.
1. Równania i nierówności - metody rozwiązywania.
2. Rozwiązywanie równań i nierówności liniowych, kwadratowych, wielomianowych i wymiernych.
3. Rozwiązywanie równań i nierówności wykładniczych i logarytmicznych.
4. Rozwiązywanie równań i nierówności trygonometrycznych.
5. Rozwiązywanie układów równań - wprowadzenie.
6. Rozwiązywanie układów równań liniowych.
7. Rozwiązywanie układów równań nieliniowych.

 

VI. Prawdopodobieństwo i elementy statystyki – 5 godz.
1. Elementy kombinatoryki: reguła mnożenia i dodawania, permutacje, wariacje, kombinacje.
2. Definicja prawdopodobieństwa i jego własności. Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń elementarnych.
3. Prawdopodobieństwo warunkowe, całkowite. Niezależność zdarzeń losowych.
4. Zmienna losowa: wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe.
5. Podstawowe pojęcia statystyczne (średnia arytmetyczna, mediana, dominanta).

 

Czas trwania całego kursu w trybie zdalnym: 27 godz. (odpowiada 30 godz. kursu w trybie stacjonarnym)

Zapisz się na kurs i utrwal swoją wiedzę przed maturą!

 

Informacje organizacyjne
1. Start kursu: 30 marca 2020 r.
2. Kurs realizowany jest w formule e-learningowej.
3. Cena: 150 zł
4. Prowadzący: dr Robert Kowalczyk (Wydział Matematyki i Informatyki UŁ)
5. Zapisy na kurs przyjmowane będą do 27 marca 2020 r.

 

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:
BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ
NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem MATEMATYKA 2020

 

 ZAPISZ SIĘ NA KURS - WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Ewelina Jaworska, tel. 42 635 63 41
e-mail: ewelina.jaworska@uni.lodz.pl

 

Zbigniew Mikurenda, tel. 42 635 49 69; 
e-mail: zbigniew.mikurenda@uni.lodz.pl

 

 

 

 

 

Matura zbliża się wielkimi krokami! Potrzebujesz powtórki materiału? 

 

Jeszcze we wrześniu miałeś dobre chęci, a w głowie cały plan przygotowań do matury, który po drodze musiałeś zmienić. W grudniu przecież są święta, więc odłożyłeś powtarzanie na styczeń, koniec semestru i ferie zimowe zahamowały Twój zapał do pracy. W lutym już miałeś siadać do nauki, ale.... Kwiecień za pasem, matura z matematyki tuż, tuż. Zaczynasz zadawać pytanie: Jak ogarnąć matmę do matury?

 

Mamy dla Ciebie rozwiązanie: kurs powtórzeniowy dla uczniów ostatnich klas szkoły średniej opracowany przez doświadczonych dydaktyków uniwersyteckich. Prowadzący odpowiedzą na Twoje pytania i w przystępny sposób przekażą wiedzę z wybranych obszarów podstawy programowej z matematyki. Bez wychodzenia z domu powtórzysz najważniejsze zagadnienia,, które mogą pojawić się na egzaminie maturalnym.

 

Wszystkie zagadnienia zostały omówione w formie filmów video, dostępnych z dowolnego urządzenia, dzięki czemu możesz w wybranym przez Ciebie miejscu, w dogodnym czasie przyswoić tematy przygotowujące Cię do matury z matematyki na poziomie podstawowym.

 

Korzyści:

 

 • Bez wychodzenia z domu powtórzysz materiał i usystematyzujesz wiedzę przed maturą
 • Otrzymasz dostęp do:
  - Materiałów wideo do wszystkich zagadnień (ponad 140 sekwencji wideo)
  - Teorii niezbędnej do prawidłowego rozwiązania zadań
  - Plansz do ćwiczeń
  - Testów sprawdzających wiedzę po każdym module – 6 testów po 15 zadań 
  - 40 zadań do samodzielnego rozwiązania wraz z wzorcowymi rozwiązaniami opatrzonymi komentarzami prowadzących
  - Słownika pojęć kursu

  - Forum dyskusyjnego

 • Uzyskasz wsparcie merytoryczne i technologiczne autorów kursu 

 

Program:

 

I. Logika i zbiory - 3 godz.
1. Elementy logiki, kwantyfikatory.
2. Zbiory i operacje na nich.
3. Przedziały otwarte i domknięte.
4. Wyznaczanie podzbiorów zbioru liczb rzeczywistych spełniających określone warunki.

 

II. Liczby i wyrażenia algebraiczne – 3 godz.
1. Liczby naturalne - zasada indukcji matematycznej.
2. Liczby rzeczywiste - potęgi i logarytmy.
3. Wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie.

 

III. Funkcje – 6 godz.
1. Definicja funkcji, dziedzina i przeciwdziedzina.
2. Przykłady funkcji. Wykres funkcji.
3. Monotoniczność i różnowartościowość funkcji.
4. Wartość najmniejsza i największa funkcji. Miejsce zerowe funkcji.
5. Działania na funkcjach. Funkcje parzyste i nieparzyste.
6. Funkcje elementarne (własności i wykresy):
• liniowa,
• kwadratowa,
• homograficzna,
• wykładnicza,
• logarytmiczna,
• trygonometryczne.

 

IV. Ciągi – 3 godz.
1. Pojęcie ciągu liczbowego, wyraz ogólny ciągu.
2. Monotoniczność i ograniczoność ciągu.
3. Ciąg arytmetyczny i geometryczny.


V. Równania, nierówności i układy równań – 7 godz.
1. Równania i nierówności - metody rozwiązywania.
2. Rozwiązywanie równań i nierówności liniowych, kwadratowych, wielomianowych i wymiernych.
3. Rozwiązywanie równań i nierówności wykładniczych i logarytmicznych.
4. Rozwiązywanie równań i nierówności trygonometrycznych.
5. Rozwiązywanie układów równań - wprowadzenie.
6. Rozwiązywanie układów równań liniowych.
7. Rozwiązywanie układów równań nieliniowych.

 

VI. Prawdopodobieństwo i elementy statystyki – 5 godz.
1. Elementy kombinatoryki: reguła mnożenia i dodawania, permutacje, wariacje, kombinacje.
2. Definicja prawdopodobieństwa i jego własności. Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń elementarnych.
3. Prawdopodobieństwo warunkowe, całkowite. Niezależność zdarzeń losowych.
4. Zmienna losowa: wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe.
5. Podstawowe pojęcia statystyczne (średnia arytmetyczna, mediana, dominanta).

 

Czas trwania całego kursu w trybie zdalnym: 27 godz. (odpowiada 30 godz. kursu w trybie stacjonarnym)

Zapisz się na kurs i utrwal swoją wiedzę przed maturą!

 

Informacje organizacyjne
1. Start kursu: 30 marca 2020 r.
2. Kurs realizowany jest w formule e-learningowej.
3. Cena: 150 zł
4. Prowadzący: dr Robert Kowalczyk (Wydział Matematyki i Informatyki UŁ)
5. Zapisy na kurs przyjmowane będą do 27 marca 2020 r.

 

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:
BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ
NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem MATEMATYKA 2020

 

 ZAPISZ SIĘ NA KURS - WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Ewelina Jaworska, tel. 42 635 63 41
e-mail: ewelina.jaworska@uni.lodz.pl

 

Zbigniew Mikurenda, tel. 42 635 49 69; 
e-mail: zbigniew.mikurenda@uni.lodz.pl

 

 

 Drukuj