WEBINAR

Digital ethics – etyczna kwantyfikacja świata

- pierwszy ogólnopolski raport dotyczący etyki w erze transformacji cyfrowej

 

10.10.2020, 18.00-19.00

 

Żyjemy w czasach coraz większej eksplozji danych pochodzących z pozostawianych przez nas w sieci śladów cyfrowych, takich jak: dokonywane zakupy online, komentarze w mediach społecznościowych, korespondencja mailowa, wyszukiwane słowa w wyszukiwarkach itp. Internet i technologie ogólnego zastosowania jak sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy czy 5G stają się nieodłącznym ogniwem między człowiekiem a otaczającym go światem, włączając go w coraz bardziej cyfrową sieć powiązań i zależności.


Potencjału technologii nie można jednak postrzegać tylko w kategoriach ekonomicznych czy finansowych, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności i skuteczności realizowanych przez przedsiębiorstwa strategii. Powinny one bowiem kreować wartość dodaną, zwieszającą ich wymiar i znaczenie społeczne. Technologie stają się bowiem inicjatorem innowacji w produktach i usługach, sposobach ich konsumpcji, komunikacji, interakcji kreując wartości pozwalające nam wykraczać poza to, co znamy i co wydawało nam się bezpieczne. To stanowi jednak wyzwanie z punktu widzenia kształtowania się nowych ram etycznych, w jakich przyjdzie nam funkcjonować w najbliższych latach.

 

 • Skąd czerpiemy wzorce moralne i czy faktycznie ulegają one zmianie w wyniku coraz większej absorpcji technologii w naszym życiu?
 • Czy nasz aktywność w Internecie może być źródłem nieetycznych praktyk rynkowych?
 • Czy sztuczną inteligencję i pozostałe technologie ogólnego zastosowania można uznać za jednoznacznie dobre lub złe?
 • Jaki jest poziom znajomości i akceptacji poszczególnych technologii oraz rozwiązań na nich opartych w polskim społeczeństwie?
 • Czy czujemy się bezpiecznie korzystając z nich i jaki ma to wpływ na rozwój zrównoważony?
 • Czy faktycznie tylko firmy powinny być odpowiedzialne za bezpieczeństwo korzystania z Internetu i rozwiązań opartych na technologiach cyfrowych?

 

Na te pytania i wiele innych odpowiemy prezentując wyniki pierwszego ogólnopolskiego raportu dotyczącego etyki w erze transformacji cyfrowej przygotowanego przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Orange Polska. Opowiemy o tym, jak Polacy postrzegają Internet i technologie, w tym technologie ogólnego zastosowania i które z nich cieszą się największym zaufaniem. Podyskutujemy o kształtowaniu wzorców moralnych w czasach dataizmu i związanych z tym wątpliwościach etycznych. A na koniec zastanowimy się, jak bardzo jesteśmy skłonni pozwolić technologiom, by zmieniły nasze dotychczasowe codzienne nawyki, naukę, wykonywaną pracę czy ulubione formy rozrywki, niejednokrotnie przy tym podejmując za nas decyzje.

 

Nasi eksperci:

 

Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 2017 roku pracuje jako adiunkt w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest ekspertem uczelni w obszarze technologii cyfrowych, w szczególności sztucznej inteligencji (AI) i Internetu Rzeczy (IoT) oraz ich implikacji w biznesie. Pasjonuje ją wpływ tych technologii na zachowania człowieka (Homo Cyber versus Homo Roboticus) oraz zakres i charakter interakcji między nim a technologią (Human-to-Machine, Machine-to-Human), w tym problematyka Digital Ethics. 

Jest kierownikiem Centrum Mikser Inteligentnych Technologii CMIT (cmit.wz.uni.lodz.pl), który stanowi przestrzeń współpracy i wzajemnych inspiracji świata nauki i biznesu, poprzez zdolność do „miksowania” różnorodnych technologii cyfrowych, w szczególności sztucznej inteligencji (AI), Internetu Rzeczy (IoT), blockchain, rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR), branż, doświadczeń i aktywności.

