WEBINAR "Czas cyfrowej złożoności"

 

 

Technologie cyfrowe stały się bez wątpienia siłą napędową współczesnego świata i chyba nikt już nie ma wątpliwości, że warto z nich korzystać. Co więcej, nie są one już tylko domeną biznesu 4.0. Coraz bardziej istotne jest ich znaczenie dla dalszej ewolucji podmiotów administracji publicznej, co otwiera dyskusję nad tym, jak zrobić to skutecznie z jednej strony integrując w potrzeby i oczekiwania różnych grup interesariuszy, z drugiej optymalizując ponoszone koszty. Problematyka ta zyskała jeszcze na znaczeniu w wyniku trwającej pandemii oraz związanych z nią kolejnych lockdown’ów i ograniczeń wymagających możliwości świadczenia usług publicznych w sposób innowacyjny. Zarówno obywatele, jak i przedsiębiorstwa oczekują, że w zaistniałej sytuacji podmioty administracji publicznej będą oferowały im coraz większy pakiet funkcjonalności zdalnie świadczonych usług, jednocześnie gwarantując ich wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa. Do tego nie wystarczy jednak sama technologia. Ta coraz bardziej nabiera bowiem znaczenia instrumentalnego. Kluczowa staje się przestrzeń wielostronnych interakcji między człowiekiem a technologią na każdym z poziomów relacji i zadań realizowanych przez podmioty administracji publicznej. Jak wynika jednak z Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI 2020) Polska zajmuje dopiero 20. miejsce w Unii Europejskiej pod względem cyfrowych usług publicznych. Jednocześnie jednak warto uzmysłowić sobie, że ta grupa podmiotów rynkowych podlegając ewolucji organizacyjnej, instytucjonalnej i społecznej wskutek implementacji technologii cyfrowych, równolegle wpływa na kształt gospodarki opartej na danych, w tym danych otwartych. Wymaga to jednak holistycznego podejścia uwzględniającego perspektywę powiązań i współpracy przedsiębiorstw, podmiotów administracji publicznej, jednostek naukowo-badawczych, społeczeństwa i mediów (quadruple helix).
 

  • Jaka jest dojrzałość cyfrowa polskich podmiotów administracji publicznej?
  • Czy zachodzące w nich procesy transformacji cyfrowej są podyktowane tym, co obserwujemy w biznesie?
  • Jakie technologie i innowacyjne rozwiązania na nich oparte są kluczowe dla sektora publicznego?
  • Czy jest on w stanie podołać wyzwaniom związanym z cyberbezpieczeństwem?
  • Jakie kompetencje i umiejętności mogą okazać się kluczowe dla dalszej ewolucji cyfrowej jednostek administracji publicznej i powiązanych z nimi różnych podmiotów rynkowych?

 

Odpowiedzi na pytania poszukamy wspólnie w ramach webinarium organizowanego przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Zakład Ubezpieczeń Społecznych z udziałem ekspertów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, PKO Banku Polskiego, Państwowego Instytutu Badawczego - NASK oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Spotkanie poprowadzą dr Dominika Kaczorowska-Spychalska (Centrum Mikser Inteligentnych Technologii Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego) oraz dr Krzysztof Jędrzejewski (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).


 

Na webinar zapraszamy przedsiębiorców, banki, organizacje pozarządowe, podmioty administracji publicznej (urzędy, administracja skarbowa, KRUS, administracja samorządowa), pracowników uczelni wyższych, osoby zainteresowane tematyką webinaru. 

 

Eksperci:

 

Włodzimierz Owczarczyk - Członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadzoruje pion IT. Strategicznym projektem przez niego realizowanym i nadzorowanym jest Polski Bon Turystyczny oraz Dobry Start (300+). Kierował kluczowymi projektami, w tym: e-składka, e-akta, EESSI i rozbudową PUE oraz wdrożeniem usługi sektora e-administracji, tj. e-ZLA - elektroniczne zwolnienia lekarskie.

 

Jeremi Konopka - doświadczony menedżer IT, od ponad dwudziestu pracujący w obszarze bankowości. Jako kierownik w jednej z czołowych firm konsultingowych prowadził projekty transformacyjne wymieniające „serce” banku czyli systemy centralne w Polsce i za granicą. W 2020 dołączył do PKO Banku Polskiego, jako Dyrektor Departamentu Aplikacji Bankowości Elektronicznej odpowiedzialny za rozwój o utrzymanie elektronicznych kanałów komunikacji, między innymi światowej klasy bankowość internetową iPKO, mobilną IKO oraz wykorzystanie czat botów w celu dalszego udogodnienia dostępu do usług bankowych. Obecnie razem z zespołami implementuje chmurowe rozwiązania w celu dalszego rozwoju usług dla klientów.