Monika Kulik jest członkinią zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pracuje jako ekspert ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Orange Polska. Odpowiada za raportowanie pozafinansowe, proces dialogu z interesariuszami, przygotowanie i realizację strategii społecznej odpowiedzialności firmy.

Absolwentka Pedagogiki oraz Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentką podyplomowych studiów „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” w Akademii Leona Koźmińskiego, a obecnie jest doktorantką w Katedrze Zarządzania tej uczelni.

Dr hab. Janusz Reichel od 2004 roku wykłada na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się problematyką etyki biznesu, odpowiedzialności społecznej i środowiskowej oraz zarządzaniem strategicznym w organizacjach z różnych sektorów (ze szczególnym uwzględnieniem biznesu i organizacji pozarządowych).
Dr Agata Rudnicka od 13 lat zawodowo zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Związana z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspertka FOB. Członkini Rady Naukowej Centrum Innowacji Społecznych UŁ oraz Rady Programowej Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju UŁ. Pełnomocniczka Rektora UŁ ds. społecznej odpowiedzialności uczelni (2018-2020). Certyfikowany menadżer projektów, tutor, mediator. Głównymi obszarami jej zainteresowań są: strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, problematyka rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw, zrównoważone modele biznesowe a także przedsiębiorczość społeczna. Członkini zespołów realizujących krajowe oraz międzynarodowe projekty edukacyjne i badawcze. Od wielu lat zaangażowana społecznie we współpracę z administracją rządową w ramach grup roboczych działających na rzecz społecznej odpowiedzialności w Polsce oraz Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Polskim Komitetem Normalizacyjnym (przy przewodniku ISO 26000 oraz ISO 20400) oraz ruch Fashion Revolution w Polsce. Współpracuje z przedstawicielami różnych sektorów promując zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną. Pasjonatka metody design thinking.

 

 

Rejestracja na wydarzenie zakończona. Jeśli nie otrzymałeś linku z dostępem do webinaru, napisz do nas na adres marta.gorecka@uni.lodz.pl!

 

WEBINAR

Digital ethics – etyczna kwantyfikacja świata

- pierwszy ogólnopolski raport dotyczący etyki w erze transformacji cyfrowej

 

10.10.2020, 18.00-19.00

 

Żyjemy w czasach coraz większej eksplozji danych pochodzących z pozostawianych przez nas w sieci śladów cyfrowych, takich jak: dokonywane zakupy online, komentarze w mediach społecznościowych, korespondencja mailowa, wyszukiwane słowa w wyszukiwarkach itp. Internet i technologie ogólnego zastosowania jak sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy czy 5G stają się nieodłącznym ogniwem między człowiekiem a otaczającym go światem, włączając go w coraz bardziej cyfrową sieć powiązań i zależności.


Potencjału technologii nie można jednak postrzegać tylko w kategoriach ekonomicznych czy finansowych, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności i skuteczności realizowanych przez przedsiębiorstwa strategii. Powinny one bowiem kreować wartość dodaną, zwieszającą ich wymiar i znaczenie społeczne. Technologie stają się bowiem inicjatorem innowacji w produktach i usługach, sposobach ich konsumpcji, komunikacji, interakcji kreując wartości pozwalające nam wykraczać poza to, co znamy i co wydawało nam się bezpieczne. To stanowi jednak wyzwanie z punktu widzenia kształtowania się nowych ram etycznych, w jakich przyjdzie nam funkcjonować w najbliższych latach.

 

 • Skąd czerpiemy wzorce moralne i czy faktycznie ulegają one zmianie w wyniku coraz większej absorpcji technologii w naszym życiu?
 • Czy nasz aktywność w Internecie może być źródłem nieetycznych praktyk rynkowych?
 • Czy sztuczną inteligencję i pozostałe technologie ogólnego zastosowania można uznać za jednoznacznie dobre lub złe?
 • Jaki jest poziom znajomości i akceptacji poszczególnych technologii oraz rozwiązań na nich opartych w polskim społeczeństwie?
 • Czy czujemy się bezpiecznie korzystając z nich i jaki ma to wpływ na rozwój zrównoważony?
 • Czy faktycznie tylko firmy powinny być odpowiedzialne za bezpieczeństwo korzystania z Internetu i rozwiązań opartych na technologiach cyfrowych?