 

 

Piotr Bisialski - absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Obecnie Kierownik zespołu NASK Incident Response Team świadczącego komercyjne usługi CERT (Computer Emergency Response Team) dla sektora bankowego oraz podmiotów infrastruktury krytycznej. Specjalizuje się w monitorowaniu i analizie aktualnych oraz nowych typów cyberzagrożeń kierowanych do użytkowników Internetu, oraz infrastruktury sieciowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń użytkowników mobilnych. Bezpośrednio współpracuje z Zakładami naukowymi NASK – co pozwala na udział w współtworzeniu nowych narzędzi i komercyjnych produktów do monitorowania i ochrony użytkowników przed różnymi typami cyberzagrożeń. W ostatnich 5 latach przeprowadził ponad 50 szkoleń z zakresu Cyberzagrożeń (Security Awareness) dla różnych grup zawodowych oraz wykłady na studiach podyplomowych w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki.

 

 

 

Michał Konecki, Dyrektor Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

 

Prowadzący:

 

Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska jest Dyrektorem Centrum Mikser Inteligentnych Technologii CMIT na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Pełni funkcję Lidera podgrupy Badań, Innowacyjności i Wdrożeń Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Komitecie Prezesa Rady Ministrów. Pasjonuje ją wpływ technologii cyfrowych, w szczególności sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy i 5G, na zachowania człowieka (homo cyber versus homo roboticus) oraz zakres i charakter wzajemnych interakcji (Human-to-Machine, Machine-to-Human), w tym problematyka Digital Ethics. Jest autorką (w części współautorką) licznych publikacji wydanych zarówno w wydawnictwach polskich, w tym czasopismach branżowych, jak i zagranicznych. Była w grupie specjalistów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem „Założeń do strategii AI w Polsce”, a w 2020 roku znalazła się wśród laureatek rankingu Perspektyw Top 15 Women in 5G. Ekspert Instytutu Kościuszki, który jest kluczowym think-tankiem w tej części Europy, podejmującym liczne działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w ramach UE i NATO oraz członek Rady Programowej Centrum Etyki Technologii. Uhonorowana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej brązowym medalem za długoletnią służbę, a także przez Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za zasługi w zakresie promocji nauki, ściśle współpracuje z biznesem, aktywnie wspierając i propagując kwestie roli transformacji cyfrowej i związanych z nią technologii cyfrowych.
Dr Krzysztof Jędrzejewski jako dyrektor oddziału ZUS odpowiada za realizację zadań zleconych przez Prezes Zakładu. Dotąd zrealizował kilkanaście prac i projektów doradczych, zespołowych i indywidualnych dotyczących programów restrukturyzacyjnych i optymalizujących w sferze organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, m.in. w transporcie, branży włókienniczej i usługach. Zakres zainteresowań naukowych to: zarządzanie relacjami z klientami (CRM), zarządzanie marketingowe.

 

 

  

WEBINAR "Czas cyfrowej złożoności"

 

 

Technologie cyfrowe stały się bez wątpienia siłą napędową współczesnego świata i chyba nikt już nie ma wątpliwości, że warto z nich korzystać. Co więcej, nie są one już tylko domeną biznesu 4.0. Coraz bardziej istotne jest ich znaczenie dla dalszej ewolucji podmiotów administracji publicznej, co otwiera dyskusję nad tym, jak zrobić to skutecznie z jednej strony integrując w potrzeby i oczekiwania różnych grup interesariuszy, z drugiej optymalizując ponoszone koszty. Problematyka ta zyskała jeszcze na znaczeniu w wyniku trwającej pandemii oraz związanych z nią kolejnych lockdown’ów i ograniczeń wymagających możliwości świadczenia usług publicznych w sposób innowacyjny. Zarówno obywatele, jak i przedsiębiorstwa oczekują, że w zaistniałej sytuacji podmioty administracji publicznej będą oferowały im coraz większy pakiet funkcjonalności zdalnie świadczonych usług, jednocześnie gwarantując ich wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa. Do tego nie wystarczy jednak sama technologia. Ta coraz bardziej nabiera bowiem znaczenia instrumentalnego. Kluczowa staje się przestrzeń wielostronnych interakcji między człowiekiem a technologią na każdym z poziomów relacji i zadań realizowanych przez podmioty administracji publicznej. Jak wynika jednak z Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI 2020) Polska zajmuje dopiero 20. miejsce w Unii Europejskiej pod względem cyfrowych usług publicznych. Jednocześnie jednak warto uzmysłowić sobie, że ta grupa podmiotów rynkowych podlegając ewolucji organizacyjnej, instytucjonalnej i społecznej wskutek implementacji technologii cyfrowych, równolegle wpływa na kształt gospodarki opartej na danych, w tym danych otwartych. Wymaga to jednak holistycznego podejścia uwzględniającego perspektywę powiązań i współpracy przedsiębiorstw, podmiotów administracji publicznej, jednostek naukowo-badawczych, społeczeństwa i mediów (quadruple helix).
 

  • Jaka jest dojrzałość cyfrowa polskich podmiotów administracji publicznej?
  • Czy zachodzące w nich procesy transformacji cyfrowej są podyktowane tym, co obserwujemy w biznesie?
  • Jakie technologie i innowacyjne rozwiązania na nich oparte są kluczowe dla sektora publicznego?
  • Czy jest on w stanie podołać wyzwaniom związanym z cyberbezpieczeństwem?
  • Jakie kompetencje i umiejętności mogą okazać się kluczowe dla dalszej ewolucji cyfrowej jednostek administracji publicznej i powiązanych z nimi różnych podmiotów rynkowych?

 

Odpowiedzi na pytania poszukamy wspólnie w ramach webinarium organizowanego przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Zakład Ubezpieczeń Społecznych z udziałem ekspertów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, PKO Banku Polskiego, Państwowego Instytutu Badawczego - NASK oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Spotkanie poprowadzą dr Dominika Kaczorowska-Spychalska (Centrum Mikser Inteligentnych Technologii Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego) oraz dr Krzysztof Jędrzejewski (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).


 

Na webinar zapraszamy przedsiębiorców, banki, organizacje pozarządowe, podmioty administracji publicznej (urzędy, administracja skarbowa, KRUS, administracja samorządowa), pracowników uczelni wyższych, osoby zainteresowane tematyką webinaru. 

 

Eksperci:

 

Włodzimierz Owczarczyk - Członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadzoruje pion IT. Strategicznym projektem przez niego realizowanym i nadzorowanym jest Polski Bon Turystyczny oraz Dobry Start (300+). Kierował kluczowymi projektami, w tym: e-składka, e-akta, EESSI i rozbudową PUE oraz wdrożeniem usługi sektora e-administracji, tj. e-ZLA - elektroniczne zwolnienia lekarskie.

 

Jeremi Konopka - doświadczony menedżer IT, od ponad dwudziestu pracujący w obszarze bankowości. Jako kierownik w jednej z czołowych firm konsultingowych prowadził projekty transformacyjne wymieniające „serce” banku czyli systemy centralne w Polsce i za granicą. W 2020 dołączył do PKO Banku Polskiego, jako Dyrektor Departamentu Aplikacji Bankowości Elektronicznej odpowiedzialny za rozwój o utrzymanie elektronicznych kanałów komunikacji, między innymi światowej klasy bankowość internetową iPKO, mobilną IKO oraz wykorzystanie czat botów w celu dalszego udogodnienia dostępu do usług bankowych. Obecnie razem z zespołami implementuje chmurowe rozwiązania w celu dalszego rozwoju usług dla klientów.

 

 

Piotr Bisialski - absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Obecnie Kierownik zespołu NASK Incident Response Team świadczącego komercyjne usługi CERT (Computer Emergency Response Team) dla sektora bankowego oraz podmiotów infrastruktury krytycznej. Specjalizuje się w monitorowaniu i analizie aktualnych oraz nowych typów cyberzagrożeń kierowanych do użytkowników Internetu, oraz infrastruktury sieciowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń użytkowników mobilnych. Bezpośrednio współpracuje z Zakładami naukowymi NASK – co pozwala na udział w współtworzeniu nowych narzędzi i komercyjnych produktów do monitorowania i ochrony użytkowników przed różnymi typami cyberzagrożeń. W ostatnich 5 latach przeprowadził ponad 50 szkoleń z zakresu Cyberzagrożeń (Security Awareness) dla różnych grup zawodowych oraz wykłady na studiach podyplomowych w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki.

 

 

 

Michał Konecki, Dyrektor Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

 

Prowadzący:

 

Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska jest Dyrektorem Centrum Mikser Inteligentnych Technologii CMIT na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Pełni funkcję Lidera podgrupy Badań, Innowacyjności i Wdrożeń Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Komitecie Prezesa Rady Ministrów. Pasjonuje ją wpływ technologii cyfrowych, w szczególności sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy i 5G, na zachowania człowieka (homo cyber versus homo roboticus) oraz zakres i charakter wzajemnych interakcji (Human-to-Machine, Machine-to-Human), w tym problematyka Digital Ethics. Jest autorką (w części współautorką) licznych publikacji wydanych zarówno w wydawnictwach polskich, w tym czasopismach branżowych, jak i zagranicznych. Była w grupie specjalistów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem „Założeń do strategii AI w Polsce”, a w 2020 roku znalazła się wśród laureatek rankingu Perspektyw Top 15 Women in 5G. Ekspert Instytutu Kościuszki, który jest kluczowym think-tankiem w tej części Europy, podejmującym liczne działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w ramach UE i NATO oraz członek Rady Programowej Centrum Etyki Technologii. Uhonorowana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej brązowym medalem za długoletnią służbę, a także przez Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za zasługi w zakresie promocji nauki, ściśle współpracuje z biznesem, aktywnie wspierając i propagując kwestie roli transformacji cyfrowej i związanych z nią technologii cyfrowych.
Dr Krzysztof Jędrzejewski jako dyrektor oddziału ZUS odpowiada za realizację zadań zleconych przez Prezes Zakładu. Dotąd zrealizował kilkanaście prac i projektów doradczych, zespołowych i indywidualnych dotyczących programów restrukturyzacyjnych i optymalizujących w sferze organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, m.in. w transporcie, branży włókienniczej i usługach. Zakres zainteresowań naukowych to: zarządzanie relacjami z klientami (CRM), zarządzanie marketingowe.

 

 

  

 Drukuj