 

Na te pytania i wiele innych odpowiemy prezentując wyniki pierwszego ogólnopolskiego raportu dotyczącego etyki w erze transformacji cyfrowej przygotowanego przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Orange Polska. Opowiemy o tym, jak Polacy postrzegają Internet i technologie, w tym technologie ogólnego zastosowania i które z nich cieszą się największym zaufaniem. Podyskutujemy o kształtowaniu wzorców moralnych w czasach dataizmu i związanych z tym wątpliwościach etycznych. A na koniec zastanowimy się, jak bardzo jesteśmy skłonni pozwolić technologiom, by zmieniły nasze dotychczasowe codzienne nawyki, naukę, wykonywaną pracę czy ulubione formy rozrywki, niejednokrotnie przy tym podejmując za nas decyzje.

 

Nasi eksperci:

 

Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 2017 roku pracuje jako adiunkt w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest ekspertem uczelni w obszarze technologii cyfrowych, w szczególności sztucznej inteligencji (AI) i Internetu Rzeczy (IoT) oraz ich implikacji w biznesie. Pasjonuje ją wpływ tych technologii na zachowania człowieka (Homo Cyber versus Homo Roboticus) oraz zakres i charakter interakcji między nim a technologią (Human-to-Machine, Machine-to-Human), w tym problematyka Digital Ethics. 

Jest kierownikiem Centrum Mikser Inteligentnych Technologii CMIT (cmit.wz.uni.lodz.pl), który stanowi przestrzeń współpracy i wzajemnych inspiracji świata nauki i biznesu, poprzez zdolność do „miksowania” różnorodnych technologii cyfrowych, w szczególności sztucznej inteligencji (AI), Internetu Rzeczy (IoT), blockchain, rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR), branż, doświadczeń i aktywności.

Monika Kulik jest członkinią zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pracuje jako ekspert ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Orange Polska. Odpowiada za raportowanie pozafinansowe, proces dialogu z interesariuszami, przygotowanie i realizację strategii społecznej odpowiedzialności firmy.

Absolwentka Pedagogiki oraz Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentką podyplomowych studiów „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” w Akademii Leona Koźmińskiego, a obecnie jest doktorantką w Katedrze Zarządzania tej uczelni.

Dr hab. Janusz Reichel od 2004 roku wykłada na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się problematyką etyki biznesu, odpowiedzialności społecznej i środowiskowej oraz zarządzaniem strategicznym w organizacjach z różnych sektorów (ze szczególnym uwzględnieniem biznesu i organizacji pozarządowych).
Dr Agata Rudnicka od 13 lat zawodowo zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Związana z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspertka FOB. Członkini Rady Naukowej Centrum Innowacji Społecznych UŁ oraz Rady Programowej Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju UŁ. Pełnomocniczka Rektora UŁ ds. społecznej odpowiedzialności uczelni (2018-2020). Certyfikowany menadżer projektów, tutor, mediator. Głównymi obszarami jej zainteresowań są: strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, problematyka rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw, zrównoważone modele biznesowe a także przedsiębiorczość społeczna. Członkini zespołów realizujących krajowe oraz międzynarodowe projekty edukacyjne i badawcze. Od wielu lat zaangażowana społecznie we współpracę z administracją rządową w ramach grup roboczych działających na rzecz społecznej odpowiedzialności w Polsce oraz Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Polskim Komitetem Normalizacyjnym (przy przewodniku ISO 26000 oraz ISO 20400) oraz ruch Fashion Revolution w Polsce. Współpracuje z przedstawicielami różnych sektorów promując zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną. Pasjonatka metody design thinking.

 

 

Rejestracja na wydarzenie zakończona. Jeśli nie otrzymałeś linku z dostępem do webinaru, napisz do nas na adres marta.gorecka@uni.lodz.pl!

 Drukuj